Reklama

Kalendarze 2019

Z wizytą w parafii

„Ten kościół to historia waszego życia”

Anna Górniak, Agnieszka Małecka
Edycja płocka 46/2003

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Patron parafii: Matka Boża czczona w Tajemnicy Nawiedzenia
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: serocki
Miejscowości: Białe Błoto, Błędostowo, Budy Ciepielińskie, Ciepielin, Dąbrowa, Gatka, Kantor, Łosewo, Powielin, Smogorzewo Nowe, Smogorzewo Włościańskie, Zalesie
Proboszcz: ks. mgr Edward Kuzak
W parafii działają: Akcja Katolicka, Rada Duszpastersko- -Gospodarcza, Koła Żywego Różańca, asysta procesyjna, grupa ministrantów, schola
Msze św. w niedziele: 9.00, 11.30

Ofiarność parafian i dobrze układające się relacje z władzami lokalnymi to piękna wizytówka niewielkiej parafii w Smogorzewie (z siedzibą w Błędostowie) w dekanacie serockim. Jej mieszkańcy wraz z proboszczem ks. Edwardem Kuzakiem mieli w tym roku okazję podzielić się owocami pracy duszpasterskiej z bp. Romanem Marcinkowskim, podczas kolejnej w historii tej parafii wizytacji kanonicznej. Ksiądz Biskup odwiedził Smogorzewo 28 września; sprawował tam dwie Msze św., udzielił sakramentu bierzmowania, a także spotkał się z grupami parafialnymi.

Charakterystyka parafii

Jak w większości wspólnot parafialnych naszej diecezji i prawdopodobnie całej Polski, tak i tu, w Smogorzewie, recesja gospodarcza odcisnęła już silne piętno na standardzie życia ludzi. Problem zubożenia, na jaki wskazał Ksiądz Proboszcz w swoim duszpasterskim sprawozdaniu, dotyka coraz szerszego grona parafian. Większość z nich utrzymuje się z rolnictwa, jednak gospodarstwa są niewielkie, z reguły też pracują na nich starsze pokolenia mieszkańców, młodzi zaś najczęściej szukają pracy w Warszawie lub jej okolicach; poszerza się jednocześnie grono osób, które nie mają w ogóle zatrudnienia.
Niejednokrotnie na trudności natury materialnej nakładają się problemy natury społecznej: waśnie rodzinne, nadużywanie alkoholu.

Dokonania duszpasterskie

Jednak postawa i zaangażowanie w życie parafii wielu jej mieszkańców budzi nadzieję i radość. Duży odsetek parafian uczestniczy regularnie we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, a także w nabożeństwach czerwcowych, różańcowych i Drodze Krzyżowej. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Drogę Krzyżową ulicami Błędostowa i być może ta forma nabożeństwa stanie się w tej parafii stałą praktyką wielkopostną.
Jak podkreślił ks. E. Kuzak, wszystkie dzieci uczestniczą w katechezie, ponadto spora grupa dzieci i młodzieży angażuje się w życie swojej parafii poprzez czytanie Pisma Świętego w kościele, posługę liturgiczną do Mszy św., śpiew w scholi czy udział w jasełkach. Starsze pokolenie parafian co roku bierze udział w Ogólnopolskich Dożynkach w Częstochowie, natomiast wszystkie grupy wiekowe mają swych przedstawicieli w różnych wspólnotach parafialnych, działających w Smogorzewie i innych wioskach.

Reklama

Dokonania materialne

Nie tylko na płaszczyźnie duszpasterskiej widoczne jest zaangażowanie parafian smogorzewskich, chętnie bowiem włączają się także w prace budowlane i remontowe. Mimo że parafia jest niewielka (liczy zaledwie ok. 800 osób) od lipca ub.r. (odkąd ks. E. Kuzak pełni tu posługę proboszcza) udało się zrealizować wiele przedsięwzięć.
Remont chóru i klatki schodowej wiodącej na chór, łącznie z wstawieniem nowych schodów, uzupełnienie brakujących elementów dwóch witraży, wstawienie nowych ławek przy bocznych ścianach, wykonanie pulpitu, kredencji i urządzenie miejsca przewodniczenia liturgii przodem do wiernych, montaż nowego nagłośnienia i alarmu - to przykłady prac, które wykonano w smogorzewskim kościele.
Na cmentarzu parafialnym zlikwidowano nielegalne wysypisko śmieci, uporządkowano teren wokół parkanu i teren na nowym cmentarzu, a także rozpoczęto remont altany. Ponadto dokończono prace przy ocieplaniu budynku plebanii, a jej wnętrze wyremontowano.
Ksiądz Proboszcz w swoim sprawozdaniu wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w realizację tych przedsięwzięć. „Często - zauważył - w jednym dniu w pracach uczestniczyło jednocześnie kilkunastu parafian”. Parafia może liczyć także na pomoc władz lokalnych; np. niektóre prace na cmentarzu zostały wykonane dzięki współpracy z wójtem gminy Winnica Henrykiem Kowalczykiem.

Spotkanie z grupami

Świadectwo swego różnorodnego zaangażowania w życie materialne i duchowe parafii jej mieszkańcy mogli złożyć podczas oddzielnego spotkania z Księdzem Biskupem.
Na płaszczyźnie przedsięwzięć materialnych Księdza Proboszcza wspiera Rada Gospodarcza. Różnorodne płaszczyzny życia obejmuje natomiast działalność Akcji Ka-
tolickiej. Jej oddział w Smogorzewie liczy 10 członków i od 5 lat obok osobistej formacji duchowej realizuje swój charyzmat poprzez organizowanie spotkań, konkursów i pielgrzymek.
W Smogorzewie są dwie wspólnoty Kół Żywego Różańca - męska i żeńska.
W parafii liczna jest asysta procesyjna, liczy bowiem aż 60 osób, wśród których są dzieci komunijne, ministranci, młodzież, dorośli, a także strażacy. Ciekawostką jest, że członkostwo w asyście jest tu często tradycją rodzinną przekazywaną sobie przez kolejne pokolenia.
Wśród 28 ministrantów są uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.
Wszyscy biorą udział w konkursie na najlepszego ministranta. Najlepsi otrzymują nagrody. Oprócz służenia do Mszy św. wielu z nich uczestniczy co roku w uroczystościach ku czci św. Stanisława Kostki w Rostkowie, a najstarsi biorą udział w Forum Młodzieży Mazowsza w Ciechanowie. Oprawę muzyczną do Mszy św. przygotowuje schola dziewczęca. W życie smogorzewskiego Kościoła lokalnego angażuje się także, licząca już 70 lat, jednostka Straży Pożarnej z Błędostowa.
Ksiądz Biskup, odnosząc się do sprawozdań składanych przez przedstawicieli poszczególnych grup, zauważył, że poprzez tę szeroką i różnorodną działalność członkowie wspólnot nie tylko przynależą do parafii, ale są jej żywymi współtwórcami. Życzył im także, aby wytrwali w swoich grupach i rozwijali podjęte dzieła, nie zrażając się trudnościami.

Wizyta Księdza Biskupa

O godz. 9.00 Biskup Roman odprawił pierwszą Mszę św., podczas której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej. Uroczystego powitania Księdza Biskupa, księży dziekanów dekanatu serockiego oraz przedstawicieli lokalnych władz w progach smogorzewskiej parafii dokonał proboszcz ks. Edward Kuzak, a następnie przedstawiciele bierzmowanych oraz rodzice.
Ksiądz Biskup, zwracając się w homilii do młodzieży oczekującej na sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, powiedział m.in.: „Człowiek się rozwija, przybywa mu lat, zadań i obowiązków. Nawet wy, mając po 15, 16 lat zauważycie, że coraz bardziej musicie zmagać się z życiem. Po to się uczycie, po to chodzicie do szkoły, wykuwacie swą przyszłość, by potem nadawać jej kształt. Podobnie jest z wiarą i tym wydarzeniem, które w Smogorzewie ma dziś miejsce. Dziś bowiem dziewczęta i chłopcy chcą tu w kościele uroczyście powiedzieć, kogo biorą za przewodnika życia, kogo chcą wybrać na tego, który będzie ich przez życie prowadził, kto jest dla nich wzorem, przyjacielem, siłą. Bierzmowanie jest to bowiem świadomy, publiczny wybór Boga. W nim też człowiek zobowiązuje się do tego, by Boga nie zawieść”.
Po homilii Biskup Roman udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
W południe została odprawiona uroczysta Eucharystia ingresowa, na której zgromadzili się licznie parafianie smogorzewscy.
W wygłoszonej homilii Biskup Roman mówił do wiernych: „Ten kościół parafialny to historia waszego życia. Pomyślcie, ile tu było znaczących wydarzeń dla waszego życia osobistego, religijnego, zawodowego, narodowego. Kościół to jest takie lustro, w którym znajdujemy odbicie naszej własnej historii. (...) Kościół to także wasz nauczyciel. Jest dla was punktem odniesienia. (...) Kościół to miejsce wielorakiej obecności Jezusa. Jezus jest obecny w każdym kościele parafialnym w sakramentach świętych”.
Ksiądz Biskup, dziękując Wójtowi gminy za współpracę, podkreślił, że parafia i gmina są po to, by sobie pomagać, umacniać dobre inicjatywy, a jednocześnie stać się uczestnikami tworzonego dobra. Po Mszy św. wierni udali się procesyjnie na pobliski cmentarz parafialny, gdzie Ksiądz Biskup wraz z parafianami modlił się za zmarłych.

Ogólnopolski Zjazd Egzorcystów w Rokitnie

2018-11-14 16:28

Kamil Krasowski

Ich trudna posługa budzi nie lada ciekawość. Trudna, bo spotykają się w niej z tym, co nazywamy Złem osobowym, które dla ludzi wierzących wciąż pozostaje swego rodzaju tajemnicą. O kim mowa ? O egzorcystach, którzy z całej Polski przyjechali do Rokitna i w naszej diecezji przeżywali swoje dni skupienia.

Karolina Krasowska
Spotkaniu uczestniczy ok. 80 księży egzorcystów z prawie wszystkich diecezji w Polsce

W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 księży egzorcystów z prawie wszystkich diecezji w Polsce. – Spotykamy się 2 razy w roku. Są to spotkania formacji zarówno duchowej, jak i intelektualnej. Mamy dzień skupienia, odbywa się konferencja ascetyczna, jest możliwość spowiedzi. Są konferencje, które dotyczą formacji intelektualnej. Prowadzą je różni wykładowcy i dotyczą one różnego rodzaju tematów, związanych z naszą posługą. W Rokitnie szczególnie kładziemy akcent na rodzinę, ale też na to jak towarzyszyć osobom poranionym, zniewolonym w oparciu o teksty biblijne, a więc fundament naszej wiary, ale też intelektualnie, bo będziemy mieć wykład z psychologiem i z terapeutą – powiedział ks. Janusz Czenczek z diecezji gliwickiej, koordynator egzorcystów w Polsce.

Zobacz zdjęcia: Ogólnopolski Zjazd Egzorcystów w Rokitnie

Ogólnopolski zjazd egzorcystów w Rokitnie odbywał się w dniach od 12 do 15 listopada. W środę 14 listopada wszyscy kapłani zgromadzili się w rokitniańskiej bazylice, gdzie Mszy św. przewodniczył bp Henryk Wejman. – Kolejny dzień naszego spotkania wszystkich egzorcystów w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, rokitniańskiej Matki Pięknej Miłości. Jesteśmy tutaj w jubileuszowym roku dzięki otwartości księdza biskupa Tadeusza. Dziękujemy księże biskupie za to, że możemy tutaj, w tym sanktuarium rokitniańskim, odbywać nasze doroczne spotkania egzorcystów, a zarazem w tym jubileuszowym roku napełniać się Bożym wsparciem, Bożym błogosławieństwem do naszego posługiwania wobec tych, którzy tej pomocy szczególnie potrzebują – powiedział biskup pomocniczy szczecińsko – kamieński.

Homilię wygłosił ordynariusz diecezji zielonogórsko – gorzowskiej bp Tadeusz Lityński. – To wy, egzorcyści, macie szczególną misję życia słowem Bożym, głoszenia tego słowa, które jest lekarstwem uzdrawiającym. To znaczy, że Ewangelia ma moc, którą jest słowo Boże i w słowie Bożym, w Ewangelii jest Pan – mówił bp Lityński. –  Jesteśmy w domu Tej, Która będąc drugą Ewą w istotny, zwycięski sposób przeszkadza szatańskiemu planowi odciągnięcia ludzi od Stwórcy, co jest nieustannie realizowane przez siły zła. Jak mówi św. Ludwik Grinion de Montfort, Maryja, Najświętsza Matka Boża jest największą nieprzyjaciółką, jaką Bóg przeciwstawił Szatanowi. Jakie to ma konsekwencje dla nas ? – pytał ksiądz biskup. – Każdy kapłan prowadząc krucjatę ze złem winien korzystać z pomocy Maryi, z orędzia Jej modlitwy. Cieszę się bardzo, że właśnie to miejsce w Roku Jubileuszowym jest miejscem spotkania ze słowem Bożym, miejscem rozważania tego słowa i spotkania z Tą, Która jest napełniona Duchem Świętym, abyśmy mogli z Jej bliskości, pomocy i orędzia modlitwy jak najowocniej skorzystać. Niech Jej modlitwa będzie skuteczną tarczą, ale też orężem – dodał pasterz diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.

Do Rokitna przyjechał ks. Krzysztof Gąsiorowski, który przygotowuje się do posługi egzorcysty. - Uczestniczę w ogólnopolskich spotkaniach egzorcystów, które odbywają się 2 razy w ciągu roku. Do posługi przygotowuję się poprzez rozmowy, spotkania, konsultacje z księżmi, którzy prowadzą tę posługę w diecezji włocławskiej. Jest to również osobista formacja, przygotowywanie się do tej posługi, którą wyznacza pasterz diecezji w odpowiednim momencie. Spotkanie w Rokitnie jest dla mnie nabieraniem doświadczenia poprzez czerpanie z rozmów, ze świadectw, konferencji, które są dla nas tutaj takim ubogaceniem. Ważne jest też przede wszystkim spotykanie się z księżmi, którzy mają większe doświadczenie - oni wiele dopowiadają, wyjaśniają, dzięki czemu nabieramy takiego przekonania, że i my damy radę. Jest coraz więcej zagrożeń, którym ulegają ludzie, którzy są coraz bardziej słabsi duchowo. Przez to, że brakuje czasu dla spraw Bożych, wkrada się zło - powiedział kapłan diecezji włocławskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Rzym: niebawem papież podda się operacji usunicia zaćmy

2018-11-21 18:52

st (KAI) / Rzym

W Watykanie krążą pogłoski na temat operacji zaćmy, jakiej ma się poddać w najbliższym czasie Papież Franciszek. Portal il sismografo przypomina, że 29 marca, spotykając się z więźniami w zakładzie karnym Regina Coeli na Zatybrzu w Rzymie Ojciec Święty powiedział: „W moim wieku pojawia się zaćma i nie widzi się dobrze rzeczywistości. Z tego powodu w przyszłym roku powinienem poddać się operacji”.

Grzegorz Gałązka

Przewiduje się, że papież będzie musiał dwukrotnie poddać się operacji, ponieważ dotknęła go zaćma dwustronna. Oznacza to, że najpierw lekarze będą musieli usunąć upośledzenie oka bardziej dotkniętego chorobą, a po jakimiś czasie drugiego. W obydwu wypadkach będzie chodziło o wszczepienie nowej (sztucznej) soczewki. Zdaniem portalu il sismografo operacja zostanie przeprowadzona w szpitalu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Dominikańskich Najświętszego Różańca w Rzymie, gdzie klinika okulistyczna działa od 1960 roku. Operacja trwa około 20 minut, wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym kroplami do oczu i nie wymaga szwów, a pacjent wraca do domu po bardzo krótkim czasie. Zaćma jest chorobą na którą zapada 60 proc. osób powyżej 70 roku życia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem