Reklama

Jestem od poczęcia

Abp Jędraszewski: nie ma nic ważniejszego niż trwanie na straży każdego życia

2017-08-20 14:52

md / Kalwaria Zebrzydowska / KAI

Adam Bujak | archidiecezja krakowska

Niezwykłą miarą człowieczeństwa jest to, że mamy odwagę bronić życia i nie lekceważyć tego, że ktoś może być w swoim istnieniu zagrożony – mówił abp Marek Jędraszewski w Kalwarii Zebrzydowskiej, w czasie Mszy św. wieńczącej tygodniowe obchody odpustu Wniebowzięcia NMP. Metropolita krakowski podkreślał, że tę prawdę Kościół musi głosić w porę i nie w porę, bo „nie ma nic ważniejszego niż trwanie na straży każdego życia”.

Uroczystości rozpoczęły się wczesnym rankiem w kościele Grobu Matki Bożej w Brodach, skąd w strugach ulewnego deszczu przeszła procesja Wniebowzięcia NMP. Jej zwieńczeniem była Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, która z powodu niesprzyjającej pogody została przeniesiona z ołtarza polowego pod górą Ukrzyżowania do bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Uczestniczyły w niej tłumy wiernych.

W homilii metropolita krakowski mówił, że w tajemnicę Wniebowzięcia NMP wpisana jest tajemnica życia, bo Ewangelia jest Ewangelią życia, które jest rdzeniem jej przesłania. Abp Jędraszewski przypomniał, że ta tajemnica jest przedmiotem nieustannej refleksji Kościoła, który rozumie swoje powołanie wpatrując się w Maryję. Zaznaczył, że Kościół jest Matką dającą życie swoim dzieciom, a także poprzez wychowanie i nieustanne zatroskanie, by jego dzieci nie poginęły na drogach swojego życia.

„Siły zła światowego boją się Boga i nie chcą dopuścić do tego, by On był Bogiem z nami. Tak było od początków dziejów Chrystusa, tak jest i dzisiaj. Ileż mocy zła kieruje się przeciwko Kościołowi, ileż struktur zła, które chciałyby doprowadzić do tego, aby nie było w naszym życiu społecznym i publicznym znaków Chrystusowej wiary. Ileż wysiłków, by to, co ma stanowić prawo obowiązujące między ludźmi, było zaprzeczeniem prawa życia!” - ubolewał kaznodzieja.

Reklama

Napominał, że chrześcijanie nie mogą zapomnieć o podstawowej prawdzie, że Chrystus rodząc się z łona Maryi stał się Bratem wszystkich ludzi i jest z nimi solidarny poprzez „ukazanie tego, jak cudowne jest życie człowieka”. Solidarna z ludzkością jest również Maryja, która pokazuje, „jak mamy troszczyć się o własne życie i jak musimy być solidarni z każdym innym życiem: tym jeszcze nienarodzonym, ale także z tym, które zbliża się do kresu”.

„Zmartwychwstały Pan i Wniebowzięta Dziewica pokazują nam w perspektywie wieczności, jak bardzo Bóg nas ukochał, abyśmy mieli życie i jak wielkie i święte jest życie każdego człowieka” - przypomniał abp Jędraszewski. „Niezwykłą miarą człowieczeństwa jest to, że mamy odwagę bronić tego życia i nie lekceważyć tego, że ktoś może być w swoim istnieniu zagrożony. Nie wolno nam być obojętnym, nie wolno nam milczeć. Mamy kochać życie, bo Bóg je ukochał” - wzywał hierarcha.

„Kościół musi tę prawdę głosić w porę i nie w porę, wiedząc że życie ludzkie jest ciągle zagrożone. Obecność Boga pośród nas i życie Jego Matki mówią, że nie ma nic ważniejszego niż to, by stać na straży każdego życia w świecie, który przez Jana Pawła II i Benedykta XVI z tak ogromnym bólem był określany cywilizacją śmierci, jedną wielką pochwałą współczesnej kultury, by zabijać w imię egoizmu, samorealizacji i wygody” - podsumował.

Na koniec metropolita krakowski zwrócił się bezpośrednio do obecnych na uroczystościach pielgrzymów, którym towarzyszył również podczas piątkowej procesji Zaśnięcia Matki Bożej. Abp Jędraszewski wyznał, że jest bardzo przejęty pobożnością pątników, ich wiarą i ukochaniem Matki Najświętszej. „Podejmowaliście trud pielgrzymowania przedwczoraj w ogromnym upale, dziś wobec wielkiego deszczu. Jedno i drugie wiąże się z trudem, ale każda miłość, jeśli jest prawdziwa, związana jest z wyrzeczeniem i trudem. Miłość daje też jednak poczucie pokoju i radości” - mówił.

Zachęcił również do tego, by „na dobre i na złe być z Matką Najświętszą”. „Trwajcie przy Niej, uciekajcie się do Niej we wszystkich potrzebach, nadziejach, radościach, niepokojach i chwilach załamania. Powierzajcie się Tej, która jest Matką życia i Matką Kościoła, którą ośmielamy się nazywać naszą Matką” - zakończył.

Obchody odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny trwały cały tydzień. W miniony piątek odbyła się tradycyjna procesja Zaśnięcia Matki Bożej. W niedzielę ma miejsce kulminacja uroczystości, która co roku gromadzi ok. sto tysięcy pielgrzymów z Polski południowej i krajów sąsiadujących. Kalwaryjski odpust Wniebowzięcia Matki Bożej jest jednym z największych odpustów maryjnych w Polsce.

Tagi:
abp Marek Jędraszewski

Kraków: abp Jędraszewski rozmawiał z diecezjanami o IV przykazaniu

2018-06-15 11:46

luk / Kraków (KAI)

W czwartek wieczorem w krakowskiej kolegiacie św. Anny odbyła się kolejna odsłona „Dialogów z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim”. Spotkaniu przewodził temat "IV Przykazanie. Szacunek - czy zawsze?".

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Na początku wydarzenia metropolita krakowski zwrócił uwagę, że IV przykazanie mówi nie tylko o szacunku, ale o oddawaniu czci. Tłumacząc tę różnicę, odniósł się do konferencji bp. Jana Pietraszko z 1956 roku, który uwrażliwiał wtedy, że rodzice muszą sobie uświadomić, że dając życie dziecku, uczestniczą w Boskim dziele stworzenia.

- Mamy czcić ojca i matkę, choć wiemy, że słowo „cześć” należy się przede wszystkim Bogu. Jednak rodzice są tak blisko Niego w tym akcie powołania do życia nowego człowieka, że im także należy się cześć. Takie podejście powinno też wzbudzać w rodzicach szacunek do każdego nowego życia i odpowiedzialność za jego wychowanie. Tak, aby przekazać dziecku to, co szlachetne i piękne, mimo własnych słabości - wyjaśnił.

Następnie abp Jędraszewski odpowiadał na pytanie nadesłane przez wiernych, między innymi o to, czy dziecko chcące być dobrym chrześcijaninem ma obowiązek naprawy trudnych relacji między rodzicami. - Trudno obarczać taką odpowiedzialnością małoletnie dziecko, choć na pewno sama jego obecność sprawia, że wpływa ono na relacje między rodzicami. Patrząc na ten problem w kategoriach wiary trzeba pamiętać o modlitwie. Pan Bóg jest wrażliwy na głos dzieci i takie działanie to ciągłe pukanie do Niego, aby okazał swoją łaskę i odbudował relacje w rodzinie - powiedział.

Z kolei mówiąc o tym, czy słuchać rodziców w przypadku wyboru życiowego partnera, hierarcha zwrócił uwagę, że rodzice mają prawo i obowiązek doradzić. - Trzeba jednak pamiętać, że to tylko i aż rada. Mądrość i dojrzałość dzieci polega na tym, że zechcą wysłuchać tej rady, ale i tak ostateczna decyzja należy przecież do tych, którzy chcą przeżyć w związku małżeńskim całe życie. I warto, aby w tych sprawach oddawać się prowadzeniu przez Ducha Świętego - zaznaczył.

Zgromadzeni pytali też o to, czy chęć usamodzielnienia się i wyprowadzenia od rodziców to oznaka braku szacunku wobec nich, jeśli używają oni argumentu o tym, że nie będzie się kto nimi miał zajmować. - Trzeba pamiętać, że często takie pomieszkiwanie u rodziców jest deprawujące, bo dorosłe dzieci nie muszą się troszczyć o nic. Więc usamodzielnienie jest potrzebne, ale musi być przeprowadzone zgodnie ze swoim stanem i rozeznaniem czego oczekuje Bóg, a nie być tylko wyzwoleniem się od kontroli rodziców - stwierdził arcybiskup.

Poza powyższymi wierni pytali także o to, czemu dalszy człon IV przykazania, brzmiący „abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi" został zapomniany, jak się modlić, jeśli jedna z osób w rodzinie wpływa destrukcyjnie na pozostałe czy jak sobie radzić z szantażami emocjonalnymi.

Czerwcowe spotkanie było ostatnim przed przerwą wakacyjną. Kolejne „Dialogi z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim” odbędą się 18 października w kościele MB Różańcowej w Krakowie i będą zatytułowane „Stulecie niepodległości. Kościół a państwo. Relacje.”

"Dialogi z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim" to nowa nazwa „Dialogów u św. Anny”, które odbywały się w ubiegłym roku i nawiązywały do "Dialogów w Katedrze", zainicjowanych przez abp. Jędraszewskiego w Łodzi w związku z Rokiem Wiary.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 5/6 2018

Jasna Góra: pielgrzymka szkół katolickich z dziękczynieniem za niepodległość

2018-06-18 20:12

it / Częstochowa (KAI)

Z dziękczynieniem za polską niepodległość, kończący się rok szkolny, z modlitwą za synod biskupów o młodzieży na Jasną Górę przybyła XX pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Do stowarzyszenia należy ponad 100 placówek oświatowych, w których kształci się kilka tysięcy dzieci i młodzieży. W jasnogórskim zjeździe udział wzięło 4 tys. osób.

Bożena Sztajner/Niedziela

- Przybywamy w tym szczególnym jubileuszowym roku w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i pragniemy na tej Eucharystii dziękować Bogu na ręce Królowej Polski za wolną Ojczyznę, za nieustanną opiekę nad Polską. Chcemy również z serca, jak co roku, ofiarować Panu Bogu trud kończącego się roku szkolnego, podziękować za wszystkie łaski zdobywania wiedzy i umiejętności - powiedziała na rozpoczęcie pielgrzymki Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Mszy św. w południe przewodniczył na jasnogórskim szczycie abp Wacław Depo. W kazaniu metropolita częstochowski przypomniał, że „ludzie młodzi i dzieci, są nadzieją Kościoła i Ojczyzny”. - Staję razem z wami na jasnogórskim szczycie zawierzenia, aby za Ojcem Świętym Franciszkiem z sobotniego spotkania w Rzymie, potwierdzić wartość i piękno życia rodzin, które papież nazwał największym darem Boga dla ludzkości, a dzieci największym darem Boga dla miłości wzajemnej rodziców – powiedział abp Depo. Podkreślił, że „nie można kogoś prawdziwie pokochać, jeśli się go nie pozna”.

- Dlatego, aby poznać Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, trzeba Go nam rozpoznawać z pomocą Ducha Świętego poprzez karty Pisma Świętego i osobistą modlitwę, aby do Niego przylgnąć sercem i umysłem – mówił metropolita częstochowski.

Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy w roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości modlili się w intencji naszej Ojczyzny. Matce Bożej Jasnogórskiej powierzali nie tylko losy szkolnictwa katolickiego w Polsce i na świecie, ale także październikowy Synod Biskupów o Młodzieży.

Prezes SPSK podkreśliła, że w związku z synodem, ci którzy pracują z młodymi, w realiach dzisiejszego świata otrzymają jakieś wskazania, jak docierać do młodych, jaką iść drogą. - Głos Kościoła zawsze jest dla nas bardzo ważny, on pokazuje jak pracę uświęcić, czekamy modląc się – powiedziała Maria Chodkiewicz.

W czasie jasnogórskiego spotkania wręczona została „Złota Tarcza”, czyli najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie osobom działającym na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego. Uhonorowano nią pośmiertnie dr. inż. Antoniego Ziembę, działacza pro-life i prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało z inicjatywy katolików świeckich w Częstochowie w 1990 roku. Obecnie zrzesza 136 placówek oświatowo-wychowawczych.

- Zaskakującym owocem i naszych pielgrzymek i każdorazowego zawierzenia, tutaj, na Jasnej Górze, i w innych miejscach Matce Bożej naszych szkół, jest powstawanie tych szkół - stwierdza Grzegorz Nawrocki, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Dodaje, że „kiedy powstawała pierwsza szkoła przy ul. Okólnej w Częstochowie, to Stowarzyszenie powstawało tylko i wyłącznie dla tej szkoły, i nikt nie spodziewał się, że dzieło osiągnie 136 placówek”.

Po Mszy św. odbył się koncert „Bóg jest, Bóg działa” ks. Jakuba Bartczaka, znanego rapera w sutannie. W ramach pielgrzymki miało miejsce również wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego i literackiego „Jesteśmy piękni, pięknem Twoim Panie”, a także spotkania: dla młodszych uczniów z ks. Jakubem Bartczakiem, a dla dzieci starszych i młodzieży z Janem Pospieszalskim, redaktorem TVP pt. „Czy mam odwagę dać świadectwo wiary?”. Jasnogórską modlitwę zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Łódź: nowy rzecznik archidiecezji łódzkiej

2018-06-19 12:08

az / Łódź (KAI)

Decyzją abp. Grzegorza Rysia od 19 czerwca stanowisko rzecznika prasowego archidiecezji łódzkiej pełnić będzie ks. Paweł Kłys. Od grudnia 2014 roku pełni on funkcję dyrektora biura prasowego Archidiecezji Łódzkiej.

Archiwum Archidiecezji Łódzkiej

- Dziękując księdzu arcybiskupowi za nominację, która mnie przerasta, postaram się wypełnić zadania mi powierzone najlepiej jak potrafię i liczę na wyrozumiałość. Dziękuję za pozytywne przyjęcie mojej osoby przez dziennikarzy, fotooperatorów i operatorów łódzkiego świata mediów, liczę na dobra i owocną współpracę zapewniając, że będąc jednym z was jako ksiądz pamiętam o was w modlitwie. Bardzo proszę o modlitwę także za mnie, bym dobrze wypełnił to powierzone mi dziś zadanie.

Ks. mgr Paweł Kłys ma 35 lat i pochodzi z Łodzi. Jest absolwentem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oo. Bernardynów im. bł. Anastazego Pankiewicza. Po przyjęciu święceń kapłańskich przez cztery lata pracował jako wikariusz w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi-Wiskitnie, następnie rok w parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie oraz w parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi.

Studiował Mariologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ukończył studia podyplomowe z dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Od czterech lat jest administratorem strony internetowej Archidiecezji Łódzkiej oraz łódzkim korespondentem w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jest pracownikiem katolickiego tygodnika „Idziemy” oraz łódzkiego oddziału TVP. Współpracuje z tygodnikiem katolickim „Niedziela”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 5/6 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem