Reklama

BETEL - Zakupy z sercem - Deribie Mekanene

Forum Młodych. Rodzina – to drużyna

2016-12-15 10:00

Agnieszka Grudzińska
Edycja częstochowska 51/2016, str. 4

Agnieszka Grudzińska

Tytułowe hasło towarzyszyło konferencji, która odbyła się 28 listopada 2016 r. w auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Jej celem były promowanie wśród młodzieży oraz nauczycieli tematyki związanej z funkcjonowaniem rodziny oraz zachęta do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie (OOWoR), która w tym roku odbyła się po raz pierwszy w Polsce, a została zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Gośćmi konferencji byli: Grażyna Przasnyska – przewodnicząca Komitetu Głównego OOWoR, która przekazała informacje dotyczące jej organizacji i przebiegu, oraz koordynator olimpiady – ks. dr Michał Tunkiewicz, który poprowadził wykład związany z tematyką przygotowania do życia w małżeństwie; omówił ciekawe zagadnienia psychologiczne i prawne. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która wypełniła po brzegi aulę RODN, wysłuchała go z ogromnym zainteresowaniem i aktywnie włączała się w przebieg spotkania. Uczniowie dzięki wykładowi mogli bowiem lepiej poznać samych siebie przez wysłuchanie bardzo ciekawego omówienia cech człowieka w epoce postmodernizmu oraz różnic między kobietą a mężczyzną, ujawniających się w wielu płaszczyznach ich codziennego funkcjonowania.

Goście konferencji przybyli na zaproszenie konsultanta RODN „WOM” Elżbiety Doroszuk, która jest też doradcą życia rodzinnego, a zarazem przewodniczącą Komitetu Okręgowego OOWoR, do którego należą także Ewelina Twardowska-Mucha oraz Robert Jaczyński.

Reklama

Organizatorzy, którzy spotykając się w całej Polsce z młodzieżą oraz nauczycielami, docierają z ideą olimpiady do jak największej liczby szkół, a jednocześnie promują wartości małżeńskie i rodzinne, co jest także głównym celem tej formy konkursu. Ich pragnieniem jest, aby wśród młodzieży podnieść świadomość i wiedzę prawną dotyczącą małżeństwa i rodziny, a także kształtować postawy dobrego i refleksyjnego małżonka i rodzica. Olimpiada stanie się też dla młodych ludzi okazją do pogłębienia wiedzy w zakresie życia małżeńsko-rodzinnego, dostrzegania problemów oraz propozycji sposobów ich rozwiązania. Umożliwi im także sprawdzenie wiedzy nabytej na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie oraz praktyczne jej wykorzystanie podczas form konkursowych kolejnych etapów.

Motywem przewodnim olimpiady w roku szkolnym 2016/17 jest hasło „Rodzina – to drużyna”, które podkreśla wartość tej najważniejszej jednostki społecznej, a jednocześnie uświadamia jej wspólnotowy charakter i działanie oparte na ścisłej współpracy, wspólnych celach i dbałości o jedność – tak jak w drużynie.

Ciekawą zasadą organizacyjną olimpiady, zachęcającą do udziału w niej, jest to, że na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w 2-osobowych zespołach. W związku z tym powinni wspierać się i uzupełniać, wypracowywać kompromisy, a także słuchać się nawzajem. Muszą więc stać się drużyną funkcjonującą na wzór małej rodziny.

Główne wątki tematyczne olimpiady dotyczą prawodawstwa rodzinnego, macierzyństwa i ojcostwa, praw i obowiązków małżonków, rodziców i dziecka, profilaktyki przemocy, adopcji, przygotowania do małżeństwa, zadań instytucji wspierających rodzinę. Nakierowane są nie tylko na wiedzę, ale też na budowanie relacji związanych z założeniem rodziny. Tematyka olimpiady stwarza więc uczestnikom przestrzeń do refleksji nad wartościami i celami w ich życiu, a udział w niej stanowi także okazję do namysłu na temat wyborów życiowych.

Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i jest 3-etapowa. Każdy z etapów ma trochę inny przebieg. I etap (szkolny) polega na rozwiązaniu przez uczestników testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. II etap (okręgowy) zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu, a III etap ma charakter 2-stopniowy: zespoły rozwiązują test, a potem uczestniczą w debacie publicznej na temat polityki prorodzinnej. W tym roku, który rozpoczyna istnienie olimpiady, w etapie szkolnym wzięło udział 1076 zespołów ze 158 szkół reprezentujących wszystkie województwa, co świadczy o dużym zainteresowaniu jej tematyką.

Tagi:
konferencja

Bp Dec: za mało czerpiemy z darów i łaski Ducha Świętego

2018-04-23 16:23

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Ks. Daniel Marcinkiewicz

„Dzisiejszy świat, zaślepiony pogonią za nowoczesnością, techniką, ludzkim pięknem i szczęściem, za mało czerpie z darów i łaski Ducha Świętego” – mówił bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki 23 kwietnia, przewodniczył uroczystej Mszy św. w kaplicy seminarium duchownego w Świdnicy na rozpoczęcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Sakramentalne i poza sakramentalne działanie Ducha Świętego”.

Podczas homilii bp Dec podkreślał, że św. Wojciech całe życie działał w mocy Ducha Świętego i czuł się świadkiem Chrystusa, czerpiąc z darów i łaski płynącej od Boga.

„Święty Wojciech bardzo dokładnie wypełniał słowa Pana Jezusa powiedziane do pierwszych uczniów, aby działając w mocy Ducha Świętego być każdego dnia Jego świadkami” – mówił hierarcha.

Zwrócił także uwagę na fakt, że mało dzisiejszy człowiek docenia to, co miało miejsce w historii, i co zostało przekazane przez świadków Chrystusa. „Często musimy sobie uświadamiać, że tak wiele dobra pozostawili nam poprzednicy w wierze. Powinniśmy doceniać piękne dziedzictwo nam przekazane, dziedzictwo wiary. Nie możemy ulegać poprawności politycznej, poprawności medialnej, panującej opinii publicznej. Często musimy w naszym życiu iść pod prąd, aby podobać się Bogu, a nie ludziom” – podkreślał biskup świdnicki.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa została zorganizowane przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej.

Prelegentami konferencji, której przewodniczył ks. Marcin Dolak, ojciec duchowny WSD w Świdnicy, byli: ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak (US Szczecin), który przedstawił temat: „Wybrane aspekty pneumonologii Kościoła Rzymskokatolickiego”; ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (PWT we Wrocławiu), który zaprezentował: „Duch Święty – źródło w głoszeniu Słowa Bożego”; ks. dr hab. Andrzej Kobyliński (UKSW Warszawa), wygłosił prelekcję pt.: „Uzielonoświątkowienie katolickich grup charyzmatycznych”; o. dr Dominik Jurczak OP (PIL Rzym), przedstawił: „Obecność Ducha Świętego w liturgii” oraz ks. dr hab. prof. UO Dariusz Krok (UO Opole) zaprezentowała temat: „Rola Ducha Świętego w przemianie/ uzdrowieniu człowieka z perspektywy psychologicznej”.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Uczestnicy sympozjum doszli do ważnych wniosków dotyczących sakramentalnego i poza sakramentalnego działania Ducha Świętego w życiu człowieka. Wysunięto postulaty, że należy zrobić wszystko, aby propagować działanie Ducha Świętego we wspólnotach i grupach parafialnych oraz by nauka o Duch Świętym, nie była zakłamywana, gdyż Tradycja Kościoła stwierdza, iż Duch Prawdy działa w sercu człowieka rozbudzając ów „zmysł wiary”, poprzez który, Lud Boży pod przewodnictwem świętego Urzędu Nauczycielskiego niezachwianie trwa przy wierze raz przekazanej świętym, wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu. Zauważono także, że otwarcie się na dary Ducha Świętego pozwala całej wspólnocie Kościoła żyć i realizować zadanie ewangelizowania wszystkich, bez wyjątku. Ponieważ język Ducha Świętego, język Ewangelii oznacza głoszenie i życie, jako pojednanie, przebaczenie, pokój, jedności i wzajemna miłości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Watykan: z całego świata życzenia dla dzisiejszego solenizanta Jorge Mario Bergoglio

2018-04-23 11:49

st (KAI) / Watykan

W kalendarzu Kościoła powszechnego obchodzone jest dzisiaj wspomnienie św. Jerzego – patrona Jorge Mario Bergoglio – papieża Franciszka.

Synod2018/facebook

Z tej okazji w Watykanie jest dzisiaj dzień wolny od pracy, a z całego świata na ręce Ojca Świętego docierają życzenia imieninowe - donosi Radio Watykańskie. Natomiast urząd papieskiego jałmużnika donosi,że z tej okazji dla osób, którym niesiona jest w imieniu Ojca Świętego pomoc przygotowano 3 tys. porcji lodów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

2018-04-23 17:55

Od 28 kwietnia do 3 maja 2018 roku odbędą się w Krakowie XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej.


Weźmie w nich udział ok. 3 tys. młodych ludzi z całego świata, zrzeszonych w organizacjach sportowych, prowadzonych przez salezjanów –zgromadzenie zakonne skoncentrowane na pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Do stolicy Małopolski przyjadą młodzi z różnych kontynentów, by wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Polski stanąć do sportowej rywalizacji w duchu salezjańskich wartości, których patronem jest św. Jan Bosko.

Z okazji Igrzysk Kraków przyjmie gości m. in. z Europy(w tym po raz pierwszy dużą reprezentację naszych wschodnich sąsiadów), z Republiki Środkowej Afryki czy Tanzanii. Nie zabraknie również silnej reprezentacji Brazylii, a także Syryjczyków z Aleppo, dla których pobyt w Polsce będzie miał szczególny, terapeutyczny wymiar. Na pięciu obiektach sportowych Krakowa młodzi podejmą współzawodnictwo w czterech dyscyplinach: w siatkówce, w koszykówce, w piłce nożnej oraz w tenisie stołowym.

Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej to wydarzenie realizowane od wielu lat w przekonaniu, że promocja sportu jest także instrumentem do tworzenia lepszego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, w którym respektowane są pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasada fair play. Na całym świecie salezjanie prowadzą edukację w duchu takich właśnie wartości, ucząc młodzież, jak przekładać je na codzienną praktykę.

To wielkie święto ma również swój wymiar religijny. Spotkają się podczas niego młodzi ludzie, którzy na całym świecie starają się żyć w oparciu o zasady ewangeliczne i wskazania księdza Bosko. Stanowią oni wspólnotę złożoną z wielu ras, kultur i społeczeństw. Igrzyska mają zatem także głęboki walor integracyjny, sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni i relacji międzyludzkich. Te elementy składają się na wychowawczy charakter igrzysk: kształtowanie młodych ludzi w duchu istotnych norm społecznych i w poszanowaniu dla odmienności w świecie bez granic.

XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej to także wyjątkowa możliwość promocji Krakowa i Polski. Po Światowych Dniach Młodzieży jest to kolejne spotkanie młodych ludzi z całego świata, którzy będą mogli poznać naszą tradycję i kulturę. W programie Igrzysk przewidziano możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem w języku narodowym uczestników. Młodzież będzie mogła zwiedzić także muzeum Auschwitz-Birkenau czy kopalnię soli w Wieliczce.

Gorące zaproszenie do udziału w Igrzyskach jest także adresowane do krakowian, mieszkańców Małopolski oraz turystów. Będą oni mogli wziąć udział w tym salezjańskim święcie jako kibice oraz jako uczestnicy imprez towarzyszących, m. in. uroczystości otwarcia Igrzysk w auli Auditorium Maximum, koncertów, , czy spektakularnego finału przy ulicy Tynieckiej 39, gdzie znajduje się m. in. Park Edukacji Globalnej – Wioski Świata, prowadzony przez Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”.

Program artystyczny wydarzenia będzie wyjątkowo bogaty, również ze względu na fakt, że XXIX Igrzyska po raz pierwszy w swojej historii odbędą się wspólnie z Savionaliami – dorocznym świętem młodzieży salezjańskiej, organizowanym przez Inspektorię Krakowską salezjanów.

Głównym organizatorem XXIX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Partnerzy Igrzysk Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem