Reklama

Koncert kolęd 2019 nowy termin

Z życia diecezji rzeszowskiej

Oprac. ks. Bogusław Przeklasa
Edycja rzeszowska 46/2003

Dni Kultury Chrześcijańskiej

Pod hasłem Z Maryją w Trzecie Tysiąclecie 28 i 29 października w Czudcu odbywały się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Czudcu i wspólna modlitwa różańcowa. W programie dwudniowej imprezy znalazły się ponadto koncerty muzyki religijnej w wykonaniu Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Grzegorza Oliwy oraz występ Kwintetu Instrumentów Dętych z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie pod kierunkiem Józefa Nawojskiego, a także program poetycko-muzyczny przygotowany przez Stanisławę Mikołajczyk-Madej (sopran), Grzegorza Łobaza (organy) i Andrzeja Szypułę (recytacja). Dni Kultury Chrześcijańskiej zorganizowały Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i parafia Trójcy Świętej w Czudcu.

Konkurs Poezji Religijnej

Ruszyła 13. edycja Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. 28 października odbyły się eliminacje rejonowe w Boguchwale dla uczestników z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, 4 listopada w Lubaczowie (powiaty jarosławski, lubaczowski i przemyski), 5 listopada w Łańcucie (powiat łańcucki i przeworski). Eliminacje odbywać się będą w 12 rejonach naszego województwa. Laureaci poszczególnych edycji spotkają się 12 grudnia na finale w Sędziszowie Młp. Najlepsi będą reprezentować województwo w konkursie ogólnopolskim w Częstochowie. Konkurs zorganizowały: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp., Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sędziszowie Młp.

Konferencja w Łagiewnikach

28 października w Łagiewnikach odbyła się ogólnopolska konferencja Katechizm Kościoła Katolickiego i jego recepcja w Polsce. Spotkanie otworzył bp Kazimierz Nycz z Krakowa. Tematyka dotyczyła czterech wymiarów Katechizmu: doktrynalno-dogmatycznego, chrystologiczno-eklezjologicznego, katechetyczno-pedagogicznego i moralnego. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: ks. prof. Janusz Nagórny z KUL-u, ks. Jerzy Bagrowicz z Torunia oraz ks. prof. Seweryniak z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Diecezję rzeszowską na konferencji w Łagiewnikach reprezentowali: ks. dr Janusz Podlaszczak i ks. dr Krzysztof Budzyń z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Reklama

Spotkanie parafialnych zespołów Caritas

28 października w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Czudcu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli parafialnych zespołów Caritas z dekanatu czudeckiego. Uczestniczyło w nim ok. 40 osób. Zebranych powitał ks. Antoni Kocoł. Spotkaniu przewodniczył ks. prał. Stanisław Słowik, dyrektor Catitas. Omówiono sprawy organizacyjne związane z działalnością parafialnych zespołów Caritas.

Dziękczynienie za 25 lat Pontyfikatu Papieża

30 października nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie świętowali 25. rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła modlitwa różańcowa w kościele św. Józefa na Staromieściu. Po nabożeństwie odbyła się część artystyczna pod tytułem Ile ciszy potrzeba, by usłyszeć Twój głos. Młodzież zaprezentowała piosenki i wiersze o tematyce religijnej. Następnie ks. dr Janusz Podlaszczak i ks. dr Marek Dzik wygłosili prelekcje na temat nauczania Jana Pawła II.

Spotkanie w Przybyszówce

30 października w Domu Rekolekcyjnym w Przybyszówce odbyło się spotkanie odpowiedzialnych na szczeblu diecezjalnym za poszczególne wspólnoty, grupy, ruchy i stowarzyszenia działające w naszej diecezji. Celem tego spotkania było podsumowanie rocznej pracy formacyjnej i omówienie planów na obecny rok katechetyczny. „Chcieliśmy pokazać bogactwo życia Kościoła, które m.in. objawia się w różnych ruchach i stowarzyszeniach działających w naszej diecezji” - mówi ks. Paweł Tomoń, duszpasterz młodzieży. W spotkaniu wzięli także udział: bp Kazimierz Górny, ks. Jan Szczupak, kanclerz Kurii, ks. Wiesław Szurek, wikariusz biskupi ds. formacji kapłańskiej, ks. Jerzy Buczek, rektor WSD oraz kapłani zaangażowani w działalność poszczególnych grup i wspólnot.

Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, Mszy św. i procesji za zmarłych na cmentarzu komunalnym Wilkowyja przewodniczył bp Kazimierz Górny. Homilię wygłosił ks. Władysław Jagustyn, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Rzeszowie. „Tajemnica dzisiejszego święta ukazuje nam Kościół w całej rzeczywistości. Patrzymy na społeczność zbawionych, którzy cieszą się z otrzymanej nagrody. Myśląc jednak o tych, którzy są już uwielbieni, modlimy się, aby ci, którzy oczyszczają się jeszcze w czyśćcu, jak najszybciej dołączyli do grona zbawionych, szczęśliwych w domu Ojca” - mówił Kaznodzieja.

Dzień Zaduszny

2 listopada w kościele Trójcy Świętej w Rzeszowie bp Edward Białogłowski odprawił Mszę św. za zmarłych, a następnie poprowadził procesję na cmentarzu. Podczas uroczystości został poświęcony symboliczny grób Ofiar II wojny światowej. Modlono się za bohaterów, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Kwesty na cmentarzach

1 i 2 listopada na rzeszowskich cmentarzach Pobitno i Wilkowyja, a także w 24 mniejszych miejscowościach wolontariusze Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zbierali datki na wyposażenie powstającego w Racławówce schroniska dla bezdomnych kobiet. Budynek przekazały władze gminy Boguchwała, brakuje jednak środków na zaadaptowanie placówki. Wolontariuszom udało się zebrać ponad 70 tys. zł. Część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby podopiecznych Towarzystwa. Na cmentarzach kwestowali głównie wolontariusze, młodzież ze szkolnych kół Caritas, harcerze i znane osobistości regionu. 1 i 2 listopada została również przeprowadzona I Rzeszowska Kwesta na Rzecz Ratowania Pomników Nagrobnych Starego Cmentarza w Rzeszowie.

Abp Depo na Jasnej Górze podczas „Pawełkowego” odpustu: prośmy o odnowienie sumień Polaków

2019-01-20 15:00

it / Jasna Góra (KAI)

Na Jasnej Górze i we wszystkich paulińskich kościołach na świecie dziś odbywają się tzw. uroczystości zewnętrzne, czyli z udziałem wiernych ku czci św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Jest on patriarchą Zakonu, a więc szczególnym opiekunem i tym, który „wyznacza” pauliński charyzmat. W Sanktuarium Sumie odpustowej w bazylice przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który jest także paulińskim konfratrem, a więc przyjacielem Zakonu, włączonym w jego dobra duchowe. Do tego odpustu zakonnicy i wierni świeccy przygotowywali się przez dziewięciodniową nowennę zwaną „Pawełkami”.

Biuro Prasowe Jasnej Góry

- Dziękujemy za wielkie duchowe dziedzictwo pustyni Pawła z Teb i naszego założyciela bł. Euzebiusza - mówił na rozpoczęcie Mszy św. przeor Jasnej Góry. O. Marian Waligóra przypomniał, że to „od św. Pawła Pustelnika paulini czerpią duchowe podstawy do bycia sam na sam z Bogiem”. Zauważył, że św. Paweł uczy nas „bezkompromisowego, pełnego oddania Bogu i uczy nas służby braciom, przeżywania drogi życia w duchu oddania Bogu i bycia dla Niego całym sercem”. - Chcemy być tym mocnym płomieniem, który świeci na chwałę Boga, łącząc pojedyncze ogniki naszych serc. Mamy być tym światłem dla tych, do których jesteśmy posłani, mamy dawać pokój skołatanym sercom – przypominał jasnogórski przeor. - Nich światło z Jasnej Góry świeci i wskazuje wszystkim drogę do Boga, a Maryja, Matka i Opiekunka Zakonu, niech będzie nam pomocą na tej drodze – prosił o. Waligóra.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o cudzie w Kanie abp Depo podkreślał w kazaniu, że Maryja - Jedyna Pośredniczka u Boga - uczy nas postawy całkowitego zawierzenia „od Nazaretu, po Golgotę i Zesłanie Ducha Świętego”. Przypomniał, że pośrednictwo macierzyńskie Maryi na płaszczyźnie wiary i w życiu Kościoła trwa nieustannie i obejmuje codziennie każdego z nas.

- Maryjo, mów Chrystusowi o nas, o naszym trudnym polskim 'dziś' – modlił się kaznodzieja i prosił „o takie spotkania z Jezusem, które pozwolą nam odzyskać utracony sens codziennych zmagań o prawdę i dobro”.

Metropolita częstochowski przypomniał słowa Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, który w 1932 r., a więc wtedy, gdy Kościół w Polsce kolejny raz stawał w obliczu głębokiego kryzysu politycznego dzielącego społeczeństwo, napisał: „klęską dzisiejszego życia publicznego jest nienawiść, która dzieli obywateli Państwa na nieprzejednane obozy, namiętność polityczna zasłania spokojny sąd o ludziach i sprawach, miesza politykę do wszystkiego i wszystko osądza ze stanowiska partyjnego, wyolbrzymia znaczenie wypadków publicznych, wnosząc niepokój w całe życie”. Kaznodzieja dodawał, że „te szkodliwe przejawy powinny ustąpić pod działaniem modlitwy, etyki chrześcijańskiej, która, niestety, dziedziny życia publicznego jeszcze należycie nie przeniknęła”. Konfrater pauliński podkreślał, że słowa Prymasa Hlonda są „powracającymi drogowskazami”. - One są niepokojące, zwłaszcza z zestawieniem ze współczesnymi próbami rugowania religii ze szkół i Kościoła ze strefy publicznej, a później nie wiedzą - co to znaczy mowa nienawiści – mówił kaznodzieja.

- W mocy Ducha Bożego prośmy o łaskę uzdrowienia sumień i przemianę życia poczynając od nas samych, naszych wspólnot rodzinnych, kościelnych i narodowych - modlił się abp Depo.

Na zakończenie Mszy św. metropolita częstochowski udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Świętowanie ku czci patriarchy Zakonu Paulinów z udziałem wiernych połączone jest zawsze z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących potomstwa. Na Jasnej Górze ostatniemu nabożeństwu nowennowemu od wielu lat przewodniczy o godz. 16.15 bp Antoni Długosz, nazywany biskupem od dzieci. Zwyczajem lat ubiegłych po ostatnich „Pawełkach”, dzieci otrzymają drobne upominki. Jasnogórscy paulini co roku przygotowują kilka tysięcy paczek.

Paweł z Teb żył w Egipcie 113 lat, z czego ponad 90 lat spędził na pustyni. W historii Kościoła uznawany jest za pierwszego pustelnika. Znalazł licznych naśladowców, przyczyniając się do rozwoju życia eremickiego i pustelniczego. Właśnie tego świętego obrali w XIII w. na swego patrona pustelnicy wstępujący do powstającego wtedy na Węgrzech nowego zakonu. Od jego imienia wywodzi się potoczna nazwa zakonu paulinów, czyli Zakonu Braci Św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Podczas nowenny przez dziewięć kolejnych wieczorów paulini wraz z wiernymi modlili się w jasnogórskiej bazylice do św. Pawła, śpiewając hymny o jego życiu na pustyni i prześladowaniu chrześcijan. Codziennie inny kaznodzieja nawiązywał do życia i misji świętego, a także jego roli w Kościele, również w czasach współczesnych. Wyjątkową oprawę mają ostatnie „Pawełki”, dziś o 16.15, które gromadzą na Jasnej Górze tysiące wiernych, zwłaszcza dzieci. Paweł z Teb jest bowiem szczególnym opiekunem najmłodszych a także matek spodziewających się „pociech” i tych pragnących mieć potomstwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja dom

Zakopane: prezydent Andrzej Duda wziął udział w zawodach z celem charytatywnym

2019-01-20 20:43

jg / Zakopane (KAI)

Celem zakopiańskich zawodów jest atak na rekord polski w 12-godzinnym drużynowym slalomie non-stop (obecnie 679 km), a także aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych i pozyskanie środków na działania Fundacji Handicap. 20 stycznia odbyła się piąta edycja zawodów, w której wziął udział prezydent RP Andrzej Duda. W otwarciu piątej edycji charytatywnych zawodów 12H Slalom Maraton na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda. Na stoku pojawiły się także legendy polskiego narciarstwa alpejskiego, najmłodsi sportowcy z Fundacji Handicap Zakopane oraz liczni kibice.

www.prezydent.pl

- To nasze dzisiejsze spotkanie przede wszystkim ma na celu pokazanie, że my ze świadczenia dobra nie zrezygnujemy, choćby nie wiem, jakie przeszkody się pojawiały. Że zło i przemoc nie zwyciężą z radością dawania siebie innym. Dziękuję, że Państwo tutaj są, by tę radość innym dawać - tym właśnie dzieciom, które pomocy potrzebują, wszystkim, którzy na co dzień są w trudniejszej sytuacji od nas - za to, że jesteście tutaj, by świadczyć im pomoc - powiedział prezydent Duda dziękując zawodnikom i organizatorom oraz życząc powodzenia w biciu rekordu. - Bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim, którzy startują w tych zawodach i otwierają swoje serca na pomoc drugiemu człowiekowi. Cieszymy się, że w tych ważnych chwilach jest z nami zawsze prezydent Rzeczypospolitej. Bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy również panom ministrom, ale przede wszystkim pani Małgorzacie Tlałce-Długosz. Pani nam pokazuje w Zakopanem, jak można pomagać i cieszyć się z tego wspólnego działania. Dziękuję wam wszystkim i życzę udanych zawodów - powiedział zakopiański burmistrz Leszek Dorula. To niezwykłe święto sportu, integracji i dobroczynności tym razem rozpoczęło się minutą ciszy, którą uczczono pamięć zamordowanego tydzień temu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Po części oficjalnej na stoku pojawili się przedzjeżdżacze: ks. Mariusz Dziuba - proboszcz Parafii Św. Krzyża, przyjaciel Fundacji Handicap Zakopane oraz podopieczni Fundacji i medaliści Olimpiad Specjalnych: Krystian Kicmal, Jakub Kaim, Patrycja Strama, Rafał Świczkowski, Klimek Zięba i Antoni Wiercioch. Natomiast pierwszym zawodnikiem na trasie 12H Slalom Maratonu był kapitan drużyny Prezydent RP Andrzej Duda. W zawodach wzięli udział także Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz doradcy Prezydenta RP Piotr Nowacki i Rafał Kos. W oficjalnym otwarciu i dopingowaniu zawodników uczestniczyli ponadto ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP, podhalańscy samorządowcy oraz przedstawicielka głównego sponsora zawodów - firmy PZU. Celem zakopiańskich zawodów, które odbywają się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, jest atak na rekord polski w 12-godzinnym drużynowym slalomie non-stop (obecnie 679 km), a także aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych i pozyskanie środków na działania Fundacji Handicap. Podczas zawodów także amatorzy - dzieci i dorośli - walczą o rekord trasy Mini Slalom Maratonu. Slalom Maraton to także okazja do spotkania najlepszych polskich alpejczyków z różnych lat, medalistów Pucharów Świata i Europy, Mistrzów i reprezentantów Polski, które przypomina najpiękniejsze karty w historii polskiego narciarstwa alpejskiego. Organizatorami zawodów są: Fundacja Integracji Przez Sport Handicap Zakopane i Miasto Zakopane. Każdy przejazd jest premiowany przez Sponsora Głównego PZU wsparciem sportowców z Fundacji HANDICAP Zakopane. Im więcej przejazdów, tym większa pomoc. Sponsorami zawodów są także: Polana Szymoszkowa, Rossignol, Pro-Invest Solutions, Geotermia Podhalańska, Sport-timing, Limpol, Nosalowy Dwór, Społem, Fundacja Tatra-Rescue, Vola, Polskie Tatry.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem