Reklama

Zakupy z sercem

Ingres bp. Zbigniewa Kiernikowskiego

2014-06-28 17:52

Ks. Piotr Nowosielski Niedziela legnicka

Ks. Piotr Nowosielski
Bp Zbigniew Kiernikowski

ZOBACZ GALERIĘ FOTO

Z udziałem gości z kraju i zagranicy, odbyło się w sobotę, 28 czerwca, w legnickiej katedrze uroczyste wprowadzenie do niej nowego Biskupa legnickiego. W gronie 20 biskupów, 200 osobowej reprezentacji prezbiterów, wśród bliskich, przyjaciół i grona wiernych, rozpoczął swe pasterzowanie bp Zbigniew Kiernikowski.

Uroczystość rozpoczęła się w legnickim kościele o. Franciszkanów. Tu w obecności Nuncjusza Apostolskiego abpa Celestino Migliore, dotychczasowy biskup legnicki Stefan Cichy, powitał wszystkich przybyłych na uroczystość, oraz przekazał na ręce nowego biskupa diecezjalnego ozdobny pastorał, który przed 9. laty sam otrzymał z rąk pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka.

Reklama

Z kościoła o. Franciszkanów miało miejsce procesjonalne przejście przez legnicki Rynek do katedry. W jej progach, metropolita wrocławski abp Józef Kupny przedstawił prepozytowi i dziekanowi Kapituły Katedralnej nowego biskupa legnickiego, po którym nastąpiło ucałowanie relikwiarza.

Po zajęciu miejsc w katedrze, Nuncjusz Apostolski odczytał bullę papieską, informującą o ustanowieniu nowego Biskupa legnickiego, a następnie wprowadził na katedrę, czyli miejsce przewodniczenia liturgii i głoszenia Słowa Bożego przez biskupa diecezjalnego. Po tym momencie, bp Marek Mendyk, jako prepozyt Kapituły Katedralnej, w słowach powitania nowego biskupa przekazał informacje na temat diecezji którą objął. Złożył też swoje życzenia: „Księże Biskupie. Bądź dobrym pasterzem. Niech twa służba, będzie źródłem radości, niech wyda trwałe owoce tu na ziemi i w wieczności. Tego z całego serca dzisiaj życzymy i o to będziemy się modlić” - mówił bp Mendyk.

Następnie Biskup legnicki odebrał wyrazy oddania i szacunku, z rąk kanoników Kapituły, przedstawicieli duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych świeckich.

W kolejne części sprawowanej liturgii, włączyli się także przybyli na uroczystość goście z diecezji siedleckiej. M.in. poprzez obecność chóru katedralnego z Siedlec, który wykonywał pieśni wraz z chórem legnickim i legnicką orkiestrą symfoniczną. Swoją obecność zaznaczyli też przedstawiciele wspólnot Neokatechumenalnych z Polski i Włoch. Nie zabrakło także obecności gości z sąsiadujących z Legnicą diecezji z Polski, Czech i Niemiec, którzy przybyli na uroczystość ze swymi biskupami i duszpasterzami.

W wygłoszonej homilii, nowy Biskup legnicki, nawiązał do odczytywanej tego dnia Ewangelii dzieciństwa Jezusa, mówiącego o zagubieniu Jezusa w świątyni. „To nie tyle Jezus zagubił się w świątyni, ale to my, pogubiliśmy się i często gubimy się w naszym życiu. A On, przyszedł nas szukać i wszedł na nasze często tak pokręcone życiowe drogi. Dlatego został w świątyni, byśmy Go szukali, byśmy w spotkaniu z Nim zaczynali coraz bardziej rozumieć, co to znaczy być w sprawach Ojca” - mówił bp Kiernikowski.

Pytał też i wyjaśniał: „Co robić żeby być w sprawach Ojca? Co to znaczy pomagać innym być w sprawach Ojca? - takie pytania stawiam sobie dzisiaj u progu pasterzowania w tej nowej diecezji. Być w sprawach Ojca, to po ludzku trudne, inne niż my chcemy. Czasem nam nieodpowiadające, bo chcemy chodzić swoimi drogami. Jesteśmy ochrzczeni, wprowadzeni w tajemnicę Jezusa Chrystusa, ale często szukamy czegoś innego, bo nie rozumiemy tego, w co zostaliśmy wprowadzeni. Dlatego potrzebujemy pouczenia, inicjacji”.

Wskazał też na przykład Maryi. „Ona jest człowiekiem, który uczył się Jezusa. Przepełniona łaską i Niepokalana, uczyła się Jezusa, by być dla nas ikoną, obrazem, drogą, jak mamy tego Jezusa uczyć się w naszym życiu. Ona w swoim życiu zbiera to wszystko, co stało się w historii Starego i Nowego Testamentu. Ona nie zasłania sobą Boga”.

Nakreślił też, na co chciałby zwrócić uwagę w pełnieniu swego posłannictwa w nowej diecezji: „Pragnę - pełniąc mą posługę w tej diecezji, z pomocą Maryi i na Jej wzór - prowadzić ku takiemu pojmowaniu i przeżywaniu życia, by było ono nieustannym poszukiwaniem Jezusa i w tej konfrontacji z Nim, całkowitym oddaniem siebie, by być w sprawach Ojcach. Byśmy jako wspólnota, przez oddanie się każdego z nas, stawali się świątynią chwały Boga” - mówił nowy Biskup Legnicki.

Był też czas życzeń i podziękowań. Ze swoim słowem zwrócił się metropolita wrocławski abp Józef Kupny. „Bądź księże Biskupie świadkiem, że w dzisiejszym świecie można żyć pozostając do końca posłusznym nauce Jezusa Chrystusa. W ten sposób umacniaj lud, który z woli papieża Franciszka zostaje ci powierzony. Stosunkowo młoda diecezja legnicka to Kościół który żyje. To rodziny, parafie, księża, miasta i wsie, domy pełne miłości i szczęścia. To także ludzie odrzuceni których nikt nie kocha. To również szpitale, hospicja i chorzy. To także zmagający się z codziennością i poszukujący lepszego życia. To ludzie mocnej wiary, karmiące się Bogiem na modlitwie i Eucharystii ale i tacy co poszukują Boga i ci, którzy już nie potrafią go szukać. W imieniu całej Metropolii Wrocławskiej życzę, by Kościół legnicki zawsze przyciągał do Chrystusa i dawał najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny dać nie może. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa, Źródło Nadziei, która nie zawodzi” - życzył metropolita wrocławski.

Po słowach podziękowań wypowiedzianych przez biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, pod adresem wszystkich uczestników tego wydarzenia oraz tych którzy je przygotowali, wszyscy zostali zaproszeni na agapę, która została przygotowana na dziedzińcu klasztoru o. Franciszkanów. Tam, miały miejsce już bardziej osobiste rozmowy i składanie życzeń, przez przybyłych na uroczystość gości.

Ks. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, jest trzecim biskupem legnickim, obejmującym posługę w diecezji, po bp Tadeuszu Rybaku (1992-2005) i bp Stefanie Cichym (2005-2014).

Tagi:
biskup ingres

Piąta rocznica ingresu abp. Józefa Kupnego

2018-06-15 10:42

Anna Buchar

Tego dnia o godz. 11.00 metropolita wrocławski przewodniczyć będzie Eucharystii w katedrze św. Jana Chrzciciela, w ramach której z Ludem Bożym zgromadzonym przy ołtarzu Pańskim, będzie dziękował Bogu Wszechmogącemu za wszelkie dobro, jakie w czasie Jego dotychczasowej posługi pasterskiej stało się udziałem Kościoła Świętego w naszej Archidiecezji. Arcybiskup będzie także prosił o dalszą opiekę, by dobry Bóg wspierał swoją łaską Jego inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane w trosce o zbawienie powierzonych sobie wiernych.

Agnieszka Bugała

Zapraszamy do licznego udziału Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Na dyskotekę w Adwencie?


Edycja warszawska 49/2005

Graziako/Niedziela

„Koleżanka zaprosiła mnie na osiemnastkę do modnego klubu. Impreza odbędzie się w Adwencie. Wiem, że będą tańce przy głośnej muzyce. Bardzo chciałabym pójść, ale nie wiem, czy mogę. W końcu Kościół nakazuje w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Martyna z Piastowa

Odpowiada o. Tomasz Wytrwał, dominikanin

W dzieciństwie, każdy z nas uczył się na pamięć katechizmu. Między innymi - przykazań kościelnych. I pewnie niewielu z nas uświadamiało sobie wtedy, że Kościół może coś w tej materii zmienić. Jak wielu z nas musiało być zaskoczonych, gdy dowiedziało się, że trzeba na nowo uczyć się przykazań kościelnych, że Katechizm Kościoła Katolickiego wprowadził nowe przykazania kościelne (por. KKK n. 2041-2043).
Dlatego przypomnijmy sobie brzmienie przykazań kościelnych w nowym sformułowaniu:
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Nas szczególnie interesuje czwarte przykazanie kościelne.
Wszyscy wierni są zobowiązani do pokutowania za swoje grzechy. Jest to wyraz naszej pobożności. Dlatego Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, aby wierni podejmowali pokutę nie tylko samodzielnie, ale także we wspólnocie.
Czasem pokutnym w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
Czynami pokutnymi są: post, modlitwa i jałmużna. Ponadto uczynki pobożności i miłości, umartwienia, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz jest zalecana, ze względu na polską tradycję, w Wigilię Bożego Narodzenia. Post (jeden posiłek do syta i dwa skromne) obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia.
Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. Oznacza to między innymi, że w piątki całego roku, a więc także w okresie Adwentu, nie można chodzić np. na dyskoteki, urządzać zabaw etc.
Z powyższych zmian powinniśmy zapamiętać, że Adwent nie jest czasem pokutnym, a radosnym oczekiwaniem na spotkanie ze Zbawicielem.

(Oprac. Michał Gawryszewski)

O. Tomasz Wytrwał jest dominikaninem, duszpasterzem rodzin w klasztorze św. Jacka na ul. Freta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: biskup nominat Franciszek Ślusarczyk zrezygnował z przyjęcia święceń

2018-12-12 17:27

tk, pgo, md / Kraków (KAI)

Biskup-nominat Franciszek Ślusarczyk, "po refleksji i modlitwie zdecydował o nieprzyjmowaniu święceń biskupich i złożył na ręce Ojca Świętego dymisję z tego urzędu" – poinformował dziś metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. 60-letni ks. Ślusarczyk Od 2014 roku jest rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Mieczysław Pabis
Ks. prał. Franciszek Ślusarczyk

Informację o nominacji przez papieża Franciszka dwóch krakowskich biskupów pomocniczych podano 12 grudnia. Drugim obok ks. prałata Ślusarczyka duchownym mianowanym na ten urząd jest ks. Janusz Mastalski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ostatecznie więc tylko on przyjmie 5 stycznia 2019 święcenia biskupie.

Informując o tym abp Marek Jędraszewski dodał, powołując się na rozmowę z nuncjuszem apostolskim w Polsce, że dymisja ks. Ślusarczyka z urzędu Biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej została przyjęta przez papieża Franciszka.

Po ogłoszeniu nominacji, 12 grudnia, biskup nominat mówił dziennikarzom, że przeżywa wielką radość, bo posługa wobec ludu Bożego zawsze wiąże się z radością dzielenia Dobrą Nowiną, która człowiekowi współczesnemu jest bardzo potrzebna. Podkreślił, że każdy kapłan jest przede wszystkim sługą Bożego Miłosierdzia.

Wskazywał też, że miejscem kapłana jest konfesjonał, ołtarz i szkoła, i wszędzie tam kapłani są przede wszystkim sługami Bożego Miłosierdzia. Przyznawał, iż ma świadomość, iż zadania, do których został powołany, przerastają go. „Nikt nie jest godzien, by je podejmować, ale nasza nadzieja jest w miłosierdziu Boga” – powiedział.

„Ta tajemnica jest mi szczególnie bliska. Pełnię posługę jako misjonarz miłosierdzia. Brama Miłosierdzia ciągle jest w Łagiewnikach otwarta. Pielgrzymi przez nią przechodzą i mogą tego miłosierdzia doświadczyć poprzez sakrament spowiedzi, posługę Słowa i ufną modlitwę w kaplicy Wieczystej Adoracji” – podsumował.

Franciszek Ślusarczyk urodził się 26 lipca 1958 roku w Dobczycach. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1984 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał jako wikariusz najpierw w Żywcu-Zabłociu (1984-1988), a następnie w Wieliczce (1988-1989). Rok później zamieszkał w parafii w Gaju. Od 1990 r. pełnił funkcję prefekta w krakowskim Seminarium Duchownym, a w latach 1997-2002 był jego wicerektorem.

Był pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wieloletnim adiunktem w Katedrze Homiletyki, jest doktorem teologii.

Od 2002 r. ks. Ślusarczyk jest związany z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a od 2014 r. jest jego kustoszem. W 2005 r. papież Benedykt XVI mianował go kapelanem Ojca Świętego. Decyzją papieża Franciszka od 2016 r. jest misjonarzem miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem