Reklama

Warszawa: Spotkanie Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu

2017-03-15 19:20

mp / Warszawa / KAI

Monika Drwal

Katolickie pisma dla dzieci, współpraca rozgłośni diecezjalnych w Polsce oraz kwestia szybkiego reagowania przez media katolickie, były głównymi tematami spotkania Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu, które odbyło się w Warszawie 15 marca. Obradom przewodniczył abp Wacław Depo, stojący na czele Rady.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele redakcji i dyrektorzy czasopism katolickich adresowanych do najmłodszych czytelników: „Małego Rycerzyka Niepokalanej”, wydawanego w 8 tys. egzemplarzy, „Echa dzieciom’, wydawanego w 16 tys. egz., „Króluj nam Chryste”, wydawanego w 7 tys. egz., „Małego Przewodnika Katolickiego”, wydawanego w 10 tys. egz., „Promyczka Dobra”, wydawanego w 19 tys. egz., „Małego Promyczka”, wydawanego w 6 tys. egz., „Anioła Stróża”, wydawanego w 9, 5 tys. egz., „Świata Misyjnego”, wydawanego w 16 tys. egz., „Małego Gościa Niedzielnego”, wydawanego w 90 tys. egz. oraz „Mojego Pisma Tęcza”, wydawanego w 7. tys. egz.

Monika Drwal

Ks. Andrzej Mulka, twórca i redaktor naczelny wychodzącego od 25 lat w Nowym Sączu „Promyczka Dobra” zaapelował do przedstawicieli wszystkich mediów katolickich o większą promocję pism dla dzieci. Argumentował, że jest to niezbędne, gdyż pisma te pełnią olbrzymią rolę wychowawczą, stanowiąc cenną pomoc rodzicom w przekazie treści związanych z wiarą oraz przyzwyczajają najmłodszych czytelników do zainteresowania prasą katolicką, co zaowocuje w przyszłości, gdyż sięganie po media katolickie będzie dla nich później rzeczą naturalną. Ks. Mulka wskazał, że bardzo wiele pozostaje do zrobienia w sferze dystrybucji tych pism, gdyż każda redakcja boryka się z tą kwestią na własną rękę. Jedynie w diecezji kieleckiej kolporterzy diecezjalni rozprowadzają wszystkie pisma katolickie do parafii włącznie z tymi dla dzieci i młodzieży.

Ks. Mulka wskazywał, ze niezbędne jest znacznie bardziej aktywne wsparcie katolickich pism dla dzieci przez cały Kościół, gdyż po okresie transformacji nakłady tych pism spadły 10-krotnie, a upadły tak zasłużone czasopisma jak chociażby słynny „Miś”. Wskazał, że czytelnictwo pism dziecięcych obejmuje w Polsce zaledwie 3-4% dzieci. Dowodził, że jeśli dzieci nie zaczną czytać czegokolwiek na tym etapie życia, to już nigdy prawdopodobnie nie będą sięgać po słowo drukowane, a wiedzę o świecie czerpać będą z mediów elektronicznych, głównie z internetu. W ten sposób także naturalny przekaz wiary kolejnym pokoleniom może zostać poważnie zagrożony.

Reklama

Bp Adam Lepa podkreślił znaczenie prasy katolickiej w dziele formowania świadomości Polaków, gdyż tak się składa, że 90 % wszystkich tytułów prasowych w Polsce znajduje się w rękach niemieckich. W odpowiedzi na to abp Depo stwierdził, że problem repolonizacji mediów musi się stać jednym z priorytetowych zadań na najbliższe lata.

Monika Drwal

O. Michal Leban, paulin z Jasnej Góry poinformował, że w ramach tegorocznych obchodów 300-lecia koronacji Jasnogórskiej Madonny, zostanie zorganizowana 1 czerwca, na Dzień Dziecka, ogólnopolska pielgrzymka dzieci do Częstochowy. Może być ona także doskonałą okazja do zapoznania dziecięcych czytelników z dedykowaną im ofertą czasopism.

Na spotkanie zostali zaproszeni także przedstawiciele ogólnopolskich sieci radiostacji katolickich: Spółki Producenckiej Plus Polska oraz Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Ks. Jacek Wieczorek, prezes Spółki Producenckiej Plus Polska poinformował, że w skład sieci Radia Plus wschodzi obecnie 17, a niebawem, po przyłączeniu się archidiecezji lubelskiej, będzie to 18 stacji diecezjalnych i zakonnych. Sieć ta obejmuje swoim zasięgiem 10 mln 400 tys. mieszkańców Polski.

Poinformował, że każda ze stacji jest niezależna, każda diecezja podpisuje umowę ze spółką na odrębnych, korzystnych dla siebie zasadach, ale udaje im się współpracować, tworząc wspólny model programowy, na który zgadzają się wszyscy uczestnicy spółki. Ten program w zakresie ogólnopolskim obejmuje serwisy informacyjne oraz audycje publicystyczne i edukacyjne. Występują w nich znani publicyści katoliccy. promocja edukacji religijnej, znani publicyści, rekolekcje, spotkania formacyjne dla pracowników. Z kolei ks. Paweł Gronowski, dyrektor Radia Plus Gniezno, mówił m. in. o bliskiej współpracy każdej rozgłośni wchodzącej w ramy spółki producenckiej ze swoim biskupem. Wyjaśniał, że koncesja na nadawanie należy do każdej z diecezji, a bez decyzji biskupów sieć rozgłośni nie istniałaby. Przy okazji poinformował o olbrzymim zaangażowaniu sieci Radia Plus w obsługę ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Radio Plus wysłało na nie 30 reporterów, oraz zrealizowało 72 godz. bezpośrednich transmisji z tego wydarzenia, nie licząc audycji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. Dodał ze smutkiem, że ta ogromna praca zbyt słabo została zauważona i doceniona w Kościele w Polsce.

Ks. Tomasz Olszewski, prezes Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, powstałego w 2013 r. poinformował, że skupia ono dziś 23 rozgłośnie diecezjalne i obejmuje swym zasięgiem ok. 70 % kraju. Uczestnictwo w Forum ma o wiele luźniejszych charakter niż w sieci Radia Plus, nie zakłada wspólnej formuły programowej ani biznesowej. Dzięki współpracy stacje wymieniają się audycjami oraz informacjami. Dzięki temu mają dostęp do aktualnych informacji z życia Kościoła z całej Polski, bliska jest też współpraca z Radiem Watykańskim. Realizują też różnorodne wspólne projekty. Form Niezależnych Rozgłośni posiada też wspólny serwer, gdzie deponowane są dźwięki i audycje produkowane przez każdą z rozgłośni. Dzięki temu każda ze stacji może bez żadnych ograniczeń korzystać z dorobku innych stacji, co ma szczególne znaczenie dla tych stacji, które dysponują skromniejszymi funduszami i mniejszym personelem. „Współpraca ta opiera się na zasadzie, że nie konkurujemy ze sobą, a silniejszy pomaga słabszemu” – podkreślił ks. Olszewski.

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu, który gościł na dzisiejszym spotkaniu, mówił o potrzebie komplementarności mediów katolickich oraz o potrzebie ich współdziałania ale w zgodzie ze specyfiką każdego z nich, gdyż – jak podkreślił - gleba różna w różny sposób musi być obsiewana.

Uczestnicy spotkania mówili o potrzebie reaktywowania tzw. zespołu szybkiego reagowania, który działał w poprzednich latach przy Sekretariacie Episkopatu, w skład którego wchodzili przedstawiciele KAI, BP KEP, tygodników katolickich oraz katolickich redakcji mediów publicznych. Ideę tę poparł abp Depo, podkreślając potrzebę „wzajemnej współpracy mediów i szybkiego, wspólnego stanowiska”.

Abp Depo przypomniał zgromadzonym przedstawicielom mediów, że w tym roku Kościół obchodzić będzie 3 ważne rocznice maryjne: 300-lecie koronacji MB Częstochowskiej, 140-lecie objawień z Gietrzwałdzie na Warmii i 100-lecie objawień w Fatimie.

Szczegółowy program obchodów jubileuszu 300-lecia koronacji Jasnogórskiej Madonny omówili obecni na spotkaniu paulini z Jasnej Góry o. Tomasz Tlałka i o. Michał Leban.

W związku z tym jubileuszem Paulini zachęcają do tworzenia Żywej Korony Maryi. To inicjatywa duchowych darów, które na nowo mają nas zbliżyć do Królowej Polski a wraz z Nią do Jezusa. Żywa Korona polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. - To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – podkreślił o. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za tę inicjatywę. Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www.koronamaryi.pl.

Zdjęcia są sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafiają do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej. - To symbol, że twoje życie zapisane jest w Sercu Maryi – powiedział zakonnik.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, Paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”. Zakonnicy mają nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny, życia i Ona stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

W związku z jubileuszem przygotowana została również specjalna aplikacja na smartfona „Diament z korony”. Pobierając ją można codziennie otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by można dzielić się wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi.

Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zaapelował do mediów katolickich, aby bardziej wykorzystywały swoje łamy do propagowania idei trzeźwości, a szczególnie wtedy, kiedy zbliża się miesiąc trzeźwości, jakim tradycyjnie jest zawsze sierpień. Wskazał, że poziom alkoholizmu w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce gwałtownie wzrasta. „Problem w naszej ojczyźnie jest wielki. Pijemy prawie o 50 proc. więcej niż w czasach PRL i ośmiokrotnie więcej niż w okresie międzywojennym” – stwierdził biskup. Dodał, że 1 milion Polaków cierpi na chorobę alkoholową, a 3 mln pije ryzykownie i w każdej chwili może popaść w alkoholizm. Zaapelował też o wsparcie medialne Narodowego Kongresu Trzeźwości, który zaplanowano w dniach 21-23 września na UKSW w Warszawie. Hasłem Kongresu będą słowa „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

Marcin Przeciszewski z KAI zaapelował z kolei do obecnych biskupów, aby Episkopat wywarł presję na rząd, aby w ramach przeprowadzanej przezeń „dobrej zmiany” radykalnie ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu, gdyż dziś alkohol jest najłatwiej dostępnym w Polsce towarem na rynku, bez żadnej przerwy przez 24 godziny na dobę.

Tagi:
spotkanie

Wanda Półtawska: Człowiek nie jest byle kim, jest stworzony na obraz Boga

2018-03-13 14:37

Piotr Drzewiecki

Od roku szkolnego 2017\2018 w Salezjańskiej Szkole Podstawowej dzieci uczą się w klasach jednorodnych – osobno dla dziewczynek i osobno dla chłopców. Z tej racji zorganizowano konferencję o edukacji zróżnicowanej. Najważniejszym gościem i prelegentem była dr Wanda Półtawska, doktor nauk medycznych, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, przyjaciółka św. Jana Pawła II.

Piotr Drzewiecki

Konferencja została zorganizowana dla całego środowiska Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi, a więc dla rodziców, nauczycieli, absolwentów i przyjaciół szkoły. Witając przybyłych gości, ks. Julian Dzierżak SDB, dyrektor szkoły, wyraził radość z dużego zainteresowania spotkaniem przedstawicieli z różnych środowisk. - Większość z nas czuje się zniszczona przez koedukację. Wprowadzając edukację zróżnicowaną, musimy się poważnie zastanowić co dajemy dzieciom, by otrzymały od nas więcej i uczyły się skuteczniej – mówił inspektor salezjański ks. Andrzej Wujek SDB, w słowie wstępnym konferencji.

Piotr Drzewiecki

Sesję rozpoczął ksiądz prof. Zbigniew Formella SDB z Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie wykładem: „Wychowanie a kształcenie zróżnicowane: pomiędzy procesem rozwojowym a osobowością nauczyciela-wychowawcy”. – „Jest poważna różnica pomiędzy dorosłym a dorastającym. Szkoła ma uczyć i wychowywać. Ma przede wszystkim uczyć myślenia. Koedukacja została wprowadzona z pobudek ideologicznych, co nie oznacza, że złych. Ale mówienie o zaburzeniu przyszłych relacji damsko-męskich jest już typowo argumentem ideologicznym (…) Obecnie zbyt duża jest już od dzieciństwa rola i obecność kobiet w życiu młodych chłopców. Dziewczynki są z natury bardziej refleksyjne, chłopcy bardziej asertywni. Chłopcy są zdecydowanie faworyzowani przez wychowawców, zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn (…) Ten kto uczy danego przedmiotu, uczy także pewnych wartości. Jest to tzw. Ewangeliczna zasada siania. Jeśli ziarno ma dobrą glebę, dobrego nauczyciela, plon będzie duży. Ale składa się na to wiele czynników. I to od nauczycieli zalezy te czynniki znaleźć, wskazać i przekazać kolejnym pokoleniom” – mówił ks. Formella.

O metodach i technikach w edukacji zróżnicowanej opowiedziała dr hab. Magdalena Dzięgielewska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. - „Jeden program realizowany oddzielnie dla dwóch grup, ale różnymi metodami. Liczy się jedność w różnorodności. Dawanie przykładu zgodnie z sentencją, że „słowa uczą, a przykłady pociągają”! Nauczyciel powinien posiadać hobby, którym dzieli się z uczniami. Stara się zarazić ich pasją. Liczy się także poszukiwanie autorytetów” – mówiła Dzięgielewska. Z kolei Rafał Rak, dyrektor szkoły podstawowej dla chłopców „Nawigator” w Szczecinie zaprezentował metody i techniki w edukacji zróżnicowanej, stosowane w jego szkole – „Co liczy się w edukacji chłopców? Silne emocje, aktywność fizyczna, dyscyplina, lekcje czytania, wizyty autorów i znanych osób (autorytety), gry terenowe. Ważne są rozmowy między nauczycielami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Liczy się także różnorodność form dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli” – mówił Rak.

W czwartym wystąpieniu socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego Maciej Koniewski przedstawił prezentację nt: „Naukowe podstawy i dyskusja wokół edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć”. Wskazał w nim na bezpośredni wpływ rówieśników na wychowanie i kształcenie dzieci, pośredni wpływ nauczyciela. Prelegent zauważył również, że ważne jest dopasowanie płci nauczyciela do płci dziecka.

Dr Wanda Półtawska wygłosiła prelekcję nt. „Dlaczego osobno?” - „Nie znam państwa, nic o was nie wiem. Ale jedno wiem – wszyscy umrzecie. Inaczej żyje człowiek, który wie, że życie ma swój kres. Jest on stworzony, nie tylko urodzony. Inaczej żyje człowiek, który wie, że ma ono swój koniec. Wtedy nadaje mu się odpowiedni wymiar. To jest nawiązanie do nauczania świętego poety i teologa Karola Wojtyły. „Człowiek nie jest stworzony dla ziemi, tylko dla nieba” (…) Dobrze dzieci można wychować tylko wtedy, jeśli dorośli ich nie zepsują. Ja od 70 lat bronię dzieci przed dorosłymi. Dzieci mają asystencję Ducha Świętego” – mówiła Wanda Półtawska.

- „Jakie błędy robią szkoły, które są koedukacyjne? Koedukacja zniszczyła przede wszystkim kobietę. Proszę robić nie klasy, a szkoły męskie i żeńskie. Trzeba wszystko robić dla nich osobno, bo to jest inna jakość. Kobieta rozwija się, ale jest potencjalnie matką od stworzenia. Nie ma dzieci bez matki, ale ona musi do tego dojrzeć. „Światu brakuje mądrości, zwłaszcza mądrości Bożej”. Mądrość trzeba w sobie wypracować, nie da się jej kupić. Mnie interesują dwie sprawy – dlaczego małżeństwo się rozwodzi oraz dlaczego młodzież cudzołoży. To jest klęska tego wieku, młodzież jest zniszczona przez dorosłych. Do ślubu wcale nie idą narzeczeni, ale rodzice nienarodzonego jeszcze dziecka” – wskazywała pani doktor, która przez ponad 70 lat pracuje w poradni małżeńskiej.

Piotr Drzewiecki

Przyjaciółka św. Jana Pawła II zwróciła się do rodziców i nauczycieli: - „Chodzi o wychowanie na dziś, a nie na jutro. To nie jest przygotowanie do małżeństwa, bo ono jest dla dorosłych. Dziś oni są córka, syn, matka, ojciec. I tego musimy się uczyć! Dlatego tak ważna jest młodość. Mamy do dyspozycji dzisiaj! I tak macie prowadzić uczniów, by nie było złych czynów ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Człowiek ma być przygotowany do śmierci. Nauczyciele szkół katolickich muszą pokazać, że dziecko ma ducha i jest duchem. I nauczyć je dobrze żyć. Wiara, która ma doprowadzić do świętości, jest trudnym wyzwaniem. „Wiara jest łaską, ale Ty masz rozum, i rozum Ci podyktuje, że jest Bóg. Żadna istota rozumna nie może być niewierząca” (Jan Paweł II). Muszą być świętym, bo w niebie są tylko święci. (…) Rozum, wola i sumienie. W tym macie pomóc młodzieży. Macie dać wiedzę, ale ona jest najmniej ważna. Jest to podstawowy problem właściwej hierarchii wartości. Człowiek nie jest byle kim, jest stworzony na obraz Boga, czyli każdy jest wspaniały! (…) Szkoła ma zadania większe niż miała. Musi spełniać rolę wychowawców – rodziców. Dzieci wychowują rodziców swoją obecnością, uczniowie wychowują nauczycieli” – nawiązała pani profesor.

Na zakończenie Wanda Półtawska porównała dojrzewanie kobiet i mężczyzn: -„Kobiecie trudniej być człowiekiem – bo człowieczeństwo to rozum, wola i sumienie. A kobiecość to emocje, przeżycia i wyobraźnia. Trzeba je wziąć i je opanować. Chłopcy z biegiem czasu mądrzeją, albo i nie. Mężczyźni dziś są infantylni. Chłopców trzeba wychować do męstwa i uczciwości” – mówiła Półtawska.

W ostatnim wystąpieniu asystent – wychowawca z Oświęcimia kleryk Łukasz Wójcik SDB zaprezentował temat: „Koedukacja a wychowanie do męskości w kontekście specyfiki rozwoju chłopców”. Wskazał w nim na kilka wymiarów wychowania młodych chłoców: wymiar psychologiczny, osobowy i pedagogiczno-społeczny. – „Chłopiec najlepiej wyraża swoją męskość w obecności kobiety, ale rodzi się ona w obecności drugiego mężczyzny! Musimy starać się zrozumieć różnicę w płci i być na nie wyczulonym. Kluczowa jest nie unifikacja, a personalizacja, byśmy widzieli potencjał i go wykorzystali” – mówił salezjanin. Konferencja zakończyła się krótkim panelem dyskusyjnym i wspólnym obiadem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trzy cuda związane ze śmiercią św. Ojca Pio

2018-03-14 11:04

pr
Niedziela Ogólnopolska 11/2018, str. 39

Krzysztof Tadej
O. Pio

W tym roku przeżywamy 50. rocznicę śmierci św. Ojca Pio, jednego z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego. Rok 2018 to także 100. rocznica jego święceń kapłańskich. Osoba świętego kapucyna, mimo że upłynęło już wiele lat od jego śmierci, nadal fascynuje i pociąga tłumy, a do Pietrelciny przybywają setki tysięcy pielgrzymów. Wśród tegorocznych pątników znajdzie się także papież Franciszek, który odwiedzi sanktuarium świętego 17 marca.

Jak napisano wyżej, osoba świętego nadal, niczym magnes, przyciąga uwagę setek tysięcy, a jego życie jest nadal wielką tajemnicą. Na światło dzienne wychodzą kolejne wydarzenia, które trudno pojąć rozumem. Ostatnio we Włoszech ukazała się książka traktująca o trzech cudach związanych ze śmiercią świętego zakonnika. Według jej autora, jednego z bardziej znanych badaczy życia Ojca Pio – Stefana Campanelli, wiarygodni świadkowie przekazują, że Ojciec Pio znał dokładnie datę swojej śmierci. Nadto duchowo obecna była przy niej kapucyńska tercjarka Giovanna Rizzani Boschi. To sytuacja analogiczna do wydarzenia sprzed wieków, kiedy jedna z rzymskich matron miała przywilej duchowej obecności przy śmierci św. Franciszka. I wreszcie trzeci fakt. Słynne stygmaty Ojca Pio znikły wraz z jego odejściem do wieczności, co więcej, w miejscach stygmatów nie pozostał nawet najmniejszy ślad, jakakolwiek blizna, która przecież zawsze zostaje w miejscu zranienia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Św. Patryk wciąż czuwa nad Irlandią!

2018-03-17 10:24

Dzień św. Patryka jest w Irlandii i wszędzie, gdzie żyją Irlandczycy wielkim świętem religijnym i narodowym.

wikipedia.pl
Parada w dniu św. Patryka, Dublin

Kim był św. Patryk?

Święty Patryk jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych świętych na świecie. Urodził się prawdopodobnie w 385 roku w Brytanii. W wieku 16 lat chłopiec został porwany a następnie przetransportowany do Irlandii, gdzie jako niewolnik zajmował się wypasem owiec.

W tym właśnie okresie został szczególnie natchniony przez Boga, a dzięki jego pomocy zbiegł z wyspy w wieku 20 lat. Wtedy też dostał przekaz od Boga, by nawrócić pogańską Irlandię na chrześcijaństwo.

Rozpoczął studia teologiczne, by następnie już jako biskup powrócić tam z misją. Działalność misyjną prowadził przez 40 lat, uczynił wiele cudów, które pomagały w nawracaniu Irlandczyków. Praca świętego Patryka doprowadziła do chrystianizacji środkowej, zachodniej i północnej części wyspy oraz wprowadziła zorganizowaną formę działalności kościelnej.

Trójlistna koniczyna - symbol Irlandii

Legenda mówi, że przy pomocy trójlistnej koniczyny Patryk starał się tłumaczyć pogańskim Irlandczykom tajemnicę Trójcy Świętej. W ikonografii jest często przedstawiany w szacie biskupiej z listkiem koniczyny w ręce i wężem u stóp. Legenda mówi, że swoim pastorałem wypędził węże z Irlandii. Patryk jest patronem ludzi gór, kowali, bednarzy, fryzjerów i pasterzy.

Dzień świętego Patryka w Irlandii

Dzień św. Patryka jest w Irlandii i wszędzie, gdzie żyją Irlandczycy wielkim świętem religijnym i narodowym.

Ludzie przypinają sobie tego dnia trójlistną koniczynę, symbol Trójcy Świętej, o której św. Patryk miał mówić na początku każdej swojej misji. Koniczynka jest też wyrazem nadziei na zjednoczenie Irlandii.

W obronie życia

Obecnie w Irlandii toczy się bój rząd chce wprowadzić tzw. liberalizację prawa aborcyjnego. Pod koniec maja odbędzie się referendum w tej kwestii.

W sobotę 10 marca w stolicy Irlandii Dublinie 10 tys. osób zgromadziło się, by wyrazić sprzeciw wobec planowanych zmian.

W referendum Irlandczycy odpowiedzą na pytanie, czy uchylić wprowadzoną w 1983 r. - również przez referendum - ósmą poprawkę do konstytucji, która zrównuje prawa płodu z prawami matki.

Podczas największego jak do tej pory protestu demonstrujący przemaszerowali przez stolicę, wykrzykując hasła „pro-life” i „Uchylenie zabija”. Niektórzy protestujący nieśli transparenty przedstawiające usunięte płody. Irlandzka telewizja państwowa RTE informowała, że w marszu wzięły udział dziesiątki tysięcy osób.

Uchylenie ósmej poprawki zniszczy Irlandię - mówił 50-letni uczestnik marszu, trzymający w rękach banner przedstawiający św. Patryka - patrona Irlandii.

Irlandia ma jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów aborcyjnych na świecie, a całkowity zakaz aborcji został zniesiony dopiero w 2013 r. w związku z ewoluującymi poglądami katolickiej populacji kraju. Obecnie przerywanie ciąży jest możliwe jedynie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia matki, ale nie np. w przypadku gwałtu, kazirodztwa albo ciężkiego uszkodzenia płodu.

Opublikowany w styczniu sondaż „The Irish Times” wykazał, że 56 proc. Irlandczyków chce wprowadzenia zmiany w ustawie zasadniczej w sprawie aborcji, a 29 proc. jest przeciw.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem