Reklama

Apelowe „głosów zbieranie”

2015-12-09 13:39

Abp Wacław Depo

BPJG/ Marek Kępiński

9 czerwca 2018 r.
Obietnica Maryi z Fatimy, że "Moje Niepokalane Serce zwycięży", domaga się naszej odpowiedzi, naszego współuczestnictwa. Dlatego dziękujemy Bogu - tak jak uczył nas Święty Jan Paweł II - że przychodzimy tutaj, "w tym świętym nawyku Polaków", na to miejsce, aby wsłuchać się, "jak bije serce Narodu w Sercu Matki". Bardzo cieszymy się dziećmi z Misji Katolickiej z Berlina, które modliły się dzisiaj z nami, bo to jest nasze wspólne zadanie poprzez wszystkie pokolenia: słuchać głosu bicia Serca Matki. Bo Ona po swojemu, po macierzyńsku, kształtuje nasze serca i życie.

5 czerwca 2018 r.
W tych dniach - poprzez sądy europejskie czy parlamenty - zmienia się definicję małżeństwa jako związku mężczyzny i niewiasty, jako wspólnoty. Światu, który tak definiuje te związki, trudno będzie zrozumieć naszą duchową rodzinę, którą tutaj jesteśmy. Kim jesteśmy dla siebie i kim jesteśmy dla Boga... Trzeba przypomnieć, że wszelkie odejście od Bożych przykazań i Bożych zamysłów względem rodziny jest zejściem na bezdroża, czyli donikąd. Dlatego prosimy: Królowo Rodzin, módl się za nami!

4 czerwca 2018 r.
Dnia 4 czerwca 1979 roku o tej porze był pośród nas Święty Jan Paweł II, po raz pierwszy jako papież. Podczas Apelu wypowiadał słowa Aktu Zawierzenia, prosząc o nową dojrzałość wiary dla Kościoła i o wewnętrzną jedność. Potwierdzamy, że nic się nie zmieniło. Ciągle musimy dążyć ku większej dojrzałości, większej wierności i wewnętrznej jedności. Dziękujemy Diecezji Kieleckiej za wierność i prosimy o większą miłość.

1 czerwca 2018 r.
Przed laty, odwiedzając w Zakopanem szpital dla dzieci - prewentorium pod Nosalem, od 9-letniego Roberta z inwalidzkiego wózka otrzymałem błogosławieństwo. Kiedy pochylałem się nad nim, on mi powiedział: "Niech Jezus Księdza błogosławi!". Wtedy powiedziałem: "Będę mówił o Tobie". On dzisiaj jest już dojrzałym człowiekiem... Ale uwierzmy w siłę wzajemnej modlitwy i błogosławieństwa, poczynając od naszych dzieci, którym teraz - wszystkim - z serca błogosławię.

31 maja 2018 r.
To nie jest przypadek, że dzisiaj w kalendarzu liturgicznym nakładają się dwie uroczystości: Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w domu Elżbiety i Zachariasza oraz Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Bożego Ciała. W obydwu tajemnicach dostrzegamy działanie Ducha Świętego, który pomaga rozpoznawać prawdę o Bogu, o każdym z nas. Ale pamiętajmy, że są dwa miejsca w Ewangelii, które mówią, że Jezus zapłakał. Jedno z nich wiąże się ze śmiercią Łazarza, bliskiego przyjaciela, a drugie dotyczy narodów i miejsc. Jezus zapłakał nad Jerozolimą i nad swoim narodem, który "nie rozpoznał czasu nawiedzenia Boga". I do tej pory tak trwa. Prośmy Maryję, żebyśmy jako Naród zawsze byli wierni Chrystusowi, Który jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

30 maja 2018 r.
Przed wielu laty, francuski pisarz pochodzenia żydowskiego Andre’ Frossard napisał książkę, której dał tytuł: „Bóg istnieje! Spotkałem Go”. Spotkałem Boga w Eucharystii. Dlatego, w duchu tego samego tytułu, życzę Wam wszystkim i błogosławię, na nowe odkrycie obecności Boga pośród nas i zrobienie mu miejsca w naszej codzienności, i w naszym życiu.

29 maja 2018 r.
Dobrze, że na progu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Bożego Ciała, Kościół wskazuje dzisiaj na postać Świętej Urszuli Ledóchowskiej, która swoje zgromadzenie dedykowała Najświętszemu Sercu Jezusa Konającego. I wypowiedziała bardzo ważne słowa: "Polska jeszcze nie zginęła, dopóki kochamy".

28 maja 2018 r.
37. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest dobrą sposobnością, żeby postawić sobie bardzo zasadnicze pytania: Czy znamy i modlimy się Jasnogórskimi Ślubami Narodu, które słusznie, od pokoleń nazywamy duchową konstytucją Polski? Powołujemy się często na konstytucje, które są wynikiem kompromisów politycznych, a czy jesteśmy wierni duchowi wiary i moralności? Czy bez prawdy i moralności można być prawdziwie wolnym i niepodległym? Królowo Polski, módl się za nami!

25 maja 2018 r.
Przedziwne jest zjawisko gromadzenia się ludzi w jednym miejscu. Tutaj odkrywamy, że jesteśmy jednością na fundamencie wiary i szczególnego zawierzenia Matce. Tutaj jesteśmy jedno jako Kościół i jako Naród. Podobni do witraża, który świeci od wewnątrz. I dlatego trudno jest zrozumieć, czym jest Kościół i czym jest wspólnota Narodu tym, którzy są na zewnątrz i nie rozumieją łaski wiary.

24 maja 2018 r.
Święty Jan Paweł II mocno nam przypomniał, że „nie ma miłości i śmierci na próbę”. Dlatego również nie ma życia na próbę i kapłanów „czasowych” w Kościele katolickim. To są dary miłości, które utrzymują się poprzez zmagania. Prosimy więc Maryję: Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

23 maja 2018 r.
Przeżywając setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, musimy sobie często stawiać pytanie: Jaki jest kształt prawdziwej wolności? Czy może być wolność prawdziwa, a jednocześnie z zatajeniem prawdy, również tej wewnętrznej, w sumieniach, bez nawrócenia, bez przemiany? Czy może być wolność prawdziwa na zewnątrz, kiedy okłamujemy siebie nawzajem? Dlatego prośmy Maryję, Matkę prawdziwej wolności, którą otrzymaliśmy z wysokości krzyża: Naucz nas odpowiedzialności za naszą wolność!

21 maja 2018 r.
Kościół ma Matkę. I to od Niej uczy się podprowadzania ludzi do Chrystusa. Aby patrzeć na Chrystusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Aby słuchać Chrystusa bardziej aniżeli ludzi. I żeby wypełniać wolę Boga tak, jak Ona, aż do końca...

20 maja 2018 r.
W dniu Zesłania Ducha Świętego warto wspomnieć słowa Jana Pawła II, które wypowiedział na lotnisku wojskowym w Radomiu, 4 czerwca 1991 roku: "Papież wierzy w wiatr Ducha Świętego, który wstrząsnął murami Wieczernika". Dlatego niech ten sam Duch Święty wstrząsa naszymi sumieniami dla odbudowy Rzeczypospolitej. I jeszcze drugie dopowiedzenie: "Trzeba wierzyć w mądrość narodu, który buduje na Ewangelii, Krzyżu i zaufaniu do Bogarodzicy".

19 maja 2018 r.
Przyznajmy, że w czasach historycznego i kulturowego zamętu, jak nigdy dotąd, potrzeba nam świateł i mocy Ducha Świętego, żebyśmy nie zatracili tożsamości i niepodległości Polski.

18 maja 2018 r.
Wspominając dzisiaj 98. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, warto przywołać jego słowa, które zapisał w "Tryptyku rzymskim": "Żyjemy ze świadomością daru. Jesteśmy obdarowani, chociaż tego nieraz nie umiemy nazwać. A winniśmy być znakiem widzialnym Odwiecznej Miłości". Niech się tak stanie!

17 maja 2018 r.
Duch Święty jest u początku każdego pragnienia ludzkiego serca. Dlatego uwierzmy w moc każdej, zarówno indywidualnej, jak i wspólnotowej modlitwy.

16 maja 2018 r.
Święci patronowie polscy, poczynając od Najświętszej Maryi Panny Królowej, poprzez Wojciecha, Stanisława, czy Andrzeja Bobolę do Świętego Jana Pawła II i Stefana kardynała Wyszyńskiego uczą nas zasadniczej prawdy: Polska jest jednością tylko na fundamencie wiary w Chrystusa. Tę wiarę przekazuje i przynosi Kościół. Czyż nam tak trudno zrozumieć tę prawdę? Powraca więc pytanie świętego Papieża: "Dlaczego historia płynie nieraz wbrew prądowi sumień...". Święci Niebiescy Patronowie nasi, módlcie się za nami.

15 maja 2018 r.
Pomimo, że nic nie zapisano w Ewangelii o obecności Maryi w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, to widzimy Ją modlącą się z Apostołami w Wieczerniku po Zesłaniu Ducha Świętego. Jakżeż tej modlitwy nam dzisiaj potrzeba? Dlatego jesteśmy tutaj razem. Może potrzeba tego oblężenia Jasnej Góry przez dzieci, nie tylko pierwszokomunijne, ale również te niepełnosprawne, które na co dzień przybywają do Matki. Niech ich cierpienie i modlitwa wraz z Maryją, przemieniają nasz świat.

14 maja 2018 r.
Z pewnością w domu rodzinnym nauczyliśmy się odbierać miłość matki jako pewną zależność. Coś podobnego zdarza się w życiu religijnym. Czujemy się nieraz uzależnieni od Matki Chrystusa, a to nie jest ta droga. To jest dar miłości. To jest obdarowanie i dlatego jesteśmy tutaj.

13 maja 2018 r.
W poemacie "Stanisław" kard. Karol Wojtyła pisał przed laty: "moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem”. Ale, że "nie wystarczyło słowo skierowane do króla o nawrócenie, potrzebna była krew". Doświadczył tego osobiście Święty Jan Paweł II. Ten przestrzelony pas sutanny, jak również sama sutanna, która znajduje się w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie, pokazują, że wiara nie jest tylko teorią. To jest życie, aż po jego krańce. Dlatego przez Maryję prośmy o żywą wiarę i świadectwo życia.

11 maja 2018 r.
W dniu wczorajszym minęło 40 dni od Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus swoim Wniebowstąpieniem otworzył nam Niebo. A jednocześnie papież Benedykt XVI przypomniał, że 13 maja 1917 roku ukazuje nam, że orędzie Fatimy i wstawiennictwo Matki jest nadal aktualne. Niebo jest otwarte nad nami. Ksiądz Biskup Ignacy Dec jutro poprowadzi konferencję Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, pod też znamiennym tytułem i hasłem: "Effatha, parafio, otwórz się!" To jest stałe zadanie. Bóg jest otwarty i pochylony nad nami i do każdego z nas mówi: "Otwórz się…!" Tak jak to uczynił nad nami od momentu naszego Chrztu.

1 maja 2018 r.
Opatrznościowa rola Świętego Józefa nie ograniczyła się tylko do ziemskich lat Jezusa. Ona rozciąga się na cały Kościół, na wszystkie pokolenia. Dlatego prośmy przez przyczynę Bogarodzicy Maryi, Jej Oblubieńca - Świętego Józefa, aby żadne doświadczenia Kościoła, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, nie stłumiły w nas wiary - wiary prawdziwej, czyli żywej więzi z Chrystusem, Jedynym Zbawicielem człowieka i świata.

30 kwietnia 2018 r.
Maryja, stojąc pod krzyżem na Golgocie stała się Świadkiem nie tylko „skandalu Krzyża”, ale głębi miłosierdzia Bożego, miłości potężniejszej od grzechu i śmierci. Przed 18 laty otrzymaliśmy dar Apostołki Miłosierdzia - Siostry Faustyny Kowalskiej poprzez jej kanonizację. Miłosierdzie to jest miłość, która przebacza i dotyka ludzkich sumień i serc, ale nie czyni nas niewolnikami. Nadal jesteśmy wolni. Pozwólmy Bogu działać w swoich sumieniach przez pośrednictwo Matki.

29 kwietnia 2018 r.
Ojciec Święty Franciszek w najnowszej adhortacji „Gaudete et exsultate” napisał, że „święci są najpiękniejszym obliczem Kościoła”. Postawmy więc pytanie: czy jesteśmy prawdziwie wdzięczni Bogu za dar naszych patronów? Pierwszą Patronką naszej Ojczyzny jest Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, a współpatronami są św. Wojciech, św. Stanisław BM, św. Stanisław Kostka, św. Andrzej Bobola, aż po ostatnią, wczoraj beatyfikowaną Hannę Chrzanowską. To jest piękna tradycja wiary Kościoła na ziemi polskiej. To nie jest grzebanie się w zakamarkach historii, ale to jest żywy płomień, który musi być stale rozniecany w naszych sercach, z pomocą Ducha Świętego.

26 kwietnia 2018 r.
Święty Jan Paweł II do młodzieży polskiej na Westerplatte powiedział, że każdy z nas musi odkryć w sobie taki system wartości, z którego nigdy nie wolno rezygnować. Są takie powinności, jak wolność, prawda, miłość, dobro. Trzeba je ocalić i obronić dla siebie i dla innych. Matko Dobrej Rady, módl się za nami!

18 kwietnia 2018 r.
W ten radosny czas Wielkiej Nocy wpisał się dzisiaj znak Ogólnopolskiej Pielgrzymki Seminariów z każdego zakątka naszej Ojczyzny. Przywołajmy pytanie, które postawił nam dzisiaj również abp Jorge Carlos Patron Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa z Watykanu: "Czy ta wiosna Kościoła wyda dojrzałe owoce?" Cieszyliśmy się nią. Ale rozumiemy, że to wszystko zależy nie tylko już od łaski Bożej, ale naszej ufnej współpracy, rozpoczynając od wspólnot rodzinnych.

16 kwietnia 2018 r.
Dzisiaj, kiedy wspominamy 91. rocznicę urodzin papieża Benedykta XVI, przytoczmy również dwie ważne daty: jego obecności tutaj, 26 maja 2002 roku, kiedy po wyświęceniu biskupa Zygmunta Zimowskiego, w 25. rocznicę swoich święceń biskupich, tutaj sprawował Eucharystię. A później druga wizyta – już 26 maja 2006 roku, jako Benedykta XVI, z nabożeństwem Eucharystycznym i zawierzeniem Maryi. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar jego osoby, że po pontyfikacie Świętego Jana Pawła II Wielkiego otrzymaliśmy go jako szczególnego Współpracownika Prawdy Bożej, a jednocześnie świadka wobec wszelkiej dyktatury relatywizmu i „dyktatury szyderstwa” wobec praw Bożych i ludzkich, począwszy od prawa naturalnego.
Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.

13 kwietnia 2018 r.
W tych dniach, kiedy wspominamy dramaty Katynia i wielu innych miejsc, aż po Smoleńsk, Warto przywołać słowa z Księgi Mądrości: "Zdawało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście, odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju" (Mdr 3, 2-3). Żyją…, bo prawda zawsze przebije się światłem Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania.

12 kwietnia 2018 r.
Przypomnijmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Maryję "Żywą Pamięcią Kościoła": skierowaną ku Bogu Ojcu, ku Bogu Synowi i ku Bogu Duchowi Świętemu. I myślę, że w tę wdzięczną pamięć Kościoła na ziemi polskiej, przez pośrednictwo Maryi wpisuje się dar koron z Diecezji Crotone, z racji 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. A dzisiaj przyjmują z tego miejsca Ikonę Jasnogórską do katedry w swojej diecezji, żeby tym bardziej ta pamięć serca, ale przede wszystkim świadectwo wiary było jak najbardziej pełne.

11 kwietnia 2018 r.
Stojąc przed Obliczem Matki, jesteśmy świadomi, że Ona zawsze uprzedza nasze prośby, że mówi Synowi o tym, czego nam brakuje. Tak się dzieje w dziejach naszego Narodu i naszych wspólnot. Ale Bóg potrzebuje potwierdzenia naszych pragnień, które mają być zgodne z Jego wolą.

10 kwietnia 2018 r.
Dzisiaj po raz kolejny potwierdzamy spełnienie modlitwy papieskiej, z czerwca 1979 roku, o Ducha Świętego, który odnawia oblicze ziemi, tej ziemi. Plac Piłsudskiego stał się na powrót Placem Zwycięstwa: prawdy nad kłamstwem, dobra nad złem. A Jasna Góra dalej jest Górą Zwycięstwa. Jesteśmy, pamiętamy i czuwamy… Bo słaby jest naród, który przestaje czuwać… w godzinie próby.

9 kwietnia 2018 r.
W ostatnich dniach Ojciec Święty Franciszek określił Maryję "Matką bliskości Boga". Na tym miejscu, 28 lipca 2016 roku, powiedział wprost: "Otrzymałem dar spojrzenia Matki". A przez Nią widzimy Boga. Maryjo, uproś nam łaską bliskości, teraz i na zawsze!

8 kwietnia 2018 r.
Za Świętym Piotrem możemy przyznać, że świat dlatego nas nie miłuje, a nawet nienawidzi, że nie jesteśmy jego własnością. Że zostaliśmy nabyci Krwią Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Prośmy Maryję, żeby wprowadzała nas w głębię tajemnicy Miłości miłosiernej, potężniejszej od wszystkiego.

7 kwietnia 2018 r.
Na progu Niedzieli Miłosierdzia wejdźmy w głębię światła miłosierdzia Bożego. Pierwszy promień to są słowa samego Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Drugi promień dostrzegamy wpatrując się w obraz Jezusa Miłosiernego i Jego przebite Serce i wołamy: „Jezu ufamy Tobie!” Trzeci promień to słowa Świętego Jana Pawła II i z tą świadomością odchodźmy z tego miejsca: „Jestem bardzo w rękach Boga”.

6 kwietnia 2018 r.
Piątek w oktawie Wielkanocy każe nam powrócić na chwilę do łez Maryi na Golgocie. Chrystus z pewnością je dostrzegł i osuszył swoim Zmartwychwstaniem, i przemienił na łzy radości. Dlatego prośmy Maryję, aby była przy nas zawsze, prowadząc nas w każdej chwili życia; w bólu i radości.

5 kwietnia 2018 r.
Na progu wspomnianego 2000 roku, Święty Jan Paweł II nazwał ludzi młodych strażnikami poranka. Oczywiście, chodzi o strażnictwo wiary i przekazanie tej wiary. Dlatego dzisiaj dziękujemy Bogu, że diecezja drohiczyńska poprzez Pasterzy jest strażniczką wiary Kościoła od pokoleń. Potwierdza to obecny biskup Tadeusz, który swoje posługiwanie rozpoczynał w Warszawie, a następnie posłany został do Moskwy i powrócił na ziemię polską. Podobnie jak jego poprzednik biskup Antoni Pacyfik poprzez Rzym wrócił do Polski na owe strażnictwo wiary świętej w naszych granicach. Dlatego dziękujmy Bogu za dziedzictwo wiary i prośmy Królową Polski o poszerzenie wiary w naszych sercach.

4 kwietnia 2018 r.
W jednej z antyfon wielkanocnych rozmawiamy z Maryją:
"Królowo Nieba, wesel się,
albowiem Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał jak powiedział.
Błagaj Boga za nami".
A świat wciąż wydaje wiele pieniędzy, żeby uaktualnić kłamstwo o wykradzeniu Jego Ciała. Czy tak trudno zrozumieć, że bez zmartwychwstania Jezusa wali się cały gmach ludzki?
Maryjo, błagaj Boga za nami!

28 marca 2018 r.
Na progu Wielkiego Czwartku wpatrujemy się w obrazy Maryi, czy to ukazujące Ją z Dzieciątkiem Jezus, czy w tak zwanej Piecie, gdy przyjmuje martwe ciało Syna. Czy dorastamy do pięknego, ale trudnego wyznania, że nie możemy żyć bez Chrystusa, że nie możemy żyć bez Eucharystii.

27 marca 2018 r.
Przed Obliczem Matki jest bardzo aktualna modlitwa naszego polskiego poety Romana Brandstaettera o dobroć i mądrość polskich słów i polskiej mowy. "Madonno Czarna, módl się o łaskę, aby żadne słowo nie czaiło się w do skoku, nie raniło, nie zabijało. Napełń myśli człowiecze".

26 marca 2018 r.
W szkole Maryi uczymy się o wartości i niepowtarzalności życia ludzkiego. Uczymy się również pokory, czyli prawdy o nas wobec Boga i prawdy o nas samych wobec innych. Ale nie pozwólmy, żeby nas upokarzano jakimkolwiek kłamstwem o nas i epatowaniem zła, które jest w świecie. Dlatego prosimy: Maryjo, Matko życia i Matko Kościoła, módl się za nami!

25 marca 2018 r.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że w dziedzictwie Świętego Jana Pawła II znajdują się i są kontynuowane dwa dzieła: Światowe Dni Młodzieży w różnych stronach świata i Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową zarówno w Rzymie, jak i w każdej diecezji, w każdej katedrze.
Tym bardziej cieszymy się dzisiaj, że na progu tych dni okazało się, że polska młodzież w wieku od 16 do 29 lat w rankingach światowych jest najbardziej religijną społecznością świata. Drodzy Młodzi, dziękujemy Wam za to świadectwo wiary. Bądźcie światłami nadziei dla Polski i świata.

24 marca 2018 r.
Na progu Wielkiego Tygodnia warto przywołać słowa dwóch przewodników na drogach naszego zawierzenia Bogu przez Maryję. Świętego Jana Pawła II, który ostrzegał nas, że "naród, który zabija własne dzieci nie ma przyszłości". Z kolei o kard. Stefanie Wyszyńskim mówiono, że był to prawdziwie mąż stanu, nie polityk. Ponieważ on myślał o przyszłych pokoleniach, a nie o wyborach. Dlatego prośmy Maryję: Matko życia i Królowo nasza, módl się za nami!

23 marca 2018 r.
Dzisiaj ulicami naszych miast przechodziły procesje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęły się również Ekstremalne Drogi Krzyżowe, które trwają i będą trwały aż do godzin porannych. A właśnie wobec innych „czarnych marszów”, te procesje przypominają słowa, które wypowiedział Bóg już w Starym Testamencie: "Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie!" Matko życia, módl się za nami!

22 marca 2018 r.
Wobec ideologicznego zamętu, który rozszerza się po polskiej ziemi w sprawie obrony życia ludzkiego, przypomnijmy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z Lubaczowa, z czerwca 1991 roku. „W imię neutralności światopoglądowej nie wolno odrzucać Boga, stanowiąc prawa dla ludzi”.

21 marca 2018 r.
Codziennie wypowiadamy słowo: "Jestem". Święta Edyta Stein - Teresa Benedykta od Krzyża, męczennica z Auschwitz - uczyła nas, że w tym słowie są cztery wymiary: „żyję, wiem, chcę i kocham”. A nam wciąż tak trudno odróżnić człowieczeństwo od praw zwierząt - czy to w Sejmie, czy w dyskusjach wszelkiego rodzaju.

20 marca 2018 r.
Za Świętym Pawłem Apostołem powtórzę, że naszym codziennym zadaniem jest „wzmocnić siły wewnętrznego człowieka”, bo ludzie „rozbrojeni duchowo” wcześniej czy później staną się niewolnikami. Dlatego prosimy Maryję: Matko naszej polskiej wolności i niepodległości, módl się za nami!

17 marca 2018 r.
Według tradycji Kościoła, na progu piątej niedzieli Wielkiego Postu zakrywamy wizerunki krzyża. Dlatego przychodzimy tutaj, bo któż jak nie Maryja wyprosi nam łaskę „przebijania się przez ciemność wiary”, przez ciemność naszych grzechów i słabości do osobistego spotkania z Chrystusem. Ale przyznajmy, że jeśli nawet je przeżywamy, to drżymy z niepokoju, że wrócimy do domu tacy sami… Maryjo, Matko Dobrej Przemiany, módl się za nami!

16 marca 2018 r.
Każdy szesnasty dzień miesiąca przypomina nam niezwykłe wydarzenie sprzed czterdziestu laty, październikowy wieczór wyboru Karola Kardynała Wojtyły na Następcę Świętego Piotra. Dlatego w tym samym duchu trzeba rozumieć jego prośbę wciąż aktualną zarówno dla świata, Europy, jak i Polski, którą wypowiedział w rok po zamachu na jego życie, z 13 maja 1982 roku: "Od zadeptania prawdy o Bogu w sercu człowieka, wybaw nas, Panie!"

15 marca 2018 r.
Niezależnie od tego, skąd przybywamy i kim jesteśmy, przyznajemy słuszność Cyprianowi Kamilowi Norwidowi: "Dopokąd idę, jestem pielgrzymem". Dlatego na tym miejscu odczytujemy zadanie: "Nie lękajcie się, pomimo nieznanego jutra. Nie lękajcie się nawet własnych słabości i zwątpień. "Powierz Panu swoją drogę, a On sam będzie działał."

9 marca 2018 r.
W jubileuszowym roku stulecia Odzyskania Niepodległości potwierdzamy tutaj, na tym miejscu, że w historii naszego Narodu "wolność krzyżami się mierzy". I jak uczył nas Święty Jan Paweł II, że pomimo, iż kraje Europy inaczej rozumieją i inaczej kosztuje ich wolność, to "nie pragnijmy Polski, która by nas nic nie kosztowała".

8 marca 2018 r.
Przypomnijmy, że w 2016 roku ranking społeczno-polityczny przyznał Maryi tytuł "Najbardziej wpływowej Kobiety świata". To jest zdumiewające! A kim jest Maryja dla nas? Jej imię tłumaczy się: Miłość Boga i człowieka,

7 marca 2018 r.
Postawmy sobie bardzo ważne pytanie: Co łączy Pola Lednickie z Jasną Górą? Odpowiedź może być tylko jedna: wolność i godność dzieci Boga. To powracanie do Chrztu Świętego w Lednicy oraz wspinanie się na Jasną Górę jest miarą polskiej tożsamości i Kościoła w Polsce.

6 marca 2018 r.
Wobec utraty pamięci historycznej trzeba przypominać, że w marcu 1968 roku Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński pisał i ostrzegał przed zagrożeniami Narodu rozpoczynającymi się od zaprzeczenia - „nie". Są nimi: niewiara, nienawiść społeczna, niemoralność i nietrzeźwość. Czy coś się zmieniło?... Prośmy Maryję, Matko Jedności - módl się za nami!

5 marca 2018 r.
W czasie Wielkiego Postu bardzo mocno powracają do nas słowa Autora Listu do Hebrajczyków: "Patrzmy na Chrystusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala". A z życiorysu Świętej Jadwigi Królowej usłyszymy słowa samego Chrystusa z wysokości Krzyża: "Czyń, co widzisz".

4 marca 2018 r.
Na półmetku Wielkiego Postu powrócił do nas Dekalog z Góry Synaj, Dziesięć Bożych Słów. Ojciec Święty Jan Paweł II w1991 roku powiedział: „Znad Bałtyku proszę Was, wszyscy moi Rodacy, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera prawdę Bożą i Boże Prawo. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało... Bo od tych Dziesięciu Słów zależy przyszłość człowieka, Narodu, państwa”, Polski, Europy i świata. Maryjo, uproś nam łaskę uświęcenia w prawdzie i wierności Prawu Bożemu.

3 marca 2018 r.
Zatrzymując się w godzinie Apelu Jasnogórskiego na tym miejscu, uświadamiamy sobie, że nasza więź z Chrystusem i Maryją to nie jest tylko sprawa prywatna, subiektywna, duchowa. My przynosimy ze sobą tych, których kochamy, którzy są z nami związani jakimikolwiek więzami, a więc to jest wspólnota, to jest Kościół. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!

28 lutego 2018 r.
W stulecie Odzyskania Niepodległości jako daru, który trzeba nie tylko utrzymać, ale zmagać się, żeby przekazać go kolejnym pokoleniom, warto zamyśleć się nad słowami Świętego Jana Pawła II, który powiedział, że "pamięć historyczna i macierzyńska troska Kościoła pomaga każdemu człowiekowi na przełomie wieków odzyskiwać tożsamość, żeby wiedział, kim jest wobec siebie nawzajem i dla innych".

27 lutego 2018 r.
W całej naszej polskiej historii wiara i wolność idą razem. Dlatego bądźmy czujni, bo gdy uderza się w wiarę, nie rozumiemy się w pojęciach wolności i gubimy na jej drogach. Prosimy Maryję, Matkę polskiej wolności i zawierzenia Bogu: módl się za nami!

26 lutego 2018 r.
Żyjemy w epoce nowego odkrywania Ducha Świętego i Jego roli w życiu Kościoła, również Kościoła w Polsce. A jednym z zadań Ducha Świętego dla Kościoła jest doprowadzenie nas do całej prawdy i przekonanie nas o grzechu. Dlatego prośmy Ducha Świętego przez wstawiennictwo Maryi, żeby świat nas nie rozgrywał zafałszowaną prawdą o nas samych, i o naszej historii.

25 lutego 2018 r.
Dwukrotnie w ciągu roku powraca do nas biblijna scena Przemienienia na Górze Tabor. Zawsze w drugą niedzielę Wielkiego Postu i w lecie 6 sierpnia. To nie jest tylko opowiadanie, będące wyrazem literatury pięknej. To jest rzeczywistość wiary. Bo nasze pragnienie nieśmiertelności, które jest w każdym człowieku, spotyka się z potwierdzeniem Zmartwychwstania Chrystusa. Maryjo, prowadź nas zawsze w głąb tajemnicy swojego Syna i przemieniaj nas!

24 lutego 2018 r.
Nietrudno dziś zauważyć, że Jasna Góra nam odmłodniała…, a Matka Boża wciąż ta sama, wczoraj, dziś i na wieki, Boża i ludzka. I tak, jak mówi poeta ksiądz Kazimierz Wójtowicz: "Szepce Synowi do ucha alfabetyczny spis naszych braków, ale i naszych pragnień i nadziei". Bądźmy światłami nadziei w świecie, jeszcze przed Synodem Biskupów i zawsze…

23 lutego 2018 r.
W zadanym przez Ojca Świętego Franciszka „Dniu Postu” na intencję pokoju w świecie, Kościół wskazuje nam również na niezwykłą postać Świętego Polikarpa, biskupa i męczennika z roku 155. Umierał na stosie dlatego, że nie poszedł na kompromis udawania wyznania wiary w Chrystusa i ukłonów wobec bożków tego świata. Maryja - Świadek niezawodnej nadziei i Święci Niebiescy Męczennicy niech nam upraszają odważną wiarę i świadectwo na co dzień.

18 lutego 2018 r.
Święty Jan Paweł II ilekroć przybywał tutaj, na to miejsce, uczył nas zapisywania kolejnych dat i wydarzeń w Niepokalanym Sercu Maryi. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj rodzice Pana Prezydenta Andrzeja Dudy zapisują kolejną datę ślubu Pana Prezydenta i jego małżonki Agaty, polecając ich zadania, rodzinę i wzajemną miłość. Prośmy więc Maryję, aby wyprosiła nam wiarę, żeby każda rodzina była silna Bogiem, a wtedy będziemy zwyciężać prawdą i miłością wobec narodów świata.

17 lutego 2018 r.
Przypomnijmy, że w czasie ciemności stanu wojennego, Święty Jan Paweł II powiedział: "Pamiętajcie, że człowiek nie jest powołany do klęski". W tym kontekście chcemy dzisiaj podziękować i ucieszyć się zwycięstwem złotego medalisty Kamila Stocha. Ale do niego dobrze odnoszą się słowa: „zwyciężaj, ale nie triumfuj”. "Bo to zwycięstwo - powiedział - tak jak wszystkie dał mi Bóg". To jest prawdziwa polskość i związana z nią katolickość. Prośmy o wierność łasce niezależnie od stanu i ciemności.

16 lutego 2018 r.
Na progu swojego pontyfikatu Ojciec Jan Paweł II pisał w encyklice "Redemptor hominis", że „Kościół nie może odstąpić człowieka, którego narodziny, los, przeznaczenie, cierpienie i śmierć są zjednoczone z Chrystusem”. Tym bardziej zdumiewające jest to, że jeszcze w roku 1966, Karol Wojtyła pisał: "Ta więź z Chrystusem sprawia, że każdy w naszej Ojczyźnie może poczuć się u siebie". Dlatego prośmy, aby nie traktowano nas jako wspólnoty zamkniętej na innych.

15 lutego 2018 r.
Wspominamy dzisiaj Błogosławionego Księdza Michała Sopoćko, szczególnego przewodnika na drogach duchowych Świętej Siostry Faustyny i kultu Miłosierdzia Bożego. To on przestrzegał nas, że największym niebezpieczeństwem naszego czasu jest zeświecczenie dusz ludzkich. Że ateizm i laicyzacja nie walczy dzisiaj z dogmatami wiary, ale podkopuje światopogląd nadprzyrodzony, pokazując bezsens życia duchowego; że człowiek nie powinien mieć żadnych pragnień poza ziemią. Dlatego prosimy, Maryjo, Matko Chrystusa i Kościoła, prowadź nas!

14 lutego 2018 r.
Jesteśmy świadkami, że spełniła się prośba Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, żeby "być startym na proch dla Niepokalanej", żeby "dla Niej zdobyć cały świat". W jego wypadku oznaczało to – oddać życie za jednego człowieka. Niestety, w naszym świecie, bez spojrzenia wiary na Chrystusa ukrzyżowanego i również Jego Matkę, nawet tytuły "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" nie mają wartości? Nie mają znaczenia? Nie mają siły przebicia przez kłamstwo? Maryjo, wspomóż i prowadź!

13 lutego 2018 r.
Rozpoczynając drogi wielkopostne, zawierzamy się Maryi. Potrzeba nam przez znak popiołu – który jutro będziemy przyjmować na nasze głowy – widzieć również udział Maryi w zwycięstwie, które dał Jej Chrystus w tajemnicy Wniebowzięcia. Wówczas została ocalona od zetlenia w proch i ma udział w miłości, która jest potężniejsza od śmierci.

11 lutego 2018 r.
Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Chorego nazwał Maryję Matką Ufności. I tak jak Ona przyjęła ciało swojego Syna z wysokości Krzyża, tak bierze każdego z nas - a zwłaszcza uświadamiamy to sobie wobec braci i sióstr cierpiących - w swoje ręce i przedstawia Synowi.

9 lutego 2018 r.
Szczególny wyznawca tego miejsca, jakim jest Henryk Sienkiewicz, opisujący właśnie owe zwycięstwo - bo nie mówimy o obronie Jasnej Góry, ale zwycięstwie Maryi tutaj, na tym miejscu - zapisał kiedyś w „Radach dla Polaków”, że w czasach trudnych „samemu trzeba wytrwać w prawdzie i innym pomóc wytrwać…”. Przyjmijmy te słowa...

5 lutego 2018 r.
W oczekiwaniu na beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, warto powracać do jego nauczania. I tak w przemówieniu w Niepokalanowie, w szczególnym miejscu związanym z męczennikiem Auschwitz, Świętym Maksymilianem Marią Kolbe wypowiedział bardzo ważne słowa: „Nienawiścią nie obronimy Ojczyzny, a przecież musimy ją bronić. W naszej Ojczyźnie nie może być zwycięstw przez nienawiść. Trzeba zwyciężać prawdą i miłością społeczną”. Maryjo, prowadź! Święty Maksymilianie, módl się za nami!

4 lutego 2018 r.
Biblijny Hiob przypomniał nam dzisiaj, że „życie jest wojowaniem”. Dlatego mamy prawo i obowiązek pogłębiać naszą wiarę z pomocą Ducha Świętego, a jednocześnie walczyć z niewiarą i kłamstwem. Przyjmijmy na nowo i odczytujmy wciąż słowa Świętego Jana Pawła II z Kielc, kiedy uczy nas o miłości ojca i matki. Ale wskazał również na „tę ziemię, która jest moją Matką…” „Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta Ojczyzna! ". To było jedno z najmocniejszych przemówień Papieża zmagającego się o prawdę o nas i prawo do życia. Maryjo, Matko życia, Matko naszego Narodu, módl się za nami!

3 lutego 2018 r.
Jeszcze w czasie posługi kard. Karola Wojtyły w Krakowie, w latach siedemdziesiątych, usłyszeliśmy słowa: "Kościół z radością i nadzieją przyjmuje fakt, że w czasach niemałego zakłamania są ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, którzy pragną być w prawdzie, być sobą wobec Boga". Przyjmijmy to wołanie i uczyńmy je swoim!

2 lutego 2018 r.
Życie Maryi jest dowodem, że może być miłość do końca i na całe serce. A poetka Anna Kamieńska dopowie: „każdą miłość trzeba donieść do śmierci. Bo wówczas dopiero staje się nieśmiertelna”… i wchodzi w wieczność życia Bożego.

1 lutego 2018 r.
Święty Jan Paweł II, wskazując na tajemnicę Najświętszej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa - powiedział: "trzy serca a jedna miłość". To jest również i nasze zadanie: dla polskich rodzin, dla wspólnot życia konsekrowanego i dla Kościoła oraz dla życia Narodu. Maryjo, uproś nam łaskę jedności serc i sumień.

31 stycznia 2018 r.
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według Świętego Marka usłyszeliśmy o zdumieniu nad genealogią Jezusa: "Czy nie jest to Syn Maryi i Józefa – cieśli, którego znamy? Skąd u Niego ta mądrość? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce!" To zdumienie nie przebiło się w stronę uznania w Nim Syna Bożego i Mesjasza. Tak jest do dzisiaj, ludzie nie mogą przebić się ponad człowieczeństwo Jezusa. Bez pomocy Ducha Świętego - jak pouczył nas Święty Paweł - nikt z nas nie powie, że Jezus jest naszym Panem i Bogiem. Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami!

30 stycznia 2018 r.
W kolejnych dniach zmagań o prawdę historyczną, warto przywołać słowa Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane tutaj, na Jasnej Górze, 15 września 1968 roku: "Pierwszym obowiązkiem wobec Ojczyzny jest szacunek dla jej historii". I pomimo wielu naszych słabości, trzeba przeciwstawić się „jakiejkolwiek krucjacie” wobec dziejów naszego Narodu. Królowo Polski, módl się za nami!

29 stycznia 2018 r.
Nie trzeba zbyt mocno przypominać, że od samego początku tożsamość Narodu zbiega się u nas z tożsamością Kościoła. W tym kontekście warto przypomnieć męczeńską ofiarę polskich kapłanów, zwłaszcza w niemieckich obozach w Dachau i Auschwitz… Cieszymy się, że Kościół wyniósł ich na ołtarze. Że są świadkami naszej przeszłości, ale ku teraźniejszości i przyszłości. Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami!

28 stycznia 2018 r.
Od daty 28 maja 1981 roku, czyli od śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego tutaj, na Jasnej Górze, każdego 28. dnia miesiąca, zanoszona jest do Boga ufna modlitwa. Dzisiaj, kiedy dzieli nas już ten czas - mamy nadzieję, łaski spełnionej w Bogu – od daru beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, przypominamy sobie jego osobistą i wspólnotową odpowiedzialność za Kościół i Ojczyznę oraz myślenie o przyszłych pokoleniach. Dlatego tytuł "Prymasa Tysiąclecia", jak najbardziej oddaje charakter jego posługi i daru życia.

21 stycznia 2018 r.
Niejednokrotnie możemy usłyszeć, że Kościół jest zacofany, zamknięty, że brak w nim postępu. Tymczasem każdy postęp w Kościele oznacza przede wszystkim wierność łasce i wierność swojemu powołaniu, a wtedy dorastamy do świętości. Świętość jest prawdziwym postępem człowieka i jego zwycięstwem.

20 stycznia 2018 r.
Na progu swojego pontyfikatu Ojciec Święty Franciszek wypowiedział bardzo znamienne, ale - przyznajmy - szokujące zdanie: "Kto nie modli się do Boga, modli się do diabła". Zaś w tegorocznym Orędziu do dziennikarzy, do świata mediów, przestrzega, że kto produkuje fake newsy, sieje kłamstwo i zło, i służy diabłu. Dlatego prośmy Maryję, która jest Matką Wcielonego Słowa, ażebyśmy byli uświęceni w prawdzie, a wolni od nienawiści.

19 stycznia 2018 r.
Dziś wydarzyła nam się rzecz niezwykła. Oto Arka Noego „przypłynęła” na Jasną Górę do Maryi, która jest Arką Przymierza Boga z ludźmi, bo dała nam Syna Bożego - Jezusa Chrystusa. Dlatego dziękujemy, że mogliśmy razem z Wami przeżyć radość, nadzieję i miłość, która nas łączy i jest źródłem życia.

18 stycznia 2018 r.
Wobec dramatu podziału chrześcijan trzeba nam zrozumieć bardzo podstawową prawdę, że jedynym fundamentem jedności jest Jezus Chrystus, a sprawcą jedności jest Duch Święty. Powracajmy więc do przemówienia św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa w Warszawie, z 2 czerwca 1979 roku. Mówił wówczas: "Kościół przyniósł Polsce klucz do zrozumienia jej dziejów - Jezusa Chrystusa. I nie wolno Go wyłączać z jakiegokolwiek wymiaru życia”. A jednocześnie: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi".

17 stycznia 2018 r.
Przed apelowym błogosławieństwem warto zamyśleć się nad słowami, które zapisał Karol Wojtyła: "jesteśmy narodem wpisanym w Boga, nadzieją na życie i na wieczny pokój". Kiedy dzisiaj przeżywamy już XX Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, trzeba przypomnieć, że historia narodu Izraela, począwszy od jego zarania aż po Holocaust - podobnie jak i historia Polski jest dowodem żywotności Boga w narodzie. Jesteśmy narodem życia i nadziei na przyszłość - wbrew „czarnym marszom”.

16 stycznia 2018 r.
W godzinie naszego trwania na Apelu Jasnogórskim, gdy Ojciec Święty Franciszek odwiedził więzienie dla kobiet w Santiago de Chile i przemawia tam na temat prawdziwej wolności, wierzymy, że prawdziwa wolność przyszła do nas przez Chrystusa zrodzonego z Maryi. Dlatego sprzeciwiamy się wszelkim fałszywym wolnościom, które zniewalają poprzez „czarne marsze” i wszelkie dni oznaczone na „czarno”. Prośmy Maryją jako Matkę życia i Matkę prawdziwej wolności, żeby wspomogła nas w naszych zmaganiach o życie.

15 stycznia 2018 r.
Ojciec Święty Franciszek, który dzisiaj pielgrzymuje do Chile, w ostatnich dniach wezwał nas do odchodzenia od religijności nawykowej. Ale warto w tym kontekście przywołać słowa papieża Benedykta XVI, który mówił, że "bez żywej więzi z Chrystusem grozi nam pustynnienie życia religijnego, przynoszące suchość i bezowocność". Prośmy Maryję, jako Matkę nowego życia o łaskę żywej wiary.

14 stycznia 2018 r.
Święty Paweł Apostoł postawił nam dzisiaj bardzo mocne pytanie: „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i Duch Boży mieszka w was?” Bardzo się cieszę, że jest z nami Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, razem z wiernymi dekanatu świętokrzyskiego, który od lat trudzi się nad sprawą jedności chrześcijan, jedności kościołów. Dlatego trzeba przypomnieć, że bez fundamentu krzyża Chrystusowego nie będzie ani pokoju, ani jedności.

13 stycznia 2018 r.
Przed laty przyszła do nas pokusa, która objawiła się w następującym wyznaniu: "Wierzę w Boga, wierzę w Chrystusa, a nie wierzę w Kościół". Dzisiaj często słyszymy kolejną pułapkę: "Jesteśmy zmęczeni nie Bogiem, ale Kościołem". A tymczasem Kościół to nie jest muzeum z reliktami przeszłości, ale to są żywi ludzie – święci i grzesznicy, potrzebujący nawrócenia. Starajmy się być prawdziwi, z własnym charakterem i własną tożsamością.

12 stycznia 2018 r.
65 lat temu nominowano Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego kardynałem w Kościele. We wrześniu 1953 roku, a więc 5 miesięcy później, ogłoszono go zdrajcą Narodu. Ale Opatrzność wyprowadziła go w tytule milenijnym - "Prymas Tysiąclecia". Dzisiaj oczekujemy już na beatyfikację Kardynała Wyszyńskiego i o nią się modlimy. W tym kontekście postawmy pytanie: Jaka jest siła, która pozwala przetrwać i żyć? – Miłość Boga, Kościoła i Ojczyzny.

11 stycznia 2018 r.
Jeden z katolickich dziennikarzy stawia bardzo zasadnicze pytanie: Jak sprawić, aby pośród nas było jak najwięcej ludzi szczęśliwych, czyli błogosławionych, żyjących Ośmioma Błogosławieństwami Jezusa? I daje odpowiedź: Błogosławmy ich. Tak, przywróćmy znak Bożego błogosławieństwa na naszych czołach, poczynając od najmniejszych, rodzących się dzieci, aż po najstarszych ludzi naszych wspólnot. Błogosławimy Was...

10 stycznia 2018 r.
Od Maryi uczymy się, że dzieło zbawienia to nie tylko inicjatywa i działanie samego Boga, ale to jest również otwartość i współpraca człowieka - otwartość na łaskę. I od tej współpracy nie ma żadnej amnestii.

9 stycznia 2018 r.
W najbliższych dniach będą odczytywane w Sejmie projekty obywatelskie, które są kolejnym zmaganiem o życie wobec projektu za śmiercią. Dlatego prośmy Maryję, aby Duch Święty, również przez Jej wstawiennictwo, wypraszał odwagę wiary w każdym głosowaniu. Aby w naszej Ojczyźnie było poszanowane prawo do życia.

8 stycznia 2018 r.
W pierwszy dzień Nowego Roku wchodziliśmy z prośbą o błogosławieństwo Pana, żeby Oblicze Boże rozpromieniło się nad nami, nad każdą naszą wspólnotą. Tutaj, na terenie archidiecezji, mamy wspólnoty takie, jak Księży Kanoników Laterańskich, Siostry Obliczanki czy Siostry Najświętszego Imienia Jezus, które w charyzmacie mają Oblicze Jezusa. A chyba wciąż – jak mówił Cyprian Kamil Norwid – „mało jest ludzi, którzy chcą się objawić”, czyli pokazać swoją prawdziwą twarz. Prośmy, abyśmy byli prawdziwi…

7 stycznia 2018 r.
Przeżywając święto Chrztu Pańskiego, uświadamiamy sobie głęboką więź z Chrystusem poprzez nasze zanurzenie w życie samego Boga. Ale warto zamyśleć się nad słowami, które w latach jeszcze osiemdziesiątych wypowiadał Święty Jan Paweł II: „Kiedy świat próbuje rozpaczliwie ułożyć życie poza Bogiem, poza Jego prawem, Kościół niezmiennie wskazuje na Jezusa Chrystusa - Jedynego Odkupiciela człowieka”. Poza Chrystusem nie ma życia.

Konsekracja Kościoła Św. Rodziny na Kalwarii w Praszce

2018-06-17 22:01

Ks. Tomasz Śleziak

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim, a ta świątynia, którą dziś uroczyście poświęcamy, niech nieustannie brzmi radosnym śpiewem całego ludu”. Tymi słowami 17 czerwca br. powitał wszystkich przybyłych na Kalwarię w Praszce, budowniczy i Kustosz tamtejszego Sanktuarium i Proboszcz Parafii Św. Rodziny, Ks. Prałat Stanisław Gasiński.

Fotofax

Dzień ten wpisuje się złotymi zgłoskami w 30.-letnią historię parafii na Kalwarii w Praszce i 15.-letnią historię tamtejszego Sanktuarium. Tego dnia bowiem Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, przewodniczył uroczystości poświęcenia kościoła parafialnego Św. Rodziny. Na Kalwarię w Praszce z tej okazji przybyli między innymi liczni kapłani z Ks. Infułatem Marianem Mikołajczyk z Częstochowy i Ks. Prof. Janem Przybyłowskim z UKSW z Warszawy na czele. Kawalerowie i Damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wraz ze swym Zwierzchnikiem w Polsce JE Panem Józefem Dąbrowskim. Siostry Nazaretanki, Felicjanki i Michalitki. Swoją obecnością uświetnili uroczystość Bracia Kurkowi z Krakowa, Pan Kapitan Bogusław Marciniak ze Szczecina oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej. Przybyli również przedstawiciele Parlamentu RP, Pan senator Grzegorz Peczkis, oraz Pan Poseł Leszek Korzeniowski. Władze powiatów Oleskiego i Wieluńskiego, oraz władze Miasta i Gminy Praszka. Wśród zgromadzonych w dużej ilości parafian i pielgrzymów liczną grupę z kilkunastoma pocztami sztandarowymi stanowili Strażacy z całego Powiatu Oleskiego. Przybyli tym chętniej, iż tego dnia w trakcie obrzędu poświęcenia kościoła Św. Rodziny w jego głównym ołtarzu zostały zainstalowane relikwie Św. Floriana, który jest szczególnym patronem i opiekunem braci strażackiej.

Zobacz zdjęcia: Konsekracja Kościoła Św. Rodziny na Kalwarii w Praszce

Liturgia poświęcenia kościoła Św. Rodziny rozpoczęła się od procesji z Domu Parafialnego do kościoła Sanktuaryjnego gdzie Pasterz Kościoła Częstochowskiego dziękując Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia za dotychczasowe łaski, zawierzył Jej Kościół Częstochowski, Parafię na Kalwarii w Praszce oraz samego siebie na dalsze lata. Jako wotum złożył Jej „Złotą Różę”, która została zainstalowana obok cudownego, ukoronowanego papieskimi koronami wizerunku Matki Bożej. Po wstępie, wielobarwna procesja wyruszyła pod drzwi nowo poświęcanego kościoła, gdzie został on oddany przez przedstawicieli Parafii na wieczną chwałę Boga i na wieczne jego tam zamieszkanie. Ks. Prałat otworzył z polecenia Ks. Arcybiskupa główne drzwi, a wszyscy wierni za swoim Arcypasterzem weszli do świątyni i wypełnili ją po brzegi.

W homilii dostojny celebrans mówił między innymi: „Raduję się dziś z Wami, że mogę wejść w ten stworzony cud, wzrastania Kościoła na tym miejscu, że mogę być razem z Wami świadkiem wiary pokoleń, która wyrażała się w trudzie budowania tej świątyni”. Po homilii Ks. Arcybiskup kontynuował wyjątkowe, kolejne obrzędy liturgii poświęcania kościoła takie jak: wspomniane zainstalowanie relikwii Św. Floriana w ołtarzu głównym, namaszczenie ołtarza i ścian świętym olejem krzyżma, okadzenie ołtarza, kościoła i zebranych wiernych, oświetlenie ołtarza i całego kościoła i następującą po nich Liturgię Eucharystyczną. Po komunii św. Najświętszy Sakrament został uroczyście wniesiony do tabernakulum, przy którym zapłonęła wieczna lampka. Na zakończenie Ks. Prałat podziękował Ks. Arcybiskupowi oraz wszystkim kapłanom i wiernym świeckim za przybycie i pomoc w budowie kościoła i jego wyposażeniu. Nie zabrakło też podziękowań od wiernych parafii, którzy przy tej okazji podziękowali swojemu proboszczowi za wszystko czego dokonał na Kalwarii w Praszce przez 30. lat istnienia parafii i 15. lat istnienia Sanktuarium.

W dowód wdzięczności wobec Ks. Prałata Stanisława Gasińskiego i ku modlitewnej pamięci, została przez Parafialną Radę Ekonomiczną i Duszpasterską oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, ufundowana pamiątkowa tablica przy wejściu głównym do kościoła Św. Rodziny. Przed końcowym błogosławieństwem głos zabrał jeszcze Ks. Arcybiskup, który zwracając się do budowniczego kościoła Św. Rodziny i Kalwarii w Praszce powiedział: „Chciałbym właściwie jednym zdaniem, ale zapożyczając sobie słowa Św. Jana Pawła II, podziękować Bogu i Ks. Prałatowi Stanisławowi, za to co tu jest na Kalwarii w Praszce.” Przypomniał tu słowa Św. Jana Pawła II do Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego z października 1978 r., który powiedział o nim „Nie byłoby tego Papieża Polaka, gdyby nie Twoja heroiczna wiara i zawierzenie Bogu”. Odnosząc się do tych słów Pasterz Kościoła Częstochowskiego kontynuował: „Ja myślę, że te słowa dobitnie odnoszą się do Ciebie Ks. Prałacie Stanisławie i do zamysłu serca oraz tych pielgrzymich realizacji Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Gdybyście tutaj nie zawierzyli Bogu na wzór tamtego miejsca jakim jest Kalwaria Zebrzydowska, z tym samym obrazem i spojrzeniem. To miejsce nadal byłoby jakąś łąką, pustynią czekającą na przeobrażenia. To, że tutaj jesteśmy przestrzeni ducha i ciała łączącej Boga z ludźmi i ludzi pomiędzy sobą, to jest niewątpliwie opatrznościowa Wasza zasługa”. Całość zakończyło odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”. Liturgię uświetnił śpiew parafialnej scholii, chóru z Parafii Św. Bartłomieja z Gliwic oraz Kwintet Dęty Blaszany z Opola. Nad przebiegiem uroczystości czuwał Ceremoniarz Biskupi Ks. Prałat Krzysztof Bełkot oraz Ks. Prof. Kazimierz Szymonik z pomocą diakonów i kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Kościół jako dom Boga, jest uprzywilejowanym miejscem Jego przebywania ze swym ludem. Radujmy się kolejnym miejscem w naszej Archidiecezji, gdzie Bogu zamieszkać się spodobało.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rodzinny Piknik Misyjny na Kruczej

2018-06-18 15:46

Anna Buchar

Możliwość przymierzenia strojów z krajów misyjnych, quiz misyjny z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci, konkursy i zawody sportowe, występy zespołu Mały Asyż i chóru parafialnego Borromeo, wystawa misyjna, grill, słodkości, a przede wszystkim dobra zabawa – w niedzielę, 17 czerwca w ogrodzie klasztornym ojców franciszkanów we Wrocławiu odbył się Rodzinny Piknik Misyjny.

Anna Buchar
Rodzinny Piknik Misyjny w ogrodzie klasztornym ojców franciszkanów

Piknik poprzedziła Msza św. sprawowana o godz. 10.00 w kościele św. Karola Boromeusza. W homilii o. Marian Melnyczuk - franciszkanin z Bołszowiec na Ukrainie, dzielił się swoim doświadczeniem posługi duszpasterskiej poza granicami Polski. Misjonarz zauważył, że w naszym życiu nie mamy częstej styczności z ziarnem, które zdaniem duchownego podobne jest do słowa. – Słowa, w których mówimy o dobroci, o miłości, o życzliwości i o przebaczeniu, bez uczynków są tylko pustymi słowami. Tak jak ziarno, które położone na stole nie przynosi plonu. Małe, acz proste słowa, stają się wielkim skarbem – dziełem, z którego chcą zaczerpnąć inni ludzie. Moi drodzy starajcie się nosić te dobre owoce, które daje nam Słowo Boże – mówił franciszkanin.

Po Eucharystii rodziny z dziećmi udały się do ogrodu klasztornego ojców franciszkanów, gdzie rozpoczął się zorganizowany przez wrocławską Grupę Misyjną Rodzinny Piknik Misyjny. - Celem wydarzenia jest rozpropagowanie i zachęcenie do działania na rzecz misji – mówi Halina Sasin, animator Grupy Misyjnej. – Tutaj każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno dla ciała, jak i dla ducha – dodaje.

Co cenne, do organizacji wydarzenia włączyły się wszystkie grupy działające przy parafii. – Cieszymy się, że mogłyśmy włączyć się w organizację tego wspaniałego przedsięwzięcia. Razem z Czesią, Grażyną i Krysią piekłyśmy ciasta, aby w ten sposób choć trochę przysłużyć się potrzebującym – mówi pani Teresa, z przynależącej do parafii gr. Ojca Pio i Rycerstwa Niepokalanej. Włączył się także posługujący w parafii o. Rafał Będkowski, który sam przebywał niegdyś na misjach w Uzbekistanie. Franciszkanin namalował kilka obrazów, z których uzyskany dochód przeznaczony zostanie na pomoc działaniom misyjnym.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem