Reklama

Kalendarze 2019

Zelów

Pielgrzymka śladami polskości

Pielgrzymi
Edycja łódzka 46/2003

Po Mszy św. wieczornej, 17 sierpnia 2003 r., wraz z naszymi duszpasterzami: ks. proboszczem Kazimierzem Cioskiem oraz ks. Władysławem Pietrzykiem wyruszyliśmy na spotkanie z Matką Bożą Ostrobramską.
Pierwszy dzień pobytu w Wilnie rozpoczęliśmy od modlitwy w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Następnie udaliśmy się przed cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie Ksiądz Proboszcz i ks. Władysław odprawili Mszę św. w intencji swojej parafii.
Fragment epopei Adama Mickiewicza jeszcze raz powrócił do uczestników pielgrzymki, kiedy stanęli przed obliczem Tej, która od wieków ochraniała lud wileński: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”. Zgięły się kolana przed Maryją, od wieków królującą tutaj w cudnym wizerunku. Historię tego miejsca mogliśmy poznać bliżej zwiedzając Muzeum Ostrobramskie.
Po Mszy św. udaliśmy się na spacer po wileńskiej Starówce, jej urzekających uliczkach i cichych zaułkach. Wilno jest miastem licznych kościołów, dlatego podczas pielgrzymki nie mogło zabraknąć czasu na modlitwę i zadumę. Modliliśmy się przed obrazem Jezusa Miłosiernego w kościele św. Ducha, który jest ostoją polskości. Tutaj Polacy z Wilna i okolic gromadzą się na nabożeństwach sprawowanych w ojczystym języku. Niestety, z powodu renowacji archikatedry wileńskiej pw. św. Kazimierza, nie mogliśmy podziwiać jej piękna. Jedynie Ksiądz Proboszcz miał szczęście wejść do środka i pomodlić się przy trumnie swojego Patrona. Pozdrowiliśmy natomiast Pana Jezusa w innych dostępnych kościołach, m.in.: św. Anny, św. Franciszka, św. Bernarda i św. Jana.
Mieliśmy też okazję odkryć i podziwiać ślady polskości w stolicy Litwy. Uniwersytet Wileński, założony w 1578 r. przez Stefana Batorego, to jedna z najstarszych wyższych uczelni w Europie wschodniej i północnej. Zwiedziliśmy też Muzeum Adama Mickiewicza, które stanowią trzy pokoiki w dawnym zaułku bernardyńskim, gdzie poeta mieszkał w 1822 r.
Szczególnym momentem było odwiedzenie skromnego domu, w którym św. Faustyna Kowalska miała pierwsze objawienia i prosiła o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego. Odmówiliśmy tam Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Podczas wizyty w Wilnie nie sposób pominąć cmentarza na Rossie. To piękny i stary cmentarz. Mogliśmy oddać hołd poległym w walkach o Wilno w latach 1919-1920, a także marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, którego serce spoczywa w grobie jego matki - Marii z Billewiczów. Wśród żołnierskich mogił są też groby z 1939 r. Spoczywają w nich trzej żołnierze pełniący wartę przy Marszałku w nocy z 18 na
19 września 1939 r., gdy do Wilna wkraczała Armia Czerwona. Spacerując alejkami cmentarza na Rossie, wokół grobów znamienitych osób z życia społecznego, naukowego i kulturalnego, przerabialiśmy jakże pouczającą lekcję historii.
Mieliśmy też okazję zwiedzić cmentarz na Antokolu, gdzie również spoczywają polscy żołnierze, oraz dawny klasztor Bazylianów, przerobiony przez Rosjan na więzienie, w którym w latach 1923-1924 osadzony był Adam Mickiewicz. Wszystkich zmarłych spoczywających na wileńskich cmentarzach otoczyliśmy modlitwą i wspomnieniem.
W drugim dniu naszej pielgrzymki udaliśmy się do miejscowości Troki. Tutaj, w przepięknym kościele, uczestniczyliśmy we Mszy św. Później zwiedzaliśmy muzeum w zamku książęcym z przełomu XV i XVI w., położonym na wyspie. Kontury gotyckiego zamku, zielone wyspy oraz drewniane mosty łączące zamek z lądem, surowe piękno pagórkowatego krajobrazu - uczyniły ten niepowtarzalny zakątek miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów.
Po krótkim odpoczynku w Trokach, udaliśmy się do Kowna, położonego w rozwidleniu Niemna i Wilii. Zwiedziliśmy w nim Wyższe Seminarium Duchowne, kościół Księży Jezuitów, katedrę i Ratusz. Wieczorem wróciliśmy do Wilna.
W drodze powrotnej do Zelowa modliliśmy się jeszcze w katedrze w Mariampolu, przed relikwiami bł. bp. Jerzego Matulewicza - odnowiciela Księży Marianów. Z kolei w sanktuarium na Świętej Lipce odmówiliśmy modlitwę przed figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem i po wysłuchaniu koncertu na pięknych, bogato zdobionych organach, udaliśmy się do Stoczka Warmińskiego, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. przed wizerunkiem Matki Bożej Królowej Pokoju w Bazylice Mniejszej. Warto wspomnieć, że tu właśnie od 12 października 1953 r. do 6 października 1954 r. więziono Stefana kardynała Wyszyńskiego Był to rok kolejnej ofiary, cierpienia i odosobnienia, ale także czas modlitwy i medytacji. Prymas Wyszyński pisał wówczas: „Zamknięto mi usta na kłodę milczenia. Związano mi ręce i nogi festonami drutu, ale nic to, Matko. Masz oczy i dostrzeżesz wszystką niedolę dziecka Twego”.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni organizatorowi tej pielgrzymki - ks. proboszczowi Kazimierzowi Cioskowi oraz kierowcom: Sławomirowi Tokarczykowi i Grzegorzowi Twardowskiemu za możliwość nawiedzenia „Rzymu północy”.

Abp Depo na Jasnej Górze podczas „Pawełkowego” odpustu: prośmy o odnowienie sumień Polaków

2019-01-20 15:00

it / Jasna Góra (KAI)

Na Jasnej Górze i we wszystkich paulińskich kościołach na świecie dziś odbywają się tzw. uroczystości zewnętrzne, czyli z udziałem wiernych ku czci św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Jest on patriarchą Zakonu, a więc szczególnym opiekunem i tym, który „wyznacza” pauliński charyzmat. W Sanktuarium Sumie odpustowej w bazylice przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który jest także paulińskim konfratrem, a więc przyjacielem Zakonu, włączonym w jego dobra duchowe. Do tego odpustu zakonnicy i wierni świeccy przygotowywali się przez dziewięciodniową nowennę zwaną „Pawełkami”.

Biuro Prasowe Jasnej Góry

- Dziękujemy za wielkie duchowe dziedzictwo pustyni Pawła z Teb i naszego założyciela bł. Euzebiusza - mówił na rozpoczęcie Mszy św. przeor Jasnej Góry. O. Marian Waligóra przypomniał, że to „od św. Pawła Pustelnika paulini czerpią duchowe podstawy do bycia sam na sam z Bogiem”. Zauważył, że św. Paweł uczy nas „bezkompromisowego, pełnego oddania Bogu i uczy nas służby braciom, przeżywania drogi życia w duchu oddania Bogu i bycia dla Niego całym sercem”. - Chcemy być tym mocnym płomieniem, który świeci na chwałę Boga, łącząc pojedyncze ogniki naszych serc. Mamy być tym światłem dla tych, do których jesteśmy posłani, mamy dawać pokój skołatanym sercom – przypominał jasnogórski przeor. - Nich światło z Jasnej Góry świeci i wskazuje wszystkim drogę do Boga, a Maryja, Matka i Opiekunka Zakonu, niech będzie nam pomocą na tej drodze – prosił o. Waligóra.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o cudzie w Kanie abp Depo podkreślał w kazaniu, że Maryja - Jedyna Pośredniczka u Boga - uczy nas postawy całkowitego zawierzenia „od Nazaretu, po Golgotę i Zesłanie Ducha Świętego”. Przypomniał, że pośrednictwo macierzyńskie Maryi na płaszczyźnie wiary i w życiu Kościoła trwa nieustannie i obejmuje codziennie każdego z nas.

- Maryjo, mów Chrystusowi o nas, o naszym trudnym polskim 'dziś' – modlił się kaznodzieja i prosił „o takie spotkania z Jezusem, które pozwolą nam odzyskać utracony sens codziennych zmagań o prawdę i dobro”.

Metropolita częstochowski przypomniał słowa Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, który w 1932 r., a więc wtedy, gdy Kościół w Polsce kolejny raz stawał w obliczu głębokiego kryzysu politycznego dzielącego społeczeństwo, napisał: „klęską dzisiejszego życia publicznego jest nienawiść, która dzieli obywateli Państwa na nieprzejednane obozy, namiętność polityczna zasłania spokojny sąd o ludziach i sprawach, miesza politykę do wszystkiego i wszystko osądza ze stanowiska partyjnego, wyolbrzymia znaczenie wypadków publicznych, wnosząc niepokój w całe życie”. Kaznodzieja dodawał, że „te szkodliwe przejawy powinny ustąpić pod działaniem modlitwy, etyki chrześcijańskiej, która, niestety, dziedziny życia publicznego jeszcze należycie nie przeniknęła”. Konfrater pauliński podkreślał, że słowa Prymasa Hlonda są „powracającymi drogowskazami”. - One są niepokojące, zwłaszcza z zestawieniem ze współczesnymi próbami rugowania religii ze szkół i Kościoła ze strefy publicznej, a później nie wiedzą - co to znaczy mowa nienawiści – mówił kaznodzieja.

- W mocy Ducha Bożego prośmy o łaskę uzdrowienia sumień i przemianę życia poczynając od nas samych, naszych wspólnot rodzinnych, kościelnych i narodowych - modlił się abp Depo.

Na zakończenie Mszy św. metropolita częstochowski udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Świętowanie ku czci patriarchy Zakonu Paulinów z udziałem wiernych połączone jest zawsze z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących potomstwa. Na Jasnej Górze ostatniemu nabożeństwu nowennowemu od wielu lat przewodniczy o godz. 16.15 bp Antoni Długosz, nazywany biskupem od dzieci. Zwyczajem lat ubiegłych po ostatnich „Pawełkach”, dzieci otrzymają drobne upominki. Jasnogórscy paulini co roku przygotowują kilka tysięcy paczek.

Paweł z Teb żył w Egipcie 113 lat, z czego ponad 90 lat spędził na pustyni. W historii Kościoła uznawany jest za pierwszego pustelnika. Znalazł licznych naśladowców, przyczyniając się do rozwoju życia eremickiego i pustelniczego. Właśnie tego świętego obrali w XIII w. na swego patrona pustelnicy wstępujący do powstającego wtedy na Węgrzech nowego zakonu. Od jego imienia wywodzi się potoczna nazwa zakonu paulinów, czyli Zakonu Braci Św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Podczas nowenny przez dziewięć kolejnych wieczorów paulini wraz z wiernymi modlili się w jasnogórskiej bazylice do św. Pawła, śpiewając hymny o jego życiu na pustyni i prześladowaniu chrześcijan. Codziennie inny kaznodzieja nawiązywał do życia i misji świętego, a także jego roli w Kościele, również w czasach współczesnych. Wyjątkową oprawę mają ostatnie „Pawełki”, dziś o 16.15, które gromadzą na Jasnej Górze tysiące wiernych, zwłaszcza dzieci. Paweł z Teb jest bowiem szczególnym opiekunem najmłodszych a także matek spodziewających się „pociech” i tych pragnących mieć potomstwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Charyzmatyczne spotkanie ewangelizacyjne "Jezus Uzdrawia"

2019-01-20 19:57

Przystań Duchowa

Przystań Duchowa

Charyzmatyczne spotkanie ewangelizacyjne z Mszą Świętą i modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie ma charakter otwarty. Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie prowadzone przez ks. Łukasza zawsze gromadzą ludzi chcących pogłębić swoją wiarę, uporządkować swoje życie i do...świadczyć bliskiej obecności Boga przez Chrystusa i Ducha Świętego. Podczas tych niezwykłych spotkań mają miejsce liczne uzdrowienia zarówno fizyczne, jak i duchowe.

Osoby uczestniczące w charyzmatycznych spotkaniach ewangelizacyjnych modlą się o uzdrowienie z choroby, rzucenie nałogów, uzdrowienie z lęków, depresji, zniewoleń duchowych, o nawrócenie dzieci albo współmałżonka. Wielu prosi o wzmocnienie wiary a małżeństwa borykające się z niepłodnością o dar potomstwa. Ludzie podkreślają, że atmosfery, jaka panuje podczas tych niezwykłych spotkań nie można doświadczyć w zwyczajnym codziennym świecie. Jest też radość, śpiew i poczucie bliskości Boga.

Ks. Łukasz który prowadzi modlitwy o uzdrowienie – jest świadkiem wielu cudów a podczas Mszy Świętej poprzez swoje świadectwo wiary wskazuje na niezwykłą relacje z żywym Jezusem.

Ze względu na dużą ilość osób uczestniczących w spotkaniu prosimy o zabranie ze sobą krzesełek turystycznych oraz zadbanie o spożywczy prowiant. Zgłoszenia grup pielgrzymkowych, autokarowych powyżej 10 osób i dodatkowe informacje pod nr telefonu. 535-585-772 oraz na stronie fb https://www.facebook.com/Przystań-Duchowa-418927375215400/

Do sanktuarium prosimy przybyć wcześniej aby zając stosowne miejsce.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem