Reklama

Arche Hotel

Spłacamy dług wdzięczności

2016-06-09 10:15

Brygida Gucwa
Edycja legnicka 24/2016, str. 6

Anna Kaczmarczyk i Józef Hebda
Nabożeństwo majowe z procesją

W tym roku mija 50 lat od czasu organizacji parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Rada parafialna z proboszczem ks. Piotrem Smolińskim postanowiła uczcić ten jubileusz, organizując trzydniowe uroczystości

Świętowanie rozpoczęło się prelekcją wygłoszoną 20 maja. Dyrektor kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa Barbara Skoczylas-Stadnik przypomniała historię kościoła. Jest to jeden z sześciu tzw. Gnadenkirche, czyli „kościół z łaski cesarza”, na budowę którego zezwolił cesarz Austrii. 6 czerwca 1709 r. położono kamień węgielny pod jego budowę, którą ukończono w 1720 r. Przez protestantów był on poświęcony Trójcy Przenajświętszej. Działania II wojny światowej nie dotknęły kościoła. Do 1958 r., kiedy to księża katoliccy przejęli opuszczoną świątynię, budowla ulegała powolnemu niszczeniu. Do kościoła garnizonowego w Warszawie wywieziono elementy wyposażenia: ołtarz, chrzcielnicę, organy, ambonę, żyrandole i dzwony. W 1966 r. administratorem kościoła, który poświęcono Matce Bożej Różańcowej, został ks. Stanisław Książek. Poprzez jego działania nastąpiło przyspieszenie prac remontowych i uratowanie cennej budowli od ruiny.

Prelekcji z wielkim zainteresowaniem wysłuchali m.in. obecni duszpasterze. Dla proboszcza ks. Smolińskiego była to dodatkowa okazja na bliższe poznanie dziedzictwa, które rok temu zostało mu powierzone przez Biskupa Legnickiego. – Jestem dumny, że dane mi jest być tu proboszczem. Boli mnie, że w wielu miejscach świątynie ewangelickie popadają w ruinę, jak np. ostatnio kościół w Krzeszowie. Dzięki ks. prał. Książkowi ten kościół ocalał i możemy cieszyć się jego historią – powiedział.

W kościele urządzono wystawę powojennych zdjęć świątyni, wśród których są także te ukazujące ją w ruinie, i z życia parafii oraz kilka stron rękopisów ks. Książka z początków historii parafii.

Reklama

Pierwszy dzień świętowania zakończył się Mszą św., po której odbyło się nabożeństwo majowe z procesją do trzech stacji. Było to oddanie czci Trójcy Przenajświętszej i nawiązywało do pierwotnego wezwania świątyni.

Głównym akcentem drugiego dnia uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ks. prał. Stanisława Książka. Aktu tego dokonał dziekan ks. Józef Czekański oraz przedstawiciel rady parafialnej Jerzy Basta. Przybyli także przedstawiciele władz miasta i powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych, młodzież z wojskowej klasy ZSZiO oraz mieszkańcy Kamiennej Góry. Ponadto została otwarta i poświęcona alejka w parku tuż przy kościele, która na wniosek Księdza Proboszcza i rady parafialnej uchwałą Rady Miasta nosi nazwę Aleja Księdza Prałata Stanisława Książka.

Ta część uroczystości zakończyła się Mszą św., którą sprawowali przybyli na uroczystość kapłani z tą parafią związani. W okolicznościowej homilii miejscowy proboszcz powiedział: – 50 lat temu ks. Stanisław Książek przejął ten kościół. Zamieszkał w nim w pomieszczeniach nad kaplicą i jako proboszcz przez 40 lat pełnił tu posługę duszpasterską. Wszelkimi możliwymi sposobami odbudowywał i wyposażał kościół. Dbał o powołania kapłańskie i zakonne. Swoim życiem przekonywał, że warto iść w imię Pana. Odsłaniając tablicę na domu parafialnym, który on sam wybudował, zrobiliśmy to, co się Księdzu Prałatowi należało. Spłacamy dług wdzięczności.

Uzupełnieniem świętowania był festyn parafialny z licznymi atrakcjami, wśród których były gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, jazda konna, występy zespołów ludowych, kiermasz ciast i mała gastronomia. Zabawę prowadził zespół „Sami Swoi” z Jeleniej Góry.

W trzecim dniu obchodów w uroczystość Trójcy Przenajświętszej odbyła się rocznica I Komunii św. Ponadto w parafii gościła grupa ewangelizacyjna z Ćwiklic z archidiecezji katowickiej z ks. Sylwestrem Suchoniem, którzy poprzez świadectwa wiary, pantomimę oraz radosny śpiew na chwałę Pana włączyli się w dziękczynienie wspólnoty parafialnej. Świętowanie zakończyło się wieczorną Eucharystią i nabożeństwem do Ducha Świętego o uzdrowienie.

Tagi:
parafia jubileusz

Jakubowy kościół świętował 400 lat konsekracji

2018-12-12 07:49

Katarzyna Dobrowolska
Edycja kielecka 50/2018, str. III

– Od czterystu lat to miejsce jest święte i wyjątkowe dla wiernych tutejszej parafii, której patronuje św. Jakub Apostoł Starszy – mówił bp Jan Piotrowski, który przewodniczył 18 listopada dziękczynnej Mszy św. w kościele szczaworyskim, do zgromadzonych licznie parafian i wielu gości świętujących doniosły jubileusz

WD
Dziękczynna Msza św. jubileuszowa

Biskupa powitali proboszcz parafii ks. Stanisław Kondrak oraz Anna Gunia i Krzysztof Dziarmaga. W nawiązaniu do jubileuszu w homilii bp Jan mówił o wartości sakramentu chrztu świętego. – Tutaj, wśród skromnego ludu tej ziemi, wiara była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Od wieków udzielany był sakrament chrztu, który wiązał ochrzczonych z Bogiem i wszczepiał ich we wspólnotę Kościoła, by byli świadkami Jezusa Chrystusa. Chrzest jest żywą rzeczywistością naszego życia i bramą otwierającą dostęp do źródła Bożej łaski – przypomniał zgromadzonym biskup. Mówił „o owocach z rzucanego w ludzkie serca ziarna Dobrej Nowiny, która dokonywała się dzięki posłudze kolejnych proboszczów i wikariuszy”. Zaznaczył, że „każdy, kto żyje Słowem Bożym i łaską sakramentów świętych, zawsze jest bogaty w duchowe dobra, na których ciąży hipoteka społeczna”. Dlatego – jak podkreślał – powinien głosić Chrystusa. Dodał, że chrześcijanin powinien rozpoznawać znaki czasu, bo „ostatecznie każdy człowiek zmierza do spotkania z Synem Człowieczym”. W tym kontekście apelował też do zebranych: „nie pozwólmy zatrzymać się konsumpcyjnej i rozrywkowej przestrzeni życia, ale żyjmy ze świadomością nadziei, że Bóg jest naszym dziedzictwem i przeznaczeniem”. Przypomniał także wszystkim, że szczaworyska świątynia jest miejscem szczególnego kultu Maryi. Odniósł się również do wielkiego wysiłku parafian i proboszcza ks. Stanisława Kondraka, dzięki którym kościół odzyskał dawny blask.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Symbole i zwyczaje Adwentu

Małgorzata Zalewska
Edycja podlaska 49/2002

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Bożena Sztajner

Wieniec adwentowy

W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca adwentowego. Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.

Świeca roratnia

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.

Roraty

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

Adwentowe zwyczaje

Z czasem Adwentu wiąże się szereg zwyczajów. W lubelskiem, na Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po wsiach grę na ligawkach smętnych melodii przed wschodem słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany jest z Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata, obwieszcza rychłe przyjście Syna Bożego i głos trąby św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry na ligawkach jest dość rozpowszechniony na terenach nadbużańskim. W niektórych regionach grano na tym instrumencie przez cały Adwent, co też niektórzy nazywali "otrembywaniem Adwentu". Gdy instrument ten stawiano nad rzeką, stawem, lub przy studni, wówczas była najlepsza słyszalność.
Ponad dwudziestoletnią tradycję mają Konkursy Gry na Instrumentach Pasterskich (w tym także na ligawkach) organizowane w pierwszą niedzielę Adwentu w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W tym roku miała miejsce już XXII edycja tego konkursu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ks. Ślusarczyk: przepraszam i proszę o modlitwę

2018-12-12 17:29

md / Kraków (KAI)

Dziękuję za wyrazy solidarności i przepraszam wszystkich, którzy poczuli się zawiedzeni – napisał ks. Franciszek Ślusarczyk w przekazanym oświadczeniu. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zdecydował o nieprzyjmowaniu święceń biskupich.

diecezja.pl
ks. Franciszek Ślusarczyk

„Bóg jest Miłością! On jest niezawodnym źródłem nadziei, dlatego wyrażam wdzięczność dla Ojca Świętego Franciszka, który przyjął moją pokorną prośbę o zwolnienie mnie z urzędu biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej” – napisał duchowny.

Kustosz łagiewnickiego sanktuarium podziękował także za liczne wyrazy solidarności i życzeń oraz przeprosił wszystkich, którzy poczuli się zawiedzeni jego rezygnacją. „Pragnę na miarę moich sił nadal służyć mojej diecezji i Kościołowi pod opieką Jezusa Miłosiernego, dlatego serdecznie proszę o modlitewne wsparcie. Niech imię Pana będzie błogosławione!” – napisał.

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej 3 grudnia br. W środę 12 grudnia abp Marek Jędraszewski ogłosił komunikat, w którym poinformował, że kapłan zdecydował o nieprzyjmowaniu święceń biskupich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem