Reklama

100 modlitw za Polskę i kalendarz Katolika Patrioty

U św. Jana Sarkandra w Częstochowie

Ks. Zdzisław Wójcik
Edycja częstochowska 41/2002

22 września br. parafię pw. św. Jana Sarkandra w Częstochowie wizytował arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Wizytacja kanoniczna przeprowadzana jest raz na pięć lat i jest najlepszą okazją dla proboszcza, by przedstawić swojemu Biskupowi stan swojej parafii, jej rozwój i troski. Proboszczem tej młodej parafii jest ks. Jarosław Ginter, który od początku tworzy wspólnotę i jej tradycję, przy dużym zaangażowaniu powierzonych mu wiernych.

Pięć lat historii w skrócie

Dla tej młodej wspólnoty parafialnej była to pierwsza w jej pięcioletniej historii kanoniczna wizytacja Biskupa. Historia parafii rozpoczęła się bowiem 12 czerwca 1997 r., gdy Ksiądz Arcybiskup Metropolita w trosce o rozwój życia religijnego, a także pragnąc ułatwić korzystanie z posługi kapłańskiej i by ułatwić dostęp do kościoła wszystkim, w tym także dzieciom i osobom w podeszłym wieku, powołał parafię pod wezwaniem św. Jana Sarkandra Kapłana i Męczennika, wydzielając jej teren z parafii pod wezwaniem św. Barbary, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Miłosierdzia Bożego i Przemienienia Pańskiego.
Na proboszcza wyznaczył Ksiądz Arcybiskup byłego wikariusza parafii pw. św. Barbary ks. Jarosława Gintera. Na zakupionym terenie o powierzchni pół hektara, po wykonaniu odwodnienia i uzbrojeniu terenu, zbudowana została tymczasowa kaplica. Pierwsza Msza św. została odprawiona 29 czerwca 1997 r. Szczególnie uroczysty był dzień 19 października 1997 r., gdy Pasterz Kościoła częstochowskiego z całą parafią modlił się w intencji wiernych, pobłogosławił ich trud na rozpoczęcie wznoszenia świątyni i domu parafialnego oraz poświęcił kaplicę tymczasową, a także plac przyszłej budowy. W sierpniu 1998 r. rozpoczęto budowę Domu Parafialnego, który po roku intensywnych prac został ukończony i poświęcony 26 października 1999 r. przez Arcybiskupa. W sierpniu 2002 r. podjęto prace przy budowie kościoła parafialnego według projektu mgr inż. Ziemowita Domagały.

Reklama

Chwila obecna

Zostały już wykonane fundamenty i trwa murowanie ścian kościoła. Prace te prowadzone są dzięki ofiarności i dobroci tworzących tę wspólnotę, czujących się odpowiedzialnymi za jej rozwój i odpowiednie funkcjonowanie. Ksiądz Proboszcz powiedział, że "wielkim jego pragnieniem jest jak najszybsze ukończenie budowy świątyni, by wspólnota Żywego Różańca, liturgiczna służba ołtarza, schola parafialna, grupa Papieskiego Dzieła Pomocy Dzieciom, młodzieżowa grupa apostolsko-modlitewna i wszyscy wierni mogli jeszcze gorliwiej i w lepszych warunkach uczestniczyć w sprawowaniu liturgii, oddając cześć Bogu na tym skrawku Kościoła częstochowskiego. Zadanie, które przed nami, nie będzie łatwe - dodaje ks. Jarosław - tym bardziej, że coraz więcej rodzin naszej parafii dotkniętych jest bezrobociem i pogarszającą się ich sytuacją materialną. Powoli, ale skutecznie staramy się tworzyć wspólnotę parafii św. Jana Sarkandra, w oparciu o nauczanie Kościoła, refleksję nad Słowem Bożym, wykorzystując również współczesne środki ewangelizacyjne, jakimi są Katolickie Radio FIAT i Jasna Góra, oraz pisma: Tygodnik Katolicki Niedziela, Źródło, Nasza Arka i inne".

Dzień wizytacji

Dzień wizytacji rozpoczął się już przed godziną dziewiątą. Trzeba jednak dodać, że przygotowania do uroczystości trwały od dawna. Szczególnie w ostatnim tygodniu dużo modlono się, by obecność Pasterza w parafii była dniem mobilizacji wszystkich wiernych. Dzień był tak zaplanowany przez Księdza Proboszcza, by Pasterz mógł spotkać się z jak największą liczbą parafian. Już na pierwszej Mszy św. zgromadziło się więcej osób niż zwykle. Przybyły przede wszystkim osoby starsze i chore. W homilii Arcypasterz mówił o znaczeniu wizytacji, o jej sensie. Parafianie powinni bowiem zdawać sobie sprawę, że ich wspólnota nie jest anonimowa i zapomniana, ale przez jej powołanie przed pięciu laty, włączona została w strukturę Kościoła lokalnego i powszechnego. Stąd to, co się dzieje w takiej wspólnocie jest dla Biskupa ważne. Całość bowiem funkcjonuje tak, jak jej poszczególne cząstki, a taką cząstką jest wspólnota, której patronuje św. Jan Sarkander. Każda więc parafia ma swoje prawa, ale także zobowiązania wobec Kościoła. Nad tym czuwa Biskup przez delegowanego na placówkę proboszcza. Ważne jest, by wszyscy zdawali sobie sprawę, że choć parafia ma strukturę przypominającą inne wspólnoty, to wyróżnia ją zadanie, którym jest prowadzenie ludzi do Boga, by osiągnąć cel ziemskiej wędrówki, jakim jest zbawienie w Chrystusie. Dlatego czymś najbardziej naturalnym dla parafii jest gromadzenie się na modlitwę, a szczególnie na Eucharystię. Stąd też Ksiądz Arcybiskup apelował, by wszyscy podjęli gorliwą modlitwę i byli jej wierni.
Po Mszy św. Pasterz archidiecezji spotkał się ze Wspólnotą Żywego Różańca, a o godz. 11.00 odprawił Mszę św. dla rodzin. W homilii mówił o rodzinie jako winnicy, gdzie jest gospodarz. W rodzinie, jak w ewangelicznej winnicy będzie wszystko funkcjonować poprawnie, jeśli każdy zna swoje miejsce i swoją rolę, kiedy matka i ojciec w odpowiedzialności i z miłością wychowują swoje dzieci. Współczesnym rodzinom potrzebna jest mocna wiara, a tę zdobywa się nieustannie w trudzie modlitwy i poświęcenia. Po Mszy św. Arcybiskup udzielił błogosławieństwa rodzinom, które podchodziły kolejno do ołtarza. Następnie poświęcił fundamenty i mury świątyni. O godz. 14.00 odwiedzał chorych w ich domach, a o godz. 16.00 spotkał się z dziećmi i młodzieżą w salce parafialnej. O godz. 18.00 sprawowano Mszę św. dla młodzieży, podczas której Arcypasterz udzielił sakramentu bierzmowania.
Podczas kolacji Ksiądz Arcybiskup spotkał się jeszcze z kapłanami dekanatu na czele z jego dziekanem ks. Eugeniuszem Wieczorkiem.

Hiszpania: najmniejsza liczba urodzeń dzieci od 1941 r.

2018-12-11 20:05

mz (KAI/AyO) / Madryt

W Hiszpanii przychodzi na świat najmniejsza od 1941 r. liczba dzieci, wynika z zaprezentowanych we wtorek danych w ujęciu półrocznym przez Krajowy Instytut Statystyczny w Madrycie (INE). Między styczniem a czerwcem 2018 r. na terytorium tego iberyjskiego kraju urodziło się 179,8 tys. osób. Oznacza to spadek w analogicznym okresie w 2017 r. o 5,8 proc.

henriethaan/pixabay.com

- W ujęciu półrocznym jest to najniższa liczba urodzeń w naszym kraju od 1941 r. - poinformował INE w komunikacie, przypominając, że podobnie niski poziom zanotowano też w 1995 r.

Z opublikowanego przez INE pod koniec listopada br. badania wynika, że mieszkanki Hiszpanii chciałyby mieć więcej dzieci. Tzw. Ankieta Płodności potwierdziła, że optymalną liczbą dzieci jest dla nich dwoje. Głównym argumentem motywującym je do posiadania większej liczby potomstwa jest wydłużenie urlopu macierzyńskiego.

Wskaźniki demograficzne w Hiszpanii spadają systematycznie od połowy dekady lat 70. XX w. O ile w 1974 r. na jedną Hiszpankę w wieku płodnym przypadało prawie troje dzieci, o tyle w 2017 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 1,3.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Kraków: biskup nominat Franciszek Ślusarczyk zrezygnował z przyjęcia święceń

2018-12-12 17:27

tk, pgo, md / Kraków (KAI)

Biskup-nominat Franciszek Ślusarczyk, "po refleksji i modlitwie zdecydował o nieprzyjmowaniu święceń biskupich i złożył na ręce Ojca Świętego dymisję z tego urzędu" – poinformował dziś metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. 60-letni ks. Ślusarczyk Od 2014 roku jest rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Mieczysław Pabis
Ks. prał. Franciszek Ślusarczyk

Informację o nominacji przez papieża Franciszka dwóch krakowskich biskupów pomocniczych podano 12 grudnia. Drugim obok ks. prałata Ślusarczyka duchownym mianowanym na ten urząd jest ks. Janusz Mastalski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ostatecznie więc tylko on przyjmie 5 stycznia 2019 święcenia biskupie.

Informując o tym abp Marek Jędraszewski dodał, powołując się na rozmowę z nuncjuszem apostolskim w Polsce, że dymisja ks. Ślusarczyka z urzędu Biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej została przyjęta przez papieża Franciszka.

Po ogłoszeniu nominacji, 12 grudnia, biskup nominat mówił dziennikarzom, że przeżywa wielką radość, bo posługa wobec ludu Bożego zawsze wiąże się z radością dzielenia Dobrą Nowiną, która człowiekowi współczesnemu jest bardzo potrzebna. Podkreślił, że każdy kapłan jest przede wszystkim sługą Bożego Miłosierdzia.

Wskazywał też, że miejscem kapłana jest konfesjonał, ołtarz i szkoła, i wszędzie tam kapłani są przede wszystkim sługami Bożego Miłosierdzia. Przyznawał, iż ma świadomość, iż zadania, do których został powołany, przerastają go. „Nikt nie jest godzien, by je podejmować, ale nasza nadzieja jest w miłosierdziu Boga” – powiedział.

„Ta tajemnica jest mi szczególnie bliska. Pełnię posługę jako misjonarz miłosierdzia. Brama Miłosierdzia ciągle jest w Łagiewnikach otwarta. Pielgrzymi przez nią przechodzą i mogą tego miłosierdzia doświadczyć poprzez sakrament spowiedzi, posługę Słowa i ufną modlitwę w kaplicy Wieczystej Adoracji” – podsumował.

Franciszek Ślusarczyk urodził się 26 lipca 1958 roku w Dobczycach. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1984 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał jako wikariusz najpierw w Żywcu-Zabłociu (1984-1988), a następnie w Wieliczce (1988-1989). Rok później zamieszkał w parafii w Gaju. Od 1990 r. pełnił funkcję prefekta w krakowskim Seminarium Duchownym, a w latach 1997-2002 był jego wicerektorem.

Był pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wieloletnim adiunktem w Katedrze Homiletyki, jest doktorem teologii.

Od 2002 r. ks. Ślusarczyk jest związany z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a od 2014 r. jest jego kustoszem. W 2005 r. papież Benedykt XVI mianował go kapelanem Ojca Świętego. Decyzją papieża Franciszka od 2016 r. jest misjonarzem miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem