Reklama

Na papieskim Szlaku - W Górach Raczańskich

Pożegnanie z górskim latem

Urszula Własiuk - Fundacja Szlaki Papieskie
Niedziela Ogólnopolska 39/2005

Kliknij, aby ściągnąć

Szlak Papieski w „Worku Raczańskim”

Telefon zadzwonił w czerwcu: „Jestem córką, nieżyjącego już, gajowego spod Oźnej. Pamiętam górską wycieczkę kard. Karola Wojtyły, na którą udał się w czasie wizytacji mojej parafii w Rycerce Górnej. W „Niedzieli” opisywane są Szlaki Papieskie - nie zaznałabym spokoju, gdybym nie zapytała, czy fakt ten jest znany Fundacji...”. Nie był znany, nigdzie też nie został odnotowany. Pani Anna Szczygieł - moja rozmówczyni, mieszkająca obecnie w Zawierciu, przysłała wkrótce list. Sprawdzone świadectwo osób, które pamiętały wędrówkę Księdza Kardynała sprzed lat, stało się podstawą do spotkania w Urzędzie Gminy Rajcza, na terenie której znajduje się Rycerka Górna, i podjętej wspólnie z władzami, parafianami i Fundacją Szlaki Papieskie decyzji oznaczenia Szlaku Papieskiego.

List pani Anny

„Przedstawiam trasę wycieczki, jaką przebył 29 maja 1972 r. kard. Karol Wojtyła w towarzystwie ks. Józefa Jury - proboszcza parafii w Rycerce Górnej oraz organisty o nazwisku Czaniecki. Ksiądz Kardynał przyjechał samochodem drogą wiodącą wzdłuż potoku Radeczka. Na mostku przy drodze na Oźną robotnicy leśni zrobili bramę powitalną, tzw. koronę, ubraną gałązkami jodły. Kardynał chwilę z nimi rozmawiał, pytał o warunki pracy, o rodziny. Na podstawioną furkę nie wsiadł. «Panie Franciszku - mówił - gdzie ja bym tam wsiadał, szkoda byłoby koników. Ja mam jeszcze dobrą kondycję i od Was idę potem w góry». Staliśmy na murku przy kaplicy, aby powitać Księdza Kardynała. Po odprawieniu Mszy św. w kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia pod szczytem Oźnej (952 m n.p.m.) i wygłoszeniu kazania do zebranych mieszkańców przysiółka Oźna - kard. Karol Wojtyła udał się z posługą kapłańską do chorych, a później na trasę czerwonego szlaku, który prowadzi przez piękne pasmo gór Beskidu Żywieckiego, wzdłuż granicy polsko-słowackiej (wtedy była to Czechosłowacja). Jest na tej trasie Kikula (1087 m n.p.m.), o zboczach pokrytych pięknym lasem świerkowym zmieszanym z jodłą i bukiem, i Magura (1067 m n.p.m.) również zalesiona, z polaną szczytową pokrytą krzaczkami czarnej jagody i borówki brusznicy. Przy pięknej pogodzie i czystym powietrzu można z Magury bez żadnych przyrządów optycznych obejrzeć panoramę Tatr. Stąd szlak prowadzi na Wielką Raczę - właśnie tę, którą Papież Jan Paweł II pomylił sobie w Starym Sączu z Wielką Radziejową. Jest tam schronisko. O ile dobrze pamiętam, jego gospodarzem był wówczas mieszkaniec Żywca - Władysław Zoń. Wiem z opowiadania mojego Ojca, któremu zrelacjonował tę wycieczkę ks. Jura, że z Wielkiej Raczy udali się na przełęcz Przegibek, zamieszkałą przez ludzi, i tam trasa wycieczki zakończyła się. Zeszli do Rycerki Kolonii i udali się samochodem do parafii w Rycerce Górnej”.
W czasie audiencji w Watykanie wierni z Rycerki przypomnieli Ojcu Świętemu wizytację ich parafii, odwiedziny u chorych i kwaśne mleko - poczęstunek babci Bułkowej. Wówczas Papież wspomniał również swoje wędrówki z Rycerki przez Wielką Raczę do Zwardonia.

„Worek Raczański”

Obszar ograniczony od północy linią kolejową Katowice - Zwardoń, od zachodu i południa - granicą państwa ze Słowacją, oraz od wschodu po przełęcz Glinka - granicą ze Słowacją. Grupa Wielkiej Raczy leży na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1986 r. Najwyższymi wzniesieniami, a zarazem doskonałymi punktami widokowymi są: Wielka Racza (1236 m n.p.m.) i Wielka Rycerzowa (1226 m n.p.m.). Swój urok krajobrazy zawdzięczają też mnogości strumieni i potoków.

Soła

Rozpoczyna się w Rajczy. Skutkiem spiętrzenia w drugiej poł. XX wieku wód Soły w Tresnej, Porąbce i Czańcu powstały malownicze jeziora zaporowe - Międzybrodzkie i Żywieckie oraz elektrownie.

Reklama

Rajcza

Nazwa pochodzi od „rajcowania” (obradowania) tu rajców nad przebiegiem granicy polsko-węgierskiej. Malowniczo położona wśród gór duża wieś letniskowa w dolinie Soły. Rajcza wielokrotnie zmieniała właścicieli. Ostatnim był arcyksiążę Stefan Habsburg z Żywca, który przekazał na cele sanatoryjno-szpitalne XIX-wieczny pałac Lubomirskich. Obecnie mieści się w nim Państwowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Na pierwszy kościół w Rajczy wydał zezwolenie król Jan Kazimierz w 1669 r. Do przyszłej świątyni ofiarował też obraz malowany na miedzianej blasze z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, zwany Kazimierzowską. Parafią stała się Rajcza w 1844 r., a w dwa lata później stanął obecny murowany kościół, który w 1997 r. zyskał status sanktuarium maryjnego. Ks. Karol Wojtyła odwiedził Rajczę osiem razy, o czym informuje tablica w przedsionku kościoła. Do dzisiaj zachował się krzyż milenijny poświęcony przez kard. Wojtyłę 25 listopada 1966 r.
Msze św. w tygodniu: 6.30, 7.00, 18.00, (17.00), w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 18.00, (17.00).

Wspomnienie ks. Franciszka

Ks. Franciszek Warzecha jest obecnie proboszczem w Rajczy.
„18 czerwca 1978 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod kościół w Cięcinie k. Węgierskiej Górki (patrz Niedziela nr 27). Podczas uroczystości ks. dziekan Józef Piotrkowski, proboszcz parafii Ujsoły, w której byłem wikariuszem, polecił mi, abym przygotował u nas nocleg dla Księdza Kardynała, jego kapelana - ks. Dowsilasa oraz kierowcy. Po przybyciu do Ujsoł kard. Wojtyła spotkał się w organistówce z młodzieżą, która przeżywała swoje rekolekcje Grup Apostolskich; długo rozmawiał z młodymi, śpiewał piosenki. Po spotkaniu udał się do przygotowanego pokoju, ale do późnej nocy jeszcze pracował. Kierowca zaniósł mu czystą wodę do picia i parę jabłek. Byłem zaskoczony, gdy ks. Dowsilas i kierowca - p. Mucha mówili, że Księdza Kardynała bardzo boli głowa. Wzbudziło to mój podziw, bo ani podczas uroczystości, ani podczas spotkania z młodzieżą w żaden sposób tego nie okazał. Rano na śniadanie była jajecznica specjalnie przygotowana dla Kardynała przez p. Muchę (kard. Wojtyła lubił mocno ściętą, podpieczoną). Na drogę kierowca prosił o parę jabłek, które - jak powiedział - Ksiądz Kardynał skonsumuje po drodze w czasie pracy, sięgając po nie jakby bezwiednie”.

Rycerka

Jedna z największych wsi na Żywiecczyźnie. Parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy erygowano w 1950 r. Pierwszym proboszczem był ks. Józef Jura (1913-74), zapalony turysta, miłośnik gór, wielokrotny towarzysz wycieczek górskich ks. Karola Wojtyły. Zmarł nagle w czasie nabożeństwa w swoim kościele.
Msze św.: 8.00, 10.00, 18.00, (16.30).

Przełęcz Przegibek (1000 m n.p.m.)

Schronisko założone przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1920 r. Zimą w 1961 r. przebywał tu na nartach z przyjaciółmi „fizykami” kard. Karol Wojtyła. Na Przegibku zakończyła się opisana wycieczka w 1972 r.

Zwardoń

Miejscowość turystyczna, szczególnie atrakcyjna zimą. Ks. Karol Wojtyła przyjechał do Zwardonia pociągiem w 1954 r., po czym przez Baranią Górę udał się do Bielska. W lipcu 1954 r. przeszedł z Bielska przez Baranią Górę i Wielką Raczę do Zwardonia.

Sól

Bardzo ciekawa miejscowość w dolinie rzeki Słanicy. Nazwa od nieeksploatowanych złóż soli kamiennej i źródeł solankowych pomocnych w leczeniu dróg oddechowych.
Kamień węgielny pod kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wybudowany w 1983 r., poświęcił Jan Paweł II w Rzymie.

Węgierska Górka (patrz Niedziela nr 21 edycja bielsko-żywiecka)

Szlak Papieski „Pasterski” wytyczony z inicjatywy Tadeusza Gołucha i Mariana Kurowskiego zostanie otwarty 16 października 2005 r. przy Papieskim Głazie w centrum miejscowości.

Ujsoły

Wieś wołoska z 1608 r., atrakcyjnie położona w dolinie potoku Ujsoła. Szlak Papieski zaznaczony na mapce na podstawie Zapisu drogi. (18-19 stycznia 1970 r. zimowe wyjście na Halę Lipowską ze Złatnej, następnego dnia zjazd do Ujsoł). W czasie audiencji u Ojca Świętego wiosną 1980 r. ks. Józef Piotrowski, proboszcz w Ujsołach, usłyszał „... ale teraz tam, pod Lipowską, musi być ładnie” (ze wspomnień ks. Władysława Zązla, proboszcza w Kamesznicy).

* * *

Wspomnienia p. Anny Szczygieł i ks. Franciszka Warzechy są publikowane po raz pierwszy. Bardzo prosimy o kontakt osoby, które być może pamiętają nieznane wydarzenia z życia Ojca Świętego, aby zgłosiły ten fakt Fundacji. To bardzo ważne!

Fundacja Szlaki Papieskie
ul. Prof. A. Bochnaka 2, 30-698 Kraków
tel. (0-12) 654-90-96, tel./ fax (0-12) 659-71-73
e-mail: szlakipapieskie@galaxy.krakow.pl

Petycja w obronie wolności sumienia przekazana do Senatu

2018-12-17 17:08

Michał Bruszewski/Instytut Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris

Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny w imieniu prawie 25 tys. osób złożyli w Senacie petycję domagającą się precyzyjnego uregulowania ustawowych gwarancji korzystania ze sprzeciwu sumienia, szczególnie w zawodach najczęściej narażonych na występowanie konfliktów etycznych.

Petycja i związany z nią projekt ustawy stanowią odpowiedź na liczne przypadki ograniczania wolności sumienia. Przykładami takich sytuacji, o których szeroko informowały media, są: skazanie drukarza z Łodzi oraz zwolnienie prof. Bogdana Chazana.

Przygotowany przez Instytut Ordo Iuris projekt ustawy został przekazany przewodniczącemu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Robertowi Mamątowowi. W spotkaniu z senatorem uczestniczyli: dr Tymoteusz Zych, dr Marcin Olszówka i Karina Walinowicz z Ordo Iuris oraz Marta Ogonowska-Polkowska i Marek Ploetzke z CŻiR. Związaną z projektem petycję podpisało blisko 25 tys. osób.

Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r., w którym podkreślono, że prawo „odwołania się do »klauzuli sumienia« stoi zatem na straży nie tylko wolności sumienia, ale także godności osoby ludzkiej, która jest prawem przyrodzonym i niezbywalnym”. Projekt zakłada nowelizację ośmiu obowiązujących ustaw, aby w większym stopniu zapewniały ochronę wolności sumienia. Proponowane zmiany, oprócz wprowadzenia ogólnej klauzuli sumienia – podkreślającej że wolność sumienia to także prawo do sprzeciwu sumienia – w sposób kompleksowy chronią przedstawicieli zawodów medycznych. W swojej pracy są oni bowiem najbardziej narażeni na presję, by podejmować działania nieetyczne. Projekt wprowadza zatem lub doprecyzowuje obowiązujące klauzule sumienia w ustawach regulujących wykonywanie zawodów medycznych: lekarzy (w tym dentystów), pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz felczerów - ten zawód również jest w Polsce praktykowany. Gwarancje ustawowe dotyczyć będą też każdego szpitala, który wprost będzie miał zapewnione prawo do odmowy wykonania aborcji, do czego m.in. Polskę wezwało w 2010 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Ponadto projekt wzmacnia ochronę przedsiębiorców, którzy już nie będą musieli obawiać się, że za odmowę zrealizowania usługi promującej zachowania lub ideologie sprzeczne z ich przekonaniami religijnymi czy etycznymi, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, jak np. drukarz z Łodzi, który został ukarany za to, że nie zgodził się na wykonanie plakatu promującego ruch LGBT. Projekt ustawy zakłada bowiem uchylenie ograniczających wolność działalności gospodarczej przepisów kodeksu wykroczeń, pochodzących jeszcze z czasów PRL, które były podstawą skazania łódzkiego drukarza.

„Pamiętać trzeba, że sprzeciw sumienia jest gwarantowanym przez Konstytucję integralnym elementem wolności sumienia i każdy – powołując się na niego może odmówić wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy stoi za nim racjonalnie uzasadnione przekonanie moralne, które kwalifikuje dane zachowanie jako etycznie niegodziwe” – wskazuje dr Marcin Olszówka z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

W listopadzie 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP uchwaliła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Projekt został teraz skierowany do senackiej Komisji Zdrowia oraz Komisji Ustawodawczej. Potem będzie rozpatrywany przez Senat, który jest uprawniony do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą.

„Projekt uchwalony przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Podstawowym mankamentem tego projektu jest to, że pomija on klauzulę sumienia dla farmaceutów i nie uchyla ograniczających sprzeciw sumienia przepisów uchwalonych w PRL. Mamy jednak nadzieję, że wniesiona petycja oraz przygotowany przez Ordo Iuris projekt ustawy kompleksowo regulujący korzystanie ze sprzeciwu sumienia przekonają senatorów do wzmocnienia ustawowych gwarancji respektowania konstytucyjnej wolności sumienia i w konsekwencji odpowiedniej modyfikacji projektu, nad którym pracują” – komentuje dr Olszówka.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jak podejmować dobre decyzje? Jak stawać się podobnym do Jezusa?

2018-12-18 10:30

salvenet.pl

W cyklu #BoskieMyśli dr Anna Saj, świecka misjonarka w ramach katolickiego Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE Misja, dzieli się swoim doświadczeniem wiary i przybliża receptę na zmianę postrzegania świata.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem