Reklama

TZN - „duże jest piękne”

Witold Iwańczak
Edycja częstochowska 12/2010

Rodzice z przeróżnych przyczyn czasami boją się dużych szkół, a uczniowie - markowych, bo może nie dadzą sobie rady. Wielki nie musi jednak przerażać, a marki wcale nie zdobywa się bezdusznymi wymaganiami, a raczej dzięki wysokim kwalifikacjom i charyzmą kadry nauczycielskiej oraz jej serdecznym podejściem do każdego ucznia, co później przekłada się na dobre przygotowanie do zawodu. Takie są właśnie Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie - największa szkoła techniczna w mieście. Co roku opuszcza jej mury około 400 absolwentów. Są szkoły, których całkowita liczba uczniów jest mniejsza.
Wiele się mówi i pisze o wszelakich rankingach szkół, ekscytując się pozycją danej placówki na takiej, czy innej liście. Jednak szczególnie w przypadku szkół technicznych trudno o pełne i obiektywne kryteria oceny w takim rankingu. Bo tworząc takie kryteria któż mógł przewidzieć, że znajdzie się taki TZN, który - jako jedyna szkoła w Unii Europejskiej - będzie skutecznie konkurował pracami swoich uczniów z instytutami naukowymi i badawczymi oraz z zakładami przemysłowymi w międzynarodowych konkursach i wystawach wynalazków i zdobywał nagrody?! Któż mógł przewidzieć, że uczniowie TZN będą mieć przyjęte zgłoszenia swych prac do Urzędu Patentowego RP?! Aplikacje komputerowe pisane przez uczniów TZN zdobyły swoje uznanie np. w Urzędzie Miasta Częstochowa, który w swej pracy wykorzystuje już dwa programy przez nich stworzone, a obecnie powstaje trzeci.
Prężnie działające koło SEP, skupiające 70 nauczycieli i technicznych pracowników szkoły, organizuje dla uczniów TZN kursy przygotowujące do egzaminu oraz sam egzamin na uprawnienia SEP. Takie egzaminy zdaje co roku - w zależności od ilości chętnych - od 50 do 70 uczniów szkoły. W ten sposób otrzymują oni już w szkole uprawnienia SEP. Choć uczniowie tej technicznej szkoły zdobywają wiele nagród w dyscyplinach zupełnie nie związanych z ich specjalnościami zawodowymi, m.in. w konkursach recytatorskich, literackich czy fotograficznych, to jednak dla pracodawcy ważniejsze są posiadane przez nich uprawnienia SEP, zgłoszenie patentowe czy osiągnięcia w konkursach i olimpiadach zawodowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że informatycy zrzeszeni w kole SEP planują dla uczniów szkoły prowadzić szkolenia przygotowujące ich do egzaminów na certyfikaty CISCO. To rzeczywiście ambitny plan.
W bieżącym roku szkolnym oprócz tradycyjnych kierunków (technik elektronik; informatyk; teleinformatyk; mechanik; technik budownictwa oraz ochrony środowiska) młodzież w TZN uczy się na dwóch nowych specjalnościach - technik mechanik lotnictwa i technik awionik. Absolwent kierunku technik awionik może prowadzić obsługę naziemną samolotów w zakresie elektroniki i automatyki lotniczej. Może również tworzyć dokumentację techniczną podzespołów i części statków powietrznych wchodzących w skład awioniki, bądź montować i demontować elementy awioniki i jej wyposażenia elektrycznego. Natomiast ukończenie kierunku technik mechanik lotniczy gwarantuje przygotowanie zawodowe do prowadzenia obsługi naziemnej samolotów. Pozwala posiąść wiedzę niezbędną do naprawy i oceny stanu technicznego statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia.
Zbierając informacje o TZN zauważyłem, że rozporządzanie funduszami w szkole cechuje duża gospodarność i pomysłowość połączona z własną pracą nauczycieli i uczniów. Na bieżący rok szkolny przygotowywano bez wynajmowania zewnętrznych firm 2 nowe pracownie teleinformatyczne i 2 informatyczne. Również cała sieć komputerowa w tej ogromnej szkole jest wykonana przez nauczycieli i uczniów. Szkoła posiada stałe łącze internetowe, symetryczne o dużej przepustowości i jak przystało na nowoczesną placówkę techniczną jest wysoce zinformatyzowana - posiada ponad 300 komputerów w 3 podsieciach i własną serwerownię.
Uczniowie szkoły spoza regionu mogą zamieszkać w szkolnym internacie, zapewniającym mieszkańcom całodzienne wyżywienie w stołówce.
W ramach TZN funkcjonuje również Szkoła Policealna o dwóch specjalnościach: technik informatyk i technik BHP. To dobra propozycja zwiększenia swoich kompetencji szczególnie dla młodych ludzi, którym nie powiedzie się na egzaminie maturalnym, bądź nie uda się dostać na wymarzony kierunek studiów, ale korzystają z niej również studenci. Uprawnienia BHP przydają się w każdym zawodzie, a świadectwo po kierunku informatycznym ma większą wartość niż kursy komputerowe.
Nad zwiększeniem bezpieczeństwa w szkole czuwa monitoring korytarzy i newralgicznych węzłów komunikacyjnych. Kamery umieszczone są nawet w wybranych pomieszczeniach - np. w bibliotece. We wszystkich salach lekcyjnych działa szkolny radiowęzeł i wewnętrzna sieć telefoniczna. To tylko kilka przykładów prac wykonanych i stale modernizowanych przez nauczycieli i zainteresowanych uczniów. Dla szkoły są to trudne do wyliczenia oszczędności, a uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne.

Symbole i zwyczaje Adwentu

Małgorzata Zalewska
Edycja podlaska 49/2002

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Bożena Sztajner

Wieniec adwentowy

W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca adwentowego. Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.

Świeca roratnia

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.

Roraty

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

Adwentowe zwyczaje

Z czasem Adwentu wiąże się szereg zwyczajów. W lubelskiem, na Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po wsiach grę na ligawkach smętnych melodii przed wschodem słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany jest z Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata, obwieszcza rychłe przyjście Syna Bożego i głos trąby św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry na ligawkach jest dość rozpowszechniony na terenach nadbużańskim. W niektórych regionach grano na tym instrumencie przez cały Adwent, co też niektórzy nazywali "otrembywaniem Adwentu". Gdy instrument ten stawiano nad rzeką, stawem, lub przy studni, wówczas była najlepsza słyszalność.
Ponad dwudziestoletnią tradycję mają Konkursy Gry na Instrumentach Pasterskich (w tym także na ligawkach) organizowane w pierwszą niedzielę Adwentu w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W tym roku miała miejsce już XXII edycja tego konkursu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież: twórzcie dziennikarstwo pokoju, które służy wszystkim

2018-12-13 15:00

vaticannews / Watykan (KAI)

Zachęcam was, abyście w swej pracy wspierali dziennikarstwo pokoju, które jest kierowane od człowieka do człowieka i służy całej ludzkości, a szczególnie tym, którzy nie mają głosu – to słowa, które Papież skierował do pracowników włoskiej katolickiej telewizji Telepace. Franciszek przyjął ich na audiencji z okazji 40-lecia tego ośrodka.

Grzegorz Gałązka

Ojciec Święty zaznaczył, że telewizja ta wyróżnia się swoją dbałością o komunikację bliskości i autentyczną służbę Bogu i człowiekowi. Utrzymuje się dzięki ofiarom ludzi, nie transmitując żadnych reklam. Tym samym jest znakiem całkowitego powierzenia się Bożej Opatrzności.

Papież zachęcił jej pracowników, aby tworzone przez nich programy były antenami duchowości, by umieli ukazywać we wszystkim, co się dzieje, znaki miłosiernej miłości Boga. „Bądźcie żywymi kanałami duchowości – mówił Ojciec Święty - prowadzącej do Boga i człowieka, szczególne tego biednego, ostatniego, wykluczonego”.

Franciszek powierzył im także wychowanie młodych w szkole Ewangelii. Prosił, by nie koncentrowali się tylko na ich słabościach, ale ukazywali ich sny i marzenia. Ewangelia radości wzywa bowiem do podjęcia zadania wychowania, które wyraża się w byciu świadkiem jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Zwracając się do pracowników radia i telewizji Telepace Papież podkreślił także znaczenie uczciwości i odpowiedzialności w przekazywaniu informacji.

"Komunikacja to nie tylko przekaz informacji: to dyspozycyjność, wzajemne ubogacenie, relacja. Niestety, ciągle jest bardzo rozpowszechniona forma komunikacji, która nie ma nic wspólnego z troską o drugiego i ze wzajemnym zrozumieniem się: to obmowy. To złe przyzwyczajenie, które każdego dnia grozi ludzkiej wspólnocie, siejąc nienawiść, zazdrość i żądzę władzy. Do tego stopnia, że tą bronią można zabić człowieka, czy to oskarżając go, czy też plotkując na jego temat, albo wsłuchując się w te oszczerstwa, przedłużając życie kłamstwom czy donosom. Tak ważną rzeczą więc jest, aby podawać informacje z odpowiedzialnością, pamiętając o tym, ile zła można wyrządzić językiem, plotkarstwem, obmowami" - stwierdził Ojciec Święty.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem