Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Częstochowa: upamiętniono ks. inf. Józefa Słomiana

2017-05-06 07:41

Ks. Mariusz Frukacz

Ks. Mariusz Frukacz

„Ks. inf. Józef Słomian poprzez trud, wiarę i zawierzenie Bogu, z pomocą łaski Bożej znalazł ludzi oddanych, pełnych wiary i nie bojących się znaku sprzeciwu wobec systemu totalitarnego, aby budować tę świątynię” – mówił w homilii abp Wacław Depo, który wieczorem 5 maja przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha w Częstochowie. Metropolita częstochowski poświęcił w świątyni tablicę dedykowaną ks. inf. Józefowi Słomianowi, legendarnemu budowniczemu kościoła św. Wojciecha w dzielnicy „Tysiąclecia”, w pierwszą rocznicę jego śmierci.

Podczas Mszy św. abp Depo udzielił również sakramentu bierzmowania 21 młodym ludziom.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m. in. ks. prał. Marian Duda, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, ks. prał. Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Na Mszy św. obecni byli kapłani z dekanatu św. Wojciecha, przedstawiciele rzemiosła częstochowskiego, siostry nazaretanki oraz rodzina ks. inf. Józefa Słomiana.

„Gromadzi na dzisiaj wdzięczność za osobę i służbę kapłańska ks. inf. Józefa Słomiana, człowieka wielkiej wiary, człowieka, który kochał Kościół” – mówił na początku Mszy św. ks. prał. Stanisław Iłczyk, proboszcz parafii św. Wojciecha.

Reklama

Zobacz zdjęcia: Częstochowa: upamiętniono ks. inf. Józefa Słomiana

W homilii abp Depo przypomniał, ze „rodzice i wychowawcy to pierwsi świadkowie życia młodych ludzi i wzrastania ich wiary” - Młodzi powinni odkryć Boga w tajemnicy wspólnoty Kościoła – mówił abp Depo.

Arcybiskup przypomniał osobę ks. inf. Józefa Słomiana, który poprzez trud, wiarę i zawierzenie Bogu, z pomocą łaski Bożej znalazł ludzi oddanych, pełnych wiary i nie bojących się znaku sprzeciwu wobec systemu totalitarnego -

Wówczas trzeba było wyznać wiarę publicznie poprzez trud wznoszenia tej świątyni – podkreślił arcybiskup.

Zwracając się do młodych ludzi abp Depo przypomniał im, że „trzeba potwierdzać w sobie tajemnicę wewnętrznego człowieka” - To jest coś więcej niż zrozumieć, że jestem istotą rozumną i wolną. Trzeba pytać czy jestem człowiekiem odpowiedzialnym za rozpoznanie prawdy i korzystanie z wolności – przypomniał abp Depo i dodał: „Potrzebujemy darów Ducha Świętego, by umieć odpowiedzieć na pytanie kim jestem, skąd pochodzę i jaki jest sens mojego życia? Ciągle bowiem dorastamy do rangi człowieczeństwa. W tajemnicy wewnętrznego człowieka musimy uświadomić sobie naszą relację do Boga”.

Metropolita częstochowski przypomniał również słowa św. Augustyna, że „my jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi przyszłości ze względu na Boga” i wskazał na wzór Maryi, która „stała się schodami, po których Bóg zszedł do człowieka” - Najpierw jednak stała się mieszkaniem dla Syna Bożego – podkreślił arcybiskup.

„Zadziwia nas ta prawda, ze ciało człowieka stało się ciałem Boga. Bez pomocy Ducha Świętego nie rozpoznamy tej prawdy” – kontynuował abp Depo.

Arcybiskup odnosząc się do czytań mszalnych wskazał na postać Szawła - św. Pawła i podkreślił jak ważne było pytanie, które zadał Jezusowi, kim jesteś Panie? - Natomiast w pytaniu Jezusa do Szawła dlaczego mnie prześladujesz dotykamy tajemnicy Kościoła i tego, że Jezus jest w każdym człowieku. Mamy też jako chrześcijanie imię od Niego – mówił arcybiskup.

„Musimy iść w głąb i uświadomić sobie pytanie kim jesteś dla mnie Panie ukrzyżowany, zmartwychwstały i żyjący w swoim Kościele i sakramentach? Potrzeba nam daru prawdziwej pobożności, więzi z Bogiem. Trzeba Jego naukę przyjąć” – dodał arcybiskup.

Abp Depo wskazał młodym ludziom, że „trzeba też w Kościele znaleźć swój Dom” - Kościół to Dom Boga z ludźmi i ludzi pomiędzy sobą – mówił metropolita częstochowski i przypomniał jak w stanie wojennym, w 1982 r., podczas procesji Bożego Ciała w Warszawie kiedy kard. Józef Glemp zaczął błogosławić Najświętszym Sakramentem lud zaczął śpiewać „Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj uczyń z nami cud ” - Wówczas ludzie poczuli się wspólnotą. Dziś daleko nam od tamtego wołania. Dajemy się podzielić każdy własną prawdą, bo zaczynamy budować poza Bogiem. Wspólnotę buduje się na Chrystusie a nie na oczekiwaniu przemian społeczno-politycznych – wołał arcybiskup.

„Jesteśmy w tej świątyni, aby potwierdzić siłę wewnętrzną Kościoła Chrystusowego” – zakończył abp Depo.

Ks. Józef Słomian ur. 12 lutego 1927 r. w Dankowicach. Po doświadczeniach II wojny światowej, przymusowej pracy w Niemczech złożył egzamin dojrzałości w krzepickim Liceum w 1949 r. Następnie podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczął formację w częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 27 czerwca 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Zdzisława Golińskiego.

Po święceniach kapłańskich był wikariuszem w Myszkowie w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, gdzie organizował katechezę w tej 20-tysięcznej parafii, a później w Czeladzi w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika i w Częstochowie w parafii św. Józefa.

W 1969 r. bp Stefan Bareła erygował w Częstochowie kilkanaście nowych parafii, wśród nich św. Wojciecha w nowej dzielnicy Tysiąclecie, której proboszczem został ks. Józef Słomian. Organizując parafię, jej proboszcz zapraszał mieszkańców tej części miasta na Mszę św. sprawowaną najpierw w domu parafialnym parafii św. Jakuba, a następnie w domu przy ul. Chłopickiego. Władze, zaniepokojone działalnością ks. Słomiana, gromadzącego coraz większą liczbę wiernych, podjęły decyzję likwidacji kaplicy. Zdecydowany sprzeciw mieszkańców, którzy stanęli w obronie swojego kościoła, sprawił, że do celów duszpasterskich przeznaczono budynek przy ul. Generała Zajączka. W następnych latach ks. Słomian toczył batalię o pozwolenie na budowę kościoła, które otrzymał w 1976 r. Uroczystej konsekracji kościoła św. Wojciecha dokonał 20 października 1985 r. ówczesny przewodniczący delegacji Watykanu do stałych kontaktów roboczych z Polską - abp Luigi Poggi wraz z biskupem częstochowskim Stanisławem Nowakiem i bp. Franciszkiem Musielem. Parafii św. Wojciecha ks. inf. Józef Słomian poświęcił 35 lat swego kapłańskiego życia.

W 1983 r. bp Stefan Bareła mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Bazyliki Katedralnej w Częstochowie, a w 1994 r. abp Stanisław Nowak podniósł go do godności kanonika gremialnego. W 1996 r. otrzymał tytuł prałata honorowego Jego Świątobliwości. W latach 1993-1998 uczestniczył w pracach komitetu ratowania archikatedry i wznoszenia wież. Przez wiele lat pełnił też posługę dziekana regionu częstochowskiego i diecezjalnego duszpasterza rzemieślników i przedsiębiorców. W 2000 r. ks. Józef Słomian otrzymał Medal „Mater Verbi” od redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. inf. Ireneusza Skubisia z zaangażowanie w dzieło ewangelizacji poprze środki społecznego przekazu i za wspieranie dzieł tygodnika katolickiego „Niedziela”. 3 marca 2010 r. otrzymał od papieża Benedykta XVI godność protonotariusza apostolskiego (infułata).

Od stycznia 2014 r. dotknięty ciężką chorobą mieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Jana Pawła II w Częstochowie. Ks. inf. Józef Słomian zmarł po ciężkiej i długiej chorobie 6 maja 2016 r. w Częstochowie.

Tagi:
Częstochowa abp Depo Wacław

Ks. Dolindo w Częstochowie

2018-02-21 22:11

Marian Florek

W dniu 21 lutego 2018 r. w częstochowskim Duszpasterstwie „Emaus” odbyło się spotkanie z Joanną Bątkiewicz-Brożek, autorką książki o niezwykłym włoskim księdzu Dolindo Ruotolo.


Świadkowie życia kapłana – jak mówiła autorka – byli pod wielkim wrażeniem jego świętości i pokory. A i sama pani Joanna, mówiąc o swoich osobistych przeżyciach związanych z dziennikarską pracą nad książką poświęconą ks. Dolindo, nie potrafiła ukryć ogromnych emocji. Udzielały się one i słuchaczom. Wszyscy mieli wrażenie jakby ks. Dolindo był wśród zgromadzonych.

Ks. Dolindo Ruotolo urodził się 6 października 1882 w Neapolu, a zmarł 19 listopada 1970. Doświadczany: z powodu oskarżeń nieprzychylnych mu osób, oskarżany o herezję, z wieloletnim zakazem odprawiania Mszy Świętej i głoszenia homilii. Błogosławiący spadający z nieba deszcz, aby nawrócił neapolitańczyków. Mówił: „Życie wieczne to nie żart”, mówił : „Jezu ty się tym zajmij!”.

Duszpasterstwu Akademickiemu „Emaus” gratulujemy spotkania z autorką ksiązki o Bożym Kapłanie.

Zobacz także: Spotkanie z Joanną Bątkiewicz-Brożek nt. książki o ks. Dolindo
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Franciszek: kontemplacja i modlitwa radością zażyłości z Bogiem

2018-02-25 14:39

tłum. st (KAI) / Watykan

Do "wyjścia na górę" w okresie Wielkiego Postu by tam wraz z Jezusem stawać się bardziej uważnymi na głos Boga, pozwolić się ogarnąć i przemienić przez Ducha zachęcił Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański.

Grzegorz Gałązka

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia, drugiej niedzieli Wielkiego Postu, zachęca nas do kontemplacji przemienienia Jezusa (por. Mk 9,2-10). Wydarzenie to należy łączyć z tym, co wydarzyło się sześć dni wcześniej, kiedy Jezus objawił swoim uczniom, że w Jerozolimie będzie musiał „wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 8,31). Te słowa spowodowały kryzys wewnętrzy u Piotra i całej grupy uczniów, którzy odpierali myśl, że Jezus zostanie odrzucony przez przywódców ludu i zabity. Czekali oni w istocie na Mesjasza potężnego, silnego i panującego. Tymczasem Jezus przedstawia się jako cichy i pokorny sługa Boga i ludzi, który będzie musiał oddać swoje życie w ofierze, przechodząc drogą prześladowania, cierpienia i śmierci. Jak można podążać za Nauczycielem i Mesjaszem, którego ziemskie życie skończyłoby się w ten sposób? Cóż oni myśleli? Odpowiedź pochodzi właśnie z przemienienia stanowiącego zapowiedź wielkanocnego pojawienia się Jezusa.

Jezus wziął ze sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, i „zaprowadził ich na górę wysoką” (Mk 9,2); i tam, przez chwilę, ukazał im swoją chwałę, chwałę Syna Bożego. To wydarzenie przemienienia umożliwia uczniom stanięcie w obliczu męki Jezusa w sposób pozytywny, nie dając się przytłoczyć. Zobaczyli Go takim, jakim będzie po męce, chwalebny. W ten sposób Jezus przygotowuje ich na próbę. Przemienienie pomaga uczniom, a także nam w zrozumieniu, że męka Chrystusa jest tajemnicą cierpienia, ale jest przede wszystkim ze strony Jezusa darem nieskończonej miłości. Wydarzenie Jezusa, który przemienia się na górze pozwala nam lepiej zrozumieć także Jego zmartwychwstanie. Gdyby przed męką nie było przemienienia ze stwierdzeniem Boga: „To jest mój Syn umiłowany” (w. 7), zmartwychwstanie i tajemnica paschalna Jezusa nie byłyby łatwe do zrozumienia w całej ich głębi. Aby je zrozumieć, trzeba wcześniej wiedzieć, że Ten, który cierpi i który jest uwielbiony, jest nie tylko człowiekiem, ale Synem Bożym, który zbawił nas swoją miłością wierną aż po śmierć. W ten sposób Ojciec ponawia swoją deklarację mesjańską dotyczącą Syna, już uczynioną na brzegu Jordanu w dniu chrztu i zachęca: „Jego słuchajcie!” (Wj 7). Uczniowie są powołani do podążania za Nauczycielem z ufnością i nadzieją, pomimo Jego śmierci. Bóstwo Jezusa ma się objawić właśnie na krzyżu, właśnie w Jego śmierci „w ten sposób”, tak że ewangelisty Marek wkłada w tym momencie w usta setnika wyznanie wiary: „Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” (15, 39).

Zwracamy się teraz do Maryi Dziewicy w modlitwie, do ludzkiego stworzenia przemienionego wewnętrznie przez łaskę Chrystusa. Powierzamy się, ufni w jej macierzyńską pomoc, aby z wiarą i wielkodusznością kontynuować drogę Wielkiego Postu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek apeluje o natychmiastowe zaprzestanie przemocy w Syrii

2018-02-25 19:51

KAI

Ze stanowczym apelem o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej w Syrii zwrócił się Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

epa/facebook/Marcin Schmidt

"W tych dniach moje myśli często biegną do ukochanej i udręczonej Syrii, gdzie na nowo wybuchła wojna, szczególnie we wschodniej Gucie. Luty bieżącego roku był jednym z najbardziej gwałtownych w ciągu siedmiu lat konfliktu: setki tysięcy ofiar cywilnych, dzieci, kobiety, osoby starsze; uderzono w szpitale; ludzie nie mogą zapewnić sobie żywności ... Wszystko to jest nieludzkie.

Nie można zwalczać zła innym złem. Dlatego zwracam się ze stanowczym apelem o natychmiastowe zaprzestanie przemocy, zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej: żywności i lekarstw oraz ewakuację rannych i chorych - powiedział Franciszek i wezwał do chwili modlitwy, po czym odmówiono "Zdrowaś Mario".

Według ostatnich doniesień w sobotę we Wschodniej Gucie podczas bombardowań przez reżimowe siły syryjskie tego bastionu islamskich rebeliantów pod Damaszkiem zginęło 21 osób. W sumie w ciągu ostatniego tygodnia w wyniku bombardowań w tym regionie zginęło 492 cywili, w tym 116 dzieci i 64 kobiety.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem