Reklama

Arche Hotel

Zelów

Pielgrzymka śladami polskości

Pielgrzymi
Edycja łódzka 46/2003

Po Mszy św. wieczornej, 17 sierpnia 2003 r., wraz z naszymi duszpasterzami: ks. proboszczem Kazimierzem Cioskiem oraz ks. Władysławem Pietrzykiem wyruszyliśmy na spotkanie z Matką Bożą Ostrobramską.
Pierwszy dzień pobytu w Wilnie rozpoczęliśmy od modlitwy w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Następnie udaliśmy się przed cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie Ksiądz Proboszcz i ks. Władysław odprawili Mszę św. w intencji swojej parafii.
Fragment epopei Adama Mickiewicza jeszcze raz powrócił do uczestników pielgrzymki, kiedy stanęli przed obliczem Tej, która od wieków ochraniała lud wileński: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”. Zgięły się kolana przed Maryją, od wieków królującą tutaj w cudnym wizerunku. Historię tego miejsca mogliśmy poznać bliżej zwiedzając Muzeum Ostrobramskie.
Po Mszy św. udaliśmy się na spacer po wileńskiej Starówce, jej urzekających uliczkach i cichych zaułkach. Wilno jest miastem licznych kościołów, dlatego podczas pielgrzymki nie mogło zabraknąć czasu na modlitwę i zadumę. Modliliśmy się przed obrazem Jezusa Miłosiernego w kościele św. Ducha, który jest ostoją polskości. Tutaj Polacy z Wilna i okolic gromadzą się na nabożeństwach sprawowanych w ojczystym języku. Niestety, z powodu renowacji archikatedry wileńskiej pw. św. Kazimierza, nie mogliśmy podziwiać jej piękna. Jedynie Ksiądz Proboszcz miał szczęście wejść do środka i pomodlić się przy trumnie swojego Patrona. Pozdrowiliśmy natomiast Pana Jezusa w innych dostępnych kościołach, m.in.: św. Anny, św. Franciszka, św. Bernarda i św. Jana.
Mieliśmy też okazję odkryć i podziwiać ślady polskości w stolicy Litwy. Uniwersytet Wileński, założony w 1578 r. przez Stefana Batorego, to jedna z najstarszych wyższych uczelni w Europie wschodniej i północnej. Zwiedziliśmy też Muzeum Adama Mickiewicza, które stanowią trzy pokoiki w dawnym zaułku bernardyńskim, gdzie poeta mieszkał w 1822 r.
Szczególnym momentem było odwiedzenie skromnego domu, w którym św. Faustyna Kowalska miała pierwsze objawienia i prosiła o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego. Odmówiliśmy tam Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Podczas wizyty w Wilnie nie sposób pominąć cmentarza na Rossie. To piękny i stary cmentarz. Mogliśmy oddać hołd poległym w walkach o Wilno w latach 1919-1920, a także marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, którego serce spoczywa w grobie jego matki - Marii z Billewiczów. Wśród żołnierskich mogił są też groby z 1939 r. Spoczywają w nich trzej żołnierze pełniący wartę przy Marszałku w nocy z 18 na
19 września 1939 r., gdy do Wilna wkraczała Armia Czerwona. Spacerując alejkami cmentarza na Rossie, wokół grobów znamienitych osób z życia społecznego, naukowego i kulturalnego, przerabialiśmy jakże pouczającą lekcję historii.
Mieliśmy też okazję zwiedzić cmentarz na Antokolu, gdzie również spoczywają polscy żołnierze, oraz dawny klasztor Bazylianów, przerobiony przez Rosjan na więzienie, w którym w latach 1923-1924 osadzony był Adam Mickiewicz. Wszystkich zmarłych spoczywających na wileńskich cmentarzach otoczyliśmy modlitwą i wspomnieniem.
W drugim dniu naszej pielgrzymki udaliśmy się do miejscowości Troki. Tutaj, w przepięknym kościele, uczestniczyliśmy we Mszy św. Później zwiedzaliśmy muzeum w zamku książęcym z przełomu XV i XVI w., położonym na wyspie. Kontury gotyckiego zamku, zielone wyspy oraz drewniane mosty łączące zamek z lądem, surowe piękno pagórkowatego krajobrazu - uczyniły ten niepowtarzalny zakątek miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów.
Po krótkim odpoczynku w Trokach, udaliśmy się do Kowna, położonego w rozwidleniu Niemna i Wilii. Zwiedziliśmy w nim Wyższe Seminarium Duchowne, kościół Księży Jezuitów, katedrę i Ratusz. Wieczorem wróciliśmy do Wilna.
W drodze powrotnej do Zelowa modliliśmy się jeszcze w katedrze w Mariampolu, przed relikwiami bł. bp. Jerzego Matulewicza - odnowiciela Księży Marianów. Z kolei w sanktuarium na Świętej Lipce odmówiliśmy modlitwę przed figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem i po wysłuchaniu koncertu na pięknych, bogato zdobionych organach, udaliśmy się do Stoczka Warmińskiego, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. przed wizerunkiem Matki Bożej Królowej Pokoju w Bazylice Mniejszej. Warto wspomnieć, że tu właśnie od 12 października 1953 r. do 6 października 1954 r. więziono Stefana kardynała Wyszyńskiego Był to rok kolejnej ofiary, cierpienia i odosobnienia, ale także czas modlitwy i medytacji. Prymas Wyszyński pisał wówczas: „Zamknięto mi usta na kłodę milczenia. Związano mi ręce i nogi festonami drutu, ale nic to, Matko. Masz oczy i dostrzeżesz wszystką niedolę dziecka Twego”.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni organizatorowi tej pielgrzymki - ks. proboszczowi Kazimierzowi Cioskowi oraz kierowcom: Sławomirowi Tokarczykowi i Grzegorzowi Twardowskiemu za możliwość nawiedzenia „Rzymu północy”.

Komunikat z 381. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

2018-11-20 06:47

BPKEP / Częstochowa (KAI)

Prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz ochrona osób małoletnich, jak również 85. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie - to główne tematy obrad 381. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 19 listopada na Jasnej Górze.

Bożena Sztajner/Niedziela

Biskupi przypominają o godności każdego życia ludzkiego, którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i narodzeniem. "W tym duchu biskupi proszą o modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci" - czytamy w komunikacie.

Podczas obrad Konferencja Episkopatu Polski przyjęła "Stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych". W komunikacie jest podkreślone, że: "Biskupi polscy wzywają do zdecydowanego przeciwstawiania się grzechowi i przestępstwu nadużyć wobec osób małoletnich. Przypominają, że ochrona dzieci i młodzieży jest niezbywalną częścią misji powierzonej Kościołowi".

Biskupi przyjęli relację delegatów Episkopatu Polski z październikowego Synodu w Rzymie, który był poświęcony młodzieży. "Ojcowie synodalni podkreślili potrzebę większego zaangażowania młodzieży w życie i misję Kościoła oraz konieczność tworzenia Kościoła "z młodymi", a nie tylko "dla młodych". Zaznaczyli, że trzeba tworzyć w naszych diecezjach i parafiach konkretne miejsca dające możliwość słuchania młodych oraz towarzyszenia im w rozeznawania ich powołania, charyzmatu, posługi i działania" - napisano w komunikacie.

W związku z tym, że w niedzielę 25. listopada wspominana będzie 85. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie biskupi proszą, aby w tym dniu "w sposób szczególny modlić się o pokój na świecie oraz w intencji ofiar głodu" .

Na zakończenie komunikatu księża biskupi, którzy po Zebraniu Plenarnym rozpoczęli doroczne rekolekcje, proszą wiernych o modlitwę w swej intencji i błogosławią Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami. Zachęcają jednocześnie do jak najlepszego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia m.in. przez udział w Mszach Świętych Roratnich i rekolekcjach adwentowych.

BP KEP

Komunikat z 381. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (dokumentacja)

Prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz ochrona osób małoletnich, jak również 85. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie - to główne tematy obrad 381. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 19 listopada na Jasnej Górze.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat z 381. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Dnia 19 listopada 2018 r. na Jasnej Górze miało miejsce 381. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

1. Na progu adwentu biskupi przypominają o godności każdego ludzkiego życia, którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i narodzeniem. W tym duchu biskupi proszą o modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

2. Kontynuując nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka biskupi wzywają do zdecydowanego przeciwstawiania się grzechowi i przestępstwu nadużyć wobec osób małoletnich. Przypominają, że ochrona dzieci i młodzieży jest niezbywalną częścią misji powierzonej Kościołowi. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski przyjęła "Stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych". Jest ono odpowiedzią na List Papieża Franciszka skierowany do Ludu Bożego dn. 18 sierpnia 2018 roku.

3. Pasterze Kościoła w Polsce przyjęli relację biskupów reprezentujących Konferencję Episkopatu na minionym Synodzie Rzymie. Ojcowie synodalni podkreślili potrzebę większego zaangażowania młodzieży w życie i misję Kościoła oraz konieczność tworzenia Kościoła "z młodymi", a nie tylko "dla młodych". Zaznaczyli, że trzeba tworzyć w naszych diecezjach i parafiach konkretne miejsca dające możliwość słuchania młodych oraz towarzyszenia im w rozeznawania ich powołania, charyzmatu, posługi i działania. Biskupi ufają, że to zaangażowanie wzmocni wyraźnie potencjał ewangelizacyjny Kościoła i pozwoli dotrzeć z orędziem Dobrej Nowiny także do tych młodych ludzi, którzy oddalili się od wspólnoty wierzących.

4. W niedzielę 25. listopada wspominamy 85. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Pasterze Kościoła w Polsce proszą, aby w tym dniu w sposób szczególny modlić się o pokój na świecie oraz w intencji ofiar głodu.

Po zakończeniu Zebrania Plenarnego biskupi, rozpoczynając swoje doroczne rekolekcje, proszą wszystkich wiernych o modlitwę.

Od tronu Matki Bożej Królowej Polski, księża biskupi błogosławią Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami oraz zachęcają do jak najlepszego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia m.in. przez udział w Mszach Świętych Roratnich i rekolekcjach adwentowych.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce Zgromadzeni na 381. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 19 listopada 2018 roku

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Włochy wspominają Wielki Głód na Ukrainie

2018-11-20 13:43

vaticannews / Rzym (KAI)

Włochy wspominają klęskę Wielkiego Głodu na Ukrainie (Holodomor). Z tej okazji specjalny list do wspólnoty ukraińskiej wystosował przewodniczący włoskiego episkopatu. W Rzymie organizowany jest szereg wydarzeń upamiętniających tę tragedię, m.in. projekcja filmu, wystawy artystyczne i spotkania z ludźmi kultury.

wikipedia.org
Zmarli z głodu na ulicy w Charkowie w 1932 r.

Wielki Głód to klęska, jakiej doświadczyły narody znajdujące się pod butem Związku Radzieckiego kierowanego przez Józefa Stalina w latach 1932-33. Aparat władzy zarządził wtedy powszechną i przymusową kolektywizację płodów rolnych. Według różnych szacunków, śmierć głodową poniosło prawie 10 mln ludzi, z czego około jedna trzecia mieszkańców terytorium ówczesnej Ukraińskiej SRR. 26 państw na świecie uznało tę tragedię za ludobójstwo, w tym Watykan, Polska i Stany Zjednoczone.

Znak głębokiej komunii i uczucia, które łączy ze wspólnotą ukraińską, opłakującą swoich bliskich, braterskiej gościnności, która jest prawdziwą solidarnością – tak kard. Gualtiero Bassetti nazywa w swoim liście spotkanie Ukraińców w neapolitańskiej katedrze i okolicznościową liturgię koncelebrowaną przez abp. Światosława Szewczuka oraz biskupów ukraińskich i włoskich. „Nie zapominać – pisze przewodniczący Episkopatu Włoch – nie znaczy jedynie patrzeć wstecz, ale przekazywać przyszłym pokoleniom to, co się wydarzyło, by nie zanikła pamięć o tym horrorze”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem