Reklama

BETEL - Zakupy z sercem - Rahel Kebebe Tshay

„Chrześcijanin głosi Ewangelię w cierpieniu” – siódmy dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

2017-07-08 08:58

br. Grzegorz Pruś CSsR, br. Sławomir Wardzała CSsR

br. Grzegorz Pruś CSsR, br. Sławomir Wardzała CSsR

Dzień poświęcony ewangelizacji przez cierpienie w trakcie Wielkiego Odpustu rozpoczął się od odsłonięcia obrazu Pani Tuchowskiej i Eucharystii,bez homilii, sprawowanej pod przewodnictwem ojca Zbigniewa Bruziego CSsR, redemptorysty z Elbląga. Następnie odbyło się nabożeństwo Godzinek poprowadzone przez kleryków z tutejszego klasztoru.

Mszy Świętej o godz. 7:00 przewodniczył i słowo Boże wygłosił o Stanisław Pancerz CSsR. Wiara zgromadziła nas na tym świętym wzgórzu. Przyszliśmy powiedzieć Maryi o tym co nas cieszy i o tym co boli.Słuchajmy tego co Ona do nas mówi. Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie. Jezus mówi:Kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Modlitwa złączona z cierpieniem ma wielką wartość, ona prowadzi dusze do wieczności. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Każdy może ewangelizować swoim życiem,modlitwą, przyjmowaniem cierpienia. Takie głoszenie nawraca nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników. Każdy może się modlić na swój sposób. Dzisiejsze rodziny powinny byćprzepełnione modlitwą, gdyż na nich opiera się ewangelizacja. Dziecko z modlącej się rodziny, jak pójdzie w świat, to dalej będzie ewangelizować. Jeżeli rodzina będzie Bogiem silna, to nie będzie problemu z powołaniami.

br. Grzegorz Pruś CSsR, br. Sławomir Wardzała CSsR

Głównym celebransem Mszy Świętej o godzinie 9:00 był o. Andrzej Zając CSsR, kaznodzieją natomiast o. Waldemar Sojka CSsR, który, zwracając się do wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa mówił, że droga wiary składa się z czterech stopni. Pierwszym jest szukanie Boga w modlitwie, Słowie i Eucharystii. Drugim- fascynacja spotkaniem Boga i głoszenie.Kolejnym Intronizacja Jezusa w naszym sercu. Ostatnim - poświęcenie się Bożemu Sercu.Kult NSPJ bierze swój początek na Krzyżu. Rozalia Celakówna uczy nas, jak wypełniać wolę Boga i nieść Chrystusa innym. Jan Paweł II mówił wprost, że kult NSPJ jest lekarstwem na bolączki tego świata. Dzięki niemu ludzie wracają do Kościoła. Chciejmy zapraszać Chrystusa do naszych serc, rodzin, a następnie do całego świata. Grzech ma zawsze wymiar społeczny i uderza we wszystkich, dlatego trzeba podkreślać w naszej codzienności prawo Boże.Życie na tym świecie nie jest łatwe, ale jeśli jest przeżywane z Bogiem, jest wspaniałe. Tam gdzie Bóg, tam jest przyszłość.

Eucharystia zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez przedstawicieli wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Reklama

br. Grzegorz Pruś CSsR, br. Sławomir Wardzała CSsR

O godz. 10.40 odbył się występ patriotyczny w wykonaniu zespołu „Pokolenia”. Ks. prałat Zbigniew Guzy, kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK, był celebransem i kaznodzieją na sumie odpustowej, która zgromadziła m.in. żołnierzy AK, kombatantów i żołnierzy represjonowanych. Stając przed obrazem Matki Bożej Tuchowskiej jesteśmy szczęśliwi. (…) bo człowiek jest szczęśliwy, gdy jest blisko kochającej Matki- powiedział kaznodzieja. Przychodzimy tu, by podziękować Bogu przez wstawiennictwo Maryi, również za tych, którzy byli w stanie nawet oddać własne życie za Ojczyznę. Ks. Zbigniew przytoczył przykład pewnego bohatera, który mówił, iż wszystko zawdzięcza Bogu, ponieważ zawsze prosi Go o siły.Pokój i wolność jest owocem ludzkich starań, ale przede wszystkim darem Boga. Kiedyś nasi rodacy wołali: „… Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Stało się to faktem i powinniśmy prosić Boga, by tak zostało -by dzisiejszy dzień i przyszłość były znaczone pokojem. Matka powinna być otaczana miłością dzieci, a więc naszą miłością.Przyszliśmy do Maryi -Matki, by się uczyć od Niej miłości do Ojczyzny - Matki. Papież Paweł VI wadhortacjiMarialiscultus ukazuje nam Maryję jako wzór postępowania-Ona zawsze była otwarta na Boże Słowo i my też powinniśmy być otwarci.

Msza zakończyła się uroczystą procesją eucharystyczną wokół sanktuarium, po której pielgrzymi mogli uczestniczyć w śpiewanej drodze krzyżowej, prowadzonej tradycyjnie przez pielgrzymów z Nowego Sącza, z parafii Matki Bożej Bolesnej.

W Godzinie Miłosierdzia do Matki Bożej pielgrzymowali ludzie chorzy oraz ci, którzy w szczególny sposób im pomagają. Głównym celebransem Eucharystii był ks. Józef Wojnicki - diecezjalny duszpasterz służby zdrowia. Wygłosił on też homilię do zgromadzonych licznie wiernych. Rozpoczął od przytoczenia historii Hioba. Opowiedział, jak stracił on cały majątek i wszystkie dzieci, ale się nie odwrócił od Boga. Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pana będzie pochwalone. Na samym końcu zachorował na trąd.Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?Był oskarżany o popełnienie wielkich grzechów. Pozostał wierny, a Bóg mu wynagrodził cierpienie.Choroba i cierpienie jest z nami obecne już od początków ludzkości. Biorą one źródło z grzechu pierworodnego. Jezus umarł cierpiąc z miłości do nas. Na Kalwarii zapłacił cenę za miłość człowieka. Krzyż - miejsce najokrutniejszych śmierci - po męce Chrystusa zmienił swoje znaczenie.Jezus nadał wartość cierpieniu. Gdy dotyka nas cierpienie, starajmy się nadać mu sens, poprzez ofiarowanie go w jakiejś intencji- apelował kaznodzieja.

br. Grzegorz Pruś CSsR, br. Sławomir Wardzała CSsR

Msza Święta zakończyła się błogosławieństwem chorych Najświętszym Sakramentem.

Po południu, jak zawsze w czasie odpustu, odbyła się modlitwa różańcowa na dróżkach o godzinie 16.30, a później droga krzyżowa na dziedzińcu sanktuaryjnym o 17.15.

O godzinie 18.00 wierni zgromadzeni na placu wspólnie odśpiewali Nieszpory. Modlitwie przewodniczył neoprezbiter, o. Michał Wielgus CSsR.

Podczas wieczornej Eucharystii swoją pielgrzymkę do Matki Bożej Tuchowskiej przeżywali nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Celebransem i zarazem kaznodzieją był ks. dr Bolesław Margański – diecezjalny duszpasterz odpowiedzialny za formację nadzwyczajnych szafarzy.Każdy człowiek potrzebuje matki (…) zwłaszcza małe dziecko- mówił. Ona ma serce, które ogarnia wszystkie dzieci i każde z nich z osobna. Kaznodzieja przypomniał, że celem obecnego roku duszpasterskiego jest prowadzenie naspoprzez doświadczenie wiary, chrztu do apostolatu. Obecny rok duszpasterski związany jest z dwoma słowami: świadectwo i misje. Aby dawać dobre świadectwo wiary, trzeba być zjednoczonym z Chrystusem. Papież Franciszek zachęca nas do wyjścia na obrzeża, do tych ludzi, który żyją poza Kościołem. Z oblicza Chrystusa promieniuje oblicze Kościoła, świętość Jego wyznawców. Ks. Bolesław przypomniał historię, gdy na jeziorze Genezaret Jezus wszedł do łodzi Piotra i w ten sposób wszedł do łodzi Kościoła już na zawsze. Obok Jezusa jest Szymon Piotr - sternik. Onwyznaje, że jest słabym grzesznikiem. Jest to drugie oblicze Kościoła: wspólnota grzeszników, którzy wyznają swą winę. Cierpienie może być karą za grzechy, ale może też służyć zbawczym celom, co pokazał nam Jezus na krzyżu.Po zmartwychwstaniu dowiódł On, że wśród owoców cierpienia jest chwała nieba w słowach: „Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”.Jest to widoczne również w porównaniu do kobiety rodzącej w bólu, dla której później pozostaje radość.Bolesław Prusrównież mówi o przeżywaniu cierpienia w słowach: „szczęśliwy, kto zamiast narzekać na cierpienia, uczy się od nich”.

Eucharystia zakończyła się procesją wokół kościoła i modlitwą przy cudownym obrazie.

Podczas wieczoru maryjnego wystąpiła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie w programie słowno-muzycznym poświęconemu postaci św. brata Alberta, którego obchodzimy obecny rok.

br. Grzegorz Pruś CSsR, br. Sławomir Wardzała CSsR

O godz. 21.00 rozpoczęło się nocne czuwanie młodzieży, zakończone Mszą Świętą o północy.

W przedostatnim dniu Wielkiego Odpustu Tuchowskiego do Matki Bożej pielgrzymować będą kapłani przeżywający jubileusz 25-lecia kapłaństwa, kolejarze, leśnicy, myśliwi i pracownicy parków krajobrazowych. O godz. 15.00 odbędzie się Msza Święta zakończona błogosławieństwem dzieci. Oprawę muzyczną zapewni zespół „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza. W ramach wieczoru maryjnego odbędzie się koncert zespołu „Misjonarze Nadziei” i wspólny śpiew piosenek z płyty „Credo”.

Tagi:
odpust

Niepokalana – Matka Pamięci

2018-01-03 12:37

Stanisław Gęsiorski
Edycja przemyska 1/2018, str. IV

Wspólnota parafii w Żurawicy tegoroczny, a właściwie już zeszłoroczny odpust zapamięta na trwale. W tym to dniu oddając chwałę Niepokalanej, złożyli wdzięczność za dar obrazu Matki Bożej z Sokala, a druga nić pamięci powędrowała w stronę zmarłego niedawno rodaka tej miejscowości i wieloletniego ordynariusza diecezji kieleckiej śp. bp. prof. Kazimierza Ryczana. Uroczystościom przewodniczył abp Józef Michalik

Stanisław Gęsiorski
Uroczystości odpustowe w Żurawicy miały bardzo uroczysty charakter

W parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żurawicy odprawiona została uroczysta Msza św. z racji odpustu. Eucharystii przewodniczył abp Józef Michalik, który wygłosił także homilię. Zwrócił uwagę na fakt, że tak jak Matka Boża została wybrana, tak i nas wybrał Pan Bóg: „Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy zrozumieli to nasze wybranie, uradowali się nim, podziękowali za Matkę Bożą, która się wstawia za nami, jest nieustającą pomocą w naszych potrzebach, radościach i smutkach. Żebyśmy dziękowali za naszych świętych, za naszych rodziców, kapłanów, dzięki którym otrzymaliśmy wiarę, dzięki którym wiemy, że mamy punkt oparcia, znamy nasz cel. Nawet jeśli się nam coś nie udaje, to możemy wrócić. Dzięki miłości miłosiernej Boga gotowego wybaczyć grzechy, wracamy do wierności Panu Bogu”.

Podczas homilii abp Michalik przywołał postać niedawno zmarłego bp. Kazimierza Ryczana, którego tablicę pamiątkową poświęcił podczas Eucharystii: „Biskup Kazimierz tu się urodził, tu był ochrzczony, stąd czerpał wzorce życia. Tu zafascynowało go życie kapłańskie, tutejsi proboszczowie rozwijali tę wiarę w sercu tego młodego chłopca. Tu się uczył miłości do Chrystusa, do Kościoła, do Ojczyzny”.

Dzień odpustu był szczególny, ponieważ do kultu przywrócony został obraz Matki Bożej Pocieszenia – kopia słynnego obrazu Matki Bożej z Sokala. Z przekazów wynika, że obraz Matki Bożej Sokalskiej został namalowany przez Jakuba Wężyka w 1392 r. Wydarzeniu temu miała towarzyszyć cudowna interwencja niebios. Wężyk przekazał tę ikonę cerkwi greckiej w Sokalu nad Bugiem, gdzie sam mieszkał. Niedługo po tym zmarł. Z powodu najazdów tatarskich cerkiew, a potem kościół sokalski wielokrotnie był niszczony. Przy tych zawieruchach dziejowych obraz nigdy jednak nie ulegał zniszczeniu. W 1599 r. do Sokala sprowadzono bernardynów i wystawiono dla nich klasztor z kościołem. Od tego czasu obiekt ten stanowił twierdzę. Ponieważ obraz cieszył się szczególnym kultem, podjęto starania o jego koronację, która miała miejsce 8 września 1724 r. Była to trzecia koronacja obrazu Matki Bożej na terenie Rzeczypospolitej, po Częstochowie (1717) i Kodniu (1723). Niestety w późniejszym czasie los nie obszedł się łaskawie z obrazem, który spłonął w pożarze kościoła 25 maja 1843 r. Po tym fakcie wykonano jego kopię, która „przemierzyła” sporą drogę, aby w czasie obecnym znaleźć sobie miejsce w kościele Bernardynów w Hrubieszowie. Po II wojnie światowej, a następnie po korekcie granicy Polski z ZSSR, Sokal znalazł się poza granicami Polski. Dlatego obraz odbył tę „wędrówkę”. Obraz Matki Bożej Sokalskiej ma liczne kopie, które znajdują się m.in. w Ustianowej k. Ustrzyk Dolnych, w Warszawie w kościele św. Anny czy w Krakowie w kościele św. Bernardyna ze Sieny.

Wizerunek Najświętszej Maryi Panny Sokalskiej przebywał w kościele żurawickim od bardzo dawna, choć trudno stwierdzić dokładną datę jego pojawienia się tam. Nie wiadomo również, z jakiego powodu, gdy podjęto trud budowy nowej świątyni i ją ukończono, nie znalazło się w niej miejsce dla obrazu Matki Bożej z Sokala. Obrazem zainteresowano się dopiero podczas poszukiwania dokumentów poświęconych śp. ks. Kajetanowi Amirowiczowi. Podjęto decyzję o wpisaniu obrazu do rejestru zabytków oraz poddaniu go renowacji. Wpis do rejestru zabytków dokonany został w styczniu 2017 r.

Tegoroczny odpust parafialny w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żurawicy z powyższych powodów był wyjątkowym wydarzeniem. Do tego dnia parafia przygotowała się przez Jerycho Różańcowe – 7 dni całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz triduum, które prowadził ks. dr Piotr Baraniewicz, wiceoficjał Sądu Metropolitalnego. W uroczystościach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Żurawicy wraz z dyrekcją, nauczycielami i pocztem sztandarowym, a w przygotowanie liturgii włączyli się krewni śp. bp. Kazimierza Ryczana: Marian Ryczan, brat śp. Księdza Biskupa oraz Barbara Ryczan, nauczycielka SP nr 1 w Żurawicy, bratanica śp. Księdza Biskupa.

***


Żurawica
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. św. Józefa 4, 37-710 Żurawica
zurawica.przemyska.pl
Proboszcz: Ks. Marian Hofman
Godziny Mszy świętych
w niedziele:
7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 17.30
Dni powszednie:
6.30, 18.30 (czas letni), 17.30 (czas zimowy)

***


Obraz Matki Bożej Sokalskiej w Żurawicy
Obraz jest namalowany na płótnie, farbami olejnymi. Rama jest pozłocona. Jego wymiary to 93 na 78,5 cm. Obraz przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na lewym ramieniu. Obie postacie ubrane są w dekoracyjne suknie wysadzane drogimi kamieniami i perłami, ułożonymi we wzory kwiatowe. Suknia Maryi jest w kolorze białym, okryta brązowym płaszczem, Jezus ma cynobrową tunikę. Szczegół warty zauważenia to mały baranek umieszczony u dołu sukni Maryi. Wokół szyi postaci znajdują się sznury pereł. Na głowach korony – kabłąkowa z hierogramem IHS u Matki Bożej, otwarta u Dzieciątka. W kilku miejscach szat i koron znajdują się miniatury.
Po bokach obrazu widnieją podwieszone kotary w z ornamentem kwiatowym w odcieniach granatu, bieli i oliwki. Rama obrazu jest profilowana z astragalem i motywem geometryczno-roślinnym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Wolność - sami sobie gotujemy piekło [#1]

2018-02-16 21:59

Salve TV

"Porozmawiajmy na trzeźwo" to cykl 8 odcinków prowadzonych przez ks. dra Marka Dziewieckiego, psychologa, członka Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości i rekolekcjonistę. "Wolność" to pierwszy odcinek, w którym poruszona zostaje kwestia wolnej woli, jej konsekwencji i wyzwań z nią związanych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Katowice: Zaprezentowano nowy, ekologiczny podręcznik do nauki religii

2018-02-17 19:51

ks.sk / Katowice (KAI)

W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprezentowano w sobotę nowy podręcznik do nauczania religii pt. „Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach”. W treść książki zostało wpisane nauczanie papieża Franciszka zawarte w encyklice „Laudato si”.

3dman_eu/pixabay.com

Powstałą w Peru książkę autorstwa o. Juana Goicochea zaprezentowano dzisiaj w Katowicach. Podejmuje ona problemy ekologii, sprawiedliwości i ochrony stworzenia. Nad polską wersją językową czuwał ks. Robert Kaczmarek, wizytator katechetyczny w archidiecezji katowickiej wraz z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego. – Podjęliśmy się tłumaczenia, ponieważ potrzeba takiej refleksji ekologicznej – mówi ks. Kaczmarek, który wraz ze swoimi uczniami przełożył książkę z języka niemieckiego.

- Przede wszystkim chciałem służyć dzieciom, które gromadziły się w mojej parafii, szukałem czy nie ma takiego podręcznika, a skoro nie spotkałem, to sam napisałem, żeby służył dzieciom, żeby je edukował – mówi o. Goicochea o napisanej przez siebie książce.

Na prezentacji podręcznika był także obecny metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, który podzielił się swoim doświadczeniem zdobytym w krajach, w których książka powstawała. – Bliska mi jest zarówno Austria, jak i Peru – mówił abp Skworc. – Cieszę się, że dzisiaj reprezentacji tych państw mogę się tutaj dzisiaj spotkać, w tej wspólnej sprawie, jaką jest ekologia. Jest to nasza wspólna sprawa, sprawa wszystkich narodów. Chciałbym podziękować wam za to, że tej sprawie dajecie swoje serce – dodał hierarcha.

O treści książki opowiada ks. Kaczmarek mówiąc, że są w niej rozdziały mówiące o człowieku, jako tym, który jest w centrum świata przyrody. Podkreśla, że książka podejmuje zagadnienia, które są dzisiaj bardzo istotne. Wśród nich wymienia: mobbing, rasizm czy prawa człowieka.

Podręcznik skierowany jest do uczniów klas szkół podstawowych. Podejmuje zagadnienia związane z człowiekiem i ekologią w świetle nauczania Kościoła. W sposób szczególny w treść książki zostało wpisane nauczanie papieża Franciszka zawarte w encyklice „Laudato si”. Pierwsze egzemplarze podręcznika trafią do rąk dzieci i młodzieży już w najbliższy poniedziałek, 19 lutego. Obecnie książka jest wydrukowana w 5 tys. egzemplarzy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem