Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Bp Greger: nikt nam nie może odebrać godności ochrzczonych

2016-06-20 14:02

rk / Simoradz / KAI

Monika Jaworska

„Mamy swoją niepowtarzalną godność, której nikt nam nie może odebrać. Możemy ją jednak - nie daj Boże - zlekceważyć i sponiewierać” – podkreślił bp Piotr Greger w Simoradzu koło Skoczowa, tłumacząc, co to znaczy być ochrzczonym. Podczas Eucharystii w świątyni pw. świętego Jakuba Apostoła Starszego – jednej z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim – biskup pobłogosławił nowe źródło chrzcielne.

W homilii biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej zaznaczył, że być człowiekiem ochrzczonym to z jednej strony ogromne dowartościowane człowieka przez Pana Boga, który nam niesamowicie zaufał, z drugiej strony, powinno oznaczać poczucie ogromnej odpowiedzialności za siebie i własne życie przeżywane w optyce wiary.

„W roku dziękczynienia za chrzest naszej Ojczyzny przez Mieszka I w roku 966, w kontekście pobłogosławienia nowego źródła chrzcielnego, warto przypomnieć sobie swój własny chrzest, jego miejsce, datę, szafarza, rodziców chrzestnych. Niech to będzie okazja do uwielbienia Boga za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To czas modlitwy dziękczynienia za to, że sakrament chrztu stał się dla nas początkiem kroczenia dojrzewania na drodze wiary we wspólnocie Kościoła” – podkreślił.

Przypomniał jednocześnie, że przez chrzest zanurzający nas w śmierć Jezusa zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. „W momencie chrztu świętego zostaliśmy - razem z naszym grzechem pierworodnym – zanurzeni w Jezusową śmierć. Nasze piętno grzechu pierworodnego razem z Jezusem zostało zanurzone w Jego grobie, po to, abyśmy razem z Nim - mocą zmartwychwstania - mogli wyjść ku nowemu życiu. Nasz grzech został pogrzebany, ale mocą tajemnicy paschalnej Chrystusa narodziliśmy się do nowego życia w Bogu, na wieki” – wyjaśnił.

Reklama

Jak zauważył biskup, który dokonał obrzędu pobłogosławienia i okadzenia nowej chrzcielnicy, dar wiary wymaga permanentnej troski o jego pogłębienie. Biskup wytłumaczył, ze uroczystość wpisała się także w obchody trwającego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, ponieważ sakrament chrztu świętego jest wyrazem miłosierdzia Bożego. „To wtedy poprzez otrzymanie łaski Bożej pozbyliśmy się raz na zawsze grzechu pierworodnego, z którym przyszliśmy na ten świat. W miejsce grzechu pojawiło się Boże życie, które uczyniło z naszych serc świątynię Bożej obecności” – dodał.

Z zapisków ks. Józefa Londzina wynika, że w świątyni simoradzkiej istniała stara chrzcielnica, która uległa zniszczeniu. W zastępstwie korzystano z małej metalowej chrzcielnicy umieszczonej pod amboną. Proboszcza parafii ks. Krzysztof Moskal, z okazji trwającego Roku Jubileuszu dziękczynienia za 1050 lat Chrztu Polski, postanowił świątynię w nową, kamienną chrzcielnicę. Nowe źródło chrzcielne zaprojektował parafianin Tadeusz Niewdana i wykonał rzeźbiarz Szymon Kasza ze Strumienia. Nowa chrzcielnica została wykonana na planie ośmiokąta, co stanowi nawiązanie do tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy w ten sposób budowano baptysteria .

Parafia w Simoradzu jest jedną z najstarszych, obok Dębowca i fary cieszyńskiej, na Śląsku Cieszyńskim. Pierwsza zachowana wzmianka o niej pochodzi z 1286 r. W dokumencie wymieniony został proboszcz simoradzki, ks. Tilo, który odczytał w kościele raciborskim karę ekskomuniki na księcia Henryka wrocławskiego. Potwierdzenie wiadomości o istnieniu parafii znalazło się także w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego z 1305 r.

Kilka lat temu w świątyni odkryto i odrestaurowano gotyckie i renesansowe polichromie na ścianach prezbiterium. Odrestaurowano także trzy zabytkowe płyty epitafijne z napisem w języku staromorawskim.

Tagi:
biskup

Polak biskupem w Afryce

2018-02-07 13:42

Ewa Biedroń
Edycja małopolska 6/2018, str. V

„Dla mnie żyć to Chrystus” – takie będzie hasło posługiwania nowego biskupa diecezji Bouar. 11 lutego w Republice Środkowoafrykańskiej odbędą się święcenia biskupie ks. Mirosława Gucwy. Kapłan diecezji tarnowskiej od 1992 r. głosi Ewangelię w Afryce i jest zaangażowany w przywrócenie pokoju w tej części świata

Ewa Biedroń
Biskup nominat Mirosław Gucwa udziela wywiadu w rozgłośni radiowej

Na święceniach będzie obecna delegacja z diecezji tarnowskiej na czele z bp. Andrzejem Jeżem, jednym z konsekratorów. Nie zabraknie też chorych, bo 11 lutego Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego. – Na uroczystości zgromadzą się chorzy i biedni. Ja ich nazywam VIP-ami Kościoła, bo to są osoby najważniejsze. Od ich modlitwy i cierpienia wiele zależy – mówi biskup nominat. Ks. Mirosław Gucwa od lat jest zaangażowany w dialog międzyreligijny, więc na święcenia przybędą też przedstawiciele Kościołów protestanckich oraz muzułmanie.

W rodzinnych stronach

O biskupie nominacie pamięta także rodzinna parafia w Pisarzowej, która duchowo będzie łączyć się z Bouar. – To honor, wyróżnienie, wielki dar dla parafii – mówi ks. Andrzej Bąk. Misjonarz odwiedził rodzinne strony w okresie świątecznym. – Wspieramy go, modlimy się za niego i nadal tak będzie – dodaje proboszcz z Pisarzowej. Nocna adoracja na początku lutego oraz nowenna misyjna w parafii to szczególna modlitwa za biskupa nominata i diecezję Bouar. – To odważny, Boży człowiek. Przesyła nam listy z misji. Czytam je parafianom, by wiedzieli, co dzieje się w Bouar – opowiada kapłan.

Podczas wizyty w Polsce i w rodzinnej diecezji biskup nominat Mirosław Gucwa poprosił zwłaszcza o modlitwę w intencji pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej. Sytuacja nadal jest tam trudna z powodu trwającego od kilku lat konfliktu zbrojnego. – Trzy czwarte kraju zajęte jest przez grupy zbrojne. Najbardziej cierpią niewinni – kobiety i dzieci. W imieniu tych, którzy cierpią i się boją, rozmawiamy z szefami grup zbrojnych, a także z tymi, którzy mogą wpłynąć na to, żeby sytuacja się uspokoiła. Od 2013 r. wiele razy rozmawiałem z szefami tych grup i nigdy nie spotkałem się z agresją z ich strony. Myślę, że dalej tak będzie – dodaje misjonarz.

Na afrykańskiej ziemi

W okresie rebelii w Republice Środkowoafrykańskiej biskup nominat dał początek działalności Platformie Religijnej. To zgromadzenie przedstawicieli wyznawców religii chrześcijańskiej – katolików i protestantów – oraz islamu. Ich celem jest wspólna modlitwa i inne działanie na rzecz pokoju. – Spotykamy się regularnie, przez ostatnie 2 lata – co tydzień. Rozmawiamy i udajemy się razem do miejsc, gdzie są konflikty. Dotychczas dojechaliśmy wszędzie, gdzie zaplanowaliśmy – opowiada biskup nominat.

Kapłan był w diecezji Bouar proboszczem, rektorem niższego seminarium, kanclerzem kurii diecezjalnej, kapelanem więzienia i szpitala, wikariuszem generalnym. Mocno angażuje się w pomoc potrzebującym m.in. jako promotor centrum alfabetyzacji dla kobiet, które mają w tym kraju utrudniony dostęp do nauki. Odznaczył się też dużą odwagą w okresie uwięzienia ks. Mateusza Dziedzica, podejmując działania na rzecz uwolnienia misjonarza i dostarczając mu potrzebne do życia duchowego i fizycznego środki. Jako jedyny kontaktował się z nim telefonicznie. O nowej posłudze bp Mirosław mówi, że należy kontynuować to, co zostało stworzone. – Więcej troski trzeba będzie poświęcić formacji młodych ludzi, którzy wstępują do seminarium, a także formacji nowych kapłanów. Ważną rzeczą będzie również formacja teologiczna i liturgiczna osób świeckich – podkreśla. Dodaje, że priorytetem jest też troska o biednych i chorych: – Wiele osób musiało opuścić swoje domy, wioski, więc potrzebują pomocy nie tylko materialnej, ale i duchowej. To będzie zadanie dla Caritas diecezjalnej i parafialnej. 30 lat na misji

Ta nominacja to także docenienie misyjnej działalności Kościoła tarnowskiego – tak wypowiedział się kard. Dieudonné Nzapalainga podczas rozmowy z ks. Mirosławem Gucwą. W tym roku przypada bowiem 30-lecie posługi tarnowskich misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej. Pierwszym duchownym, który rozpoczął głoszenie Ewangelii w Bimbo, był ks. Józef Ziobroń. W minione lata 24 kapłanów diecezjalnych wyjechało na misje do Republiki Środkowoafrykańskiej, by głosić Ewangelię i pomagać mieszkańcom, często ratując ich życie. Obecnie jest tam 12 kapłanów diecezji tarnowskiej.

– To ogromny wysiłek duszpasterski naszych księży, którzy pokonują tysiące kilometrów, by sprawować sakramenty. To także działalność charytatywna prowadzona dzięki wsparciu diecezji tarnowskiej. Najbardziej znanym projektem jest szpital w Bagandou, gdzie od niespełna 10 lat ratuje się życie dzieci i dorosłych. Natomiast od 2000 r. w Bimbo udzielana jest pomoc dla sierot, którym m.in. misjonarze finansują edukację i posiłki – mówi ks. Krzysztof Czermak, dyrektor Diecezjalnego Dzieła Misyjnego i były misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Święty Krzyż: nocna Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości

2018-02-17 11:57

dziar / Święty Krzyż (KAI)

Ponad 200 osób – trzeźwiejących alkoholików, doświadczonych nałogiem i ich rodzin - uczestniczyło wczoraj późnym wieczorem w terenowej Drodze Krzyżowej z Nowej Słupi na Święty Krzyż, która jest organizowana w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Wydarzenie, któremu przewodniczył bp Jan Piotrowski, włączono w rozpoczęty 11 lutego Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Archiwum autora
Opactwo na Świętym Krzyżu

Każdy z uczestników otrzymał drewniany krzyż z napisem: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”.

Organizatorzy podkreślają, że społeczność osób trzeźwiejących bardzo aktywnie włącza się w przygotowanie nabożeństwa. Ich obecność z całymi rodzinami, z przyjaciółmi, wspólna modlitwa i poruszające świadectwa o upadkach i zmaganiu z nałogiem, mają znaczenie nie tylko dla nich samych, ale też dla pozostałych uczestników wydarzenia.

Przy jednej ze stacji mały Staś zaśpiewał poruszającą piosenkę o cierpieniach dzieci wskutek nałogu rodziców; przy innej Ryszard opowiadał o swojej bardzo trudnej drodze do trzeźwości, gdy był kilka razy karany, kilkakrotnie przeszedł odwyk, zniszczył rodzinę, ale dzięki miłości Jezusa wyszedł ze zniewolenia i odbudowuje swoje życie.

W bazylice na św. Krzyżu Mszy św. przewodniczył bp Jan Piotrowski, który poświęcił krzyże niesione przez uczestników nabożeństwa. W homilii biskup podkreślił znaczenie związania swojego losu z Jezusem, który daje siłę i oparcie w sytuacji wychodzenia z nałogu.

W okresie Wielkiego Postu, w diecezji kieleckiej są podejmowane różne inicjatywy trzeźwościowe.

Grupa Lubrzanka organizuje na terenie trzech gmin: Masłowa, Bodzentyna i Górna nabożeństwa Drogi Krzyżowej z modlitwą o trzeźwość. Nabożeństwa odbywają się za każdym razem w innej parafii. Przygotowują je grupy trzeźwiejących alkoholików. Bardzo mocnym akcentem wydarzeń są osobiste świadectwa alkoholików trzeźwiejących.

W parafii Uniejów od trzech lat trzeźwiejący alkoholicy organizują w Wielki Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w tym roku będzie o godzinie 14.00. Sami przygotowują rozważania poszczególnych stacji, przy każdej z nich głoszą dwa lub trzy świadectwa. Do Uniejowa na Drogę Krzyżową przyjeżdżają osoby z okolic Miechowa i Wolbromia.

Uczestnicy starają się rozpropagować inicjatywę, rozdając ulotki profilaktyczne i informacyjne z adresami grup AA, dotyczące duszpasterstwa trzeźwości, rozdają obrazki z modlitwą o trzeźwość.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Msza żałobna w seminarium za ks. prof. Jana Kowalskiego

2018-02-17 20:36

Kl. Michał Pierzchała, rok V

W dniu 16 lutego br. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie została odprawiona Eucharystia w intencji zmarłego ks. inf. prof. dr. hab. Jana Kowalskiego. Żałobnej Mszy św. przewodniczył bp dr Andrzej Przybylski.

Kl. Piotr Fedoryszak

W czasie homilii Ksiądz Biskup zaznaczył, że stajemy przed Bogiem przede wszystkim z ogromną wdzięcznością za dar życia i posługi śp. księdza Jana, który zawsze szczególną troską otaczał wspólnotę kandydatów do kapłaństwa.

Jego Ekscelencja zwrócił uwagę uczestników liturgii żałobnej na fakt, iż z pewnością zmarły ksiądz Jan tak bardzo troszczył się o kleryków, ponieważ wiedział, że tak dużo zależy w Kościele od kapłanów. Kaznodzieja wskazał na śp. księdza profesora jako na przykład kapłana, który najpierw troszczył się o Kościół, o sprawy Boże, o drugiego człowieka, a dopiero na końcu o samego siebie.

Zobacz zdjęcia: Eksporta śp. ks. prof. Jana Kowalskiego

Zmarły ks. inf. prof. Jan Kowalski pełnił liczne funkcje w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym. Był między innymi wykładowcą teologii moralnej, ojcem duchownym (1962-63), wicerektorem i prefektem studiów (1974-78) oraz rektorem naszego Wyższego Seminarium Duchownego (1978). Dobrodziej naszego Kościoła partykularnego odznaczał się autentycznym zaangażowaniem w kształcenie młodych pokoleń kapłanów oraz głęboką miłością do Kościoła Częstochowskiego. Jego troska wyrażała się przede wszystkim w braterskim wsparciu udzielanym wspólnocie alumnów w wymiarze intelektualnym, duchowym.

Nie sposób zapomnieć o ogromie dóbr materialnych, szczególnie przeznaczonych na sprawowanie kultu Bożego, naukę czy codzienne funkcjonowanie, które otrzymaliśmy dzięki otwartości serca śp. ks. prof. Jana. Stąd wyrażając naszą wdzięczność jako wspólnota księży przełożonych i profesorów oraz kleryków otoczyliśmy śp. księdza Jana modlitwą Liturgii Godzin oraz koronką do Bożego Miłosierdzia.

Zobacz zdjęcia: Msza żałobna katedrze

Ufamy, że dobry i miłosierny Pan przyjmie drogiego naszym sercom śp. ks. inf. prof. Jana Kowalskiego do swojej chwały. Wierzymy, że Bóg przebaczy mu grzechy popełnione wskutek ludzkiej ułomności i zakryje wszelką niedoskonałość swoją miłością.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem