Reklama

Warszawa: Spotkanie Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu

2017-03-15 19:20

mp / Warszawa / KAI

Monika Drwal

Katolickie pisma dla dzieci, współpraca rozgłośni diecezjalnych w Polsce oraz kwestia szybkiego reagowania przez media katolickie, były głównymi tematami spotkania Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu, które odbyło się w Warszawie 15 marca. Obradom przewodniczył abp Wacław Depo, stojący na czele Rady.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele redakcji i dyrektorzy czasopism katolickich adresowanych do najmłodszych czytelników: „Małego Rycerzyka Niepokalanej”, wydawanego w 8 tys. egzemplarzy, „Echa dzieciom’, wydawanego w 16 tys. egz., „Króluj nam Chryste”, wydawanego w 7 tys. egz., „Małego Przewodnika Katolickiego”, wydawanego w 10 tys. egz., „Promyczka Dobra”, wydawanego w 19 tys. egz., „Małego Promyczka”, wydawanego w 6 tys. egz., „Anioła Stróża”, wydawanego w 9, 5 tys. egz., „Świata Misyjnego”, wydawanego w 16 tys. egz., „Małego Gościa Niedzielnego”, wydawanego w 90 tys. egz. oraz „Mojego Pisma Tęcza”, wydawanego w 7. tys. egz.

Monika Drwal

Ks. Andrzej Mulka, twórca i redaktor naczelny wychodzącego od 25 lat w Nowym Sączu „Promyczka Dobra” zaapelował do przedstawicieli wszystkich mediów katolickich o większą promocję pism dla dzieci. Argumentował, że jest to niezbędne, gdyż pisma te pełnią olbrzymią rolę wychowawczą, stanowiąc cenną pomoc rodzicom w przekazie treści związanych z wiarą oraz przyzwyczajają najmłodszych czytelników do zainteresowania prasą katolicką, co zaowocuje w przyszłości, gdyż sięganie po media katolickie będzie dla nich później rzeczą naturalną. Ks. Mulka wskazał, że bardzo wiele pozostaje do zrobienia w sferze dystrybucji tych pism, gdyż każda redakcja boryka się z tą kwestią na własną rękę. Jedynie w diecezji kieleckiej kolporterzy diecezjalni rozprowadzają wszystkie pisma katolickie do parafii włącznie z tymi dla dzieci i młodzieży.

Ks. Mulka wskazywał, ze niezbędne jest znacznie bardziej aktywne wsparcie katolickich pism dla dzieci przez cały Kościół, gdyż po okresie transformacji nakłady tych pism spadły 10-krotnie, a upadły tak zasłużone czasopisma jak chociażby słynny „Miś”. Wskazał, że czytelnictwo pism dziecięcych obejmuje w Polsce zaledwie 3-4% dzieci. Dowodził, że jeśli dzieci nie zaczną czytać czegokolwiek na tym etapie życia, to już nigdy prawdopodobnie nie będą sięgać po słowo drukowane, a wiedzę o świecie czerpać będą z mediów elektronicznych, głównie z internetu. W ten sposób także naturalny przekaz wiary kolejnym pokoleniom może zostać poważnie zagrożony.

Reklama

Bp Adam Lepa podkreślił znaczenie prasy katolickiej w dziele formowania świadomości Polaków, gdyż tak się składa, że 90 % wszystkich tytułów prasowych w Polsce znajduje się w rękach niemieckich. W odpowiedzi na to abp Depo stwierdził, że problem repolonizacji mediów musi się stać jednym z priorytetowych zadań na najbliższe lata.

Monika Drwal

O. Michal Leban, paulin z Jasnej Góry poinformował, że w ramach tegorocznych obchodów 300-lecia koronacji Jasnogórskiej Madonny, zostanie zorganizowana 1 czerwca, na Dzień Dziecka, ogólnopolska pielgrzymka dzieci do Częstochowy. Może być ona także doskonałą okazja do zapoznania dziecięcych czytelników z dedykowaną im ofertą czasopism.

Na spotkanie zostali zaproszeni także przedstawiciele ogólnopolskich sieci radiostacji katolickich: Spółki Producenckiej Plus Polska oraz Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Ks. Jacek Wieczorek, prezes Spółki Producenckiej Plus Polska poinformował, że w skład sieci Radia Plus wschodzi obecnie 17, a niebawem, po przyłączeniu się archidiecezji lubelskiej, będzie to 18 stacji diecezjalnych i zakonnych. Sieć ta obejmuje swoim zasięgiem 10 mln 400 tys. mieszkańców Polski.

Poinformował, że każda ze stacji jest niezależna, każda diecezja podpisuje umowę ze spółką na odrębnych, korzystnych dla siebie zasadach, ale udaje im się współpracować, tworząc wspólny model programowy, na który zgadzają się wszyscy uczestnicy spółki. Ten program w zakresie ogólnopolskim obejmuje serwisy informacyjne oraz audycje publicystyczne i edukacyjne. Występują w nich znani publicyści katoliccy. promocja edukacji religijnej, znani publicyści, rekolekcje, spotkania formacyjne dla pracowników. Z kolei ks. Paweł Gronowski, dyrektor Radia Plus Gniezno, mówił m. in. o bliskiej współpracy każdej rozgłośni wchodzącej w ramy spółki producenckiej ze swoim biskupem. Wyjaśniał, że koncesja na nadawanie należy do każdej z diecezji, a bez decyzji biskupów sieć rozgłośni nie istniałaby. Przy okazji poinformował o olbrzymim zaangażowaniu sieci Radia Plus w obsługę ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Radio Plus wysłało na nie 30 reporterów, oraz zrealizowało 72 godz. bezpośrednich transmisji z tego wydarzenia, nie licząc audycji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. Dodał ze smutkiem, że ta ogromna praca zbyt słabo została zauważona i doceniona w Kościele w Polsce.

Ks. Tomasz Olszewski, prezes Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, powstałego w 2013 r. poinformował, że skupia ono dziś 23 rozgłośnie diecezjalne i obejmuje swym zasięgiem ok. 70 % kraju. Uczestnictwo w Forum ma o wiele luźniejszych charakter niż w sieci Radia Plus, nie zakłada wspólnej formuły programowej ani biznesowej. Dzięki współpracy stacje wymieniają się audycjami oraz informacjami. Dzięki temu mają dostęp do aktualnych informacji z życia Kościoła z całej Polski, bliska jest też współpraca z Radiem Watykańskim. Realizują też różnorodne wspólne projekty. Form Niezależnych Rozgłośni posiada też wspólny serwer, gdzie deponowane są dźwięki i audycje produkowane przez każdą z rozgłośni. Dzięki temu każda ze stacji może bez żadnych ograniczeń korzystać z dorobku innych stacji, co ma szczególne znaczenie dla tych stacji, które dysponują skromniejszymi funduszami i mniejszym personelem. „Współpraca ta opiera się na zasadzie, że nie konkurujemy ze sobą, a silniejszy pomaga słabszemu” – podkreślił ks. Olszewski.

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu, który gościł na dzisiejszym spotkaniu, mówił o potrzebie komplementarności mediów katolickich oraz o potrzebie ich współdziałania ale w zgodzie ze specyfiką każdego z nich, gdyż – jak podkreślił - gleba różna w różny sposób musi być obsiewana.

Uczestnicy spotkania mówili o potrzebie reaktywowania tzw. zespołu szybkiego reagowania, który działał w poprzednich latach przy Sekretariacie Episkopatu, w skład którego wchodzili przedstawiciele KAI, BP KEP, tygodników katolickich oraz katolickich redakcji mediów publicznych. Ideę tę poparł abp Depo, podkreślając potrzebę „wzajemnej współpracy mediów i szybkiego, wspólnego stanowiska”.

Abp Depo przypomniał zgromadzonym przedstawicielom mediów, że w tym roku Kościół obchodzić będzie 3 ważne rocznice maryjne: 300-lecie koronacji MB Częstochowskiej, 140-lecie objawień z Gietrzwałdzie na Warmii i 100-lecie objawień w Fatimie.

Szczegółowy program obchodów jubileuszu 300-lecia koronacji Jasnogórskiej Madonny omówili obecni na spotkaniu paulini z Jasnej Góry o. Tomasz Tlałka i o. Michał Leban.

W związku z tym jubileuszem Paulini zachęcają do tworzenia Żywej Korony Maryi. To inicjatywa duchowych darów, które na nowo mają nas zbliżyć do Królowej Polski a wraz z Nią do Jezusa. Żywa Korona polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. - To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – podkreślił o. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za tę inicjatywę. Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www.koronamaryi.pl.

Zdjęcia są sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafiają do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej. - To symbol, że twoje życie zapisane jest w Sercu Maryi – powiedział zakonnik.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, Paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”. Zakonnicy mają nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny, życia i Ona stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

W związku z jubileuszem przygotowana została również specjalna aplikacja na smartfona „Diament z korony”. Pobierając ją można codziennie otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by można dzielić się wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi.

Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zaapelował do mediów katolickich, aby bardziej wykorzystywały swoje łamy do propagowania idei trzeźwości, a szczególnie wtedy, kiedy zbliża się miesiąc trzeźwości, jakim tradycyjnie jest zawsze sierpień. Wskazał, że poziom alkoholizmu w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce gwałtownie wzrasta. „Problem w naszej ojczyźnie jest wielki. Pijemy prawie o 50 proc. więcej niż w czasach PRL i ośmiokrotnie więcej niż w okresie międzywojennym” – stwierdził biskup. Dodał, że 1 milion Polaków cierpi na chorobę alkoholową, a 3 mln pije ryzykownie i w każdej chwili może popaść w alkoholizm. Zaapelował też o wsparcie medialne Narodowego Kongresu Trzeźwości, który zaplanowano w dniach 21-23 września na UKSW w Warszawie. Hasłem Kongresu będą słowa „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

Marcin Przeciszewski z KAI zaapelował z kolei do obecnych biskupów, aby Episkopat wywarł presję na rząd, aby w ramach przeprowadzanej przezeń „dobrej zmiany” radykalnie ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu, gdyż dziś alkohol jest najłatwiej dostępnym w Polsce towarem na rynku, bez żadnej przerwy przez 24 godziny na dobę.

Tagi:
spotkanie

Były żołnierz w Afganistanie: Jezus do mnie mówił, że oddał za mnie życie

2018-05-24 14:52

kana / Kraków (KAI)

To Jezus do mnie mówił, że oddał za mnie życie - mówił w środowy wieczór ppor. Karol Cierpica, były żołnierz w Afganistanie. Świadectwem swojego ocalenia dzielił się podczas kolejnego spotkania „Gość na Polach” organizowanego przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Andrzej Hrechorowicz / KPRP
Ppor. Karol Cierpica i rodzice śp. sierż. Michaela Ollisa

Karol Cierpica opowiadał o tym, jak wyglądało jego życie przed nawróceniem. – Nie liczyłem się z ludźmi, traktowałem ich przedmiotowo. Ja byłem w centrum. Wiedziałem o Bogu, o Jezusie, ale to ja byłem na tronie swojego życia, swojego serca - mówił.

Jak podkreślił, od maleńkości miał w sobie pragnienie robienia czegoś wielkiego. – Dziś wiem, że potrzebę robienia wielkich rzeczy wzbudza w nas Jezus - mówił żołnierz. Wyjaśnił, że służba ojczyźnie i drugiemu człowiekowi zaprowadziła go do wojska.

Niestety, liczba trudnych wydarzeń, które spotkały go podczas służby wojskowej, ciągły stres, życie w napięciu doprowadziły go do depresji. – Moja choroba była tak poważna, że chciałem odebrać sobie życie. Przez wiele miesięcy nie spałem, miałem fobię społeczną - mówił. Jego zdaniem choroba była częścią Bożego planu. – Bóg wiedział, że kiedy mnie złamie przez tę chorobę, to zacznę go szukać. Dziś dziękuję mu za każdy mroczny dzień swojego życia - dodał.

Cierpica zwrócił się do słuchaczy: – Jeśli jesteś dziś chory, sfrustrowany, martwisz się o przyszłość, to zostaw to wszystko. Bóg chce tylko powiedzieć, żebyś mu zaufał. Zostaw to wszystko. On chce Twojej całkowitej ufności, ufności dziecka - powiedział.

Podczas spotkania nie zabrakło wspomnienia wydarzeń z Afganistanu. – Michael to był 24-letni chłopak z Nowego Jorku. Ciągle się uśmiechał. 28 sierpnia broniliśmy bazy polsko-amerykańskiej. Kilkunastu terrorystów z pasami szahida znalazło się wewnątrz bazy. Wjechała ciężarówka, baza była ostrzeliwana, terroryści biegali - opowiadał żołnierz. W pewnym momencie zobaczył, że za jego plecami znajduje się Michael Ollis. Zaczęli działać razem, „jakby się znali całe życie”. – Ostatni z terrorystów wysadził się za moimi plecami. A tam był Michael. On był jak mój Mistrz, jak Jezus. Był gotowy, by oddać życie za drugiego człowieka. Dziś to wiem - powiedział.

– Miesiąc później zobaczyłem się z jego rodzicami. Bałem się tego spotkania. A oni mnie przytulili i powiedzieli: „dziękujemy ci za twoją służbę. Witaj w rodzinie”. - wspominał Cierpica. Słowa wypowiedziane przez rodziców swojego wybawcy odczytał jako słowa samego Jezusa. – To Jezus do mnie mówił, że oddał za mnie życie - wyjaśnił.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W Dzień Dziecka nabożeństwa przebłagalne za grzech aborcji

2018-05-25 17:53

Artur Stelmasiak

"Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż Ciebie i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo, które nie broni życia każdego człowieka!" - to słowa modlitwy ekspiacyjnej za grzech aborcji, która zostanie odmówiona w polskich kościołach w pierwszy piątek miesiąca 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka

itsmejust/fotolia.com

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji jest propozycją Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Zaleca się, by modlitwa została odmówiona podczas czerwcowego nabożeństwa w pierwszy piątek miesiąca, który jest jednocześnie Światowym Dniem Dziecka.

Co roku 1 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Dziecka. Jest to zawsze czas dawania większej radości dzieciom i okazywania im przez to, że miłość jest nieskończona. W parlamencie wstrzymywane są prace nad projektem obywatelskim mającym zapewnić życie, poprzez ochronę prawną, wykluczanej dziś grupy dzieci, które się jeszcze nie narodziły, a życie ich zagrożone jest aborcją w wyniku zdiagnozowanej choroby. Jest to obecnie w Polsce największe bezprawie i niesprawiedliwość społeczna, w wyniku której średnio co 8 godzin zabijane jest jedno takie dziecko. "Zależy więc nam, aby w Dniu Dziecka nasze społeczeństwo i Kościół pamiętały również o tych dzieciach, które są jeszcze w łonach matek. Pragniemy Bogu ofiarować w tym dniu szczególną modlitwę przebłagalną. Można ją wykorzystać np. w czasie nabożeństwa lub po pierwszopiątkowej Mszy Świętej" - czytamy we wprowadzeniu, które napisała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Uzasadnienie nabożeństwa przebłagalnego oraz treść modlitwy została rozesłana do proboszczów w Polsce oraz opublikowana na stronie internetowej www.duszpasterstwo.episkopat.pl

Cała treść modlitwy przebłagalnej:

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji do odmówienia w czasie nabożeństwa pierwszopiątkowego

Światowy Dzień Dziecka, 1 czerwca 2018r.

Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci!

[W dniu, w którym świat obchodzi święto Dziecka,] pragniemy Ci podziękować za każde dziecko, które jest błogosławieństwem i darem od Ciebie, Boga Miłości i Boga Życia i z całego serca przeprosić, że często ten dar i błogosławieństwo Twoje odrzucamy.

Przepraszamy za ojców, którzy odrzucili odpowiedzialność za swoje poczęte potomstwo

i pozwolili dokonać aborcji lub nawet do niej nakłaniali, za to, że nie wspierali matek swoich dzieci i nie walczyli o zachowanie życia swojego potomstwa!

Przepraszamy za kobiety, które odrzuciły powołanie do bycia kochającą mamą,

a wybrały piętno śmierci!

Przepraszamy za tych wszystkich, którzy wywierali presję ku podjęciu tragicznego wyboru śmierci, i którzy nie wspierali kobiet w wychowaniu dzieci!

Przepraszamy za lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy zamiast ratować każde życie ludzkie, nawet te najmniejsze, neutralnie podchodzą do wyborów między życiem i śmiercią lub stają się szafarzami śmierci!

Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż Ciebie (por. Dz 5, 29) i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo,

które nie broni życia każdego człowieka!

Przepraszamy za ludzi nauki i osoby kształtujące opinię publiczną, które deprecjonują wartość życia ludzkiego stawiając wyżej wartość wyboru planów życiowych!

Przepraszamy za wszystkich, którzy przyczyniają się w jakikolwiek sposób do nastania bezdusznej cywilizacji śmierci!

Przepraszamy za wszystkich, którzy nic nie uczynili, aby obronić najbardziej bezbronne, jeszcze nienarodzone dzieci, które same bronić się nie mogą!

Nade wszystko przepraszamy za nas samych, że świadectwo naszego życia nie przyciąga innych do Chrystusa i wypełniania Jego wezwania: „to co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)!

Maryjo, Królowo Polski i Bogarodzico, która w pełni przyjęłaś dar Dziecięcia w swoim łonie (por. Łk 1, 26-38), wyproś nam u swego Syna Jezusa Chrystusa łaskę przebaczenia grzechów naszych popełnionych przeciwko dzieciom nienarodzonym!

Boże Miłosierdzia, położyłeś przed nami "życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo" (Pwt 30, 19 i Pwt 30, 15).

Błagamy, nie odbieraj nam Swojego błogosławieństwa!

Błagamy, by Twoje słowo z Księgi Ezechiela stało się w nas ciałem: "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali" (Ez 36, 26n)!

Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, prowadź nas ku poszanowaniu godności każdego dziecka, które od poczęcia Bóg powołał do istnienia ku Swojej chwale! Dodaj nam odwagi i mądrości, byśmy zawsze wybierali życie, a nie śmierć, byśmy stale kroczyli drogami sprawiedliwości i miłości, zgodnie z wolą naszego Stwórcy. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Pałac Buckingham: koncert na rzecz prześladowanych chrześcijan

2018-05-25 19:28

pb (KAI/indcatholicnews.com) / Londyn

Dwa renomowane chóry: Kaplicy Królewskiej w Pałacu św. Jakuba w Londynie i Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie dały wspólny koncert na rzecz prześladowanych chrześcijan różnych wyznań. Odbył się on 24 maja wieczorem w Pałacu Buckingham - siedzibie brytyjskiej królowej Elżbiety II. Rodzinę królewską reprezentowała Brygida, księżna Gloucester.

wikipedia.org

W sali balowej Buckingham Palace wysłuchano m.in. utworów Henry'ego Purcella, Thomasa Weelkesa, Giovanniego Pierluigiego da Palestriny, Huberta Parry'ego, Williama Byrda i Benjamina Brittena.

Wcześniej tego samego dnia oba chóry śpiewały podczas anglikańskich nieszporów w Kaplicy Królewskiej w Pałacu św. Jakuba, które odprawił kanonik Paul Wright, wicedziekan Kaplic Królewskich.

Oba wydarzenia promowały działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które niesie pomoc prześladowanym wyznawcom Chrystusa na całym świecie, a szczególnie na Bliskim Wschodzie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem