Reklama

Warszawa: patenty oficerskie dla duchownych z dawnych jednostek kleryckich

2017-10-21 17:40

mag / Warszawa / KAI

Cezary Piwowarski/ pl.wikipedia.org

W katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się uroczystości podczas których 55 kapłanów , byłych alumnów-żołnierzy, którzy w latach 1959-1980 odbywali przymusową służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich, otrzymało z rąk Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza patenty oficerskie. Wśród nich znaleźli się bp Jan Wątroba oraz abp Adam Szal, metropolita przemyski. -Zdaliście egzamin z wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie – mówił na początku Mszy św. bp Józef Guzdek, wyrażając uznanie dla postawy kapłanów.

Biskup polowy Wojska Polskiego zwrócił uwagę, że zmowę milczenia na temat prześladowania polskiego duchowieństwa przerwała dopiero śmierć, a następnie beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki, który sam pełnił dwuletnią, przymusową służbę wojskową w jednostce we Bartoszycach. – Wyniesienie na ołtarze ks. Jerzego stało się okazją by przypomnieć polskiemu społeczeństwu prawdę o komunistycznym systemie, który walczył z Kościołem między innymi - wyrywając tych którzy byli na drodze do kapłaństwa, przeszkadzając im by byli sługami Boga i Kościoła.

Bp Guzdek wyraził wdzięczność Ministrowi Obrony Narodowej za dostrzeżenia i docenienie byłych alumnów- żołnierzy . – Dzięki decyzji obecnych władz poznaliśmy 807 twarzy niezłomnych rycerze Chrystusa i Kościoła oraz sług wolności i prawdy w naszej Ojczyźnie – powiedział duchowny.

W homilii abp Adam Szal podkreślił, że chrześcijanin jest wezwany do dawania świadectwa swojej wierze. – Tego wymaga od niego Bóg i tego potrzebuje od niego świat, który zdaje się mówić coś zupełnie przeciwnego – oświadczył duchowny.

Reklama

Zwrócił uwagę, że jest wiele sposobów zapierania się Chrystusa – Można to czynić jawnie poprzez słowa, poprzez kwestionowanie prawdy wiary które podaje Ewangelia ale również można to robić poprzez milczenie. Wielu wybiera właśnie ten sposób nie chcąc się narodzić środowisku w którym życie czy pracuje – mówił kaznodzieja.

Przyznał, że można zaprzeć się Boga poprzez rozdźwięk między tym co człowiek deklaruje a czynami których dokonuje nazywając tę postawę "faryzejską". - Bez względu który ze sposobów osoba wybiera odżegnując się od Chrystusa wyrzeka się tym samym przynależności do Boga – bycia Jego dzieckiem – ostrzegł duchowny.

Zaznaczył że również w dzisiejszych czasach wiara domaga się czytelnego świadectwa. – Jest to często pójście w poprzek poprawności społecznej czy politycznej. Bywa nawet i tak, że trzeba opowiedzieć się przeciwko autorytetom, które może są wątpliwej jakości ale zajmują wysoką pozycje w hierarchii społecznej – zwrócił uwagę abp Szal.

Podkreślił, że czas służby w zasadniczej w jednostkach wojskowych dla większości był okazją weryfikacji powołania. – Bez względu na osobiste doświadczenia każdego z nas oderwanie od seminarium i wtłoczenie w nowe realia wystawiało nas na ideologiczną próbę. Jak pokazują obecne badania historyczne - planowano poderwać w naszych oczach autorytet władz kościelnych, poddać w wątpliwość dogmaty wiary, czy potrzebę Kościoła jako wspólnoty wiary ponieważ nie dało się Go pogodzić z ideą socjalistycznego państwa – mówił abp Szal.

Stwierdził, że większość alumnów wyszła z próby zwycięsko. - Możemy zawdzięczać to Bożej pomocy oraz wartościom wyniesionym z formacji rodzinnej, katechetycznej ale również dzięki opiece naszych duszpasterzy. Nie brakowało też życzliwości ludzi świeckich. Jako przykład arybiskup przywołał postać pani Konstancji Skurjat – tzw. "bartoszyckiej babci".

Powiedział, że doświadczenie służby wojskowej rozszerzyło spojrzenie przyszłych kapłanów na Kościół w Polsce. - Poznaliśmy również wspaniałych kolegów z którymi mimo upływu lat wciąż utrzymujemy kontakty. Ten czas pozwolił nam także zmężnieć, ugruntować się w powołaniu oraz nauczył dyscypliny wewnętrznej i zewnętrznej, czy sztuki pokonywania przeciwności - wyznał abp Szal. Po liturgii odczytano postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o mianowaniu księży-alumnów na pierwszy stopień oficerski. Wręczył je kapłanom minister Macierewicza, któremu towarzyszył bp Guzdek.

Wyrażając uznanie dla kapłanów służących w wojsku minister Macierwicz nazwała te czas współczesnymi lagrami. - Musieliście przejść, ponieważ byliście wierni Bogu i Ojczyźnie – oświadczył. Podkreślił, że oficerem staje się człowiek nie dlatego że dostaje patent, ale dlatego że ma ducha Jezusa Chrystusa. – tego Ducha uczyli nas rodzice, historia Polski ale przede wszystkim świadkowie wierności najwyższym wartościom - tacy ludzie jak wy – mówił minister

Przyznał, że czasy komunizmu nie były proste, jednak wszyscy którzy byli prześladowani wbrew temu czego doświadczali nigdy nie byli osamotnieni. – Był z wami Bóg oraz naród, który nigdy nie poddał się sowieckiej przemocy oraz kłamstwu i ateistycznemu bluźnierstwu. Był setki a nawet tysiące słabości ale naród jako taki się nie poddał – oświadczył.

Podkreśli odrodzenie Polski stało się możliwe dzięki daninie krwi minionych pokoleń oraz świadectwie wiary i przywiązania do własnej tradycji i tożsamości jakie złożyli Polacy w tym również alumni żołnierze. - Mimo upadków i trudności polscy chłopi, robotnicy i inteligencja szli przez te lata z wiarą, że kiedyś będzie wolna Polska i w tym duchu wychowali swoje dzieci – mówił Antoni Macierewicz. Podkreślił, że dla wielu światłem w tunelu było świadectwo kapłanów. - Nikt nic nie zrozumie z historii Polski, jeżeli nie będzie miał świadomości jak wielkim darem dla naszej Ojczyzn był Kościół katolicki i wiara – stwierdził minister.

Powiedział również, że poprzez przyznanie byłym alumnom-żołnierzom patentów oficerskich Polska Armia wraca do swoich korzeni. – To nie armia daje wam patenty ale to wy swoim świadectwem i posługą dajecie jej nowe życie – podsumował Minister Obrony Narodowej.

Na zakończenie ks. płk Adolf Setlak i ks. Zbigniew Bąkowski otrzymali medale Milito Pro Christo w dowód uznania i wdzięczności za pomoc duchową alumnom w czasie ich służby w jednostkach wojskowych.

Uroczystości zwieńczyło złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą smoleńską, znajdującą obok wejścia do katedry polowej.

We Mszy św. uczestniczyli MON Antoni Macierewicz, Sławomir Frątczak z Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Jan Tarczyński – Dyr. Centralnej Biblioteki Wojskowej ,gen bryg. Piotr Błazeusz ze Sztabu Generalnego, gen. dyw. Jan Śliwka z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego RSZ, gen. Dariusz Malinowski, dowódca Garnizonu Warszawa, gen bryg. Dariusz Głąb, rektor Wojskowej Akademii Technicznej, płk Tadeusz Szczurek, przedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej płk Karol Malinowski.

Uroczystości uświetnił Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Tagi:
odznaczenia

Krzyż Zasługi dla współpracownika "Niedzieli"

2018-06-15 11:56

Marek Kamiński


Współpracownik Tygodnika Niedziela i członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Jadwiga Kamińska, została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za wybitne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej i społecznej. Odznaczenie wręczył 14 czerwca podczas uroczystego spotkania w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda Karol Młynarczyk. Pan Wicewojewoda podkreślił, że w tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent RP odznaczył osoby działające na rzecz lokalnych społeczności –„ jest to podziękowanie za działalność, służbę i pracę dla swoich małych ojczyzn”.

Jadwiga Kamińska jest cenioną dziennikarką telewizyjną i prasową z długoletnim stażem. Współpracowała z lokalną telewizją TV TOYA, w której zrealizowała ponad 1300 reportaży i programów edukacyjnych, kulturalnych i religijnych. Reportaż poruszający problem bezdomności „Bez adresu” zdobył jedną z głównych nagród na II Ogólnopolskim Przeglądzie Katolickich Programów Telewizyjnych i Radiowych. Jest realizatorką filmu biograficznego o słynnej malarce dzieci Danucie Muszyńskiej Zamorskiej „Zauroczenie pięknem”.

Uczestniczy, dokumentuje i promuje w mediach program edukacji ekologicznej „Zaprzyjaźnij się z przyrodą”, w którym biorą udział setki dzieci. Jest współautorką książki „Służba dobru wspólnemu”. Od ponad 22 lat współpracuje z Tygodnikiem Niedziela. Za owocną pracę i promocję prasy katolickiej otrzymała dwukrotnie medal MATER VERBI.

Marek Kamiński
Jadwiga Kamińska z wicewojewodą Karolem Młynarczykiem

Jest cenioną łódzką społeczniczką. Od 2005 r. do 2016 r. w Radzie Osiedla Katedralna wspólnie z mężem prowadziła pomoc żywnościową dla najbiedniejszych mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Czynnie uczestniczyła w przygotowaniach do obchodów Dnia Seniora i Dnia Dziecka. Współorganizowała festyny dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego „Jesteśmy razem”.

Od 2008 r. jest Damą Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika. W okresie Świąt Bożego Narodzenia współorganizuje spotkanie z Mikołajem i paczki dla kilkuset dzieci z najuboższych rodzin. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Słowo i Muzyka u Jezuitów”, które organizuje koncerty m.in.: Krzysztofa Pendereckiego, Eleni, Edyty Gepert, Zespołu „Śląsk”.

Za swoją działalność w 2007 r. była nominowana do tytułu Niezwykłej Polki w Akcji Akacja pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej. W 2015 r. otrzymała tytuł i statuetkę Kobiety Niezwykłej. Została również odznaczona odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, Złotym Krzyżem Archidiecezji Łódzkiej, Medalem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Krzyżem Zakonu Świętego Jerzego oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Marek Kamiński
Jadwiga Kamińska wśród nagrodzonych

Jadwiga Kamińska traktuje swoją pracę dziennikarską i działalność społeczną jako służbę. Budując mosty międzyludzkiego porozumienia pragnie, aby ludzie stawali się wobec siebie życzliwi, serdeczni, przyjaźni i wrażliwi na otaczający ich świat.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Panama: przedstawiono międzynarodową wersję hymnu 34. ŚDM

2018-07-20 13:14

kg, azr (KAI/ZENIT) / Miasto Panama

W czasie 48. Kolacji Chleba i Wina – dorocznego wydarzenia organizowanego na rzecz materialnego wsparcia wyższego seminarium duchownego św. Józefa w Panamie – przedstawiono międzynarodową wersję oficjalnego hymnu 34. Światowych Dni Młodzieży, które w styczniu 2019 odbędą się w tym mieście. Piosenkę, która tytułem i treścią nawiązuje do ustalonego przez Franciszka hasła Dni: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa", nagrano po hiszpańsku, angielsku, francusku, włosku i portugalsku.

Mazur/Episkopat

Otwierając spotkanie dyrektor artystyczny przyszłorocznego spotkania Pedro Guevara Mann zwrócił uwagę, że „Dni są wydarzeniem międzynarodowym i wielojęzycznym, toteż hymn trzeba śpiewać w różnych językach”. „Nie możemy zapominać, że wprawdzie większość pielgrzymów będzie mówić po hiszpańsku, ale przybędzie też wiele osób posługujących się językami portugalskim, angielskim, włoskim i portugalskim” – dodał.

Ponieważ utwór, skomponowany przez Panamczyka Abdiela Jiméneza, będzie rozbrzmiewał na pięciu kontynentach i aby osiągnąć jak największą wierność oryginałowi, Guevara Mann skontaktował się z różnymi uznanymi twórcami katolickimi na świecie. Mieli oni pomóc jak najlepiej przetłumaczyć oryginalny tekst hiszpański na swoje języki ojczyste i odpowiednio zgrać to z muzyką.

I tak wersję włoską opracował Marco Frisina, znany z utworu „Jesus Christ You Are My Life” (Jezu Chryste, jesteś moim życiem). Pieśń ta, wykonana po raz pierwszy w czasie ŚDM w Rzymie w 2000, stała się później nieoficjalnym hymnem wszystkich następnych Światowych Dni Młodzieży.

Na portugalski kompozycję Jiméneza przełożyła brazylijska piosenkarka chrześcijańska Ziza Fernandes, tekst angielski przygotował ks. Robert Galea z Australii, który jeszcze jako świecki uczestniczył w ŚDM w Sydney w 2008 i brawurowo wykonał utwór „Lord I need you” (Panie, potrzebuję Ckię) podczas odprawionego wówczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wersja francuska jest zbiorowym dziełem muzyków i kompozytorów ze Wspólnoty Chemin Neuf we Francji.

Po zatwierdzeniu wszystkich wersji językowych dyrektor artystyczny 34. ŚDM współpracował jeszcze z aranżerem hymnu Aníbalem Muñoz, aby jak najlepiej je zgrać. Całość nagrali w Panamie miejscowi uzdolnieni wykonawcy katoliccy, którzy wcześniej musieli podszkolić znajomość poszczególnych języków.

Po hiszpańsku hymn zaśpiewali Gabriel Díaz, Marisol Carrasco i Masciel de Muñoz, po włosku – Lucia Muñoz i Pepe Casis, po francusku – Naty Beitia, po angielsku – José Berástegui i Eduviges Tejedor oraz po portugalsku – Erick Vianna i Kiara Vasconcelos ze Wspólnoty Shalom z Brazylii. Ci ostatni nie są Panamczykami, ale przebywają w tym kraju, współpracując z komitetem organizacyjnym przyszłego wydarzenia.

W czasie prezentacji międzynarodowej wersji hymnu przedstawiono też poświęcony ŚDM film wideo, nakręcony w różnych diecezjach panamskich.

XXXIV Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 w stolicy Panamy pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1, 38). Od 17 do 21 stycznia poprzedzą je Dni w Diecezjach, przy czym po raz pierwszy odbędą się one nie tylko w kraju organizującym, ale także w państwach ościennych: Kostaryce i Nikaragui.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Abp D. Martin: sukcesu wizyty Jana Pawła II w Irlandii nie da się powtórzyć

2018-07-20 21:58

(KAI/vaticannews.va) / Dublin

Zbliżającej się wizyty Franciszka w Irlandii towarzyszy duże zainteresowanie, ale na pewno nie uda się powtórzyć tego, co działo się podczas podróży apostolskiej Jana Pawła II w 1979 r. Taki pogląd wyraził arcybiskup Dublina Diarmuid Martin podczas konferencji prasowej prezentującej Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w stolicy Irlandii w dniach 21-26 sierpnia. W dwóch ostatnich dniach tego wydarzenia weźmie udział Ojciec Święty.

Włodzimierz Rędzioch

Mówca przyznał, że podróż papieża Polaka była zjawiskiem historycznym, wręcz legendarnym. Było to jedno z tych wydarzeń, o których dziadkowie do dziś opowiadają swoim wnukom. Były to także największe zgromadzenia w historii Irlandii, a zarazem szczytowy punkt w dziejach tamtejszego Kościoła – wspominał abp Martin.

Ale zaznaczył, że również obecna wizyta Ojca Świętego cieszy się dużym zainteresowaniem. W jej centrum znajduje się osoba Franciszka, który jest swego rodzaju religijną gwiazdą. "80-letni papież jawi się jako człowiek nowoczesny i ludziom się to podoba" – dodał abp Martin.

Zwrócił uwagę, że o popularności Franciszka świadczy chociażby to, jak szybko rozeszły się wejściówki na wszystkie papieskie wydarzenia. Arcybiskup przyznał, że część z nich mogli zarezerwować złośliwie ludzie, którzy wcale nie zamierzają uczestniczyć w spotkaniach z papieżem i chcą jedynie zaniżyć frekwencję. Wyraził jednak przekonanie, że dotyczy to niewielkiej liczby biletów. Takie działania określił mianem łobuzerii.

Arcybiskup Dublina zaznaczył, że po wizycie papieża nie należy się spodziewać cudów. Franciszek będzie na wyspie jedynie 36 godzin. To za mało, by wytyczyć drogę przed Kościołem w Irlandii. "Papież będzie dla nas jednak wyzwaniem, abyśmy naprawdę byli Kościołem w zmieniającej się kulturze" – dodał prymas Irlandii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem