Reklama

Szkoła Wyższa Zarządzania i Ekonomii

Polacy wierzą, że miłość na całe życie jest możliwa

2017-06-05 20:24

Sylwia Niedzieska

Sylwia Niedzieska

Prawie 90 proc. Polaków wyraziło przekonanie, że miłość na całe życie jest możliwa, a ok. 70 proc. uznawało rozwód za porażkę i wirus trawiący polskie społeczeństwo

Organizacja Pożytku Publicznego, założona w 2010 r. przez trzy matki – fundatorki zatroskane o kondycję polskich rodzin, od 7 lat informuje, inspiruje, motywuje do działania na rzecz zmiany kulturowej w społeczeństwie. – Założyłyśmy „Fundację Mamy i Taty” wspierane przez naszych mężów i grono przyjaciół, po to żeby rozmawiać w społeczeństwie o wartościach, które są nam bliskie, mianowicie o rodzinie – mówiła Zofia Snażyk, fundatorka, na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji 7. urodzin „Fundacji Mamy i Taty”. – Wychodziłyśmy z założenia, że jest to temat ważny również dla społeczeństwa. Chciałyśmy wywołać dyskusję i pokazać, że kultura czy pewne jej aspekty mogą szkodzić rodzinie, np. aspekt hedonistyczny, konsumpcjonizm. Chcieliśmy stawiać pytania i próbować szukać na nie odpowiedzi – podkreślała.

Od 2010 r. Fundacja Mamy i Taty przeprowadziła ważne dla społeczeństwa kampanie. Pierwsze z nich skierowane były na trwałość rodziny: „Rozwód – przemyśl to!” oraz „Miłość – lepiej na całe życie”. Kolejne zachęcały do aktywnego uczestnictwa w życiu dzieci („Wychowanie to rozmowa”) i pokazywały pozytywny wpływ posiadania rodzeństwa na rozwój dziecka („Pomyśl o dziecku”). Dwie ostatnie dotyczyły macierzyństwa („Nie odkładaj macierzyństwa na potem”) i ojcostwa „Fajnie być Tatą!” – kampania dotycząca wartości ojcostwa.

Reklama

–Staramy się być aktywni również na gruncie międzynarodowym – podkreślał Marek Grabowski, prezes Fundacji. – W grudniu podpisaliśmy deklarację z Cape Town, która mówi o tym, że naczelną wartością jest rodzina składająca się z małżeństwa kobiety i mężczyzny. W marcu, jako pierwsza polska organizacja, zaapelowaliśmy do Parlamentu Europejskiego o Ochronę Dzieci przed Szkodliwymi Treściami Audiowizualnymi – podkreśla i dodaje, że apel ten podpisało kilkanaście organizacji w Europie. – Byliśmy również partnerem inicjatywy „Mama, Tata i Dzieci” mającej na celu utrzymanie autonomii państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze prawa małżeńskiego i rodzinnego –zaznacza Grabowski i opowiada o planach na 2018 r. – Prowadzimy aktywne działania, by posiadać oddziały Fundacji Mamy i Taty również poza granicami Polski. Na razie myślimy o krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Dane GUS dotyczące rodziny nie są pozytywne: rocznie notuje się 68 tys. rozwodów (w miastach rozpada się 43 małżeństwa na 100), co czwarte dziecko rodzi się poza związkiem małżeńskim, mamy też ujemny bilans małżeństw (większość z nich ma przyczyny naturalne – śmierć jednego z małżonków. Kolejnym czynnikiem są rozwody i migracje poza granice kraju). – Może się wydawać, że sytuacja rodziny w Polsce jest dobra, tym bardziej, że większość Polaków deklaruje, że rodzina jest dla nich największą wartością Jednak, jak pokazują dane GUS sytuacja nie jest najlepsza – podkreśla Grabowski i dodaje, że dzietność w Polsce jest bardzo niska, obecnie wynosi 1,3.

Badania przeprowadzone pod kierunkiem prof. Dominiki Maison, Dziekan Wydziału Psychologii UW, wskazują, że aż 30 procent osób rozwiedzionych uważa, że ich małżeństwo można było uratować. 88 proc. proc. badanych wyraziło przekonanie, że miłość na całe życie jest możliwa, ok. 70 proc. uznawało rozwód za porażkę i wirus trawiący polskie społeczeństwo. Dane pokazały również druzgoczące skutki rozwodu zarówno dla dorosłych jaki i ich dzieci: w sferze psychologicznej, emocjonalnej, zdrowotnej, braku pewności jutra, zerwanie więzi w gronie znajomych i bliskich.

Jednocześnie okazało się, że przyczyn kryzysu małżonkowie powinni szukać znacznie wcześniej, zanim nastąpił ostateczny kryzys. Jednak często nie byli świadomi powodów rozstania, lub ignorowali pierwsze sygnały takie jak problemy z codzienną komunikacją czy nierozwiązywane konflikty. Ci, którzy mieli świadomość, że nad związkiem trzeba pracować, nie wiedzieli, na czym ta praca polega. Niska jest świadomość możliwości skorzystania z pomocy, metod jej udzielania oraz wiedza o miejscach, do których można się po nią zwrócić, co sprawia, że pomoc dociera do osób jej potrzebujących sporadycznie, za późno, lub nie dociera wcale.

Polacy mają silnie przekonanie, że państwo powinno udzielić wsparcia systemowego w celu zmniejszenia liczby rozwodów w Polsce. Potrzebne są działania o charakterze edukacyjnym (w celu zdobycia umiejętności rozwiązywania konfliktów), jak i prawnym (mediacje, refundowana terapia, przywrócenie instytucji separacji).

Fundacja Mamy i Taty przygotowała dokument pt. „Strategia Odbudowy Rodziny” (SOR), w którym przedstawiła rozwiązania mogące zatrzymać negatywne procesy oddziałujące na rodzinę i przyczynić się do jej wzmocnienia. Dokument zawierał konkretne pomysły i postulaty skierowane do rządu, samorządów, organizacji społecznych i związków wyznaniowych. – SOR – taka gra słów, przypominająca nazwą Szpitalny Oddział Ratunkowy – wyjaśnia Grabowski. – Pomoc rodzinie jest potrzebna – przekonuje. – Badania pokazują, że dzieci najlepiej wychowują się w środowisku złożonym z mamy i taty, tam otrzymują najlepsze wzorce i tam czują się najbezpieczniej. Stąd tak duża liczba rozwodów budzi nasz niepokój – podkreśla i dodaje, że trzeba zorientować politykę państwową, politykę społeczną, ale też myślenie organizacji pozarządowych na myślenie rodzino-centryczne, a jako narzędzie proponuje family mainstreaming. Kluczowe w nim jest rozpatrywanie każdego aktu prawnego nie tylko pod kątem skutków ekonomicznych, ale pod kątem wpływu na rodzinę, by był silna i trwała.

Jako narzędzia mające pomóc małżeństwom przeżywającym trudności Fundacja proponuje m.in.: mediacje, kursy przedmałżeńskie cywilne, ulgi podatkowe za staż małżeński, edukację w szkole obejmującą komunikację interpersonalną i propagowanie pozytywnych wzorców rodziny.

Do najpilniejszych i najważniejszych zadań SOR zalicza również wzmacnianie ojcostwa, promowanie małżeństwa i rodziny (w tym wycofanie się z deklaracji dotyczących wspierania na forum międzynarodowym postulatów środowisk LGBT+ i zachętę dla firm, aby w kampaniach komercyjnych pokazywały rodziny z 2–3 dzieci).

Fundacja podkreśla, że małżeństwo i rodzina są tak samo wysoko cenione w różnych kulturach świata, ponieważ zapewniają stabilność i bezpieczeństwo. Co prawda niektóre kultury przyzwalają na rozwód, jest on jednak zawsze traktowany jako bardzo poważna decyzja, której nie można podejmować lekkomyślnie.

Tagi:
rodzina

Małe olśnienia

2018-09-19 10:33

Wanda Mokrzycka
Edycja wrocławska 38/2018, str. VIII

©micromonkey/stock.adobe.com

Już pora, wychodzimy. Liście leniwie żółkną na słońcu. Wśród gałęzi toczy się batalia o orzecha włoskiego, ukrytego, w tej chwili, w pyszczku zwinnej wiewiórki. Wrona kracze, łomocąc rudzielca skrzydłami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Aktualny program papieskiej wizyty w krajach bałtyckich

2018-09-21 12:12

st (KAI) / Watykan

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało uaktualniony program pielgrzymki papieża Franciszka na Litwę, do Łotwy i Estonii w dniach 22-25 września bieżącego roku. Będzie to jego 25 wizyta poza granicami Włoch.

episkopat.pl

Sobota, 22 września - RZYM-WILNO

7. 30 - Wylot samolotem z Rzymu - Fiumicino do Wilna.

11.30 (10.30 czasu polskiego) - Przylot na międzynarodowe lotnisko w Wilnie. Powitanie.

12. 10 (11.10 czasu polskiego) - Wizyta kurtuazyjna u pani prezydent w Pałacu Prezydenckim.

12.40 (11.40 czasu polskiego) - Spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym na placu przed Pałacem Prezydenckim - Przemówienie Ojca Świętego.

16. 30 (15.30 czasu polskiego) - Wizyta w Sanktuarium Mater Misericordiae (Ostra Brama). Modlitwa Ojca Świętego.

17.30 (16.30 czasu polskiego) - Spotkanie z młodzieżą na placu przed katedrą. Przemówienie Ojca Świętego.

18.40 (17.40 czasu polskiego) - Wizyta w katedrze

Niedziela, 23 września 2018

WILNO-KOWNO-WILNO

8.15 (7.15 czasu polskiego) - Przejazd samochodem do Kowna.

10.00 (9.00 czasu polskiego) - Msza św. w parku Santakos w Kownie. Homilia Ojca Świętego.

12.00 (11.00 czasu polskiego) - Modlitwa „Anioł Pański” w parku Santakos w Kownie. Rozważanie Ojca Świętego.

12.35 (11.35 czasu polskiego) - Obiad z biskupami w pałacu kurii.

15.00 (14.00 czasu polskiego) - Spotkanie z kapłanami, zakonnikami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami w katedrze w Kownie. Przemówienie Ojca Świętego.

16.00 (15.00 czasu polskiego) - Przejazd do Muzeum Okupacji i Walk o Wolność z krótkim postojem przed pomnikiem Ofiar Getta (Plac Rūdnikų).

17.30 (16.30 czasu polskiego) - Wizyta i modlitwa w Muzeum Okupacji i Walk o Wolność. Modlitwa Ojca Świętego.

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

WILNO-RYGA-WILNO

7.20 (6.20 czasu polskiego) - Wylot samolotem z lotniska w Wilnie do Rygi.

8.20 (7.20 czasu polskiego) - Przylot na międzynarodowe lotnisko w Rydze.

Powitanie oficjalne

8. 50 (7.50 czasu polskiego) - Ceremonia powitalna na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

9. 05 (8.05 czasu polskiego) - Wizyta kurtuazyjna u prezydenta w Pałacu Prezydenckim.

9.30 (9.30 czasu polskiego)- Spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w sali przyjęć Pałacu Prezydenckiego. Przemówienie Ojca Świętego.

10.10 (9.10 czasu polskiego) - Złożenie kwiatów i uroczystość przy Pomniku Wolności.

10.40 (9.40 czasu polskiego) - Spotkanie ekumeniczne w katedrze protestanckiej. Przemówienie Ojca Świętego.

11.50 (10.50 czasu polskiego) - Wizyta w katolickiej katedrze w św. Jakuba. Pozdrowienie Ojca Świętego.

12.30 (11.30 czasu polskiego) - Obiad z biskupami w Archidiecezjalnym Domu Świętej Rodziny.

14.30 (13.30 czasu polskiego) - Przelot śmigłowcem z portu Halipad w Rydze do sanktuarium Matki Bożej w Agłonie.

16.30 (15.30 czasu polskiego) - Msza Święta na błoniach Sanktuarium Matki Bożej w Agłonie. Homilia Ojca Świętego.

18.30 (17.30 czasu polskiego) - Ceremonia pożegnalna w Agłonie.

18.45 (17.45 czasu polskiego) - Przelot śmigłowcem na lotnisko międzynarodowe w Wilnie.

Wtorek, 25 września 2018 r.

WILNO-TALLIN-RZYM

8.15. (7.15 czasu polskiego) - Ceremonia pożegnania na lotnisku w Wilnie.

8. 30 (7.30 czasu polskiego) - Wylot samolotem z międzynarodowego lotniska w Wilnie do Tallina.

9.50 (8.50 czasu polskiego) - Przylot na międzynarodowe lotnisko w Tallinie.

Powitanie oficjalne.

10.15 (9.15 czasu polskiego) - Ceremonia powitalna na placu przed Pałacem Prezydenckim.

10.30 (9.30 czasu polskiego) - Wizyta kurtuazyjna u prezydenta w Pałacu Prezydenckim.

11.00 (10.00 czasu polskiego) - Spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w ogrodzie różanym Pałacu Prezydenckiego. Przemówienie Ojca Świętego.

11.50 (10.50 czasu polskiego) - Spotkanie ekumeniczne z młodzieżą w kościele luterańskim św. Karola. Przemówienie Ojca Świętego.

13.00 (12.00 czasu polskiego) - Obiad z osobami towarzyszącymi papieżowi w klasztorze Sióstr Brygidek w Piricie.

15.15 (14.15 czasu polskiego) - Spotkanie z osobami, którymi opiekują się kościelnymi dziełami charytatywnymi w katedrze pw. świętych Piotra i Pawła. Pozdrowienie Ojca Świętego.

16.30 (15.30 czasu polskiego) - Msza św. na Placu Wolności. Homilia Ojca Świętego.

18.30 (17.30 czasu polskiego) - Ceremonia pożegnalna na lotnisku w Tallinie.

18.45 (17.45)- Wylot samolotem z lotniska międzynarodowego w Tallinie do Rzymu.

21.00 - Przylot na lotnisko Rzym-Ciampino.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Litwa: papież Franciszek przybył do Wilna

2018-09-22 11:09

tom, st (KAI) / Wilno

O godz. 11.16 (10.16 czasu polskiego) samolot Airbus 320 A włoskich linii lotniczych Alitalia "Aldo Palazzeschi" z papieżem Franciszkiem wylądował na międzynarodowym lotnisku w Wilnie. Ojciec Święty w dniach 22-25 września odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię. Jest to 25. podroż zagraniczna obecnego Następcy św. Piotra.

elpapacol/instagram

Na pokład samolotu weszli, nuncjusz apostolski na Litwie abp Pedro López Quintana i szef protokołu dyplomatycznego.

Na płycie lotniska Franciszka powitała rezydent Litwy, Dalia Grybauskaitė. Para dzieci w strojach ludowych wręczyła papieżowi bukiet żółto-białych kwiatów. Odegrano hymny Watykanu i Litwy.

Następnie Ojciec Święty przywitał się z premierem Sauliusem Skvernelisem, przedstawicielami litewskiego rządu oraz przewodniczącym Konferencji Episkopatu Litwy, arcybiskupem Wilna Gintarasem Grušasem.

Po ceremonii powitania papież udał się do lotniskowego saloniku dla VIP-ów na krótką rozmowę z panią prezydent.

Mimo chłodnej i deszczowej pogody na płycie lotniska zgromadziła się liczna grupa dzieci i młodzieży z flagami Litwy i Watykanu w dłoniach gorąco witając papieża Franciszka.

Z lotniska Ojciec Święty wyruszył samochodem zamkniętym do pałacu prezydenckiego. Tam przewidziano rozmowę z panią prezydent, a po niej rozpocznie się spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym na placu przed Pałacem Prezydenckim. Papież wygłosi do nich przemówienie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem