Reklama

Bp Dec: nie wolno oddzielać nauczania od wartości

2016-10-09 15:43

Ks. Daniel Marcinkiewicz

xdm
Bp Ignacy Dec

Szkoła to znacząca instytucja w naszym życiu, która jest drugim środowiskiem, po domu rodzinnym kształtująca i wychowująca nas do człowieczeństwa. Dlatego nie wolno oddzielać nauczania od wartości i przekonywać, że wartości moralne i religijne są nieważne – podkreślał bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki przewodniczył 8 października Mszy św. w katedrze pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy podczas jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy.

W homilii bp Dec zauważył, że pierwszym środowiskiem, które kształtuje jest dom rodzinny, w którym przychodzimy na świat, w którym jesteśmy otaczani opieką i uczeni samodzielności, w którym zdobywamy pierwszą wiedzę. – Pierwsza szkoła wychowania to rodzina, mama i tato. To, czego się nauczymy we wczesnym dzieciństwie i w młodości w rodzinie, niesiemy później przez życie, jako drogocenne wiano – powiedział celebrans.

Przyznał, że w czasach nowożytnych, gdy z filozofii zaczęły wyłaniać się nauki szczegółowe, wyraźnie oddzielające się od teologii, rozłączono dwa zadania edukacji. – Nacisk położono na przekaz informacji, wiedzy, spychając na margines promocję wartości, a więc edukację moralną i religijną. Kościół przypomniał wówczas, że poprzez nauczanie, szkolną edukację na każdym poziomie: podstawowym, średnim i wyższym, uniwersyteckim – człowiek ma się stawać mądrzejszy i lepszy. Nauka ma czynić człowieka lepszym moralnie – mówił bp Dec.

Reklama

Zaznaczył również, że szkoła jest przedłużeniem domu rodzinnego. – Jest instytucją, która przejmuje od rodziny zadanie kształcenia i wychowania. Szkoła jest taką naszą drugą matką, która karmi wiedzą, mądrością, ale także wartościami humanistycznymi i chrześcijańskimi. Dlatego z tej przyczyny powinno nam zależeć, aby nasze szkoły były instytucjami funkcjonującymi prawidłowo – przekonywał biskup świdnicki.

W dalszej części ordynariusz świdnicki, w przeddzień XVI Dnia Papieskiego, przypomniał słowa Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedziane w 1983 r. na warszawskim lotnisku, podczas kolejnej pielgrzymki do Polski. - Papież Polak powiedział, że złożył pocałunek na ziemi ojczystej, jak się składa pocałunek na rękach matki, wskazując przy tym, że Ojczyzna jest naszą matką, a Polska jest matką szczególną – matką, która wiele wycierpiała, dlatego ma prawo do szczególnego szacunku. W obecnym czasie musimy na nowo uczyć się tego szacunku, nie tylko dla naszej Ojczyzny, ale również dla rodziców, wychowawców i nauczycieli – zaznaczył bp Dec.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Zobacz zdjęcia: Jubileusz szkoły

Bp Dec zawierzył Bożej Opatrzności dyrekcję, grono pedagogiczne oraz całą społeczność szkolną, by nadal kształtowała światłych ludzi. Prosił, aby młodzież pokochała szkołę, podobnie jak się kocha dom rodzinny. Wyraził również wdzięczność nauczycielom i wychowawcom za dotychczasową troskę o młode pokolenie oraz złożył życzenia z racji jubileuszu. – Panu dyrektorowi, gronu pedagogicznemu i całej społeczności życzymy, aby ta szkoła była prawdziwą Alma Mater, matką karmiącą wiedzą i wartościami moralno-chrześcijańskimi – mówił bp Dec.

Szkoła istnieje od 1946 roku. Jej założycielami byli Jadwiga i Stanisław Karakulscy oraz Zofia i Jan Wronowie, którzy po zakończeniu działań wojennych z upoważnienia Szkolnego Kuratorium Wrocławskiego przystąpili do organizowania jednej z pierwszych szkół średnich w Świdnicy. Szkoła została otworzona 7 września 1946 roku przy ul. Kościelnej 15, dyrektorem został Stanisław Karakulski. Naukę rozpoczęto w Państwowym Liceum Spółdzielczym, Szkole Przysposobienia Spółdzielczego i w klasie wstępnej przygotowującej młodzież do Liceum Spółdzielczego.

W roku szkolnym 1990/91 w związku z likwidacją CZS „Samopomoc Chłopska” nadzór nad działalnością szkoły przejęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu, a szkole nadano nazwę Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy.

We wrześniu 1990 roku odchodzi dotychczasowy dyrektor, na jego miejsce zostaje powołany mgr Piotr Cichoń. 1 września 1999 roku w związku z reformą oświaty szkołę przejęło Starostwo Powiatu Świdnickiego i od tej pory jest ona publiczną szkołą powiatową nadzorowaną przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W skład szkoły początkowo wchodzą: Liceum Ekonomiczne, Liceum Administracji i Policealne Studium Zawodowe. W okresie późniejszym dochodzą: Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Policealne Studium Administracji. W roku szkolnym 2005/06, w związku z rezygnacją dotychczasowego dyrektora, jego obowiązki przejmuje mgr Krzysztof Osiak, który pełni funkcję dyrektora do dnia dzisiejszego.

Tagi:
szkoła bp Ignacy Dec

Bp Dec: za mało czerpiemy z darów i łaski Ducha Świętego

2018-04-23 16:23

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Ks. Daniel Marcinkiewicz

„Dzisiejszy świat, zaślepiony pogonią za nowoczesnością, techniką, ludzkim pięknem i szczęściem, za mało czerpie z darów i łaski Ducha Świętego” – mówił bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki 23 kwietnia, przewodniczył uroczystej Mszy św. w kaplicy seminarium duchownego w Świdnicy na rozpoczęcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Sakramentalne i poza sakramentalne działanie Ducha Świętego”.

Podczas homilii bp Dec podkreślał, że św. Wojciech całe życie działał w mocy Ducha Świętego i czuł się świadkiem Chrystusa, czerpiąc z darów i łaski płynącej od Boga.

„Święty Wojciech bardzo dokładnie wypełniał słowa Pana Jezusa powiedziane do pierwszych uczniów, aby działając w mocy Ducha Świętego być każdego dnia Jego świadkami” – mówił hierarcha.

Zwrócił także uwagę na fakt, że mało dzisiejszy człowiek docenia to, co miało miejsce w historii, i co zostało przekazane przez świadków Chrystusa. „Często musimy sobie uświadamiać, że tak wiele dobra pozostawili nam poprzednicy w wierze. Powinniśmy doceniać piękne dziedzictwo nam przekazane, dziedzictwo wiary. Nie możemy ulegać poprawności politycznej, poprawności medialnej, panującej opinii publicznej. Często musimy w naszym życiu iść pod prąd, aby podobać się Bogu, a nie ludziom” – podkreślał biskup świdnicki.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa została zorganizowane przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej.

Prelegentami konferencji, której przewodniczył ks. Marcin Dolak, ojciec duchowny WSD w Świdnicy, byli: ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak (US Szczecin), który przedstawił temat: „Wybrane aspekty pneumonologii Kościoła Rzymskokatolickiego”; ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (PWT we Wrocławiu), który zaprezentował: „Duch Święty – źródło w głoszeniu Słowa Bożego”; ks. dr hab. Andrzej Kobyliński (UKSW Warszawa), wygłosił prelekcję pt.: „Uzielonoświątkowienie katolickich grup charyzmatycznych”; o. dr Dominik Jurczak OP (PIL Rzym), przedstawił: „Obecność Ducha Świętego w liturgii” oraz ks. dr hab. prof. UO Dariusz Krok (UO Opole) zaprezentowała temat: „Rola Ducha Świętego w przemianie/ uzdrowieniu człowieka z perspektywy psychologicznej”.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Uczestnicy sympozjum doszli do ważnych wniosków dotyczących sakramentalnego i poza sakramentalnego działania Ducha Świętego w życiu człowieka. Wysunięto postulaty, że należy zrobić wszystko, aby propagować działanie Ducha Świętego we wspólnotach i grupach parafialnych oraz by nauka o Duch Świętym, nie była zakłamywana, gdyż Tradycja Kościoła stwierdza, iż Duch Prawdy działa w sercu człowieka rozbudzając ów „zmysł wiary”, poprzez który, Lud Boży pod przewodnictwem świętego Urzędu Nauczycielskiego niezachwianie trwa przy wierze raz przekazanej świętym, wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu. Zauważono także, że otwarcie się na dary Ducha Świętego pozwala całej wspólnocie Kościoła żyć i realizować zadanie ewangelizowania wszystkich, bez wyjątku. Ponieważ język Ducha Świętego, język Ewangelii oznacza głoszenie i życie, jako pojednanie, przebaczenie, pokój, jedności i wzajemna miłości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oaza ma nowego Moderatora Diecezjalnego

2018-04-24 13:36

Agnieszka Bugała

Abp Józef Kupny dokonał wyboru spośród trzech proponowanych kandydatów. W czasie VII Diecezjalnej Kongregacji Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” na czteroletnią kadencję Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło Życie w Archidiecezji Wrocławskiej powołał ks. Radosława Rotmana.

facebook/ks. R. Rotmana

Nowy Moderator jest związany z Ruchem Światło Życie od 1996 r. Pełnił posługę animatora we wspólnocie młodzieżowej, diakonii liturgicznej, a od 2010 r. również moderatora Ruchu we wspólnocie. Dotychczas był moderatorem Oazy Dorosłych i Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Odpowiadał za Diecezjalną Diakonię Modlitwy. Od 2012 r. należy do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Na co dzień ks. Radosław jest wikariuszem w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu.

Posługę Moderatora Diecezjalnego obejmie 1 maja 2018 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Brat ks. Popiełuszki i jego małżonka z medalem od Prezydenta RP

2018-04-24 19:04

Łukasz Krzysztofka

Prezydent Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Józefowi i Alfredzie Popiełuszkom, starszemu bratu i bratowej bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Jakub Szymczuk/KPRP

Odznaczeni są małżeństwem od pięćdziesięciu lat. - Dostojni Jubilaci, cieszę się z Waszego święta. To ogromny zaszczyt, że mogę Państwu osobiście wręczyć odznaczenie. Z wielką radością przyjmujemy Państwa w Pałacu Prezydenckim. Życzę Państwu kolejnych pięćdziesięciu lat razem w zdrowiu i spokoju. Życzę, by w rodzinie Państwa układało się wszystko jak najlepiej – mówił po wręczeniu odznaczeń Prezydent Andrzej Duda.

Zobacz zdjęcia: Medal prezydencki dla państwa Popiełuszków

W uroczystości uczestniczyła rodzina i przyjaciele państwa Popiełuszków. Prezydent po wręczeniu odznaczeń żartował, że państwo Popiełuszkowie mają ponad dwa razy większy staż małżeński od niego i żony Agaty.

- Fundamentem naszego małżeństwa jest wiara w Boga oraz wzajemne zrozumienie, miłość, przebaczanie sobie wzajemnie – powiedzieli „Niedzieli” państwo Popiełuszkowie. W swoim życiu przeżyli wiele doświadczeń. - Kogo Bóg miłuje, temu daje krzyże. Pochowaliśmy syna, miał niecałe 18 lat. Ale czujemy, że Bóg się nami opiekuje i pomaga nam w życiu. Przez męki i cierpienia bł. ks. Jerzego otrzymujemy wiele łask od Boga – podkreślali Złoci Jubilaci.

Uroczystość zakończyło wspólne „Sto lat”, zaintonowane przez Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem