Reklama

Z wizytą w parafii

„Ten kościół to historia waszego życia”

Anna Górniak, Agnieszka Małecka
Edycja płocka 46/2003

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Patron parafii: Matka Boża czczona w Tajemnicy Nawiedzenia
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: serocki
Miejscowości: Białe Błoto, Błędostowo, Budy Ciepielińskie, Ciepielin, Dąbrowa, Gatka, Kantor, Łosewo, Powielin, Smogorzewo Nowe, Smogorzewo Włościańskie, Zalesie
Proboszcz: ks. mgr Edward Kuzak
W parafii działają: Akcja Katolicka, Rada Duszpastersko- -Gospodarcza, Koła Żywego Różańca, asysta procesyjna, grupa ministrantów, schola
Msze św. w niedziele: 9.00, 11.30

Ofiarność parafian i dobrze układające się relacje z władzami lokalnymi to piękna wizytówka niewielkiej parafii w Smogorzewie (z siedzibą w Błędostowie) w dekanacie serockim. Jej mieszkańcy wraz z proboszczem ks. Edwardem Kuzakiem mieli w tym roku okazję podzielić się owocami pracy duszpasterskiej z bp. Romanem Marcinkowskim, podczas kolejnej w historii tej parafii wizytacji kanonicznej. Ksiądz Biskup odwiedził Smogorzewo 28 września; sprawował tam dwie Msze św., udzielił sakramentu bierzmowania, a także spotkał się z grupami parafialnymi.

Charakterystyka parafii

Jak w większości wspólnot parafialnych naszej diecezji i prawdopodobnie całej Polski, tak i tu, w Smogorzewie, recesja gospodarcza odcisnęła już silne piętno na standardzie życia ludzi. Problem zubożenia, na jaki wskazał Ksiądz Proboszcz w swoim duszpasterskim sprawozdaniu, dotyka coraz szerszego grona parafian. Większość z nich utrzymuje się z rolnictwa, jednak gospodarstwa są niewielkie, z reguły też pracują na nich starsze pokolenia mieszkańców, młodzi zaś najczęściej szukają pracy w Warszawie lub jej okolicach; poszerza się jednocześnie grono osób, które nie mają w ogóle zatrudnienia.
Niejednokrotnie na trudności natury materialnej nakładają się problemy natury społecznej: waśnie rodzinne, nadużywanie alkoholu.

Dokonania duszpasterskie

Jednak postawa i zaangażowanie w życie parafii wielu jej mieszkańców budzi nadzieję i radość. Duży odsetek parafian uczestniczy regularnie we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, a także w nabożeństwach czerwcowych, różańcowych i Drodze Krzyżowej. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Drogę Krzyżową ulicami Błędostowa i być może ta forma nabożeństwa stanie się w tej parafii stałą praktyką wielkopostną.
Jak podkreślił ks. E. Kuzak, wszystkie dzieci uczestniczą w katechezie, ponadto spora grupa dzieci i młodzieży angażuje się w życie swojej parafii poprzez czytanie Pisma Świętego w kościele, posługę liturgiczną do Mszy św., śpiew w scholi czy udział w jasełkach. Starsze pokolenie parafian co roku bierze udział w Ogólnopolskich Dożynkach w Częstochowie, natomiast wszystkie grupy wiekowe mają swych przedstawicieli w różnych wspólnotach parafialnych, działających w Smogorzewie i innych wioskach.

Reklama

Dokonania materialne

Nie tylko na płaszczyźnie duszpasterskiej widoczne jest zaangażowanie parafian smogorzewskich, chętnie bowiem włączają się także w prace budowlane i remontowe. Mimo że parafia jest niewielka (liczy zaledwie ok. 800 osób) od lipca ub.r. (odkąd ks. E. Kuzak pełni tu posługę proboszcza) udało się zrealizować wiele przedsięwzięć.
Remont chóru i klatki schodowej wiodącej na chór, łącznie z wstawieniem nowych schodów, uzupełnienie brakujących elementów dwóch witraży, wstawienie nowych ławek przy bocznych ścianach, wykonanie pulpitu, kredencji i urządzenie miejsca przewodniczenia liturgii przodem do wiernych, montaż nowego nagłośnienia i alarmu - to przykłady prac, które wykonano w smogorzewskim kościele.
Na cmentarzu parafialnym zlikwidowano nielegalne wysypisko śmieci, uporządkowano teren wokół parkanu i teren na nowym cmentarzu, a także rozpoczęto remont altany. Ponadto dokończono prace przy ocieplaniu budynku plebanii, a jej wnętrze wyremontowano.
Ksiądz Proboszcz w swoim sprawozdaniu wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w realizację tych przedsięwzięć. „Często - zauważył - w jednym dniu w pracach uczestniczyło jednocześnie kilkunastu parafian”. Parafia może liczyć także na pomoc władz lokalnych; np. niektóre prace na cmentarzu zostały wykonane dzięki współpracy z wójtem gminy Winnica Henrykiem Kowalczykiem.

Spotkanie z grupami

Świadectwo swego różnorodnego zaangażowania w życie materialne i duchowe parafii jej mieszkańcy mogli złożyć podczas oddzielnego spotkania z Księdzem Biskupem.
Na płaszczyźnie przedsięwzięć materialnych Księdza Proboszcza wspiera Rada Gospodarcza. Różnorodne płaszczyzny życia obejmuje natomiast działalność Akcji Ka-
tolickiej. Jej oddział w Smogorzewie liczy 10 członków i od 5 lat obok osobistej formacji duchowej realizuje swój charyzmat poprzez organizowanie spotkań, konkursów i pielgrzymek.
W Smogorzewie są dwie wspólnoty Kół Żywego Różańca - męska i żeńska.
W parafii liczna jest asysta procesyjna, liczy bowiem aż 60 osób, wśród których są dzieci komunijne, ministranci, młodzież, dorośli, a także strażacy. Ciekawostką jest, że członkostwo w asyście jest tu często tradycją rodzinną przekazywaną sobie przez kolejne pokolenia.
Wśród 28 ministrantów są uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.
Wszyscy biorą udział w konkursie na najlepszego ministranta. Najlepsi otrzymują nagrody. Oprócz służenia do Mszy św. wielu z nich uczestniczy co roku w uroczystościach ku czci św. Stanisława Kostki w Rostkowie, a najstarsi biorą udział w Forum Młodzieży Mazowsza w Ciechanowie. Oprawę muzyczną do Mszy św. przygotowuje schola dziewczęca. W życie smogorzewskiego Kościoła lokalnego angażuje się także, licząca już 70 lat, jednostka Straży Pożarnej z Błędostowa.
Ksiądz Biskup, odnosząc się do sprawozdań składanych przez przedstawicieli poszczególnych grup, zauważył, że poprzez tę szeroką i różnorodną działalność członkowie wspólnot nie tylko przynależą do parafii, ale są jej żywymi współtwórcami. Życzył im także, aby wytrwali w swoich grupach i rozwijali podjęte dzieła, nie zrażając się trudnościami.

Wizyta Księdza Biskupa

O godz. 9.00 Biskup Roman odprawił pierwszą Mszę św., podczas której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej. Uroczystego powitania Księdza Biskupa, księży dziekanów dekanatu serockiego oraz przedstawicieli lokalnych władz w progach smogorzewskiej parafii dokonał proboszcz ks. Edward Kuzak, a następnie przedstawiciele bierzmowanych oraz rodzice.
Ksiądz Biskup, zwracając się w homilii do młodzieży oczekującej na sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, powiedział m.in.: „Człowiek się rozwija, przybywa mu lat, zadań i obowiązków. Nawet wy, mając po 15, 16 lat zauważycie, że coraz bardziej musicie zmagać się z życiem. Po to się uczycie, po to chodzicie do szkoły, wykuwacie swą przyszłość, by potem nadawać jej kształt. Podobnie jest z wiarą i tym wydarzeniem, które w Smogorzewie ma dziś miejsce. Dziś bowiem dziewczęta i chłopcy chcą tu w kościele uroczyście powiedzieć, kogo biorą za przewodnika życia, kogo chcą wybrać na tego, który będzie ich przez życie prowadził, kto jest dla nich wzorem, przyjacielem, siłą. Bierzmowanie jest to bowiem świadomy, publiczny wybór Boga. W nim też człowiek zobowiązuje się do tego, by Boga nie zawieść”.
Po homilii Biskup Roman udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
W południe została odprawiona uroczysta Eucharystia ingresowa, na której zgromadzili się licznie parafianie smogorzewscy.
W wygłoszonej homilii Biskup Roman mówił do wiernych: „Ten kościół parafialny to historia waszego życia. Pomyślcie, ile tu było znaczących wydarzeń dla waszego życia osobistego, religijnego, zawodowego, narodowego. Kościół to jest takie lustro, w którym znajdujemy odbicie naszej własnej historii. (...) Kościół to także wasz nauczyciel. Jest dla was punktem odniesienia. (...) Kościół to miejsce wielorakiej obecności Jezusa. Jezus jest obecny w każdym kościele parafialnym w sakramentach świętych”.
Ksiądz Biskup, dziękując Wójtowi gminy za współpracę, podkreślił, że parafia i gmina są po to, by sobie pomagać, umacniać dobre inicjatywy, a jednocześnie stać się uczestnikami tworzonego dobra. Po Mszy św. wierni udali się procesyjnie na pobliski cmentarz parafialny, gdzie Ksiądz Biskup wraz z parafianami modlił się za zmarłych.

Program papieskiej podróży do Panamy z okazji XXXIV ŚDM

2019-01-21 16:52

st (KAI) / Panama

Publikujemy program pierwszej w roku 2019 podróży zagranicznej Ojca Świętego – do Panamy z okazji XXXIV Światowego Dnia Młodzieży. Papież odbędzie 8 spotkań z młodzieżą, wygłosi 7 przemówień oraz 3 homilie.

elpapacol/instagram

Środa, 23 stycznia 2019 r.

9.35 Wylot samolotem z Rzymu / Fiumicino do Panamy

16.30 (22.30 czasu polskiego)

Przylot na lotnisko Panama Tocumen

POWITANIE OFICJALNE

16.50 (22.50 czasu polskiego): Przejazd do Nuncjatury Apostolskiej

Czwartek, 24 stycznia 2019

9.45 (15.45 czasu polskiego): UROCZYSTOŚĆ POWITALNA przy wejściu głównym do Pałacu Prezydenckiego – Palacio de las Garzas

WIZYTA KURTUAZYJNA U PREZYDENTA REPUBLIKI w Pałacu prezydenckim – Palacio de las Garzas

10.40 (16.40 czasu polskiego): SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ, Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA w Palacio Bolivar – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

11.15 (17. 15 czasu polskiego): SPOTKANIE Z BISKUPAMI AMERYKI ŚRODKOWEJ w kościele św. Franciszka z Asyżu,

17.30 (23.30 czasu polskiego): UROCZYSTOŚĆ POWITANIA I OTWARCIE ŚDM na Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera

Piątek, 25 stycznia 2019 r

10.30 (16.30 czasu polskiego): LITURGIA POKUTNA Z MŁODZIEŻĄ POZBAWIONĄ WOLNOŚCI w Centro de Cumplimiento de Menores Las Garzas w Pacora

11.50 (17.50 czasu polskiego): Przelot helikopterem do Nuncjatury Apostolskiej

17:30 (23.30 czasu polskiego): DROGA KRZYŻOWA Z MŁODZIEŻĄ na Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera

Sobota, 26 stycznia 2019 r

9. 15 (15.15 czasu polskiego): MSZA ŚWIĘTA z poświęceniem ołtarza bazyliki katedralnej w Santa Maria la Antigua z kapłanami, osobami konsekrowanymi i ruchami wiernych świeckich

12.15 (15.15 czasu polskiego): Obiad z młodzieżą w Wyższym Seminarium Duchownym św. Józefa

18.30 (15.15 czasu polskiego): CZUWANIE Z MŁODZIEŻĄ na Campo San Juan Pablo II – Metro Park

Niedziela, 27 stycznia 2019

8.00 (14.00 czasu polskiego): MSZA ŚWIĘTA Światowego Dnia Młodzieży na Campo San Juan Pablo II – Metro Park

10.45 (16.45 czasu polskiego): WIZYTA W HOGAR DEL BUEN SAMARITANO (Domu Dobrego Samarytanina) Anioł Pański

16.30 (23.30 czasu polskiego): SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI ŚDM na stadionie Rommel Fernandez

18.00 (24.00 czasu polskiego): UROCZYSTOŚĆ POŻEGNALNA na lotnisku międzynarodowym Panama City

18.15 (0.15 czasu polskiego): Wylot do Rzymu

Poniedziałek 28 stycznia 2019 r

11.50: Przylot na lotnisko Rzym / Ciampino

CZYTAJ DALEJ

Reklama

TVP1 wyemituje film „Helenka” o polskiej wolontariuszce, zamordowanej w Boliwii

2019-01-22 19:47

TVP, aw / Warszawa (KAI)

25 stycznia o godz. 22.35 telewizyjna Jedynka zaprasza na premierę filmu dokumentalnego pt. „Helenka”. Bohaterką obrazu jest zamordowana 24 stycznia 2017 r. Helena Kmieć, 26-letnia świecka misjonarka, która pojechała do Cochabamby w Boliwii opiekować się dziećmi w Ochronce prowadzonej przez siostry Służebniczki.

Fundacja Heleny Kmieć

Film “Helenka” opowiada historię dziewczyny, która inspirowała i zapalała każdego, kogo spotkała. Trudno było za nią nadążyć. Dopiero po śmierci okazało się, jak wielu osobom pomagała, a ogrom jej zaangażowania zaskoczył nawet rodzinę i najbliższych. Jej niezwykle intensywne życie, pełne planów, choć zostało brutalnie zakończone, nadal przynosi owoce dobra. Jest wzorem życia pełnego pasji i radości. Jej postać fascynuje coraz większą rzeszę młodych ludzi. Wspólnoty katolickie, a nawet drużyny harcerskie, biorą ją sobie za patronkę.

Prezydent Polski Andrzej Duda odznaczył Helenę Kmieć pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi. Na pogrzebie misjonarki byli przedstawiciele rządu, a Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Uroczystość pogrzebowa miała charakter państwowy.

Film dokumentalny realizowany był w Polsce i Boliwii. Ekipa Telewizji Polskiej spotkała się

z rodzicami, siostrą, chłopakiem, duszpasterzem, a także znajomymi Heleny.

Zdjęcia do filmu nagrywane były m.in. w Libiążu, rodzinnej miejscowości Heleny Kmieć, w Gliwicach, gdzie studiowała, mieszkała i pracowała oraz w Cochabambie w Boliwii, gdzie zginęła. Dzięki unikatowym materiałom wykorzystanym w filmie, widz może ‘towarzyszyć’ Helence od jej dzieciństwa aż po misje w Zambii i Boliwii.

Scenariusz i reżyseria: Julita Wołoszyńska-Matysek

Film dokumentalny „Helenka” 25 stycznia o godz. 22.35 w TVP1

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem