Reklama

170 lat parafii w Hadlach Szklarskich

2016-11-17 10:13

Łukasz Andrzej Kawaliło
Edycja przemyska 47/2016, str. 4-5

Archiwum parafii
Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył rodak hadelski ks. prał. Czesław Lech

W malowniczym krajobrazie Podkarpacia położona jest parafia w Hadlach Szklarskich, która w tym roku obchodzi jubileusz 70 lat istnienia. Na dorobek jubilatki składa się nie tylko potencjał materialny parafii, ale też jej rozwój duchowy, który zaowocował licznymi powołaniami

Podczas trwającego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, 16 października wspólnota wiernych parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Hadlach Szklarskich przeżywała 70. rocznicę erygowania. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św., którą 15 października sprawował ks. Adam Hus, proboszcz parafii. Następnie Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Róże Różańcowe oraz wierni adorowali Najświętszy Sakrament, dziękując Bogu za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej. Wierni odmówili też Różaniec za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w Hadlach, księży rodaków oraz zmarłych parafian. W godzinie Apelu Jasnogórskiego pod przewodnictwem Księdza Proboszcza licznie zgromadzeni parafianie odśpiewali „Maryjo, Królowo Polski – jestem, pamiętam, czuwam”. Podczas maryjnego apelu ks. proboszcz Adam Hus wygłosił rozważanie maryjne.

Uroczystości jubileuszowe

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się dzień później podczas Mszy św. Uroczystej Sumie przewodniczył rodak hadelski – ks. prał. Czesław Lech w koncelebrze z ks. proboszczem Adamem Husem. W homilii Ksiądz Prałat wspominał kapłanów, którzy pracowali w Hadlach jako proboszczowie, księży rodaków, podkreślając w ciepłych słowach uroki krajobrazowe Hadel oraz malownicze położenie parafii. Na zakończenie uroczystości ks. prał. Czesław Lech zawierzył Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny wspólnotę parafii w Hadlach, a wierni ucałowali relikwie św. Jana Pawła II z okazji przypadającej właśnie 38. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową.

Historia parafii

Przeżywając jubileusz naszej parafii należy zajrzeć do kart historii. I tak 70 lat temu bp Franciszek Barda, ordynariusz przemyski, dekretem z 16 października 1946 r. erygował parafię pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Hadlach Szklarskich. Wierni zamieszkujący tę miejscowość należeli dotąd do parafii św. Katarzyny w Manasterzu, natomiast mieszkańcy Hadel Szklarskich do parafii św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim. Po erygowaniu nowej parafii mieszkańcy Hadel zaadaptowali dla własnego kultu opuszczoną przez grekokatolików filialną cerkiew prawosławną z 1792 r. pw. Przemienienia Pańskiego.

Reklama

Kapłani hadelscy

Pierwszym tutejszym proboszczem był ks. Józef Ryczan, stryj bp. Kazimierza Ryczana, do niedawna ordynariusza diecezji kieleckiej. Ks. Józef Ryczan urodził się 1907 r. w Żurawicy k. Przemyśla. Święcenia kapłańskie przyjął w 1918 r. w Przemyślu. Zmarł 7 września 1981 r. Proboszczem w Hadlach był w latach 1946-1960. Głównym celem jego działalności było przystosowanie świątyni do liturgii rzymskokatolickiej. Drugim proboszczem był ks. Michał Poprawski. Urodził się w 1892 r. i pochodził z Morawska k. Jarosławia. Święcenia kapłańskie przyjął w Przemyślu 1918 r., a w naszej parafii pracował w latach 1960-1966. Zmarł 23 października 1967 r.

Kolejnym proboszczem był ks. Julian Sołtys. Urodził się 1929 r., a pochodził z parafii Lutoryż k. Rzeszowa. Święcenia kapłańskie przyjął w Przemyślu w 1957 r., zaś proboszczem w Hadlach Szklarskich był w latach 1966-1972. Zmarł 22 sierpnia 2011 r. i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Lutoryżu. Kolejnym duszpasterzem naszej parafii był ks. Edward Stochla. Lata jego posługi to 1972–1992. Ks. Stochla urodził się w 1934 r., pochodzi z parafii Chmielnik k. Rzeszowa. Świecenia kapłańskie przyjął w 1957 r.

Ks. Marian Jagieła, to piąty proboszcz naszej parafii. Urodził się w 1959 r. i pochodzi z parafii Jagiełła k. Przeworska. Święcenia kapłańskie przyjął w Przemyślu w 1985 r. Był duszpasterzem w naszej parafii w latach 1992-1999.

W grudniu 1999 r. decyzją abp. Józefa Michalika proboszczem parafii w Hadlach Szklarskich został ks. Stanisław Śliwa. Od początku ofiarna praca ks. Stanisława, jego zaangażowanie oraz pozyskanie serc parafian sprawiły, że o parafii w Hadlach mówiło się w okolicy. Z jego inicjatywy odrestaurowano kościół parafialny: zabytkowe ołtarze, wykonano nowe ławki i konfesjonał. Ks. Stanisław był inicjatorem budowy kaplicy Matki Bożej od Gradobicia na „Kościołach”, gdzie trzy razy w roku: 3 maja, 15 sierpnia i w pierwszą niedzielę października sprawowana jest Eucharystia ku czci Najświętszej Maryi Panny. Z inicjatywy ks. Śliwy odbudowano również dworską kaplicę na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Hadlach Szklarskich pw. Matki Bożej Częstochowskiej oraz św. Michała Archanioła. Przy tej kaplicy podczas wakacji sprawowana jest Msza św. niedziele i święta o godz. 9.30 dla mieszkańców oraz wczasowiczów wypoczywających w obiektach dworskich.

Obecnym proboszczem parafii w Hadlach Szklarskich jest ks. Adam Hus, pochodzący z Harty k. Dynowa. Swoją posługę rozpoczął decyzją abp. Adama Szala 19 sierpnia tego roku. Oprócz pracy w parafii ks. Adam Hus pełni funkcję sędziego w Sądzie Metropolitalnym w Przemyślu.

Pod opieką świętych

Podejmując wezwania duchowe na kolejne lata wierni z inicjatywy Księdza Proboszcza w każdą niedziele przed Sumą odmawiać będą Różaniec za zmarłych kapłanów proboszczów, księży rodaków oraz zmarłych parafian, natomiast w piątki przed Mszą św. Koronkę do Miłosierdzia Bożego jako wynagradzająca za grzechy w parafii.

Przejeżdżając trasą Przeworsk – Dynów należy chociaż na chwile zatrzymać się w Hadlach Szklarskich, wstąpić do kościoła, aby oddać część Niepokalanemu Sercu Matki Bożej oraz obecnym w tej świątyni relikwiom świętych i błogosławonych: Janowi Pawłowi II, s. Faustynie Kowalskiej oraz bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Wiele łask otrzymali wierni w Hadlach, o czym świadczą prośby i podziękowania składane w kościele, jak i na stronie internetowej parafii – www.parafiahadle.eu .

* * *

Hadle Szklarskie
Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Proboszcz: Ks. Adam Hus

Hadle Szklarskie 344, 37-231, tel. 16 651-41-63, www: parafiahadle.eu

Godziny Mszy św.: w niedziele: 8.00, 11.00, w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00

Tagi:
parafia

Wspólny dom

2018-04-18 12:13

KJ
Edycja łódzka 16/2018, str. III

Archiwum parafii
Figura Matki Bożej na jeżowskim rynku. W tle kościół

Historia pracy duszpasterskiej w Jeżowie sięga 1108 r. Wtedy działalność na tym terenie rozpoczęli Ojcowie Benedyktyni z poznańskiego Lubinia. W 1113 r. król Bolesław Krzywousty ufundował im klasztor, którego przełożonym został Gall Anonim. W latach 1141-1150 w Jeżowie wybudowano kościół p.w. św. Andrzeja, a w 1273 r. ustanowiona została, zarządzana przez benedyktynów, parafia. Kilka wieków później postanowiono wybudować nowy kościół. Pomysłodawcą powstania nowej świątyni był ks. Andrzej Stypułkowski, a po jego śmierci, w latach 1907-1914 we współpracy z parafianami, dzieła dokonał ks. Bolesław Rażmo. Nowy kościół został wybudowany w stylu neogotyckim; trójnawowy z prezbiterium zwróconym na północ, wysoką wieżą frontową i małą sygnaturkową. Jego patronem został św. Józef.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia - 1%

Powstanie film o ks. Dolindo!

2018-04-20 18:42

Agnieszka Bugała

Pierwszy w Polsce dokument filmowy o życiu i misji ks. Dolindo Ruotolo, mistyka z Neapolu, ma szansę powstać już niebawem.


Sutanna i płaszcz były pierwszym w życiu nowym odzieniem, które dostał Dolindo.Dotąd biegał bez butów i w za dużych ubraniach po ojcu

Każdy z nas, kto zetknął się z włoskim kapłanem i doświadczył jego orędownictwa, kto pielgrzymował już do jego grobu, albo modli się za jego wstawiennictwem w domu, bo nie dane mu będzie uklęknąć i zapukać w płytę grobowca, może włączyć się w dzieło powstania filmu, dokładając swoją cegiełkę.

Fundacja „Solo Dios Basta” – organizator „Wielkiej Pokuty” i „Różańca do granic”, Joanna Bątkiewicz-Brożek – autorka pierwszej i jedynie rzetelnie udokumentowanej biografii ks. Dolindo oraz Filmowy Ruch Ewangelizacyjny proszą o wsparcie tego dzieła.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zdzisław Sowiński o Władysławie Strzemińskim

2018-04-21 07:37

AKW

W Częstochowskim Ratuszu 20 kwietnia 2018 r. została otwarta wystawa pt. „Władysław Strzemiński – fotograficzne reminiscencje”.

AKW

Jej autorem jest Zdzisław Sowiński – reżyser, operator filmowy i artysta fotografik. W Obszerna wystawa jego prac fotograficznych odnosi się do Władysława Strzemińskiego, którego twórczość torowała nowe kierunki i nurty artystyczne. Działał przede wszystkim w okresie międzywojennym, ponieważ krótko po wojnie - w 1950 r. - został usunięty z uczelni i Związku Artystów Plastyków, całkowicie pozbawiony możliwości pracy i środków utrzymania. Przez wiele lat jego twórczość była zapomniana, dopiero kilka lat po jego śmierci ukazała się książka „Teoria widzenia”, w której zebrał swoje artystyczne poglądy. Dziś interesują się nim europejskie muzea, a jego imię nosi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

AKW

Zdzisław Sowiński zetknął się z twórczością Strzemińskiego, kiedy po studiach w łódzkiej „Filmówce” zaczął pracę w łódzkim Muzeum Sztuki, które ma dużą kolekcję prac artysty. Był tak zafascynowany jego twórczością, że przygotował wystawę: „Władysław Strzemiński – życiorys”. Do tematu wrócił po 40 latach ponownie zaskakując widzów niezwykłością spojrzenia, a przede wszystkim wykorzystaniem nietypowego materiału, którym są dawne tary do prania. Na ich pofałdowanej powierzchni umieścił portretowe wizerunki Strzemińskiego. Wykorzystanie tego materiału ma artystyczne uzasadnienie i wiąże się z działalnością Strzemińskiego, który był twórcą teorii unizmu w malarstwie. Jak czytamy w katalogu do wystawy: „Dojrzałe prace unistyczne to fakturowe abstrakcje zbudowane z powtarzających się wypukłych motywów”.

Przedstawiając bliżej Zdzisława Sowińskiego, który jako autor jest znany również czytelnikom „Niedzieli”, przypomnijmy, że jest on m.in. autorem pierwszych w Polsce zdjęć filmowych przetwarzanych za pomocą komputera. W stanie wojennym współorganizował plener malarski na Jasnej Górze w Częstochowie. Od 1990 r. był zawodowo związany z Telewizją Katowice, jako kierownik oddziału TV w Częstochowie. W tym czasie zrealizował kilkadziesiąt filmów dokumentalnych. Jest również autorem wystaw fotograficznych m. in.: „Wojciech Kilar – jasnogórskie ścieżki kompozytora”, „Wojciech Kilar – obecna obecność”, „Brazylia – misje pallotyńskie”, „Pielgrzymki Jana Pawła II w Częstochowie”. Jest laureatem wielu nagród m. in. medalu „Mater Verbi” przyznawanego przez Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Organizatorami wystawy w Ratuszu są Muzeum Częstochowskie i Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater. Jej otwarcia dokonali: Tadeusz Piersiak – dyrektor Muzeum i autor wystawy. Wykład pt. „Kompozycja unistyczna w twórczości Władysława Strzemińskiego” przedstawiła Małgorzata Wiktorko z łódzkiego Muzeum Sztuki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem