Niedziela Młodych

Zmiana systemu operacyjnego

25 stycznia w Kościele wspominamy jedno z najważniejszych nawróceń. W drodze do Damaszku Szaweł, prześladowca chrześcijan, zostaje powalony na ziemię. Po cudownym objawieniu, odkryciu, że Jezus żyje, zmienia system operacyjny swojego życia

Zobacz

Dzień Patrona Dziennikarzy

Mass media to dar i zmaganie

Z abp. Wacławem Depo – metropolitą częstochowskim, przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski – rozmawia Lidia Dudkiewicz

Zobacz
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Reklama

Forum Młodych. Rodzina – to drużyna

2016-12-15 10:00

Agnieszka Grudzińska

Polub nas na Facebooku!

Tytułowe hasło towarzyszyło konferencji, która odbyła się 28 listopada 2016 r. w auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Jej celem były promowanie wśród młodzieży oraz nauczycieli tematyki związanej z funkcjonowaniem rodziny oraz zachęta do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie (OOWoR), która w tym roku odbyła się po raz pierwszy w Polsce, a została zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Gośćmi konferencji byli: Grażyna Przasnyska – przewodnicząca Komitetu Głównego OOWoR, która przekazała informacje dotyczące jej organizacji i przebiegu, oraz koordynator olimpiady – ks. dr Michał Tunkiewicz, który poprowadził wykład związany z tematyką przygotowania do życia w małżeństwie; omówił ciekawe zagadnienia psychologiczne i prawne. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która wypełniła po brzegi aulę RODN, wysłuchała go z ogromnym zainteresowaniem i aktywnie włączała się w przebieg spotkania. Uczniowie dzięki wykładowi mogli bowiem lepiej poznać samych siebie przez wysłuchanie bardzo ciekawego omówienia cech człowieka w epoce postmodernizmu oraz różnic między kobietą a mężczyzną, ujawniających się w wielu płaszczyznach ich codziennego funkcjonowania.

Goście konferencji przybyli na zaproszenie konsultanta RODN „WOM” Elżbiety Doroszuk, która jest też doradcą życia rodzinnego, a zarazem przewodniczącą Komitetu Okręgowego OOWoR, do którego należą także Ewelina Twardowska-Mucha oraz Robert Jaczyński.

Reklama

Organizatorzy, którzy spotykając się w całej Polsce z młodzieżą oraz nauczycielami, docierają z ideą olimpiady do jak największej liczby szkół, a jednocześnie promują wartości małżeńskie i rodzinne, co jest także głównym celem tej formy konkursu. Ich pragnieniem jest, aby wśród młodzieży podnieść świadomość i wiedzę prawną dotyczącą małżeństwa i rodziny, a także kształtować postawy dobrego i refleksyjnego małżonka i rodzica. Olimpiada stanie się też dla młodych ludzi okazją do pogłębienia wiedzy w zakresie życia małżeńsko-rodzinnego, dostrzegania problemów oraz propozycji sposobów ich rozwiązania. Umożliwi im także sprawdzenie wiedzy nabytej na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie oraz praktyczne jej wykorzystanie podczas form konkursowych kolejnych etapów.

Motywem przewodnim olimpiady w roku szkolnym 2016/17 jest hasło „Rodzina – to drużyna”, które podkreśla wartość tej najważniejszej jednostki społecznej, a jednocześnie uświadamia jej wspólnotowy charakter i działanie oparte na ścisłej współpracy, wspólnych celach i dbałości o jedność – tak jak w drużynie.

Ciekawą zasadą organizacyjną olimpiady, zachęcającą do udziału w niej, jest to, że na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w 2-osobowych zespołach. W związku z tym powinni wspierać się i uzupełniać, wypracowywać kompromisy, a także słuchać się nawzajem. Muszą więc stać się drużyną funkcjonującą na wzór małej rodziny.

Główne wątki tematyczne olimpiady dotyczą prawodawstwa rodzinnego, macierzyństwa i ojcostwa, praw i obowiązków małżonków, rodziców i dziecka, profilaktyki przemocy, adopcji, przygotowania do małżeństwa, zadań instytucji wspierających rodzinę. Nakierowane są nie tylko na wiedzę, ale też na budowanie relacji związanych z założeniem rodziny. Tematyka olimpiady stwarza więc uczestnikom przestrzeń do refleksji nad wartościami i celami w ich życiu, a udział w niej stanowi także okazję do namysłu na temat wyborów życiowych.

Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i jest 3-etapowa. Każdy z etapów ma trochę inny przebieg. I etap (szkolny) polega na rozwiązaniu przez uczestników testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. II etap (okręgowy) zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu, a III etap ma charakter 2-stopniowy: zespoły rozwiązują test, a potem uczestniczą w debacie publicznej na temat polityki prorodzinnej. W tym roku, który rozpoczyna istnienie olimpiady, w etapie szkolnym wzięło udział 1076 zespołów ze 158 szkół reprezentujących wszystkie województwa, co świadczy o dużym zainteresowaniu jej tematyką.

Edycja częstochowska 51/2016 , str. 4

E-mail:
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369-43-00

Działy: Niedziela Częstochowska

Tagi: konferencja

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Edycja częstochowska

E-mail:
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369-43-00

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Lotnisko, rodzina, świętość EDYTORIAL

Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę, aby nie koncentrować się tylko na „złych wiadomościach” w mediach, i zachęca do przedstawiania wersji faktów naznaczonej logiką „dobrej... »
Abp Wacław Depo

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas