Międzynarodowy Dzień Teatru • 27 marca

Teatr w świecie wartości

Czy potencjał wolności artystycznej jest ograniczony? Czy teatr może bawić, uwrażliwiać, burzyć święty spokój, pobudzać do refleksji, agitować, pomagać człowiekowi stać się lepszym, prowokować, a nawet gorszyć itd? Może. To wszystko i więcej mogą czynić zarówno teatr, jak i ludzka wolna wola naturalnie sprzęgnięta z wolnością artystyczną.

Zobacz

powrót do źródła

Włącz światło

Czym rozjaśnić swoje życie? Co sprawia, że możemy realnie ocenić naszą relację z Bogiem? Czy jest ona taka, jakiej pragniemy?

Zobacz
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Reklama

Apelowe „głosów zbieranie”

2015-12-09 13:39

Abp Wacław Depo

Polub nas na Facebooku!

18 marca 2017 r.
Przy Niepokalanym Sercu Maryi i za wstawiennictwem Świętego Józefa uczmy się wciąż od nowa godności i powołania mężczyzny, męża i ojca. Znamiennym dowodem, również duchowego ojcostwa są papieskie pierścienie ofiarowane dla Świętego Józefa. W obrazie Świętego Józefa w Kaliszu znajduje się pierścień Świętego Jana XXIII, natomiast Święty Jan Pawła II podarował swój pierścień dla Świętego Józefa czczonego w wadowickiej Górce Ojców Karmelitów. To są żywe dowody wstawiennictwa i szczególnej pomocy Świętego Józefa.

16 marca 2017 r.
Droga maryjna jest wpisana w życie Kościoła na ziemi polskiej od samego początku, od momentu naszego Chrztu. Ale uczmy się od Świętego Jana Pawła II owych złożonych rąk i zgiętych kolan, aby wstając i wychodząc z naszych domów, świątyń, stawać się świadkami wiary. I temu z serca błogosławię. Błogosławionej drogi maryjnej!

11 marca 2017 r.
Święty Jan Paweł II powiedział wprost: „Nie będzie zjednoczenia Europy, kiedy nie stanie się Europą ducha”.

10 marca 2017 r.
W ostatnich dniach na ulicach Warszawy niesiono tablicę z napisem: „Czarna Madonna miała wybór”, właśnie z konturami naszej Matki i Królowej. Tak, potwierdzamy. I dziękujemy Jej za to, że dała nam Pana i Zbawiciela. Pamiętajmy, że „tam, gdzie rozlewa się zło, jeszcze więcej obfituje łaska” Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

9 marca 2017 r.
W słynnej książce "Raport o stanie wiary" kard. Józef Ratzinger w roku 1986 pisał: "Kryzys koncepcji Kościoła, kryzys moralności, kryzys, który dotknął kobiety ma tylko jeden ratunek. Ratunek, który skutecznie przetrwał przez wszystkie wieki historii chrześcijaństwa, a jest nim Maryja". Czas, by wreszcie świat, Europa i Polska przyjęły ten Ratunek na nowo…

8 marca 2017 r.
W modlitwie i przepowiadaniu Jasną Górę nazywamy często Kaną polskiego Kościoła. A w Kanie Galilejskiej Jezus, spełniając prośbę Maryi i odpowiadając cudem, uwypuklił godność i rolę „geniuszu kobiety”. Życzymy i prosimy dla Was, abyście potwierdzały w sobie i dla innych „geniusz kobiety”.

7 marca 2017 r.
W roku 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej, jak i 100-lecia Fatimy uwierzmy na nowo w moc modlitwy różańcowej, bo w niej Maryja dowodzi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

6 marca 2017 r.
W duchowej spuściźnie Świętego Jana Pawła II znajdujemy słowa mówiące, że każde dobrze przeżyte "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo" to jest odkrycie i odbudowanie w nas miłości Boga na wzór Maryi. Potwierdzajmy tę miłość!

5 marca 2017 r.
W całym Kościele modliliśmy się dzisiaj, aby postępując na drogach Wielkiego Postu, wchodzić coraz bardziej w głębię tajemnicy i zrozumienia Chrystusa. Winniśmy sobie uświadomić, że należąc do Chrystusa, jesteśmy i będziemy kuszeni, prowokowani, aby na zło odpowiadać agresją. Ale w Chrystusie, przez wstawiennictwo Maryi, zawsze zwyciężymy.

3 marca 2017 r.
Święty Jan Paweł II wielokrotnie uczył nas, że nie ma życia na próbę, miłości na próbę i śmierci na próbę. Dzisiaj mówimy również: nie ma kapłaństwa na próbę. Dlatego w naszych kościołach modlimy się w intencji kapłanów, o ich przejrzystość i wierność łasce, żeby przekazywali ją tym, którym mają służyć. Ale wszelkie interpretacje, że intencją Ojca Świętego Franciszka jest aby pokazywać i atakować złem w pseudosztukach jest nadinterpretacją i krzywdą dla Kościoła na ziemi polskiej.

1 marca 2017 r.
Tutaj, na Jasnej Górze, w „szkole Maryi” zdobywamy pewność, że tylko w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym człowieczy los i ludzki proch odzyskują swoją wartość i nadzieję życia…

28 lutego 2017 r.
Maryja zawsze wskazuje nam na swojego Syna, Jedynego Odkupiciela człowieka. A On wskazuje na dary Ducha Świętego, zwłaszcza na tym nowym progu Wielkiego Postu: Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To On doprowadzi was do całej prawdy, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości Bożej, o sądzie Bożym i to On was uczyni świadkami, aż po krańce ziemi.

22 lutego 2017 r.
Święty Jan Paweł II bardzo często podkreślał, że zadaniem uniwersytetów i szkół wyższych jest służyć prawdzie. A to oznacza dźwigać w górę, ku człowieczeństwu. Temu dziełu i zadaniu służy również film, który wszedł na nasze ekrany "Zerwany kłos", o błogosławionej Karolinie Kózkównej. Ona woła do nas – wobec tych prowokacji, które idą przez naszą Ojczyznę – wybierajcie: błogosławieństwo czy przekleństwo, życie czy śmierć. Maryjo, Matko życia, módl się za nami.

21 lutego 2017 r.
To zdumiewające, że kiedy w Warszawie rozpoczęło się pokazywanie prowokacyjnego przedstawienia "Klątwa", Pan Jezus nas uprzedził, mówiąc w ostatnią niedzielę wprost do każdego z nas: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują". Bo sztuka nie jest po to, aby demaskować człowieka jako wstrętnego obrzydliwca. Ale jako istotę Bożą, stworzoną na obraz Boga samego. Dlatego prośmy: My chcemy Boga w naszych rodzinach, w książce, w szkole, w teatrze, w naszej Ojczyźnie, w każdym wymiarze naszego życia i serca.

16 lutego 2017 r.
W jednej z modlitw Święty Jan Paweł II mówił: "Maryjo, z tego miejsca wielkiego zawierzenia widać Polskę i cały Kościół… Zawierzam Ci wszystko i wszystkich". Z całą pewnością do pogłębienia tego aktu nie przyczynia się ponad 100 tysięcy wróżbitów i pseudowyznawców New Age w Polsce, zarejestrowanych według polskiego prawa. Czymże – wobec takiej liczby – jest wspólnota zaledwie 27 tysięcy kapłanów posługujących na ziemi polskiej.
Maryjo, uproś nam łaskę uświęcenia w prawdzie!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

15 lutego 2017 r.
W kontekście ostatnich naszych przeżyć społecznych... możemy przypomnieć sobie słowa Jana Pawła II, że poczucie grzechu jest jakby termometrem życia religijnego. Bez odniesienia do Boga zatraca się granice zła, nienawiści, kłamstwa.
Maryjo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

14 lutego 2017 r.
Warto dzisiaj przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II z Gniezna, z czerwca 1979 r., że narody słowiańskie przez szczególne pośrednictwo świętych Cyryla i Metodego zdumiały się, że Ewangelię głosi się w ich rodzimym języku. Każdy z narodów Europy, niech dzisiaj odkrywa siebie w tajemnicy Chrystusa, Maryi i Kościoła.

13 lutego 2017 r.
W setnym roku Objawień w Fatimie, każdy 13. dzień miesiąca przypomina nam to maryjne orędzie. „Niebo jest otwarte…, ale czy dorastamy do tych wymagań łaski i przemienionego życia

12 lutego 2017 r.
Ilekroć stajemy wobec Oblicza Matki i Jej Syna, zdajemy rachunek sumienia, a jednocześnie egzamin z naszego człowieczeństwa i wiary. Bo Maryja, Cała Piękna tego nas uczy… I stawiamy sobie pytanie: Czy my bardziej ufamy Bogu, czy sobie?

11 lutego 2017 r.
Na wzór Maryi, na każde doświadczenie wiary, zarówno to radosne, jak i trudne, winniśmy odpowiedzieć wdzięcznym Magnificat: „Uwielbiaj duszo moja Boga, za wielkie rzeczy, które mi czyni…”

10 lutego 2017 r.
W jutrzejszym Orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty Franciszek pouczy nas, że winniśmy być zdumieni łaską Boga, którą codziennie otrzymujemy. Tutaj, na tym miejscu, w sposób szczególny doświadczamy miłości miłosiernej Boga przez Jej Niepokalane Serce, które nas dźwiga i wspiera.

04 lutego 2017 r.
W jutrzejszej Ewangelii usłyszymy bardzo zobowiązujące słowa Jezusa: "Wy jesteście solą ziemi; Wy jesteście światłem świata" (Mt 5,13-14). Czy dorastamy do tych słów, czy dorabiamy sobie inne miary, mówiąc: powinniśmy być, ale nie umiemy. Wy jesteście...

03 lutego 2017 r.
Podziwiamy mądrość Kościoła, który ukazuje nam bliskość tajemnic pierwszego piątku i pierwszej soboty każdego miesiąca. Obrazy Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi są przed naszymi oczyma w naszych domach. Niech ta mądrość będzie zawsze mocą polskich domów.

02 lutego 2017 r.
Uwierzmy na nowo w moc tłumaczenia imienia Maryi przez Świętego Jana Pawła II, że jest to „świat odnowiony miłością”. Bóg to sprawił i potrzebuje dzisiaj naszego serca, naszego umysłu i naszego świadectwa.\

01 lutego 2017 r.
Jutrzejsze święto tradycja Kościoła nazywa "Świętem Spotkania". Przyjmijmy tę nazwę jako zadanie. Bo kto oddala się od Maryi, ten nie znajdzie drogi ku Chrystusowi.

26 stycznia 2017 r.

26 stycznia 2017 r.
W naszych wspólnotach i w naszej Ojczyźnie codziennie przeżywamy różne tajemnice, poczynając od radosnych poprzez trudne. Ale pamiętajmy, że odkąd Maryja wypowiedziała swoje „tak” dla Boga i Chrystusa, również i nas nosi pod swoim Sercem.

25 stycznia 2017 r.
Czuwając przy Maryi, która jest „pełna łaski”, chcemy doświadczyć tego, co przeżył Święty Paweł Apostoł, gdy usłyszał: „Wystarczy ci mojej łaski”. Uczyńmy wszystko, aby łaska, którą otrzymujemy, nie okazała się daremna...

24 stycznia 2017 r.
Na co dzień możemy doświadczyć, bliskości i daru spojrzenia Matki z Jej bardzo prostym przesłaniem: Nie lękajcie się! Chrystus jest z wami! Nieśmy więc, tę ufność i nadzieję...

23 stycznia 2017 r.
Stawiamy sobie kolejne, bardzo zasadnicze pytanie: Czego uczy nas codziennie Maryja? Uczy nas, że prawda o nas samych, niezależnie od tego, kim jesteśmy, musi mieć miarę służebności, bo inaczej może się obrócić przeciwko człowiekowi.

22 stycznia 2017 r.
Sprawa, czy nawet tajemnica utraconej jedności Kościołów chrześcijańskich, jak również sprawa utraconej polskiej solidarności w wymiarach duchowych, to nie jest tylko kwestia prywatna czy nawet społeczna. To jest tajemnica zmagania się Boga o człowieka, o każdą wspólnotę, również o naród polski. Maryjo, Matko jedności, przyczyń się za mani!

21 stycznia 2017 r.
Bez rozpoznawania prawdy, nigdy nie będzie pomiędzy nami jedności. To odnosi się zarówno do Kościoła, do Narodu, jak i do naszych wspólnot. Dlatego prośmy Maryję, która jest Matką jedności spraw Bożych i spraw ludzkich, o codzienną pomoc.

20 stycznia 2017 r.
W dniu dzisiejszym warto przypomnieć, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest prawie równoległa do czasów naszej Konstytucji. Dlatego nie powinno dziwić, że kolejni prezydenci kładą rękę na Biblię i wypowiadają słowa: "Niech Bóg błogosławi Amerykę".
Dlaczego u nas, tego rodzaju gesty rządzących naszym krajem są widziane jako klerykalizm polityki, a jednocześnie politycy układają nowe dekalogi i normy etyczne do przegłosowania... Dlatego prośmy: "Królowo Polski, bądź z nami w każdy czas".

19 stycznia 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy zapis, że tłumy garnęły się do Jezusa. Ale każdy z nich, każdy człowiek otrzymał potrzebną łaskę: uzdrowienia, potrzebną siłę. Czyż nie podobnie jest z nami? Czy to na jasnogórskich błoniach, czy tutaj w kaplicy... Potwierdza to świadectwo Ojca Świętego Franciszka: "Otrzymałem dar spojrzenia Matki". Niech to będzie naszym udziałem, ale i naszym świadectwem.

18 stycznia 2017 r.
Byłoby wielką naiwnością sądzić, że bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i wszystkie wydarzenia, które przeżyliśmy w roku poprzednim – 1050-lecie Chrztu, Akt uznania Chrystusa naszym Panem i Zbawicielem, Światowe Dni Młodzieży, pobyt Ojca Świętego na Jasnej Górze – mają tylko wymiar ludzki. To jest dar Matki, który otrzymujemy także w tym roku, w 300-lecie Koronacji Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i 100-lecie objawień Maryi w Fatimie. Nie jesteśmy sierotami, mamy Matkę…

17 stycznia 2017 r.
Słusznie podkreśla się, że chrześcijaństwo jest religią napięcia pomiędzy tym, co już się wydarzyło, a pomiędzy tym, co jeszcze przed nami. A źródłem niezawodnej nadziei jest zawsze: "wczoraj, dziś, ten sam, także na wieki, Jezus Chrystus". Dlatego ktoś, kto zdaje się nie zauważać tego odniesienia, niech nie przekonuje świata i ludzi o dobru wspólnym.

16 stycznia 2017 r.
W bliskości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przyjmijmy aktualność słów Świętego Jana Pawła II, który podkreślił, że każda jedność wymaga oczyszczenia pamięci i gotowości do przebaczenia. Każda jedność...

15 stycznia 2017 r.
Wielką troską Świętego Jana Pawła II było, aby w najwyższym poszanowaniu na ziemi polskiej było duchowe i fizyczne macierzyństwo i ojcostwo. A każde dziecko, które tutaj dzisiaj wpatruje się w Oblicze Matki i Syna, i każde dziecko naszych rodzin, również to oczekiwane, jest dowodem, że Pan Bóg nie wypuszcza z rąk swego stworzenia. Tylko umiejmy Mu być wdzięczni…

14 stycznia 2017 r.
Na tym miejscu od pokoleń uczymy się i przeżywamy tajemnicę Kościoła. Z pomocą przychodzi nam Litania loretańska, która najpierw podkreśla, że Maryja jest Matką Chrystusa i Zbawiciela, a następnie zwracamy się do Niej, jako Ucieczki Grzeszników, Wspomożenia Wiernych, Królowej Polski. To jest nasza odpowiedź: pierwszeństwo łaski, a dopiero później tajemnica grzechu…

13 stycznia 2017 r.
Do tych rocznic wskazanych przez Ojca Wiesława i do 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej, dołączmy jeszcze jedną rocznicę. Mianowicie, 13 stycznia 1964 roku Biskup Karol Wojtyła otrzymał nominację na Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. Już wtedy wskazał, że wielkim niebezpieczeństwem jest usuwanie niektórych prawd wiary na margines. Prośmy go, abyśmy byli zawsze całością i jednością w wierze.

12 stycznia 2017 r.
W duchu Maryjnego "Magnificat" chcemy dzisiaj zaświadczyć, że nasze serca drżą z radości w Panu i przed Maryją, bo obudzono w nas nową nadzieję na jedność w Ojczyźnie na fundamencie wiary.

10 stycznia 2017 r.
Jeden z polskich teologów zauważa, że to nie jest przypadek, iż europejskość kojarzy się coraz częściej z odejściem od norm moralnych. Chciałbym przy tym przypomnieć i powiedzieć: Nie wyrażamy zgody! Bo to nie jest przypadek, że po raz kolejny ośmiesza się Wizerunek Jasnogórskiej Matki swoistym „przymknięciem i przymrużeniem oka”, żeby odejść od norm… Żeby nie przyjąć prawdy o Matce Bożej i o Jej Synu w historii Narodu.

9 stycznia 2017 r.
Ojciec Święty Franciszek wskazał na dwie drogi współczesnego świata, które są bardzo niebezpieczną chorobą. Pierwszą jest znieczulenie sumienia, a drugą - doprowadzenie do rozpaczy. Dlatego w duchu Świętego Jana Pawła II ośmielam się powiedzieć: "Jak nigdy dotąd, potrzeba nam mocy nadziei, która jest siłą przebicia od Boga, na wszelkie ciemności życia i śmierci".

8 stycznia 2017 r.
Sakrament Chrztu Świętego dał nam wolność dzieci Boga. Dlatego trzeba sobie tym bardziej uświadomić o zagrożeniach różnego rodzaju wolności. Od wolności do samooszukiwania siebie poprzez nazywanie zła dobrem… poprzez wolność zniesławiania świętości i wartości chrześcijańskich. Maryjo, Matko Chrystusa i prawdziwej polskiej wolności, módl się za nami…

7 stycznia 2017 r.
Weszliśmy w kolejny rok od Jubileuszu Chrztu Polski. Wiara, która otrzymaliśmy w darze ustawiła na naszych drogach Boże Przykazania. Dlatego, jak mówi współczesna kolęda: „przestańmy złem się bawić” i nie dyskutujmy na temat Bożych Przykazań, które można by zmieniać poprzez głosowanie..

6 stycznia 2017 r.
Bez odniesienia do Chrystusa i bez tradycji dzisiejsze Orszaki Trzech Króli nie miałyby sensu. Również chrześcijaństwo, które nie jest związane z życiem, które nie byłoby etyczne i moralne, też nie ma sensu i przyszłości. Dlatego prośmy o wierność przez przyczynę Maryi.

5 stycznia 2017 r.
W dramacie Karola Wojtyły „Zdumienie nad Jednorodzonym" Autor podkreśla, że Maryja nie tylko odkrywa światło w Chrystusie, ale że On jest Światłem. Dlatego nie pozwólmy, aby ogarnęła nas ciemność, która poza Chrystusem jest źródłem wszelkich podziałów.

4 stycznia 2017 r.
Na przełomie starego i nowego roku ogłoszono w Europie i świecie, że słowem dominującym w 2016 roku jest pojęcie „postprawdy”. Czyli, że nie ma już obiektywnej prawdy… Dlatego prośmy Maryję, żeby nie przestawała nas przybliżać do Bożego i Jej Syna, Który jest Prawdą, Drogą i Życiem.

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Nie ma drugiego takiego narodu EDYTORIAL

Święta miłości kochanej Ojczyzny... – oto najprostsza, a zarazem najbardziej wymagająca definicja patriotyzmu. »
Bp Piotr Libera

Reklama


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas