Reklama

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Klępiczu

Ks. Robert Gołębiowski
Edycja szczecińsko-kamieńska 39/2002

Liczba wiernych: 1000
Proboszcz: ks. Leszek Lubiniecki
Kościoły filialne: Nowe Objezierze - pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Stare Objezierze - pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,Żelichów - pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej
Wspólnoty: Żywy Różaniec (3 róże żeńskie i 1 męska), ministranci, Rada Parafialna, Grupa Synodalna
Czasopisma: "Arka", "Rycerz Niepokalanej", "Niedziela" - 8 egzemplarzy

Od miesiąca nasze pielgrzymie stopy przemierzają pełne historii szlaki wiodące po parafiach dekanatu cedyńskiego. Ta ziemia naznaczona została w historii naszego narodu szczególnym charyzmatem walki o suwerenność i trwanie przy tradycji i wierze Ojców. W ciągu ponad 1000 lat była świadkiem wielu przełomowych wydarzeń, które do tej pory stanowią święte dziedzictwo minionych wieków. Jest to także ziemia uświęcona krwią i ofiarą licznych wojen i bitew, włącznie z najkrwawszym epizodem II wojny światowej. Każda miejscowość tego regionu kryje w sobie nieme świadectwo tamtych dni, przechowywane jeszcze w pamięci najstarszych mieszkańców oraz w pozostałych pomnikach i innych świadectwach męczeństwa i poświęcenia żołnierskiego trudu. Nie inaczej jest w ostatniej w tym dekanacie odwiedzanej przez nas parafii, a mianowicie w leżącym w połowie drogi pomiędzy Cedynią a Moryniem - Klępiczu.
Historia tych terenów jest niezwykle frapująca, gdyż niedaleko filialnej miejscowości - Nowego Objezierza zachowało się zgrupowanie kurchanów z epoki brązu, o średnicy 10-30 m i wysokości do 2 metrów. Dobrze zachowały się tzw. płaszcze kamienne, porośnięte drzewami i krzewami. Jednak najcenniejszymi skarbami parafii są poszczególne koś-cioły, które naprawdę warto odwiedzić, by nasycić swoje serce tym, co pozostawiła nam przeszłość. Kościół parafialny w Klępiczu zbudowany został w drugiej połowie XIII w., w okresie przejściowym ze stylu romańskiego w gotycki. Wschodni szczyt zdobiony jest blendami. Z okresu przebudowy kościoła w XVI i XVII w. pochodzą szerokie otwory okienne, przesklepione łukiem płaskim. We wnętrzu na uwagę zasługuje beczkowy strop oraz ołtarz wykonany z prospektu organowego. Warto również odwiedzić kościół filialny w Starym Objezierzu, który podobnie jak parafialny zbudowany został na planie prostokąta, z kostki granitowej, salowy z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium i wieżą szerszą niż nawa. W 1910 r. część zachodnia budowli została przebudowana w związku z budową nowej wieży. Od zachodu dostrzec możemy trzyuskokowy portal, przesklepiony ostrym łukiem. W ścianie szczytowej znajdują się trzy ostrołukowe okna ułożone piramidalnie. Po obu stronach dwie małe wnęki łączące partię ściany ze szczytem. Wewnątrz świątyni uwagę zwraca barokowy ołtarz typu ambonowego z figurami św. Jana Chrzciciela, Mojżesza i Chrystusa Zmartwychwstałego.
Początki historii parafii sięgają czasów, gdy ustanowiona została diecezja. Blisko dwa lata po tym fakcie, 20 czerwca 1974 r., bp Jerzy Stroba wydał dekret erygujący nową placówkę duszpasterską z siedzibą w Klępiczu. Wiele interesujących zapisków o pierwszych latach istnienia parafii przynosi lektura kroniki. Można się z niej np. dowiedzieć o tym, że mianowany administrator - dotychczasowy wikariusz w Moryniu - ks. January Żelawski marzył o... wyjeździe na misje do afrykańskiej Zambii! Obecny kustosz sanktuarium maryjnego w Brzesku oraz były proboszcz niedalekich Siekierek, o czym niedawno pisaliśmy, goszcząc w tamtej parafii, przez ponad 11 lat pracy stworzył trwałe struktury parafialnej działalności. Przebogata kronika odnotowuje każde najmniejsze wydarzenie, jak chociażby odpusty, poświęcenia ornatów, kielichów, obrazów, krzyży, powstanie rad duszpasterskich i oczywiście odwiedzin Księży Biskupów. Z kart kroniki przebija ciekawy obraz tworzenia tradycji i nowych zwyczajów, przede wszystkim mających wpływ na pogłębianie życia duchowego miejscowych wiernych. Nie brakuje także słynnych już inscenizacji, w mistrzowskim opracowaniu i wykonaniu ks. Januarego i jego parafialnych aktorów. Zaskakuje również umieszczone w kronice, a przeprowadzone w 1983 r. dogłębne badanie socjologiczne nad religijnością i poglądami moralnymi parafian - to naprawdę rzadkość w tego typu dokumentach! W Nowy Rok 1986 ks. J. Żelawski objął administraturę położonych nieopodal Siekierek, by tworzyć tam podwaliny kultu maryjnego. Na jego miejsce przybył ks. kan. Eugeniusz Jamrozy - dotychczasowy proboszcz w Resku. Przez 9 następnych lat kontynuował rozpoczęte dzieło scalania duchowego parafian oraz troski o godny wystrój miejsc kultu Bożego. Bóg obdarzył ks. Jamrożego szczególnym charyzmatem cierpienia i uczestnictwa w Jego męce, które ukoronowane zostało odejściem do wieczności 18 kwietnia 1994 r. O wielkości kapłańskiego ducha Księdza Kanonika świadczy to, że w jego pogrzebie uczestniczyło ponad 120 księży. Kolejnym proboszczem parafii w Klępiczu został ks. Kazimierz Podgórski, który funkcję tę pełnił do niedawna, bowiem w lipcu tego roku przeszedł do Świnoujścia. Przez te osiem lat szczególnie widoczna była zapobiegliwość o odnowę i konserwację wszystkich kościołów, co zaowocowało wymianą poszyć dachowych, remontami wnętrz świątyń, założeniem nowoczesnego systemu dzwonów w kościele w Klępiczu. Duża w tym była również zasługa władz samorządowych gminy Moryń, dla których piękno zabytkowych kościołów jest także ważnym walorem promocyjnym tego terenu. Jako prawdziwy gospodarz, ks. Kazimierz starał się o to, by wraz z umacnianiem Kościoła duchowego wartościowo również wyglądały kościoły materialne. Czwartym proboszczem został ks. Leszek Lubiniecki, dla którego jest to kapłański start w odpowiedzialności za wspólnotę wiernych. Po miesiącu pobytu w Klępiczu, jak mówi, uczy się wszystkiego na nowo, gdyż jest to inna niż wikariuszowska specyfika pracy. Jednak jak na tak krótki okres poznał już w jakimś procencie swoich parafian i może dokonać ich krótkiej charakterystyki. Większość z nich przybyła tutaj po wojnie ze wschodnich rubieży Rzeczypospolitej. Podobnie jak w wielu innych parafiach mieszkańcy znajdowali pracę głównie w PGR-ach, których dziedzictwo stanowi obecnie życiowy dramat dla sporej części parafian. Niewielu jest tu rolników indywidualnych, ale także i oni pesymistycznie patrzą w przyszłość. Parafia w Klępiczu należy pod względem wieku do grupy ludzi starszych - młodzież po ukończeniu szkół wybiera dalszą drogę nie związaną z rolnictwem, szukając swojej pomyślnej przyszłości w większych skupiskach miejskich. Niedzielna Eucharystia, gromadzi na modlitwie blisko 30% wiernych. W Klępiczu Msza św. odprawiana jest o godz. 9.00, w Starym Objezierzu o 10.30, w Żelichowie o 12.00, a w Nowym Objezierzu hołd Bogu oddawany jest o 13.15. Eucharystycznej strawy nie są pozbawieni parafianie również w dni powszednie, bowiem poza kościołem parafialnym raz w tygodniu Msze św. odprawiane są we wszystkich miejscowościach filialnych. Kształtowaniu i pogłębianiu życia religijnego służy oczywiście cały proces katechizacyjny prowadzony w Szkole Podstawowej w Klępiczu. Uczęszcza do niej 102 dzieci. Lekcje religii prowadzi katechetka dojeżdżająca z terenu parafii Moryń. Natomiast do Gimnazjum uczniowie udają się do Morynia lub Cedyni, młodzież natomiast w przeważającej większości uczy się w Chojnie. Omawiając sprawy młodego pokolenia, trzeba koniecznie nadmienić, że Ksiądz Proboszcz jest zapalonym sportowcem i od początku pobytu zaangażował się w grę w miejscowej drużynie Korona Klępicz, występującej w Bklasie. Parafianie Księdza Leszka słyną także ze wzorowo funkcjonujących Kół Gospodyń Wiejskich, szczególnie w Nowym i Starym Objezierzu. Pierwsze z nich działa od 3 lat i skupia 14 osób - interesujący jest fakt nawiązania przez tę miejscowość partnerskich kontaktów, także religijnych z niemieckim Dentzow. Natomiast od 6 lat działa koło w Nowym Objezierzu, gdzie skupionych jest 13 gospodyń. Także i tutaj panie pochwalić się mogą wymianą doświadczeń ze znajdującą się za Odrą miejscowością Witmansdorf. Dużym sukcesem był udział w wystawie palm wielkanocnych w Prenzlau, gdzie chwalono artyzm ich wykonania. Natomiast na swoim gruncie, w Moryniu, gospodynie z Nowego Objezierza prezentowały stroiki adwentowe. Zasłużone dla życia parafii są również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, a szczególnie istniejąca od 1960 r. remiza w Starym Objezierzu, gdzie komendantem jest Wojciech Szustek. Na strażaków można liczyć przy wszystkich uroczystościach parafialnych, a jako ciekawostkę warto dodać, że posiadają oni na wyposażeniu najstarszy w województwie wóz bojowy - Star 25. O pełnym zrozumieniu ewangelicznego przesłania świadczy również to, że mieszkańcy Klępicza w 1999 r. przyjęli „pod swój dach” repatriantów ze Wschodu - Annę i Konstantego Jałowickich wraz z trójką dzieci z Pierwomajki (rejon Astana) w Kazachstanie. Tutaj znaleźli nowe miejsce i ukoili tęsknotę za ojczyzną.
Kończy się powoli nasza przygoda z cedyńskimi parafiami, kończy się wizyta w Klępiczu. Warto jednak do takich miejsc kiedyś zawitać, by natchnąć nasze skołotane serca spokojem codziennego życia i trwaniem przy wierze ojców. Parafianom z Klępicza wraz z ich Księdzem Proboszczem wypada życzyć, by każdy tutejszy dzień był jeszcze piękniejszy od poprzedniego, a przez to mobilizował do wyznaczania sobie coraz to nowych ambitnych planów w dążeniu do integrowania wspólnoty i doskonalenia siebie.

Ślub polskich pielgrzymów w Panamie!

2019-01-16 18:36

zś, ad/Stacja7 / Warszawa (KAI)

Poznali się na ŚDM w Krakowie, wkrótce potem byli już parą. Dlatego nie wyobrażali sobie, by ich ślub mógłby odbyć się gdzie indziej, niż na kolejnych Światowych Dniach Młodzieży. Uroczystość odbyła się w środę 16 stycznia w Panamie - podaje Stacja7.

Magdalena Pijewska

Martyna i Kuba pochodzą z Trzebini. Przyznają, że zainspirowała ich historia innej pary zakochanych, którzy również poznali się na ŚDM a potem wzięli ślub w trakcie kolejnego spotkania w Rio de Janeiro. – Gdy już byliśmy parą, ta historia cały czas chodziła mi po głowie, w końcu zdecydowałem się nią podzielić z Martyną, pamiętam, że było to podczas ŚDM w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Martynie pomysł bardzo się spodobał i pomału rozpoczęliśmy przygotowania. Krakowskie ŚDM połączyły nas, a panamskie utrwaliły już na zawsze – zwierza się Kuba.

Wyjazd do Panamy, połączony ze ślubem, wiązał się z wieloma przygotowaniami, w tym formalnościami. Młodzi zdradzają, że pomogli im zaprzyjaźnieni księża, choć wszystkie niezbędne dokumenty udało się skompletować tuż przed wyjazdem. Zadbali również o strój. – Suknia i garnitur bez większych problemów zmieściły się w naszych walizkach, lecz suknia musiała zostać spakowana w worek próżniowy – wyjaśnia Kuba.

Z uwagi na dużą odległość między Polską i Panamą oraz koszty związane z wyjazdem, świadkami zawarcia małżeństwa nie mogli być rodzice pary młodej. – Ostatecznie przeżywają ślub bardziej niż my – śmieje się Kuba, a Martyna zaznacza, że jej mama do końca martwiła się o to, jak wyprasuje suknię i uczesze włosy.

Opowieść o ich związku zaczyna się w 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce. – Nie przypuszczaliśmy, że ten czas aż tak bardzo zmieni nasze życie – przyznaje Martyna Gergont, która podczas ŚDM 2016 była wolontariuszką parafialną. – Do naszego dekanatu przyjechała duża grupa pielgrzymów z Paryża. W parafii Kuby zaplanowane było ich powitanie. Początkowo mieliśmy pomagać w zupełnie innych miejscach, a jednak obydwoje trafiliśmy na jedno ze stanowisk do wydawania posiłków dla pielgrzymów. I tam się właśnie poznaliśmy – wspomina Martyna. Kuba dodaje, że wspólny pobyt na Campus Misericordiae bardzo ich do siebie zbliżył – Po tym niesamowitym tygodniu zaczęliśmy się coraz częściej spotykać i niedługo później zostaliśmy parą. Żadne z nas nigdy nie było w związku i raczej nic nie zapowiadało zmiany. Aż do ŚDM – dodaje.

Przez najbliższe dwa tygodnie na portalu będą publikowane bieżące relacje z przebiegu Dni w Diecezjach oraz Wydarzeń Centralnych ŚDM z Panamy. Wydarzenia, w których biorą udział polscy pielgrzymi, zrelacjonują młodzi z archidiecezji warszawskiej oraz archidiecezji krakowskiej, którzy już wyruszyli do Panamy i od 14 stycznia uczestniczą w Dniach w Diecezjach.

O tym jak wyglądają przygotowania i organizacja Światowych Dni Młodzieży w Panamie na kilka dni przed rozpoczęciem wydarzeń z udziałem Papieża Franciszka, opowie w specjalnym vlogu Michał Kłosowski, który od początku stycznia wraz z wolontariuszami z całego świata pracuje nad organizacją ŚDM w Panamie.

zś, ad/Stacja7

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydent Duda weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta Pawła Adamowicza

2019-01-16 19:41

maj, aw / Gdańsk (KAI)

Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Pozostaje w związku z tym w stałym kontakcie z Premierem oraz Urzędem Miasta Gdańska - informuje Kancelaria Prezydenta RP.

KPRM

Pogrzeb zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę 19 stycznia. Eucharystia, której będzie przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź rozpocznie się o godz. 12.00. Szczątki Zmarłego zostaną złożone w Bazylice Mariackiej.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek 14 stycznia wskutek ciężkich ran odniesionych poprzedniego wieczora po ataku nożownika podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miał 53 lata.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem