Reklama

Biały Kruk 1

Grekokatolicy z Polski, Słowacji i Ukrainy pielgrzymowali do Łagiewnik

2017-05-21 11:30

pab / Kraków / KAI

Mazur/episkopat.pl

Kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików z Polski, Słowacji, Ukrainy przybyła 20 maja do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. – Brak pojednania, zamknięte granice, zarówno te polityczne, jak i te w sercach ludzkich, były i są przyczyną wszelkich konfliktów oraz wojen – podkreślił abp Eugeniusz Popowicz w homilii.

Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Miłosierdzia Bożego przywitaniem przybyłych pielgrzymów. Następnie odprawiono Akatyst w intencji rodzin. Głównym punktem pielgrzymki była Pontyfikalna Liturgia, której przewodniczył metropolita preszowski Jan Babiak wraz arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem – metropolitą przemysko-warszawskim, biskupem Włodzimierzem Juszczakiem – eparchą wrocławsko-gdańskim i biskupem Milanem Lachem – biskupem pomocniczym archieparchii preszowskiej.

Homilię wygłosił abp Eugeniusz Popowicz. Nawiązał on do ewangelicznego fragmentu, kiedy Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. Jak zauważył, Chrystus przekroczył granicę wrogiego kraju, ponieważ „w ten sposób chce nam powiedzieć, że dla Niego oraz jego zbawiennej misji, nie istnieją żadne granice”. – On burzy mury ludzkiego egoizmu i wyciąga rękę do każdego człowieka. Chce nam przez to powiedzieć, abyśmy w naszym życiu nie zamykali się we własnym, egoistycznym świecie, abyśmy byli gotowi przekraczać granice ludzkiej nienawiści i wrogości. Wszystko to, również obecnie, jest przyczyną, niejednokrotnie trwającego od wieków, napięcia między poszczególnymi ludźmi i narodami. Chrześcijanin nie może odgradzać się murem obojętności od innych, a powinien te mury pokonywać – mówił kaznodzieja.

Metropolita przemysko-warszawski przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, który w czasie swojej wizyty na Ukrainie, w jednej z homilii – mając na myśli złożone stosunki polsko-ukraińskie – nawoływał, aby zasypywać rowy nienawiści.

Reklama

– Podobne trudności, jeżeli chodzi o stosunki ze swoimi sąsiadami, ma prawie każdy naród. Dlatego wszyscy jesteśmy zobowiązani, w ślad za naszym Zbawicielem, przekraczać granice naszej obojętności, a może i nienawiści, w stosunku do naszych sąsiadów, a przede wszystkim wyciągnąć rękę do pojednania. Bo przecież brak pojednania, zamknięte granice, zarówno te polityczne, jak i te w sercach ludzkich, były i są przyczyną wszelkich konfliktów oraz wojen – podkreślił.

Kaznodzieja zaznaczył, że wojny ciągle sieją cierpienie i śmierć, a w ich wyniku pojawiają się uchodźcy, którzy szukają schronienia w sąsiednich krajach. – Niestety wielu uczniów Jezusa Chrystusa odgradza się od nich, zamykając swoje domy, twierdząc, że niby to nie mają możliwości by im pomóc. Dlatego ja sam muszę dać sobie odpowiedź na pytanie: jaka jest moja postawa? Muszę pomyśleć, czy czasami w tych uciekinierach, którzy proszą mnie o kubek świeżej wody, nie prosi mnie sam Jezus Chrystus, tak jak kiedyś prosił niewiastę – Samarytankę? – nawoływał abp Popowicz.

Hierarcha nawiązał także do ubiegłotygodniowej kanonizacji Franciszka i Hiacynty – dwojga pastuszków, którym objawiła się Matka Boża w Fatimie. Zauważył, że te objawienia, w odróżnieniu od wielu innych, przekraczają granice wszystkich państw – są adresowane do całego świata, który „utonął, tak jak i dzisiaj tonie, w niewoli grzechu”.

– Matka Boska w Fatimie każe modlić się oraz przynosić ofiary za nawrócenie grzeszników. Chrześcijanin, który porzuca grzech zaczyna na nowo budować swoje życie, umacnia swoje siły, stojąc przy wrotach żywej wody, przy przenajświętszej Eucharystii – powiedział abp Popowicz, zaznaczając, że aby dostąpić Bożego Miłosierdzia, trzeba „jeszcze raz wkroczyć na drogę nawrócenia”.

Pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na stałe wpisały się w kalendarz Kościoła greckokatolickiego.

– Znaczącym wydarzeniem dla Grekokatolików była ubiegłoroczna pielgrzymka w ogłoszonym przez papieża Franciszka Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. To wydarzenie wyraźnie zsolidaryzowało wiernych rozrzuconych po całym świecie, mówiących i modlących się w różnych językach – mówi ks. Paweł Rohuń, kanclerz Greckokatolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Oprócz grekokatolików z Polski i Słowacji przybyła grupa emigrantów z Ukrainy, którzy do Polski przybyli w poszukiwaniach pracy. Obecnie zamieszkują oni największe polskie miasta. Jak mówili: przybyli do Łagiewnik, aby prosić Chrystusa o łaski dla swojego kraju, który w chwili obecnej boryka się z wojną i wszelkimi problemami społeczno-gospodarczymi.

Uczestnicy pielgrzymki mieli okazję odwiedzenia miejsc związanych z kultem Bożego Miłosierdzia znajdujących się na terenie Sanktuarium.

Tagi:
pielgrzymka

Muzyka to służba

2018-02-17 14:52

Jolanta Kobojek

Pod hasłem "Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego (por. Dz 2,38) odbywała w sobotę, 17 lutego 9. Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę.

Marian Florek

„Celem spotkania w Sanktuarium była nie tylko prezentacja dorobku poszczególnych ośrodków, ale przede wszystkim odkrywanie i pogłębianie świadomości ich roli we wspólnocie Kościoła” – mówi o. Nikodem Kilnar, paulin, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski. To właśnie Jasna Góra jako wielowiekowy ośrodek muzyki liturgicznej, podjęła się integracji zarówno samych muzyków, jak i tych, którzy troszczą się o formację i edukację muzyczną w Polsce. W ramach dorocznego spotkania zawierzali się Matce Bożej organiści, dyrygenci, chórzyści i kantorzy oraz członkowie zespołów wokalno-instrumentalnych, a także przedstawiciele muzycznych środowisk akademickich.

Zobacz zdjęcia: 9. Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

Bp Piotr Greger, przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej przy Konferencji Episkopatu Polski wskazywał muzykom przede wszystkim konieczność odnowy wymiaru służebnego: „W Kościele cokolwiek robimy, zwłaszcza wokół liturgii, musi to być przepełnione duchem służby. Jeśli jest inaczej, to jest to tylko zadanie, nawet na wysokim poziomie artystycznym, ale nie ma w tym ducha”.

W tym roku animację muzyczną oraz przygotowanie konferencji zostały powierzone przedstawicielom diec. bielsko-żywieckiej. Prelekcję pt. „Tożsamość muzyka kościelnego” wygłosił ks. dr Sławomir Zawada, dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Bielsku-Białej. Podkreślił on, jak ważne jest podjęcie refleksji nad swoją tożsamością, aby praca była przeżywana jako służba. Wg prelegenta o tożsamości muzyka kościelnego stanowią: powołanie, wybranie i posłanie. „Tożsamość muzyka kościelnego opiera się na tożsamości chrześcijanina, który uczestniczy w powszechnym kapłaństwie wiernych. Animując śpiew liturgiczny bierze on czynny udział w duszpasterstwie wobec wspólnoty” - dodał ks. dr Lucjan Dyka, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Tegoroczne spotkanie zbiega się z 60. rocznicą 1. Ogólnopolskiego Kongresu Chorału Gregoriańskiego oraz 1. Ogólnopolską Pielgrzymką Organistów na Jasną Górę, która odbyła się w 1958 r. i była wielką manifestacją wiary pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jasna Góra od wieków jest ważnym ośrodkiem muzyki liturgicznej. Celebracje nabożeństw gromadzących licznych pielgrzymów wymagały od paulinów podjęcia opieki duszpasterskiej, która zakładała m. in. przygotowanie od strony muzyczno-liturgicznej. Od XVI w. działała tu Kapela Jasnogórska a wieku XVIII istniał przy sanktuarium Dom Muzykantów, w którym uczono nie tylko śpiewu i gry na instrumentach, ale także samodzielnego tworzenia kompozycji, co podnosiło ośrodek do rangi akademickiej. Także i dziś Jasna Góra utrzymuje kontakt z ośrodkami muzycznymi nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Stowarzyszenia działające przy Sanktuarium prowadzą badania naukowe, zajmują się popularyzacją zbiorów Jasnogórskiej Muzyki Dawnej czy konserwacją i katalogowaniem instrumentarium Jasnogórskiej Kapeli. Wielu muzyków i kompozytorów wiązało z Jasną Górą swoją twórczość, czego przykładem może być Wojciech Kilar, a powołanie do istnienia Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej daje możliwość oddziaływania kulturalnego także na współczesne pokolenie tych, którzy z muzyką liturgiczną wiążą swoją przyszłość.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Franciszek apeluje o natychmiastowe zaprzestanie przemocy w Syrii

2018-02-25 19:51

KAI

Ze stanowczym apelem o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej w Syrii zwrócił się Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

epa/facebook/Marcin Schmidt

"W tych dniach moje myśli często biegną do ukochanej i udręczonej Syrii, gdzie na nowo wybuchła wojna, szczególnie we wschodniej Gucie. Luty bieżącego roku był jednym z najbardziej gwałtownych w ciągu siedmiu lat konfliktu: setki tysięcy ofiar cywilnych, dzieci, kobiety, osoby starsze; uderzono w szpitale; ludzie nie mogą zapewnić sobie żywności ... Wszystko to jest nieludzkie.

Nie można zwalczać zła innym złem. Dlatego zwracam się ze stanowczym apelem o natychmiastowe zaprzestanie przemocy, zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej: żywności i lekarstw oraz ewakuację rannych i chorych - powiedział Franciszek i wezwał do chwili modlitwy, po czym odmówiono "Zdrowaś Mario".

Według ostatnich doniesień w sobotę we Wschodniej Gucie podczas bombardowań przez reżimowe siły syryjskie tego bastionu islamskich rebeliantów pod Damaszkiem zginęło 21 osób. W sumie w ciągu ostatniego tygodnia w wyniku bombardowań w tym regionie zginęło 492 cywili, w tym 116 dzieci i 64 kobiety.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek apeluje o natychmiastowe zaprzestanie przemocy w Syrii

2018-02-25 19:51

KAI

Ze stanowczym apelem o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej w Syrii zwrócił się Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

epa/facebook/Marcin Schmidt

"W tych dniach moje myśli często biegną do ukochanej i udręczonej Syrii, gdzie na nowo wybuchła wojna, szczególnie we wschodniej Gucie. Luty bieżącego roku był jednym z najbardziej gwałtownych w ciągu siedmiu lat konfliktu: setki tysięcy ofiar cywilnych, dzieci, kobiety, osoby starsze; uderzono w szpitale; ludzie nie mogą zapewnić sobie żywności ... Wszystko to jest nieludzkie.

Nie można zwalczać zła innym złem. Dlatego zwracam się ze stanowczym apelem o natychmiastowe zaprzestanie przemocy, zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej: żywności i lekarstw oraz ewakuację rannych i chorych - powiedział Franciszek i wezwał do chwili modlitwy, po czym odmówiono "Zdrowaś Mario".

Według ostatnich doniesień w sobotę we Wschodniej Gucie podczas bombardowań przez reżimowe siły syryjskie tego bastionu islamskich rebeliantów pod Damaszkiem zginęło 21 osób. W sumie w ciągu ostatniego tygodnia w wyniku bombardowań w tym regionie zginęło 492 cywili, w tym 116 dzieci i 64 kobiety.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem