Reklama

Dom na Madagaskarze

Niedziela radiowa w Płazowie

2015-10-15 12:04

Alicja Magura
Edycja zamojsko-lubaczowska 42/2015, str. 4-5

Alicja Magura

Od kilku miesięcy Katolickie Radio Zamość w ramach „Niedzieli radiowej” odwiedza parafie w całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ukazując radiosłuchaczom, co dzieje się w danej wspólnocie, czym żyje społeczność parafialna, z jakimi problemami się boryka oraz jakie stoją przed nią wyzwania. 27 września Katolickie Radio Zamość gościło w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płazowie, która w tym dniu przeżywała odpust ku czci swojego patrona. Uroczystościom odpustowym przewodniczył bp Mariusz Leszczyński, który tego dnia skierował do wiernych słowo Boże.

Płazów to niewielka miejscowość leżąca w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Narol, na pograniczu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Biłgorajskiej. Historia parafii w Płazowie jest ściśle związana z powstaniem miasta, datowanym na 22 kwietnia 1614 r., kiedy to król Zygmunt III Waza wydał przywilej lokacyjny, zezwalający na założenie ośrodka miejskiego. Inicjatorem powstania miejscowości był Jan Płaza z Mstyczowa, wielkorządca zamku krakowskiego oraz starosta lubaczowski i niepołomicki. Zgodnie z aktem lokacyjnym w herbie miasta została umieszczona postać św. Michała Archanioła depczącego i włócznią przebijającego smoka, który stał się patronem nie tylko miasta, ale też późniejszej parafii. Za datę powstania i erygowania parafii uznaje się rok 1630. Pierwszą świątynią w Płazowie był drewniany kościół pw. Świętej Trójcy i św. Michała Archanioła, który spłonął w 1717 r., a ufundowany był przez starostę lubaczowskiego Jerzego Ossolińskiego. W tym czasie również z fundacji starosty lubaczowskiego wybudowano nowy kościół, który stał się podstawą budowy obecnej świątyni w l. 1818-22. Jego konsekracja miała miejsce w 1843 r.

W parafii św. Michała Archanioła w Płazowie obecnie funkcjonują dwa kościoły: parafialny w Płazowie i filialny w Łówczy, który powstał w 2012 r. Od 7 lat posługę kapłańską w płazowskiej parafii sprawuje ks. Krzysztof Radyk, który wspólnie z Radą Parafialną i wiernymi dba nie tylko o poprawę wyglądu świątyni, ale i jej funkcjonalność. – Po przyjściu do tej parafii wspólnie z wiernymi rozpoczęliśmy przygotowywanie prac remontowych przy kościele parafialnym. W pierwszej kolejności zostały zrobione projekty, ekspertyzy oraz złożono wnioski o dofinansowanie prac. Następnie w latach 2009-11 trwał remont przy bryle kościoła, wymieniono dach, w miejsce eternitu kładąc blachę miedzianą. Całość ścian świątyni wzmocniono, pozszywano, wykonano nowy wieniec, tak, aby kościół mógł funkcjonować i był zabezpieczony na kolejne lata. Później wykonano nową elewację kościoła, a w ubiegłym roku zostały wstawione nowe okna – wymieniał ks. Krzysztof Radyk. – Planowany jest jeszcze remont instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej w kościele parafialnym. Powoli przygotowujemy się do tych działań, ponieważ największym naszym celem jest odmalowanie wnętrza świątyni, zatem najpierw trzeba zadbać o instalacje – dodał Bogusław Bundyra, przedstawiciel Rady Parafialnej.

Reklama

Przy parafii św. Michała Archanioła w Płazowie mimo małej liczby parafian prężnie działają koła różańcowe. – W naszej wspólnocie istnieje 10 kół różańcowych żeńskich i jedno męskie. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca członkowie róż spotykają się na wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, modląc się w intencjach Ojca Świętego, biskupa naszej diecezji, polecając wstawiennictwu Matki Najświętszej sprawy świata, ojczyzny, parafii i naszych rodzin. Kółka różańcowe wspomagają również inicjatywy księdza proboszcza. Rozprowadzają opłatek wigilijny, aktywnie uczestniczą w nabożeństwach, biorą udział w procesjach eucharystycznych. Do kółek różańcowych należą prawie wszystkie kobiety w parafii – poinformowała Irena Mazurkiweicz, która od 40 lat jest zelatorką.

W kościele filialnym w Łówczy działa schola, która swoimi pieśniami uświetnia uroczystości kościelne oraz niedzielne Msze św. – Swoim śpiewem chcemy się modlić i sprawić, aby Eucharystia była przeżywana w sposób wyjątkowy, bo jak wiemy, kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Do scholi może należeć każde dziecko od 6 lat, jedynym warunkiem jest chęć śpiewania – mówiła Dorota Stopyra.

Wszystkich rozmów z przedstawicielami wspólnoty parafialnej w Płazowie można wysłuchać na stronie Katolickiego Radia Zamość w zakładce „Niedziela Radiowa”, gdzie znajdują się również zdjęcia z uroczystości odpustowych w tej parafii.

Tagi:
radio

Głoszą Dobrą Nowinę w eterze

2019-01-16 11:02

Ewa Biedroń
Niedziela Ogólnopolska 3/2019, str. 36-37

25 lat liczy rozgłośnia diecezji tarnowskiej – Radio Dobra Nowina. Powstała z niczego, ale były marzenia i pasje. Dziś jest prężnie działającym lokalnym środkiem informacji i ewangelizacji w południowo-wschodniej Polsce. Stację powołał do życia ówczesny biskup tarnowski Józef Życiński

Grzegorz Golec
Ks. Piotr Adamczyk (z lewej), dyrektor rozgłośni RDN, oraz jego poprzednicy na tym stanowisku: ks. Ryszard Piasecki, ks. Michał Drożdż i ks. Józef Kloch

Jubileusz stał się okazją do modlitwy, spotkań i wspomnień. 5 stycznia podczas gali w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie wyróżniono: ks. Ryszarda Piaseckiego, ks. Michała Drożdża i ks. Józefa Klocha. Otrzymali oni statuetki im. abp. Józefa Życińskiego. Od kilku lat Radio RDN wręcza je osobom zasłużonym dla stacji. – Księża zostali nagrodzeni za to, że stworzyli radio, że byli pełni odwagi i siły, a wówczas nie było to proste zadanie – podkreśla ks. Piotr Adamczyk, dyrektor RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja dom

Bp Kamiński na temat wpisu ks. Jacka Dunina-Borkowskiego

2019-01-16 14:33

mag / Warszawa (KAI)

Niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych to znacznie szerszy i poważniejszy problem, z którym musi się zmierzyć całe społeczeństwo – powiedział bp Romuald Kamiński, nawiązując do wpisu ks. Jacka Dunina-Borkowskiego w mediach społecznościowych.

Artur Stelmasiak
Bp Romuald Kamiński

Dwa dni temu na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej pojawił się komunikat, w którym czytamy, że kapłan „dwukrotnie otrzymał już upomnienia kanoniczne. Ponieważ nie zastosował się do nich, władza diecezjalna nałoży na niego środki karne przewidziane prawem kościelnym”.

– Kapłan został już poważnie upomniany słownie, natomiast w najbliższych dniach otrzyma przygotowane dokumenty, z których wynika, że musi zastanowić się nad korzystaniem ze zdobyczy techniki. Będzie to jeden z pierwszych kroków realizacji dokumentu „Dyrektorium dotyczące zasad funkcjonowania w Internecie kościelnych podmiotów publicznych oraz osób duchownych diecezji warszawsko-praskiej”, który wszedł w życie w listopadzie ubiegłego roku – powiedział bp Kamiński.

Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego, wielu ludzi różnie odnosi się do konkretnych spraw, nie byłoby jednak problemem, gdyby ktoś upuścił sobie żółci. Natomiast dziś, kiedy media są wręcz wszechobecne, pojawia się u ludzi potrzeba wchodzenia na nie i wypowiadania swoich osobistych opinii na szerszym forum.

- Wówczas pojawia się problem. To, co przez dziesiątki wieków było osobistym problem danego człowieka, obecnie jest przedmiotem wiedzy całego świata. Z tą kwestią będzie musiało uporać się całe społeczeństwo – stwierdził bp Kamiński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Cierpienie można przyjąć tylko wiarą

2019-01-16 21:37

Justyna Walicka/Archidiecezja Krakowska

- To jest niepojęta tajemnica, której rozumowo zgłębić do końca nie jesteśmy w stanie. Ale jesteśmy w stanie przyjąć to naszą wiarą. Właśnie dlatego, że Pan Jezus przyjął cierpienie i z cierpieniem się utożsamił i dał się przez nie przeniknąć aż do końca i tym samym przychodzi nam z pomocą - o cierpieniu mówił abp Marek Jędraszewski podczas kolędowej wizyty duszpasterskiej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.

Jaonna Adamik/Archidiecezja Krakowska

Wicedyrektor szpitala lek. med. Andrzej Bałaga przywitał metropolitę i podziękował za kolejną wizytę, która, jak zaznaczył, jest wsparciem zarówno dla personelu w podejmowaniu nierzadko trudnych decyzji, jak i dla małych pacjentów w ich powrocie do zdrowia.

Prof. Szymon Skoczeń w imieniu zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego szpitala poprosił arcybiskupa o błogosławieństwo.

Delegacja dzieci również przywitała metropolitę krakowskiego i złożyła wierszowane życzenia. Młodzi pacjenci zapewnili arcybiskupa o swej pamięci modlitewnej w ich szpitalnej kaplicy.

Metropolita wyjaśnił, że dzisiejsze czytania mówiące o tym jak Chrystus wyrzuca złe duchy i uzdrawia, dopełniają tego, co zaczęło się w Betlejem.

– Bo chodziło o to, żeby Chrystus się światu objawił jako Boży Syn. Jako Ten, który zrodzony przed wiekami z Ojca stał się z Jego woli człowiekiem po to, aby nam przynieść zbawienie.

Arcybiskup podkreślił, że w dzisiejszej Ewangelii jest także mowa o tym, że Chrystus udał się w odosobnione miejsce, by się modlić. I na słowa Apostoła, że wszyscy Go szukają, odpowiedział, że trzeba iść dalej, do kolejnej miejscowości nauczać o Bogu.

W Liście do Hebrajczyków natomiast słyszymy dziś przypomnienie tego, że Chrystus stał się do nas podobny we wszystkim – oprócz grzechu. Metropolita szczególnie podkreślił, że Pan Jezus stał się do nas podobny we wszystkim i stał się jednym z nas. Metropolita zacytował zdanie: „W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.” – Ludzie są poddawani próbom. Ludzie są doświadczani cierpieniem i to miejsce jest szczególnym nagromadzeniem ludzkiego cierpienia. Nie w postaci abstrakcyjnej, nie w postaci ksiąg o cierpieniu czy o tym jak z cierpienia ludzi wydobywać. To jest miejsce, w którym cierpienie przybiera kształt konkretnego człowieka, konkretnego dziecka. I jest to dla nas wszystkich jakaś ogromna tajemnica.

Metropolita zaznaczył, że Chrystus stał się jednym z nas także w cierpieniu, bo On naprawdę cierpiał. I pokazał jak trzeba to cierpienie przyjąć – z całkowitym zaufaniem wobec Boga, nawet, jeśli jest to niezwykle trudne.

– Bo na krzyżu Golgoty (…) było poczucie osamotnienia, była ogromna boleść, ale było też oddanie wszystkiego swemu Ojcu. I była tam także, co trzeba bardzo mocno podkreślić, błogosławiona obecność tych, którzy Pana Jezusa kochali i pozostali Mu wierni aż do końca. Zwłaszcza Jego Przenajświętsza Matka, zwłaszcza Jego najbardziej spośród wszystkich ukochany uczeń Jan. Byli przy Nim i swoją obecnością pokazywali – nie jesteś sam, kochamy Ciebie. Arcybiskup powiedział także, że zdaje sobie sprawę, że łatwo jest powiedzieć, że mamy przyjmować cierpienie. Szczególnie jeśli chodzi o cierpienia dziecka, wobec którego jesteśmy kompletnie bezradni.

– To jest niepojęta tajemnica, której rozumowo zgłębić do końca nie jesteśmy w stanie. Ale jesteśmy w stanie przyjąć to naszą wiarą. Właśnie dlatego, że Pan Jezus przyjął cierpienie i z cierpieniem się utożsamił i dał się przez nie przeniknąć aż do końca i tym samym przychodzi nam z pomocą. Bo jeśli On przeszedł przez bramę cierpienia do pełni życia, to i my ufamy, zmierzając także do Dzieciątka narodzonego w Betlejem, że nas rozumie, że nas swoją miłością ubogaci, że swoim ubóstwem podniesie i że przy wszystkich nierozumieniach tego czym jest cierpienie, a zwłaszcza czym jest cierpienie dziecka, będziemy, będąc blisko Niego, mogli z całą głębią wiary powtarzać słowa wyśpiewywane w Betlejem przez aniołów: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Bożego upodobania, pokój ludziom dobrej woli”.

Po Mszy św. arcybiskup niosąc słowa otuchy odwiedził małych pacjentów w szpitalnych oddziałach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem