Reklama

Biały Kruk 1

Miłośnicy rodzinnej ziemi

2016-12-07 13:52

Adam Łazar
Edycja zamojsko-lubaczowska 50/2016, str. 2

Adam Łazar

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie jest organizatorem konkursu dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubaczowskiego pt. „Wiem wszystko o mojej miejscowości”

Dziewiętnastą edycję konkursu podsumowano w Czytelni dla Dorosłych 24 listopada 2016 r. w obecności uczestników, opiekunów, dyrektorów szkół, zaproszonych gości. – Pomysłodawcy tego konkursu Romana Ogryzły i organizatora pierwszych edycji, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie Jana Bogusza nie ma wśród nas, odeszli do Pana, ale konkurs żyje, zmienia się. Od początku swego istnienia obejmował dwie kategorie – prace historyczne i plastyczne. Od dwóch lat doszła trzecia kategoria – prace fotograficzne. W sumie na tegoroczną 19. edycję konkursu napłynęły 74 prace plastyczne, 17 historycznych, 23 komplety prac fotograficznych, przygotowane przez 126 uczniów – powiedziała dyrektor MBP w Lubaczowie Katarzyna Pelc-Antonik.

Nagrodzeni i wyróżnieni

Przewodniczący komisji plastycznej Janusz Szpyt, znany i ceniony artysta malarz, wręczył zwycięzcom nagrody. – Na konkurs napłynęły 74 prace wykonane przez 75 uczestników pod opieką 14 nauczycieli z 12 szkół. Urzekła nas swoją prostotą praca Adriana Kolano, powstała pod opieką Lucyny Kuchty, z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łukawcu, wykonana przy pomocy oszczędnej kreski, delikatnej i subtelnej, ale pewnej. W pracy tej widać radość i pasję tworzenia. Jej przyznaliśmy I miejsce. Na II uplasowała się praca pt. „Cerkiew grekokatolicka w Ułazowie”, wykonana przez Karolinę Winiarz, pod opieką Tomasza Kubraka z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Przyznaliśmy trzy III miejsca: dla Oli Michalskiej z Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie, która pod kierunkiem Renaty Antochów namalowała „Wieżę ciśnień”. Ten zabytkowy obiekt przedstawiła też Gabriela Meder z Liceum Ogólnokształcącego, a Laura Bogusławska swoją pracą utrwaliła „Ślady przeszłości mojej rodziny”. Obie prace powstały pod opieką Moniki Garbacz. Prace dotyczące wieży ciśnień z niewłaściwie narysowaną perspektywą mają specyficzny nastrój, niosą twórczy niepokój. Składa się na to ekspresja autorów, która stanowi wartość tych prac godną zauważenia. Ponadto przyznaliśmy 8 równorzędnych wyróżnień – powiedział przewodniczący jury Janusz Szpyt.

Sfotografowali piękno

Wyniki konkursu fotograficznego przedstawił Tomasz Michalski, fotograf, który swoim aparatem utrwalił piękno Roztocza i ziemi lubaczowskiej. Spośród 23 kompletów zdjęć 24 uczestników z 5 szkół, komisja konkursowa I miejsce przyznała Alicji Tomaszczuk z LO za zdjęcia przedstawiające cerkiew św. Dymitra w Starym Dzikowie. W nagrodę od właściciela Studia Fotograficznego Henryka Wacnika otrzymała aparat fotograficzny. II miejsce zajęła Wioletta Wór z LO (opiekun Monika Garbacz) za fotografię cerkwi w Dachnowie. Dwa III miejsca stały się udziałem Gabrieli Meder za zdjęcia „Tama na rzece Sołotwie” i Gabrieli Rozner z Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju (opiekun Lesław Kuchciak) za zdjęcia pt. „Sanacja”. Ponadto przyznano 6 wyróżnień.

Reklama

W kategorii prace historyczne od 2012 r. pojawiają się prace multimedialne. Komisja pod przewodnictwem Ryszarda Antonika, historyka i emerytowanego dyrektora Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie, spośród 17 prac najwyżej oceniła pracę pt. „Amatorski teatr ziemi lubaczowskiej” przygotowaną przez Paulinę Połeć i Angelikę Zadworną z ZS im. gen. Kustronia pod opieką Mariana Góreckiego. II miejsce zajęła praca „Cudowne miejsca – kapliczka w Nowinach Horynieckich” przygotowana przez Annę Jacek z ZS im. gen. Józefa Ustronia, a III miejsce zdobyła praca „Wesele zalesiańskie” przygotowana przez Justynę Rokosz i Natalię Mróz z Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach pod opieką Tymoteusza Furgały.

Przewodniczący poszczególnych komisji udzielili praktycznych porad, podsunęli tematy do podjęcia w przyszłości. Wręczyli nagrody: tablety, statuetki, książki. Burmistrz wręczył opiekunom pamiątkowe dyplomy. – Podsumowanie konkursu to ważne wydarzenie, w którym uczestniczę. Młodzi miłośnicy rodzinnej ziemi swoimi pracami dokumentują historię regionu, swoich miejscowości, rodzin, ocalają od zapomnienia bohaterów minionych wydarzeń. Ukazują otaczającą nas architekturę, zabytki, ginącą tradycję, kulturę, obrzędy, piękno przyrody – powiedział burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt. Tę uroczystość uświetnili swoimi piosenkami podopieczni dyrektora Miejskiego Domu Kultury Andrzeja Kindrata, soliści: Martyna Czerniak, Joanna Mazepa, Milena Wach, Wiktoria Nicpoń, Igor Furgała.

Tagi:
konkurs

Ogólnopolski sukces Nikoli

2018-02-22 10:40

Iwona Torończak-Kaczor
Edycja legnicka 8/2018, str. III

Archiwum autora
Nikola Łukawy z katechetką

Spośród 600 prac nadesłanych z ok. 100 szkół i przedszkoli w całej Polsce uczennica miejscowej szkoły Nikola Łukawy zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Jezus Chrystus naszym Królem”.

Organizatorem konkursu były stowarzyszenie „Róża” i fundacja „Serca Jezusa”. Wydarzenie to swoim patronatem honorowym objął bp Stanisław Jamrozek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Nikola, pracująca pod opieką szkolnej katechetki, przystąpiła do konkursu w kategorii multimedialnej. Stworzyła animację komputerową, którą można obejrzeć na stronie YouTube.

Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści proklamowanego w Polsce Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz zachęcenie do podjęcia wynikających z niego zobowiązań. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Nikola nie mogła uczestniczyć w uroczystości. Dlatego dyplom i nagroda zostały przesłane pocztą.

Na tym nie koniec. Ten sukces Nikoli został dostrzeżony i nagrodzony również przez władze lokalne. 9 lutego w Męcince odbyła się sesja Rady Gminy, która miała wyjątkowy charakter. Wójt gminy Męcinka w obecności samorządu, radnych, sołtysów i zaproszonych gości pogratulował Nikoli Łukawie zajęcia II miejsca w ogólnopolskim konkursie. Gratulacje przekazano również na ręce katechetki przygotowującej Nikolę. Wyrazy uznania skierowano także do rodziców Nikoli. Nikoli serdecznie gratulujemy sukcesu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Ks. Dolindo w Częstochowie

2018-02-21 22:11

Marian Florek

W dniu 21 lutego 2018 r. w częstochowskim Duszpasterstwie „Emaus” odbyło się spotkanie z Joanną Bątkiewicz-Brożek, autorką książki o niezwykłym włoskim księdzu Dolindo Ruotolo.


Świadkowie życia kapłana – jak mówiła autorka – byli pod wielkim wrażeniem jego świętości i pokory. A i sama pani Joanna, mówiąc o swoich osobistych przeżyciach związanych z dziennikarską pracą nad książką poświęconą ks. Dolindo, nie potrafiła ukryć ogromnych emocji. Udzielały się one i słuchaczom. Wszyscy mieli wrażenie jakby ks. Dolindo był wśród zgromadzonych.

Ks. Dolindo Ruotolo urodził się 6 października 1882 w Neapolu, a zmarł 19 listopada 1970. Doświadczany: z powodu oskarżeń nieprzychylnych mu osób, oskarżany o herezję, z wieloletnim zakazem odprawiania Mszy Świętej i głoszenia homilii. Błogosławiący spadający z nieba deszcz, aby nawrócił neapolitańczyków. Mówił: „Życie wieczne to nie żart”, mówił : „Jezu ty się tym zajmij!”.

Duszpasterstwu Akademickiemu „Emaus” gratulujemy spotkania z autorką ksiązki o Bożym Kapłanie.

Zobacz także: Spotkanie z Joanną Bątkiewicz-Brożek nt. książki o ks. Dolindo
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziś Dzień Modlitwy i Postu w intencji pokoju

2018-02-23 06:57

tom, pb, mp / Rzym (KAI)

Dziś, na prośbę papieża Franciszka przeżywamy Dzień Modlitwy i Postu w intencji pokoju, szczególnie w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. Na apel Ojca Świętego – skierowany także do innych Kościołów - odpowiedziały m.in. wspólnoty anglikańskie, prawosławne i muzułmańskie. W tym dniu do wezwań Modlitwy Powszechnej będzie dołączona specjalna intencja. Wierni będą pamiętać o niej także podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej.

Bożena Sztajner/Niedziela

„Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie pytanie: „Co mogę uczynić dla pokoju?”. Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć „nie” przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim!” – apelował Franciszek 4 lutego.

Papież zwrócił się o modlitwę szczególnie za Demokratyczną Republikę Konga oraz Sudan; kraje od lat nękane konfliktami zbrojnymi i wojną. Trwa w nich bratobójcza walka o wpływy polityczne, społeczne i gospodarcze. Są to kraje dotknięte korupcją, wyzyskiem najsłabszych grup społecznych oraz przestępczością. Trwa w nich walka między grupami wpływów o podział zysków z eksploatacji bogactw naturalnych. Miejscowa ludność żyje w poczuciu zagrożenia, niestabilności społecznej oraz niesprawiedliwości.

Kongo

Według danych ONZ z 2017 roku w prawie 79 milionowej Demokratycznej Republiki Konga przemoc na tle etnicznym oraz starcia między regularną armią a partyzantami i zbrojnymi ugrupowaniami, szczególnie na wschodzie kraju doprowadziły do wypędzenia ze stron rodzinnych co najmniej 1,3 mln. mieszkańców, wśród których jest ponad 800 tys. dzieci.

Trwająca od 20 lat niestabilna sytuacja polityczna i społeczna spowodowana głównie walką o dostęp do bogatych źródeł surowców naturalnych, z których korzystają międzynarodowe korporacje wywołuje obawy, że ogromny kraj, równy powierzchniowo Europie od Oceanu Atlantyckiego do Bugu, może znowu pogrążyć się w wojnie i humanitarnym kryzysie. Podobnym do tego, jaki zabił tam miliony ludzi w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, głównie z powodu głodu i chorób.

Od kilku lat ze względu na rozszerzenie się walk między wojskiem a różnymi grupami rebelianckimi na nowe obszary kraju, drastycznie pogarsza się sytuacja DRK. W czerwcu 2017 wysoki komisarz ONZ informował o wstrząsających zbrodniach, wymagających międzynarodowego śledztwa. Z kolei raport Kościoła katolickiego z ub. r. poinformował o ponad 3 tys. ofiar konfliktu od października 2016 roku.

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, z powodu straszliwych konsekwencji destabilizacji regionu wywołanej falą przemocy najbardziej cierpią dzieci, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Wiele dzieci we wschodnim Kongo jest wykorzystywanych seksualnie i zmuszanych do walki. UNICEF i jego organizacje partnerskie zidentyfikowały już ponad 800 takich przypadków, choć prawdziwe rozmiary przemocy seksualnej wobec dzieci w Kongu są z pewnością o wiele większe. Ponadto z najnowszych danych UNICEF wynika, że w ubiegłym roku ponad trzy tysiące dzieci zmuszono do walki w zbrojnych oddziałach.

W sumie we wszystkich konfliktach rozdzierających Demokratyczną Republikę Konga jest 3,9 mln przesiedleńców. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) mówi o kryzysie humanitarnym najwyższego stopnia.

Sudan

Południowosudańska wojna domowa ma podłoże zarówno w rywalizacji między plemionami, jak również w dążeniu do kontrolowania bogatych złóż ropy naftowej w tym najmłodszym państwie świata. Ponadto walczące strony dopuściły się wielu zbrodni na cywilach: zabójstw, tortur, gwałtów. Do zbrojnych oddziałów wcielono kilkanaście tysięcy dzieci. „Ludzie nieustannie są mordowani, okradani, plądrowani, wysiedlani” – napisali tamtejsi biskupi we wrześniu ub.r.

„Wojna trwa od 2013 r. nieprzerwanie do dziś i jej końca nie widać. Odbyło się wiele rozmów pokojowych, ale nikt nie respektuje porozumień. Ani rząd, ani też rebelianci” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Sudanu Południowego, bp Edward Hiiboro Kussala. Ludzie żyją w stanie ciągłego zagrożenia, „wyjście na ulicę jest bardzo niebezpiecznie, wszędzie są rebelianci i zachodzi ryzyko znalezienia się w polu rażenia”.

Według hierarchy „obecny kryzys humanitarny w Sudanie Południowym jest największy ze wszystkich”, jakie kraj ten przeżywał od uzyskania niepodległości. Dane Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) mówią o 1,1 mln dzieci niedożywionych i o 2,2 mln (a więc 70 proc.), które nie chodzą do szkoły, co stanowi najwyższy wskaźnik na świecie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem