Reklama

Zakupy z sercem

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Biblioteka XXI wieku

2012-11-19 12:00

Joanna Mielniczuk
Edycja wrocławska 17/2009

Jak pokazują ubiegłoroczne badania Biblioteki Narodowej, kontakt z książką zadeklarowało 38% Polaków. To najniższy od lat wskaźnik czytelnictwa. Dla większości tych, którzy czytają, podstawowe źródło książek stanowią biblioteki, zwłaszcza te publiczne. Na tle polskich bibliotek sytuacja wrocławskich placówek wygląda całkiem dobrze

Wrocławska Miejska Biblioteka Publiczna to największa scentralizowana sieć biblioteczna w Polsce. Pod jej zarządem znajduje się dziś 51 bibliotek miejskich. MBP powstała w 2000 r. po połączeniu trzech rejonowych zarządów. Od tego czasu rozpoczęły się zmiany. Biblioteka realizuje program modernizacji sieci. W 2005 r. Rada Miejska wydała w tej sprawie uchwałę.

Miejsce, które przyciąga

Chcemy, żeby biblioteki wrocławskie były bibliotekami XXI wieku - mówi Andrzej Ociepa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przestronne sale, dostęp do Internetu, oferta multimedialna - to nasze cele. Współczesna biblioteka to miejsce, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę czy prasę. To także lokalne centrum kultury, zwłaszcza tam, gdzie jest ona często jedyną instytucją kultury, np. na osiedlu. To miejsce, w którym spotyka się społeczność lokalna, gdzie twórcy mogą prezentować swoje dokonania.
- Otwarcie Mediateki pokazało, że biblioteka może być miejscem atrakcyjnym, miejscem, do którego ludzie będą chcieli przychodzić. Mediatekę dziennie odwiedza ok.1000 osób. Nie znam innej instytucji kultury, do której dociera tak wielu ludzi - mówi Ociepa.
Wysiłek pracowników MBP ukierunkowany jest na zmianę postrzegania biblioteki jako ciasnej, nudnej klitki, do której tylko czasami ktoś zagląda. To stereotyp, który obala coraz więcej bibliotek. We Wrocławiu powstają nowe atrakcyjne placówki, a stare są unowocześniane. Często z dwóch mniejszych powstaje jedna większa, dostosowana do potrzeb wielu grup: dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych. Na początku roku została otwarta duża biblioteka przy ul. Grabiszyńskiej. W maju rozpocznie funkcjonowanie biblioteka osiedlowa na Różance przy ul. Serbskiej. We wrześniu zostaną otwarte dwie kolejne: na pl. Grunwaldzkim (druga Mediateka) i na Maślicach.

Wrocławskie ewenementy

We Wrocławiu działa 16 Dyskusyjnych Klubów Książki. To najwięcej w całej Polsce - mówi Jolanta Grzelczyk, kierownik działu promocji. Ewenementem są też multicentra. W całej Polsce funkcjonują tylko cztery takie placówki, dwie z nich znajdują się w stolicy Dolnego Śląska. Czytelnicy mają możliwość korzystania, w ramach jednej karty bibliotecznej, ze zbiorów całej sieci bibliotek skomputeryzowanych. Na razie jest ich 11, a do końca roku dołączą jeszcze cztery.
Miejska Biblioteka Publiczna szerzy swoją działalność w dość nietypowy sposób.
- Trafiamy w takie miejsca, które z biblioteką się zazwyczaj nie kojarzą - mówi szefowa promocji. Przyciągamy czytelników na koncertach i w tramwaju. Na początku maja na dworcu kolejowym będziemy zachęcać ludzi do czytania, a w czerwcu w ZOO odbędzie się biblioteka plenerowa.
We wrześniu tradycyjnie już organizujemy maraton spotkań z autorami książek dla dzieci „Wokół książki”. Wtedy też zapraszamy najmłodszych na rejs statkiem po Odrze.

Reklama

Dla małych…

Oferta biblioteki jest dostosowana do potrzeb czytelników w różnym wieku. Książki, prasa, muzyka, filmy czy programy edukacyjne mogą zainteresować tak małych, jak i dużych.
- Chcemy, żeby biblioteka była miejscem, do którego przychodzą całe rodziny - mówi dyrektor MBP. Dlatego przy ul. Sztabowej urządziliśmy Bibliotekę Malucha. Jest ona przeznaczona dla małych dzieci: 2-, 3-latków.
W filii przy ul. Jesiennej od lat funkcjonuje Bajkowa Biblioteka, gdzie aktorzy z Teatru Lalek przedstawiają spektakl i uczą się z dziećmi fragmentów książek na pamięć.
Swoistą atrakcją dla najmłodszych jest noc w bibliotece, kiedy dzieci przychodzą z karimatami i śpiworami i wraz z autorami książek przygotowują program poświęcony konkretnej tematyce.
O wszystkich propozycjach skierowanych do dzieci można przeczytać na stronie internetowej www.biblioteka.wroc.pl w zakładce dla dzieci.
Specjalną ofertę rodzinną proponuje Multicentrum, gdzie w sobotę rodzice wspólnie z dziećmi uczestniczą w działaniach edukacyjnych. W ciągu tygodnia odbywają się tam spotkania dla przedszkolaków i uczniów nie tylko szkół wrocławskich.

…i dużych

- Staramy się, by biblioteki były przyjazne także temu pokoleniu, dla którego nowoczesność jest raczej przeszkodą niż zachętą, a więc pokoleniu seniorów - mówi Ociepa. Od dwóch lat uczestniczymy w programie Akademia Seniora. Stworzyliśmy pracownię komputerową, w której przygotowujemy seniorów do korzystania z nowoczesnych technologii. Tego typu działania realizujemy głównie w filii przy ul. Wyszyńskiego, ale też w szeregu innych bibliotek na wyznaczonych dyżurach. Zainteresowanie wśród tego pokolenia jest ogromne. Widać, że ludzie chcą się uczyć - mówi Andrzej Ociepa.
W kwietniu wrocławska Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polską Izbę Książki z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Tajemnice radosne

Ks. Robert Strus
Edycja zamojsko-lubaczowska 40/2003

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater”, poświęconej Najświętszej Maryi Pannie pisze, że Maryja, „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Dzisiaj Maryja jako nasza najlepsza Matka uczy nas wiary. Biorąc więc do rąk różaniec i rozważając tajemnice radosne chcemy uczyć się od Maryi prawdziwej wiary.

Jiri Hera/fotolia.com

1. Tajemnica zwiastowania.

Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 30-38).
Każdy z nas ma swoje zwiastowanie. Tak jak do Maryi i do nas Bóg posyła anioła ze wspaniałą wiadomością. Ta wiadomość to prawda, że Bóg nas kocha, że ma wobec nas wspaniały plan swej miłości. Nieraz nie bardzo rozumiemy to zwiastowanie. Jakże się to stanie, to niemożliwe, dlaczego ja? - pytamy Boga i samych siebie. Maryja, mimo tego, że też nie wszystko rozumiała, odpowiedziała Bogu „niech mi się stanie według twego słowa”. Rozważając tę tajemnicę prośmy Boga, abyśmy tak jak Maryja zawsze z radością odpowiadali „tak” na Jego propozycje.

2. Tajemnica nawiedzenia św. Elżbiety.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1, 39-41).
Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję to doskonały wzór takich spotkań, których celem jest pogłębienie wiary, przybliżenie się do Boga. Elżbieta w czasie tego spotkania została napełniona Duchem Świętym i zaczęła wielbić Boga. Tak jak do Elżbiety przyszła Maryja i umocniła jej wiarę, tak i my spotykamy się z ludźmi, dzięki którym przybliżamy się do Boga. W tej tajemnicy dziękujmy Bogu za tych wszystkich ludzi, dzięki którym nasza wiara została umocniona.

3. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7).
W czasie rozważania tej tajemnicy staje przed nami obraz stajenki betlejemskiej. Przedziwny pokój i radość z niej promieniują. Chociaż na świecie panują jeszcze legiony rzymskie, a król Herod już czyha na życie Nowonarodzonego, Maryja, Józef i Jezus czują się bezpieczni w ubogiej stajence. Tak też będzie, kiedy prawdziwie Jezus narodzi się w naszych sercach, kiedy nasze serca staną się betlejemskimi stajenkami. Nawet jeżeli na świecie będzie wiele niepokoju, nawet jeżeli będziemy doświadczać różnych problemów, to będziemy szczęśliwi szczęściem, które da nam Nowonarodzony. Prośmy zatem, aby Jezus prawdziwie narodził się w naszych sercach.

4. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu (Łk 2, 22-23).
Maryja i Józef ofiarowali Bogu to, co było dla nich najcenniejsze - ukochane Niemowlę. Uczynili to nie tylko dlatego, żeby spełnić przepis prawa, ale również dlatego, ponieważ byli przekonani, że wszystko, co człowiek posiada, pochodzi od Boga i trzeba to odnosić do Boga, przedstawiać Panu Bogu. Trudne jest to do zrozumienia dla współczesnego człowieka, który często zapatrzony w siebie, wszystko odnosi do siebie - stawiając siebie w centrum wszechświata. Rozważając tę tajemnicę uczmy się od Maryi i Józefa, że wszystko powinniśmy ofiarować Panu Bogu.

5. Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni.

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice (Łk 2, 41-43).
Jak łatwo jest zgubić Chrystusa. Wystarczy chwila nieuwagi, pokusa, grzech i Chrystus schodzi na dalszy plan naszego życia. Może nam się nawet wydawać, że jesteśmy blisko Jezusa, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami i nie dostrzegamy tego, iż Go zgubiliśmy, tak jak Maryja i Józef nie dostrzegli tego, że Jezus został w Jerozolimie. Maryja, która z bólem serca szukała swego Syna, dzisiaj pomaga nam powracać do naszego Pana i Zbawiciela. Prośmy Maryję, abyśmy szli przez życie zawsze z Jej Synem, a gdy Go zgubimy, aby pomagała nam Go odnajdywać.

Maryjo, ukochana Matko, nasza pielgrzymka wiary ciągle trwa. Prosimy Cię, bądź z nami, kiedy pielgrzymujemy do Twego Syna po drogach XXI wieku. Spraw, aby nasza wiara każdego dnia stawała się coraz bardziej żywa, prawdziwa i konsekwentna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Zmarł o. Andrzej Potocki OP

2018-12-19 08:50

KAI / Warszawa

Dominikanin o. Andrzej Potocki, wybitny socjolog religii i teolog, wykładowca Uniwersytecie Warszawskim, zmarł 19 grudnia rano w Warszawie. Miał 71 lat. Poinformował o tym przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów o. Paweł Kozacki.

Mateusz Wyrwich
O. Andrzej Potocki – kronikarz zakonu dominikańskiego na warszawskim Służewie

o. Andrzej Potocki urodził się w 1947 r. w Warszawie. Studiował teologię w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz teologię i socjologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1971 r. uzyskał stopień magistra. W 1974 uzyskał doktorat, a w 1986 r. habilitację z socjologii religii Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

W latach 1969-88 był statystą w Teatrze Wielkim Opery i Baletu w Warszawie. W drugiej połowie lat 70. zajmował się publicystyką kulturalną, współpracując m.in. z „Teatrem”, „Sceną”, „Ruchem Muzycznym”, „Życiem Literackim”, „Kulturą”. Interesował się antropologią tańca. Interesował się życiem teatralnym i muzycznym Włoch, zwłaszcza tamtejszą operą i baletem.

W pracy naukowej specjalizował się przede wszystkim w socjologii religii i socjologii wychowania oraz w teologii praktycznej. Jest autorem pierwszej w polskiej socjologii trzytomowej monografii diecezji rzymskokatolickiej jako organizacji społecznej. Poruszał w swoich wystąpieniach i pracach naukowych także problemy duszpasterstwa rodzin, religijności laikatu oraz polskiego kultu maryjnego i jego przemian.

Pełnił funkcję wykładowcy i kierownika projektów badawczych na wielu uczelniach, w tym w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), na Podyplomowym Studium Religioznawstwa UW, w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie, a od końca lat 90. po przeniesieniu się do Krakowa w Instytucie Religioznawstwa i w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był ponadto prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców (1992-96), przewodniczącym Konferencji Stowarzyszeń Katolickich (1993-94) oraz członkiem Krajowej Rady Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski (1994-97).

W latach 2003-08 był profesorem nadzwyczajny. w Instytucie Socjologii UKSW oraz kierownikiem Katedry Socjologii Edukacji i Wychowania. W 2008 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2008 r. pracował w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

W 1997 r. wstąpił do zakonu dominikanów i 3 maja 2003 przyjął święcenia kapłańskie.

W marcu br. Polskie Towarzystwo Teologiczne nagrodziło wybitnego polskiego pastoralistę, socjologa i katechetyka medalem "Bene Merenti" za twórczy wkład w kształtowanie polskiej teologii.

O. Andrzej Potocki OP zmarł 19 grudnia o godz. 2.15. Miał 71 lat.

Przeczytaj także: Kronika zapisana w laptopie
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem