Reklama

Jasnogórska droga Prymasa Tysiąclecia

O. JERZY TOMZIŃSKI - paulin
Niedziela Ogólnopolska 15/2001

W sześciowiekowej historii Jasnej Góry sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, jest tym człowiekiem, bez którego nie można ani pisać, ani mówić o dziejach maryjnego Sanktuarium Polski i jego roli w Narodzie i Kościele. Również w życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia to święte miejsce jest czymś tak istotnym, że nie da się ani podzielić, ani odrywać od siebie tych dwóch rzeczywistości, bez naruszenia jednolitej całości. Ten nierozerwalny związek kard. Stefana Wyszyńskiego z Jasną Górą jest faktem, który zasługuje na uwagę. Spróbuję zastanowić się nad zagadnieniami, jakie było tło tej więzi i jakie znaczenie miała Jasna Góra w życiu i wielkim działaniu Prymasa Tysiąclecia.

Jasnogórskie korzenie

Początki życia Stefana Wyszyńskiego, urodzonego w Zuzeli 3 sierpnia 1901 r., zbiegły się z początkiem XX wieku. W Polsce, znajdującej się w niewoli trzech zaborców, największą siłą budzącą wiarę i nadzieję na przyszłość był Kościół, a w nim Jasna Góra, która jednoczyła Polaków spod trzech zaborów. Jasna Góra - jak w czasach potopu szwedzkiego - była niezwyciężoną twierdzą tego, co Boże i polskie. Świeciła jako jutrzenka zmartwychwstania Ojczyzny. Jasna Góra w sercu Sienkiewicza i całego umęczonego Narodu była ku pokrzepieniu ducha. Ku niej zwracano oczy, do niej pielgrzymowano, idąc lasami i przekradając się przez różne kordony.
Jasna Góra była obiektem miłości, ale i nienawiści. Pożar wieży, kradzież perłowej sukienki i złotych koron, pod osłoną carskich urzędników; z kolei - odbudowa i poświęcenie istniejącej do dzisiaj wspaniałej wieży, uroczystość ozdobienia Cudownego Obrazu koronami papieża św. Piusa X- wszystko to odbijało się żywym echem w kraju i za granicą, budząc u jednych miłość, a u drugich złość i nienawiść. Dodajmy do tego powstanie legionów i wojska polskiego z wizerunkiem Maryi na sztandarach, powstanie wolnej Polski i zwycięstwo nad bolszewikami, uznane za "Cud nad Wisłą" i przypisane przez wierzący Naród wstawiennictwu Jasnogórskiej Królowej.
Wspomniane wydarzenia przypominały Matkę Najświętszą i mówiły o Jej roli. Obraz Maryi, będący niemal w każdym domu, stanowił nie tyle symbol, co świadectwo gorącego kultu maryjnego.
Młody Stefan Wyszyński nie tylko modlił się przed obrazem Pani Jasnogórskiej w rodzinnym domu, ale i wsłuchiwał się w maryjne dyskusje rodziców o Ostrobramskiej i Jasnogórskiej Pani, rósł i dojrzewał w atmosferze patriotycznej i maryjnej. Lata spędzone w Seminarium Duchownym we Włocławku pomagały wzrostowi nasion religijno-maryjnych, jakie wcześniej padały w glebę umysłu i serca młodego człowieka.

Paulińskie korzenie i przyjaźnie

Jasna Góra z Częstochową aż do 1925 r. należała do diecezji włocławskiej. Była jej sercem. Bp Stanisław Zdzitowiecki - jak mówił przy Papieżu w jasnogórskim refektarzu Prymas Wyszyński w 1979 r. - ze łzami w oczach przyjął decyzję Rzymu o oddzieleniu Częstochowy od Włocławka. Duchowa atmosfera Seminarium kształtowała się w promieniach Jasnogórskiej Bogarodzicy. Jej Cudowny Obraz był częścią diecezji, a pasterze diecezji byli jego stróżami i głównymi celebransami w czasie wielkich odpustów jasnogórskich.
W Seminarium włocławskim studiowali również klerycy paulińscy. Ksiądz Prymas będzie później ciągle o nich wspominał jako o przyjaciołach. Było więc rzeczą zupełnie naturalną, że neoprezbiter Stefan Wyszyński Mszę św. prymicyjną odprawił 5 sierpnia 1924 r. na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.
Ksiądz Stefan musiał wiele myśleć o paulinach, skoro w kilka lat później zapragnął wstąpić do Zakonu św. Pawła I Pustelnika. Powstrzymał go jednak od tego zamiaru jego ojciec duchowny - ks. Władysław Korniłowicz, twierdząc niemal proroczo, że jego drogi są inne. Niemniej, myśląc o Jasnej Górze, ks. Wyszyński obok Cudownego Obrazu zawsze widział jego stróżów. Wśród nich gorącego patriotę, pisarza i płomiennego kaznodzieję - o. Alfonsa Jędrzejewskiego. Na jego kazania o historycznej treści przychodzili pod jasnogórski Szczyt nawet socjaliści i Żydzi.
Drugim nieprzeciętnym patriotą był dawny oficer carski - o. Aleksander Łaziński. To on swoimi apelami mobilizował naród do obrony przed bolszewickim zalewem. To on zorganizował i przeprowadził Wielką Nowennę Narodu na Jasnej Górze, zakończoną 15 sierpnia 1920 r. wielkim dziękczynieniem za Cud nad Wisłą. O. Aleksander imponował ks. Wyszyńskiemu jako kapłan, jako pisarz, jako wielki czciciel Pani Jasnogórskiej i najgorętszy patriota. Redaktor Ateneum Kapłańskiego - ks. Wyszyński kilka razy prosił o. Łazińskiego o współpracę, jak o tym świadczy zachowana korespondencja.
Przez kilka lat przed drugą wojną światową i w czasie okupacji znany był w kręgach Sodalicji Mariańskiej, studentów, inteligencji i podziemia walczącego z okupantem o. Polikarp Sawicki. Jako bibliotekarz, prawnik i społecznik, współpracował z redaktorem Ateneum i profesorem - ks. Stefanem Wyszyńskim.
Te żywe kontakty z paulinami nie urwały się wraz z nominacją ks. Wyszyńskiego na biskupa lubelskiego, a później na Prymasa Polski. 5 grudnia 1950 r. generał Paulinów - o. Piotr Markiewicz, odpowiadając na prośbę Prymasa o przyjęcie "na członka agregowanego Zakonu Paulinów", wręczył mu w Warszawie dyplom Konfraterni. Tym aktem prawnym Zakon Paulinów czynił Księdza Prymasa duchowym członkiem Zakonu. Dyplom Konfraterni był również dowodem najwyższego uznania ze strony Zakonu dla jego osoby.
Następny generał Zakonu Paulinów - o. Alojzy Wrzalik 3 listopada 1956 r. (a więc po wyjściu Prymasa z więzienia) prosił go na Jasnej Górze, ażeby zechciał zostać protektorem Zakonu. Ksiądz Prymas odpowiedział wtedy: "Jeśli sobie tego życzycie, zgoda".

Reklama

Więź z Jasną Górą

Księdza, biskupa i prymasa Wyszyńskiego wiązały z Jasną Górą również wydarzenia. Jako redaktor Ateneum Kapłańskiego, po Ślubach Akademickich (1936 r.) zwracał pilną uwagę na wpływ, jaki to święte miejsce wywiera na życie katolickiego społeczeństwa, które - według niego - odpowiedzialne jest za realizację tychże ślubowań.
W 1942 r. ks. kan. Stefan Wyszyński, kapelan w Laskach, staje się duchowym kierownikiem zespołu żeńskiej młodzieży akademickiej, związanego w sposób szczególny z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Część tego zespołu, zwanego pospolicie Ósemką, osiedliła się w 1953 r. w tzw. pokojach królewskich na Jasnej Górze. Zespół ten również wiązał swego ojca z Jasną Górą. Wcześniej, tzn. 12 maja 1946 r., ks. Wyszyński - nominat na ordynariusza lubelskiego na Jasnej Górze otrzymuje sakrę biskupią. Przez siedem lat (1967-73) miesiąc urlopu spędzał z częścią Instytutu Prymasowskiego w paulińskim domu na Bachledówce k. Zakopanego.
W styczniu 1954 r. pisał w więzieniu w Stoczku: "Od rana oddaję wszystko, co mnie w tym roku spotkać może, Matce Niepokalanej, Pani Jasnogórskiej. Pragnę, aby nadal mnie prowadziła, jak to czyni od samego dzieciństwa. Pragnę, by Jej oblicze, widniejące na tarczy mego prymasowskiego herbu, nie straciło swych radosnych świateł, by odbierało cześć należną i przez moje czyny, i przez cierpienia, i przez modlitwę".
Jasna Góra nie była symbolem. "Widzę - mówił do paulinów - że Jasna Góra wyrasta w dziejach Narodu na jakąś wielką rzeczywistość. To nie jest tylko symbol, lecz rzeczywistość obecna w dziejach katolickiego Narodu, tak iż nie można mówić o dziejach naszego Narodu bez częstszego odwoływania się do Jasnej Góry" (2 sierpnia 1969 r.).

Jasna Góra amboną i parafią Prymasa i Episkopatu

Powszechnie przyjętą prawdą jest już to, że Prymas Wyszyński uczynił z Jasnej Góry ambonę i parafię swoją i Episkopatu. W okresie prymasostwa, od 1948 do 1981 r., wygłosił na Jasnej Górze setki przemówień, w sumie prawie 3 tysiące stron maszynopisu. Słowo Boże głoszone na Jasnej Górze przez kardynałów Wyszyńskiego i Wojtyłę oraz wielu biskupów nabierało znamienia charyzmatycznej mocy w budzeniu sumień. Stawało się ogniem zapalającym serca i ducha Polaków. Przez Jasną Górę społeczeństwo katolickie uczyło się historii i dowiadywało o dziejach ojczystych, ożywiało wiarę i ufność w pośrednictwo Dziewicy Wspomożycielki.
Na Jasnej Górze w sytuacjach wyjątkowych i trudnych odbywały się spotkania arcypasterzy. "Tutaj - mówił Ksiądz Prymas 5 sierpnia 1974 r. - rozstrzygały się trudności, tutaj przychodziły światła, tutaj rodziły się zwycięstwa". "Ojciec Święty wie dobrze - mówił Prymas do Papieża 4 czerwca 1979 r. - że wszystkie dokumenty dotyczące naszych starań o tytuł Matki Kościoła na Soborze były przeważnie tutaj właśnie, na Jasnej Górze, redagowane, tutaj były wykonane".
W tej jasnogórskiej kuźni Prymas wypracowywał projekty, plany, akcje duszpasterskie. Znane są one jako: Śluby Narodu, Wielka Nowenna, Nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej w kraju i poza jego granicami, czuwania soborowe z Maryją Jasnogórską, Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za wolność Kościoła, nocne czuwania, założenie biblioteki z Księgami Czynów Dobroci i Zobowiązań Parafii. Nazywanie Jasnej Góry "Polską Kaną Przemiany" nie jest wcale przesadą. Nie jest też przesadą nazywanie jej "Sanktuarium zawierzenia i wielkiej nadziei". W tym wszystkim brał udział i - jak słudzy w Kanie Galilejskiej - pomagał Prymas Tysiąclecia.
Na pytanie więc, czym była Jasna Góra dla Prymasa Tysiąclecia - trzeba odpowiedzieć: wielką tajemnicą Bogarodzicy, na którą Sługa Boży postawił wszystko.
Ojciec Święty powiedział, że gdyby nie było Prymasa Tysiąclecia i Jasnej Góry, nie byłoby i Jana Pawła II. Niech nam te słowa wystarczą.

Bazylika czy katedra?

Maciej Siciński
Edycja dolnośląska 39/2004

Bazylika, katedra, fara, kolegiata to nazwy kościołów, które często słyszymy, nie zawsze jednak wiemy, co się za nimi kryje. Postaram się w prosty sposób wyjaśnić te pojęcia, uwzględniając typy architektoniczne budowli i ich tytuły związane z funkcją lub przywilejami. Kościół św. Stanisława BM i św. Wacława M w Świdnicy przez niektórych nazywany bazyliką, przez innych katedrą, tak naprawdę funkcję katedry pełni od marca br., gdy stał się siedzibą biskupa diecezjalnego, matką i głową wszystkich kościołów w diecezji.

Ze względu na konstrukcję architektoniczną kościoły dzielimy na:
Bazylikę - kościół wielonawowy zbudowany na planie prostokąta z nawą główną wyższą i przeważnie szerszą od bocznych oraz posiadającą niezależny od nich dach, oświetloną oknami znajdującymi się ponad nawami bocznymi. Wywodzi się ze starożytnego Rzymu, gdzie była salą sądowo-targową.
Kościół salowy - jednonawowa świątynia zbudowana na bazie prostokąta - jej wnętrza nie dzielą kolumny. Wywodzi się z wczesnochrześcijańskich kościołów domowych.
Kościół halowy - wielonawowa świątynia, w której nawa główna i nawy boczne są tej samej wysokości, przykrywa je wspólny dach i nawa główna jest oświetlona oknami znajdującymi się w ścianach naw bocznych.
Kościół schodkowy (pseudobazylika) - odmiana kościoła halowego, różni się od niego tym, iż nawy boczne są nieco niższe od nawy głównej.
Kościół centralny - świątynia, której wszystkie elementy zorientowane są na jeden punkt znajdujący się w centrum. Budowana najczęściej na planie koła, kwadratu, wielokąta i ich wariantów.

Ze względu na tytuł i funkcję, jaką pełnią, kościoły dzielimy na:
Bazylika większa (patriarchalna) - kościół podporządkowany bezpośrednio Papieżowi, wyróżniający się tronem i ołtarzem papieskim zastrzeżonym dla niego i upoważnionych przez niego prałatów. Zalicza się tu bazyliki rzymskie: św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej, św. Jana na Lateranie i św. Wawrzyńca oraz św. Franciszka i Najświętszej Maryi Panny od Aniołów w Asyżu.
Bazylika mniejsza - honorowy tytuł nadawany kościołom przez Papieża. Po raz pierwszy tytuł ten nadał w 1783 r. papież Pius VI kościołowi św. Mikołaja w Tolentino. W 1836 Kongregacja Obrzędów przeniosła na b. m. przywileje nadane kolegiatom. Obecnie tytuł ten posiada większość znaczniejszych kościołów kolegiackich, klasztornych oraz sanktuariów, np. katedra i kościół garnizonowy we Wrocławiu, sanktuaria w Wambierzycach i Trzebnicy.
Katedra - kościół biskupa diecezjalnego, w którym znajduje się jego tron, jest głównym kościołem diecezji. Duchowni powołani do posługi liturgicznej w katedrze to kanonicy tworzący kapitułę katedralną. Jeśli z jakiegoś powodu niemożliwe jest sprawowanie liturgii w katedrze to biskup wybiera inny kościół na prokatedrę do czasu np. odbudowy katedry.
Kolegiata - kościół z kolegium kanoników nie będący siedzibą biskupa. Posiada prawo pierwszeństwa przed pozostałymi świątyniami w danej miejscowości.
Tum - średniowieczna nazwa katedry i kolegiaty.
Kościół parafialny - główna świątynia gminy wyznawców, kierowana przez proboszcza.
Fara - główny kościół w mieście (dawniej będący pod opieką cechów). W siedzibie biskupa drugi kościół po katedrze.
Kościół filialny - świątynia podporządkowana kościołowi parafialnemu. Najczęściej znajduje się w rozległych parafiach i umożliwia wiernym uczestnictwo w nabożeństwach bez dojeżdżania do kościoła parafialnego.
Kościół klasztorny - kościół przy klasztorze, dawniej kościoły klasztorne nie miały prawa do prowadzenia parafii.
Kaplica - niewielka budowla sakralna służąca jako miejsce modlitwy lub odprawiania nabożeństw dla małej grupy wiernych. Kaplica może być niezależnym budynkiem lub być częścią innego, np. kościoła, zamku, szpitala.

W metropolii wrocławskiej są obecnie trzy katedry: św. Jana we Wrocławiu, Świętych Piotra i Pawła w Legnicy i św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.

Ratujmy świdnicką katedrę!

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć trwające od 9 lat prace remontowe w świdnickiej katedrze, mogą dokonywać wpłat na konto: BZ WBK S.A. I O/Świdnica 24 1090 2369 0000 0006 0200 1960
Parafia rzymskokatolicka
św. Stanisława BM i św. Wacława M
pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica
Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ewa Kowalewska o waszyngtońskim Marszu dla Życia: tłum radosnych ludzi manifestujących swoje zaangażowanie pro-life

2019-01-18 21:18

pra / Gdańsk (KAI)

„Atmosfera tego marszu jest absolutnie unikalna, wręcz niesamowita. To niezapomniane przeżycie znaleźć się w tłumie tak wielu młodych, radosnych ludzi, manifestujących swoje zaangażowanie w obronie życia” - wspomina Ewa H. Kowalewska. Prezes Human Life International w Polsce w waszyngtońskim Marszu dla Życia uczestniczyła trzykrotnie i - jak mówi - „za każdym razem było to coś niepowtarzalnego”.

dlazycia.info

W dzisiejszym newsletterze Human Life International w Polsce Ewa H. Kowalewska przypomina historię Marszu dla Życia, który w tym roku w Waszyngtonie przejdzie po raz czterdziesty szósty. Odbywa się on w rocznicę niesławnej decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawie Roe contra Wade, która w 1973 roku w praktyce zalegalizowała aborcję na życzenie podczas całej ciąży, aż do urodzenia dziecka.

W tym roku Marsz odbywa się pod hasłem „Jedyny w swoim rodzaju od pierwszego dnia: pro-life jest pro-naukowe”. „W ten sposób organizatorzy chcą pokazać, że każda istota ludzka jest unikalna, niepowtarzalna od samego poczęcia oraz połączyć te fakty z rzetelną wiedzą, która zawsze stoi po stronie prawdy i życia” - komentuje Ewa Kowalewska.

Marsz tradycyjnie przejdzie Aleją Konstytucji pod Kapitol oraz gmach Sądu Najwyższego. Zapowiedziano wielu znakomitych gości, w tym abp. Josepha Neumanna przewodniczącego Komitetu ds. Aktywności Pro-life Konferencji Episkopatu USA. Narrację ma prowadzić znany dziennikarz Ben Shapiro.

Z okazji Marszu organizowanych jest wiele wydarzeń towarzyszących. Większość dużych organizacji przygotowuje własne spotkania dla swoich wolontariuszy i pracowników, najczęściej połączone z posiłkiem. Wieczorem poprzedniego dnia odbywa się Msza św. w waszyngtońskiej katedrze, po której wielu młodych pozostaje na całonocnym czuwaniu. „Punktem kulminacyjnym jest jednak uroczysta kolacja po marszu nazywana „Rose Dinner”. W tym roku ma w niej wziąć udział wiceprezydent USA Mike Pence, który od lat jest osobiście związany z ruchem pro-life” - informuje prezes HLI Polska.

Human Life International, najstarsza w USA organizacja pro-life, założona przez benedyktyna o. Paula Marxa w 1974 roku, od początku uczestniczy w Marszu zwartą grupą swoich wolontariuszy i pracowników. „Atmosfera tego marszu jest absolutnie unikalna, wręcz niesamowita. To niezapomniane przeżycie znaleźć się w tłumie tak wielu młodych, radosnych ludzi, manifestujących swoje zaangażowanie w obronie życia” - wspomina Ewa H. Kowalewska. Prezes Human Life International w Polsce w waszyngtońskim Marszu dla Życia uczestniczyła trzykrotnie i - jak mówi - „za każdym razem było to coś niepowtarzalnego”.

„18 stycznia duchowo łączymy się z obrońcami życia z Ameryki! Papież Franciszek ogłosił odpust zupełny pod zwykłymi warunkami dla wszystkich, którzy tego dnia będą się łączyć w modlitwie w intencji obrony życia z uczestnikami Marszu dla Życia w Waszyngtonie - przyłączmy się” - zachęca Ewa Kowalewska.

Waszyngtoński Marsz dla Życia jest największym tego typu wydarzeniem na świecie. Weźmie w nim udział kilkaset tysięcy ludzi, w większości młodych. „Udział w nim robi wielkie wrażenie, bo jest to autentyczna, radosna afirmacja życia” - mówi Ewa Kowalewska. Marsz dla Życia w Waszyngtonie jest ukoronowaniem podobnych akcji pro-life, które w tych dniach odbywają się w ponad osiemdziesięciu amerykańskich miastach.

Prezes HLI Polska zwraca uwagę, że batalia o zaprzestanie aborcji w ostatnich latach w Ameryce nasila się coraz bardziej. „Od ujawnienia handlu organami zabijanych dzieci przez Planned Parenthood, organizację posiadającą najwięcej placówek aborcyjnych w USA, rozgorzała walka o pozbawienie ich funduszy federalnych. Są to duże pieniądze i jest o co walczyć. Zamknięto już ponad 200 placówek aborcyjnych, ale proceder zabijania poczętych dzieci nadal trwa. Wybór prezydenta Trumpa wzmocnił amerykański ruch pro-life, jednak każdy krok w kierunku delegalizacji aborcji wywołuje totalną awanturę, wspieraną głównie przez demokratów” - pisze Kowalewska.

W najnowszym newsletterze HLI Polska zauważono także, że po ostatnich zmianach w amerykańskim Sądzie Najwyższym większość sędziów jest po stronie ochrony życia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem