Reklama

Młodzi dla środowiska

Uroczyście w Tarnowskiej Woli

Jakub Kowalski
Edycja sandomierska 46/2006

Zaczęło się na cmentarzu. Razem z tymi, którzy nie mogli na własne oczy zobaczyć swojego kościoła w nowych kolorach, z nowymi figurami świętych, z nowymi stacjami Drogi Krzyżowej. Ale to dzięki nim - jak podkreślił bp Edward Frankowski - mieszkańcy Tarnowskiej Woli i Alfredówki „są bogatsi o ich dorobek życia pozostawiony tym, których kochali, dla których pracowali”. Na parafialnym cmentarzu, znajdującym się na początku miejscowości, wjeżdżając od Tarnobrzega, zaczęła się modlitwa dziękczynienia Panu Bogu za rodziców i krewnych, za ks. T. Owsiaka i ks. Kędzierskiego, którzy tutaj pracowali, a obecnie oczekują dnia zmartwychwstania. Tajemnica Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Pana Jezusa, odmawiane pośród grobów pod przewodnictwem ks. Antoniego Saneckiego - proboszcza i ks. Roberta Zynwalę - wikariusza, połączyły się z „Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia” zaintonowaną w czasie modlitwy przez Biskupa Edwarda, który w towarzystwie ks. Mariusza Telegi, przybył do Tarnowskiej Woli na poświęcenie nowej polichromii kościoła, stacji Drogi Krzyżowej i nowych figur ufundowanych przez parafian. W takiej scenerii rozpoczęła się też wizytacja kanoniczna parafii.

Na początku tak było

Parafia Tarnowska Wola powstała z dwóch części: jedną odłączono od Miechocina, a drugą z Majdanu Królewskiego. Daleko mieli kiedyś ludzie do kościoła, a Pana Boga chcieli mieć pośród siebie. Na terenie parafii stała mała kaplica w Rozalinie, wybudowana przez hrabiego Tarnowskiego w 1913 r., ale niewystarczająca na potrzeby rozwijającej się miejscowości. W 1919 r. postanowiono o budowie kościoła, jednakże wojna przeszkodziła tym zamiarom. Ostatecznie w 1922 r. zaczęła powstawać nowa parafia z nowym kościołem. Pierwszym jej duszpasterzem był ks. Ignacy Kąkolewski, który sprawował posługę duszpasterską od 1925 r. W tym samym roku bp J. Fischer poświęcił kamień węgielny, a budowę zakończono trzy lata później. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa uroczyście poświęcił bp A. Nowak 21 czerwca 1928 r. W 1929 r. nastąpiła zmiana duszpasterza. Powoli wyposażono świątynię w niezbędne paramenty, ogrodzono go, powstał cmentarz, założono instalację elektryczną, położono posadzkę. Po nagłej śmierci ks. Kędzierskiego i krótkim duszpasterzowaniu ks. Romana Chimiaka, który był administratorem do 1968 r., historię parafii zaczął pisać (do 1992 r.) ks. Tadeusz Owsiak, który wcześniej pełnił funkcję wikariusza w Nowej Dębie. Nowym proboszczem został ks. Antoni Sanecki - dotychczasowy proboszcz w Tarnobrzegu-Mokrzyszowie. Ponadstuletnie akta parafialne, z datą 1902 r., poświadczają dzieje ofiarności parafian Tarnowskiej Woli.

Tak jest teraz

O wielkiej ofiarności i zaangażowaniu w sprawy upiększenia świątyni podczas powitania bp. Frankowskiego mówił Ksiądz Proboszcz, który z dumą podkreślał, że „nie było najmniejszego problemu, aby podczas prac przy malowaniu zabrakło środków czy pomocy parafian”. „Nie żyje nam się bogato - mówili przedstawiciele dorosłych - ale świadomi, że od Pana Boga otrzymujemy, Jemu i na Jego chwalę oddajemy”. W oddaniu swojego życia Bogu, by móc je przeżywać dobrze, widzi sens swoich dni młodzież i dzieci, deklarujące swoje przywiązanie do Chrystusa i Kościoła.
Zgromadzeni w odnowionym kościele wierni śpiewem i modlitwą potwierdzali słowa swoich przedstawicieli, patrząc z dumą na owoce swojej pracy i ofiarności, a przede wszystkim wiary, której prawdy wymalowane na ścianach i suficie kościoła na nowo w sobie ożywiają i rozważają. Uroczystą Mszę św. - wielkie dziękczynienie Panu Bogu za nową polichromię i stacje Drogi Krzyżowej - obok Biskupa Edwarda, sprawowali także księża: Mieczysław Wolanin (dziekan z Nowej Dęby), Eugeniusz Nycz (proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Nowej Dęby), Mariusz Telega (notariusz Kurii sandomierskiej) i proboszcz Antoni Sanecki. Poświęcona - czyli oddana Panu Bogu - polichromia kościoła i nowe stacje Drogi Krzyżowej to kolejny rozdział dobrej i mądrej historii Tarnowskiej Woli, który jutro na pewno będzie zapisywał się tak samo wielkimi zgłoskami na miarę wielkości i dobroci serc tych, którzy tworząc społeczność parafii, biorą odpowiedzialność za jej przyszłość.

Bazylika czy katedra?

Maciej Siciński
Edycja dolnośląska 39/2004

Bazylika, katedra, fara, kolegiata to nazwy kościołów, które często słyszymy, nie zawsze jednak wiemy, co się za nimi kryje. Postaram się w prosty sposób wyjaśnić te pojęcia, uwzględniając typy architektoniczne budowli i ich tytuły związane z funkcją lub przywilejami. Kościół św. Stanisława BM i św. Wacława M w Świdnicy przez niektórych nazywany bazyliką, przez innych katedrą, tak naprawdę funkcję katedry pełni od marca br., gdy stał się siedzibą biskupa diecezjalnego, matką i głową wszystkich kościołów w diecezji.

Ze względu na konstrukcję architektoniczną kościoły dzielimy na:
Bazylikę - kościół wielonawowy zbudowany na planie prostokąta z nawą główną wyższą i przeważnie szerszą od bocznych oraz posiadającą niezależny od nich dach, oświetloną oknami znajdującymi się ponad nawami bocznymi. Wywodzi się ze starożytnego Rzymu, gdzie była salą sądowo-targową.
Kościół salowy - jednonawowa świątynia zbudowana na bazie prostokąta - jej wnętrza nie dzielą kolumny. Wywodzi się z wczesnochrześcijańskich kościołów domowych.
Kościół halowy - wielonawowa świątynia, w której nawa główna i nawy boczne są tej samej wysokości, przykrywa je wspólny dach i nawa główna jest oświetlona oknami znajdującymi się w ścianach naw bocznych.
Kościół schodkowy (pseudobazylika) - odmiana kościoła halowego, różni się od niego tym, iż nawy boczne są nieco niższe od nawy głównej.
Kościół centralny - świątynia, której wszystkie elementy zorientowane są na jeden punkt znajdujący się w centrum. Budowana najczęściej na planie koła, kwadratu, wielokąta i ich wariantów.

Ze względu na tytuł i funkcję, jaką pełnią, kościoły dzielimy na:
Bazylika większa (patriarchalna) - kościół podporządkowany bezpośrednio Papieżowi, wyróżniający się tronem i ołtarzem papieskim zastrzeżonym dla niego i upoważnionych przez niego prałatów. Zalicza się tu bazyliki rzymskie: św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej, św. Jana na Lateranie i św. Wawrzyńca oraz św. Franciszka i Najświętszej Maryi Panny od Aniołów w Asyżu.
Bazylika mniejsza - honorowy tytuł nadawany kościołom przez Papieża. Po raz pierwszy tytuł ten nadał w 1783 r. papież Pius VI kościołowi św. Mikołaja w Tolentino. W 1836 Kongregacja Obrzędów przeniosła na b. m. przywileje nadane kolegiatom. Obecnie tytuł ten posiada większość znaczniejszych kościołów kolegiackich, klasztornych oraz sanktuariów, np. katedra i kościół garnizonowy we Wrocławiu, sanktuaria w Wambierzycach i Trzebnicy.
Katedra - kościół biskupa diecezjalnego, w którym znajduje się jego tron, jest głównym kościołem diecezji. Duchowni powołani do posługi liturgicznej w katedrze to kanonicy tworzący kapitułę katedralną. Jeśli z jakiegoś powodu niemożliwe jest sprawowanie liturgii w katedrze to biskup wybiera inny kościół na prokatedrę do czasu np. odbudowy katedry.
Kolegiata - kościół z kolegium kanoników nie będący siedzibą biskupa. Posiada prawo pierwszeństwa przed pozostałymi świątyniami w danej miejscowości.
Tum - średniowieczna nazwa katedry i kolegiaty.
Kościół parafialny - główna świątynia gminy wyznawców, kierowana przez proboszcza.
Fara - główny kościół w mieście (dawniej będący pod opieką cechów). W siedzibie biskupa drugi kościół po katedrze.
Kościół filialny - świątynia podporządkowana kościołowi parafialnemu. Najczęściej znajduje się w rozległych parafiach i umożliwia wiernym uczestnictwo w nabożeństwach bez dojeżdżania do kościoła parafialnego.
Kościół klasztorny - kościół przy klasztorze, dawniej kościoły klasztorne nie miały prawa do prowadzenia parafii.
Kaplica - niewielka budowla sakralna służąca jako miejsce modlitwy lub odprawiania nabożeństw dla małej grupy wiernych. Kaplica może być niezależnym budynkiem lub być częścią innego, np. kościoła, zamku, szpitala.

W metropolii wrocławskiej są obecnie trzy katedry: św. Jana we Wrocławiu, Świętych Piotra i Pawła w Legnicy i św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.

Ratujmy świdnicką katedrę!

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć trwające od 9 lat prace remontowe w świdnickiej katedrze, mogą dokonywać wpłat na konto: BZ WBK S.A. I O/Świdnica 24 1090 2369 0000 0006 0200 1960
Parafia rzymskokatolicka
św. Stanisława BM i św. Wacława M
pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica
Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

2019-01-18 22:02

Kamil Krasowski

W Kościele katolickim rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszej diecezji 18 stycznia zainaugurowało go nabożeństwo ekumeniczne w parafii katedralnej w Gorzowie.

Karolina Krasowska
Nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy katedralnej w Gorzowie

Zobacz zdjęcia: Nabożeństwo ekumeniczne w parafii katedralnej w Gorzowie

Modlitwom ekumenicznym w Gorzowie przewodniczył ks. prał. Zbigniew Kobus, proboszcz parafii katedralnej. - Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich obecnych na naszym nabożeństwie o jedność chrześcijan, którym rozpoczynamy tydzień powszechnej modlitwy w Kościele rzymskokatolickim o jedność wszystkich chrześcijan na całym świecie. Tym nabożeństwem rozpoczynamy także modlitwę naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej  - powiedział ks. prał Kobus. - Do tej pory gromadziliśmy się rokrocznie w katedrze. Ale cieszę się, że mimo tego bólu, który przeżywamy już od półtorej roku z powodu braku katedry, która jest odbudowywana, remontowana gromadzimy się w tej kaplicy naszej parafii katedralnej. I cieszę się, że do niej przybywacie na modlitwę także w intencji jedności wszystkich chrześcijan. Chociaż na dworze trochę chłodno, ale myślę, że nasze serca rozgrzane są wzajemną życzliwością, powiem więcej - miłością i radością z tego, że razem możemy stawać do wspólnej modlitwy.

W modlitwie uczestniczyli ze strony polskiej: bp Mirosław Wola - proboszcz parafii kościoła ewangelicko-augsburskiego w Gorzowie, ks. Jarosław Szmajda - proboszcz parafii prawosławnej w Gorzowie, pastor Dariusz Chudzik - proboszcz parafii Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gorzowie, ks. Tadeusz Kuźmicki - referent ds. ekumenizmu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który przygotował nabożeństwo w Gorzowie, ks. Rafał Mocny - duszpasterz akademicki w Słubicach oraz prof. Paweł Leszczyński - prorektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, reprezentant kościoła ewangelicko-augsburskiego. Z kolei stronę niemiecką reprezentowali: superintendent Frank Schürer-Behrmann z Europejskiego Centrum Ekumenicznego we Frankfurcie n. Odrą, pastor dr Justus Werdin z Europejskiego Centrum Ekumenicznego we Frankfurcie n. Odrą oraz superintendent Christoph Bruckhoff z ewangelickiego Kościoła Oderland-Spree.

Tematem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: "Dąż do sprawiedliwości" (Pwt 16,20), zaś rozważania i modlitwy zostały przygotowane przez chrześcijan z Indonezji.

Homilię wygłosił pastor dr Justus Werdin, który na samym początku wyraził współczucie z powodu śmierci prezydenta Gdańska śp.Pawła Adamowicza. Pastor skupił się także na haśle tegorocznego Tygodnia Modlitw O Jedność Chrześcijan "Dąż do sprawiedliwości". -  Sprawiedliwość należy do Pisma Świętego. Tam bardzo często się spotyka to słowo i należy ono do samego Boga. Więc pozwólcie, że spytam jaki jest dźwięk tego słowa, co tam w nim dźwięczy ? - pytał pastor Werdin. - Bóg jest sprawiedliwy, a my to mamy słyszeć i dostosowywać się do tego dźwięku. Myślę, że Bóg bardzo chce, abyśmy byli Jego pomocnikami w dziele sprawiedliwości - kontynuował pastor. 

Kolejne nabożeństwa ekumeniczne zaplanowano w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu (23 stycznia) i parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze (25 stycznia).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem