Reklama

Ważne rocznice

2016-12-28 14:21

Ks. Krzysztof Hawro
Edycja zamojsko-lubaczowska 1/2017, str. 4-5

Tomasz Siwczuk
Życie duchowe parafii naznaczone jest działalnością licznych grup duszpasterskich

Dzień 17 grudnia zapisał się w pamięci wielu z nas, bowiem tego dnia świętowaliśmy 80. urodziny Ojca Świętego Franciszka. Dla parafii św. Michała Archanioła w Zamościu data ta skrywa jeszcze dwie inne warte zauważenia rocznice: 5-lecie poświęcenia kościoła i 25-lecia działalności Legionu Maryi we wspólnocie parafialnej

Rocznicowe obchody wpisały się w rekolekcje adwentowe, które dla wspólnoty parafialnej wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czas rekolekcji był czasem przygotowania się na spotkanie z przychodzącym Panem, ale też czasem naznaczonym wdzięcznością za dar świątyni i wspólnoty parafialnej oraz działających w niej grup i stowarzyszeń modlitewnych i apostolskich.

Historia świątyni i parafii

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Zamościu wybudowany został w 1911 r. jako garnizonowa cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego. W latach międzywojennych usunięto ze świątyni wieżę z cerkiewną kopułą znad prezbiterium, dwie kopułki znad kruchty oraz attyki. W miejsce wieży z kopułą powstała sygnaturka. Kościół otrzymał jednorodne wyposażenie, na które składały się neobarokowe ołtarze: główny i dwa boczne oraz ambona. Miejsce ikonostasu zajął ołtarz z obrazem „Chrystusa na tle Wawelu” namalowany przez miejscowego artystę Edwarda Kopcińskiego (obecnie obraz znajduje się w muzeum Kurii Diecezjalnej w Zamościu). 12 kwietnia 1979 r. erygowano parafię pod wezwaniem św. Michała Archanioła, czyniąc dotychczasową cerkiew świątynią parafialną. Od początku l. 80. XX wieku czynione były przez ks. Eugeniusza Golińskiego starania o rozbudowę świątyni. Wysiłki te zostały sfinalizowane i w l. 1985-91 kościół przebudowano i powiększono. Autorem projektu przebudowy był zamojski architekt Jan Radzik. W sierpniu 2011 r. ostatecznie połączono rozbudowaną część kościoła przez położenie posadzki z tego samego marmuru w dawnej części świątyni. Zabieg ów pozwolił zakończyć ostatecznie długie lata rozbudowy i przygotować ołtarz i kościół do poświęcenia. Aktu tego dokonał biskup zamojsko-lubaczowski – obecnie metropolita częstochowski Wacław Depo 17 grudnia 2011 r. Piąta rocznica poświęcenia świątyni wpisała się złotymi literami w tegoroczne rekolekcje adwentowe. Główne uroczystości rocznicowe obchodzone były 17 grudnia podczas Mszy św. o godz. 18.

Duszpasterstwo w parafii

W bogatą historię parafii św. Michała Archanioła w Zamościu wpisuje się działalność kapłanów posługujących w tej wspólnocie w ciągu minionych lat i obecnie, zarówno proboszczów, jak i wikariuszy. Na szczególną uwagę zasługują tu proboszczowie z ostatnich lat: ks. prał. Eugeniusz Goliński, ks. prał. dr Eugeniusz Derdziuk, ks. kan. Waldemar Kostrubiec i pełniący obecnie posługę proboszcza ks. prał. dr Wiesław Galant. Dzięki ich staraniom powstawały i rozwinęły się liczne grupy modlitewne i stowarzyszenia apostolskie. Wśród tych grup i stowarzyszeń szczególne miejsce zajmuje Legion Maryi, który, podejmując swój apostolat, przez ostatnie 25 lat współtworzy przede wszystkim duchowe zaplecze parafii.

Reklama

Pod sztandarem Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze prezydium Legionu Maryi w parafii św. Michała Archanioła w Zamościu powstało 17 grudnia 1991 r. Tworzenia prezydium w tej wspólnocie parafialnej podjęli się legioniści z prezydium Matki Bożej Zamojskiej, działającego wówczas przy zamojskiej kolegiacie. Na patronkę prezydium wybrano Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. – Powstaniem naszego prezydium zajęli się legioniści z katedry, m.in. siostra Maria Sadło i siostra Julia Rodzik. Pierwsze spotkanie było wyznaczone na wtorek, przyszło nas chyba ze 40 osób – jak dobrze pamiętam. Oczywiście, wielka spontaniczność z naszej strony, entuzjazm, każdego ciągnęło do tego Legionu. Był to, niestety, chwilowy zryw, potem krótka stagnacja, a potem Legion zaczął się rozwijać i powiększać – wspominała podczas spotkania siostra Grażyna Kutyła, od 25 lat zaangażowana w legionowy apostolat.

25. rocznica powstania Legionu Maryi w tej parafialnej wspólnocie była kolejnym powodem do dziękczynienia, składanego Bogu i Matce Najświętszej, wpisującego się w tegoroczne rekolekcje adwentowe. Uroczyste dziękczynienie za dar Legionu Maryi rozpoczęło się o godz. 15.30 modlitwami wstępnymi, którym przewodniczył ks. Krzysztof Hawro, zastępca kierownika duchowego Komicjum Legionu Maryi w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, który przewodniczył także dziękczynnej Eucharystii. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali: ks. prał. dr Wiesław Galant i ks. dr Sławomir Korona. Obecny też był ks. prał. Eugeniusz Goliński, dzięki któremu od 25 lat Legion Maryi jest obecny we wspólnocie parafialnej. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Krzysztof Guzowski. W oprawę Eucharystii czynnie zaangażowali się jubilaci z wszystkich prezydiów, działających obecnie w parafii, bo godnym zauważenia jest fakt, że z pierwszego prezydium, założonego ćwierć wieku temu, powstały jeszcze inne prezydia: drugie pw. Matki Bożej Licheńskiej, trzecie pw. Królowej Różańca Świętego, czwarte pw. Matki Bożej Fatimskiej i piąte pw. Matki Bożej Pięknej Miłości. Oprócz tych pięciu prezydiów, w których swój apostolat podejmowali i nadal podejmują dorośli, na przestrzeni tych 25 lat powołano też prezydium młodzieżowe pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i prezydium dziecięce Najświętszej Maryi Panny.

Obecnie spotkania Legionu Maryi odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18 w sali legionowej na plebanii. Do stałych zadań Legionu w parafii należą: modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, modlitwa za parafię i kapłanów tu pracujących, obsługa liturgiczna Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, adoracja w pierwsze piątki miesiąca, odwiedzanie chorych, apostolstwo w więzieniu, apostolstwo indywidualne oraz prace na rzecz parafii po uzgodnieniu z księdzem proboszczem w zależności od potrzeb. Aktywna działalność Legionu Maryi w tej wspólnocie przyczyniła się – zgodnie z zapisami legionowego podręcznika – do powstania Kurii Legionu Maryi pw. Matki Bożej Dobrej Rady.

Rocznicowe wspomnienia

– Ta uroczystość ma szczególny charakter. Oto bowiem mija 25 lat od powstania pierwszego prezydium Legionu Maryi w naszej parafii. Każdy jubileusz skłania do refleksji. Zastanawiamy się, w jakim stopniu udało się nam zrealizować powołanie do Legionu Maryi? Czy byliśmy wierni złożonemu przyrzeczeniu? Czy właściwie wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, by bardziej otworzyć się na działanie Bożej łaski i czy innych doprowadziliśmy do Boga? – pytała na zakończenie Eucharystii Grażyna Kutyła, Prezydent Kurii Matki Bożej Dobrej Rady, która dziękowała Bogu za dar Legionu Maryi, a kapłanom za duszpasterską troskę i obecność na drodze legionowej formacji.

Dziękczynna Eucharystia i modlitwy Legionu Maryi to główny punkt rocznicowych uroczystości. W radość spotkania wpisała się także wspólna agapa w Centrum Pastoralnym przy parafii. Z kroniką w ręku Legioniści wspominali początki istnienia poszczególnych prezydiów, dzielili się przy tym swoim świadectwem, opowiadając o swoich początkach i drogach wiodących ich do legionowego apostolatu. Była to niezwykła okazja, dająca możliwość nabycia nowych doświadczeń i mocy płynącej ze świadectwa, jakie daje przynależność do Legionu Maryi.

Tagi:
świątynia parafia

Diamentowa parafia na Żernikach

2018-06-13 10:08

Agnieszka Bugała
Edycja wrocławska 24/2018, str. V

Wszystko w życiu parafian w Żernikach Wrocławskich zaczęło się w 1958 r. od dekretu ówczesnego abp. Bolesława Kominka, który w małej osadzie na południu dużego miasta powołał do życia nową parafię – mówił w powitaniu Dariusz Lewera. Od tamtej chwili minęło 60 lat. Świętowanie diamentowego jubileuszu było okazją do wspomnień i wzruszeń

Agnieszka Bugała
Podziękowanie ks. Rusnakowi

Tonie były lata chude. Parafianom i kolejnym księżom proboszczom udało się wiele, ale do największych osiągnieć należy bez wątpienia budowa kościoła pw. Matki Bożej Pompejańskiej. W 2003 r., gdy parafię objął ks. prał. Tadeusz Rusnak, odnowił kościółek Serca Pana Jezusa, ale po pewnym czasie okazało się, że mieszkańców przybywa i w świątyni coraz ciaśniej. Spytał mieszkańców, czy daliby radę podjąć się trudu budowy nowego kościoła. Rada Parafialna – jak wspominają po latach – nie mogła mu odmówić. W 2006 r. podjęto decyzję o budowie, a dziś, zaledwie 12 lat później, nowy kościół nie tylko mieści bez trudu dużą liczbę wiernych, ale zachwyca ciepłym wystrojem, który przynagla do modlitwy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sophia Loren: kiedy widzisz i słuchasz Franciszka, masz chęć wierzyć

2018-06-16 16:56

ts / Rzym (KAI)

Dzięki papieżowi Franciszkowi gwiazda włoskiego filmu 83-letnia Sophia Loren czuje się znowu mocniejsza w wierze. „Obecny papież bardzo pomaga ludziom w ich wierze”, powiedziała aktorka w wywiadzie dla katolickiego czasopisma „Famiglia Cristiana”.

wikipedia.org

Loren przyznała, że praktykuje wiarę „trochę na własny sposób”. W niedzielę ogląda zawsze w telewizji modlitwę Anioł Pański z papieżem. Podkreśliła, że jego bezpośredni sposób bycia oraz wypowiedzi dają poczucie bezpieczeństwa. „Kiedy go zobaczyłeś i posłuchałeś, masz naprawdę chęć żyć i wierzyć, wierzyć, wierzyć”, podkreśliła Loren.

Jednocześnie znana włoska aktorka wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją w jej kraju, a zwłaszcza ludźmi, którzy nie są w stanie się przebić. „Nie, nie jestem optymistką, to wszystko napełnia strachem”, wyznała Loren dodając, że pozostaje tylko modlitwa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Włochy: święto motocyklistów z inicjatywy misyjnego biskupa

2018-06-18 21:08

vaticannews.va / Isola del Gran Sasso d’Italia (KAI)

Setki motocyklistów zebrały się wczoraj w Isola del Gran Sasso d’Italia w centralnych Włoszech. Inicjatorem spotkania był bp Giulio Mencuccini. W programie spotkania przewidziano wspólne zwiedzanie, Mszę św. oraz nabożeństwo z upamiętnieniem zmarłych motocyklistów i błogosławieństwem dla żyjących.

Julia A. Lewandowska

72-letni bp Mencuccini, pomysłodawca przedsięwzięcia, motocyklami interesował się od dziecka. Na Borneo w Indonezji, gdzie posługuje, każdy z jego księży ma motocykl, nie tyle z pasji, co z konieczności. Na Borneo nie ma dróg, tego typu maszyna jest więc koniecznością w pracy duszpasterskiej, aby być blisko ludzi – mówi hierarcha.

O genezie święta i jego owocach powiedział nam sam biskup motocyklista: "Inicjatywa święta motocyklistów rozpoczęła się 2 lata temu, dla przyciągnięcia uwagi, ponieważ dziś na motocyklistów wiele osób nie patrzy przychylnie. Dlatego rozpocząłem to święto, którego elementem jest nie tylko wymiar duchowy, ale powiedzielibyśmy, wymiar solidarności – mówi bp Mencuccini. – Także motocykliści mają serce i uczucia. Podczas Mszy solidarności zbieramy fundusze, na projekt, który będzie realizowany w mojej diecezji, w Sanggau. W tym roku przedstawiłem raport z tego, co udało nam się zrobić dzięki funduszom ze spotkania sprzed dwóch lat. Utworzyliśmy internat dla dziewcząt w Nanga Taman, w Sanggau. Mieszkają tam 44 dziewczęta, które dzięki temu mogą uczęszczać do szkoły średniej".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem