Reklama

Święty znak: bierzmowanie

2012-11-19 12:00

Z ks. Marcinem Jaraczem, katechetą gimnazjalnym w Niechobrzu i opiekunem grupy, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania, rozmawia Katarzyna Kawa
Edycja rzeszowska 17/2009

Katarzyna Kawa: - Budzenie świadomości katolików, że sakramenty to nie tradycja, ale realne spotkanie z łaską Bożą odbywa się nieustannie. Tak jest, kiedy duszpasterze przypominają o powadze spowiedzi św., o przeistoczeniu chleba w Ciało Chrystusa. Jakie jest podejście młodych ludzi do bierzmowania? Czy taki jednorazowy znak nie spotyka się jedynie z poczuciem konieczności?

Ks. Marcin Jaracz: - Bardzo różne jest to podejście. Jedni mają pełną świadomość sakramentu. Innym trzeba ukazać dar tego wydarzenia: czym jest bierzmowanie w chwili, kiedy je przyjmują i jakie są jego skutki w dalszym życiu. Co do tego wymiaru tradycji - to z pewnością czasem tak bywa ono odbierane. Ale na pewno trzeba młodym pokazać, że nie jest to kolejna rzecz, której instytucja kościelna od nich wymaga tylko po to, żeby mogli być rodzicami chrzestnymi, czy wziąć ślub. Ważne jest, aby poczuli choć trochę trud podejmowania decyzji: przy tym sakramencie decydujesz sam - albo go przyjmujesz albo nie. To jest duże wyzwanie po chrzcie czy I Komunii św., kiedy to do kościoła prowadzili nas rodzice.

- A przecież do bierzmowania młodzież przygotowuje się w gimnazjum, w gronie znanych od dzieciństwa kolegów, nauczycieli. Czy wobec tego szkoła i katecheta nie przejmują wcześniejszej roli rodziców? Czy forma nie kłóci się z celem duszpasterskim?

- To prawda, że występuje presja klasy. Przygotowanie bezpośrednie trwa ponad rok. Wcześniej już ten temat podejmowany jest w szkole, w czasie lekcji. W naszej parafii zaczyna się w drugim semestrze II klasy. Przez kilkanaście miesięcy odbywają się katechezy, nabożeństwa, m.in. przyjęcie krzyża, nabożeństwo wyznania wiary, „Ojcze nasz”, odnowienie przyrzeczeń abstynenckich, co często spotyka się z niezrozumieniem, buntem wśród młodych ludzi i tu właśnie jest możliwość pokazania, że to są konsekwencje drogi sakramentalnej, którą podjęli przy I Komunii św., a teraz świadomie kontynuują bądź nie. Uczestnictwo w tych formach jest poniekąd spotykaniem się w gronie szkolnym. Należałoby się zastanowić, czy nie warto byłoby poczekać aż osiągną pełnoletniość w świetle prawa, czyli do lat szkoły średniej. Być może wtedy świadomość dokonywania wyboru byłaby większa. Ważnym elementem przygotowania są też rekolekcje, dni skupienia zarówno w gronie kandydatów, jak i pod szyldem duszpasterstw młodzieżowych. To na pewno czyni młodych bardziej odpowiedzialnymi za Kościół, skłania ich do poszukiwania czegoś więcej niż przeciętność.

- A jak może podjąć przygotowanie ktoś, kto świadomie bądź przez zaniedbanie nie przystąpił wtedy, kiedy jego koledzy i koleżanki z klasy w szkole?

- Najpierw ta osoba musi wyrazić chęć i zgłosić się do swojej parafii. Tu dowie się potrzebnych rzeczy. Miałem kiedyś okazję prowadzić taką osobę dwudziestokilkuletnią do bierzmowania. Praca indywidualna z takim człowiekiem daje zupełnie inny obraz dojrzałości chrześcijańskiej jako życia zaangażowanego w codzienność Kościoła. Byłoby pięknie i do tego dążymy, żeby przyjmując dary Ducha Świętego, młodzi byli zachwyceni nauką Chrystusa, a nie tylko przygotowani.

-...i żeby bierzmowanie nie było zwieńczeniem ich zaangażowania w pracę dla parafii czy Kościoła...

- Tak, to ważne i trudne zadanie. Czasem księża martwią się, że tracą młodzież zaraz po gimnazjum. Ale tu dużą rolę odgrywa także rodzina. W naszej parafii staramy się zaangażować rodziców w nabożeństwa, podczas których towarzyszą oni swoim dzieciom. Przypominają o katechezach, niejednokrotnie pomagają w przygotowaniu do egzaminu, który nie jest formą udręczenia kandydatów tylko próbą uświadomienia im, że jako dojrzali katolicy powinni umieć obronić stanowisko Kościoła.

Bierzmowanie dorosłych w diecezji rzeszowskiej

Bierzmowanie odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 19 (V-IX) lub o godz. 18 (od X-IV) w rzeszowskiej farze.
Przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych przeprowadza się w swojej parafii. Osoby zainteresowane winny zgłosić się do swojego duszpasterza.

UWAGI:
1. Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo, że zostali przygotowani do przyjęcia tego sakramentu oraz w kartkę do bierzmowania, zgłaszają się w zakrystii w farze rzeszowskiej na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.
2. Kartę do bierzmowania wydaje sam ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.
3. Kandydaci wraz ze świadkami powinni się wyspowiadać, zanim przyjdą na miejsce udzielania sakramentu bierzmowania.
4. Sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy św., podczas której bierzmowani i świadkowie przystępują do Komunii św.
5. Po bierzmowaniu parafia farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych i przesyła świadectwa bierzmowania parafiom, które je wystawiły. Na tych parafiach spoczywa obowiązek przesłania wiadomości do parafii chrztu osób bierzmowanych.

Portal Diecezji Rzeszowskiej

PKW podała cząstkowe wyniki wyborów

2018-10-22 14:05

PAP

PAP

Jak dotąd ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 1765 gminach i miastach; ustalono również wyniki wyborów do 1745 rad gmin i 17 rad powiatów; nie ma wyników do żadnego z sejmików oraz żadnej z 18 rad dzielnic Warszawy - poinformowano na konferencji PKW.

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński przekazał informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania, ustalonych na poniedziałek, na godz. 11.30.

Poinformował, że na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji, są zatwierdzone przez terytorialne komisje wyborcze protokoły głosowania z 95 800 komisji obwodowych na ogólną liczbę oczekiwanych 117 810 protokołów.

Hermeliński powiedział, że jak dotąd, na 2477 gmin ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 1765 gminach i miastach; ustalono także wyniki wyborów do 1745 rad gmin (na 2477 gmin) i 17 rad powiatów (na 314 powiatów). Hermeliński zaznaczył, że nie ma wyników z żadnej z 18 rad dzielnic Warszawy, ani do żadnego z 16 sejmików.

To zagadnienie uregulowane jest w Kodeksie wyborczym. Obowiązek prowadzenia rejestru wyborców należy do wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jeśli taki wniosek został złożoby, wójt, burmistrz czy prezydent ma trzy dni na wydanie decyzji - poinformowała podczas konferencji prasowej szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, pytana o sprawę wyborców, którzy dopisywali się do rejestrów przez system ePUAP i odeszli z lokali wyborczych z kwitkiem.

Pietrzak dodała, że kiedy decyzja ws. dopisania do rejestru jest odmowna, wyborca ma trzy dni na odwołanie się do sądu rejonowego. Sąd ma na podjęcie decyzji trzy dni.

PKW nie uczestniczy w tej procedurze - dodała Pietrzak.

Prawdopodobnie mamy kilka różnych sytuacji. Zakładam, że urząd mógł nie zdążyć wydać decyzji. Ale takiej informacji może udzielić urząd miasta. Decyzja mogła zostać przesłana ePUAP-em albo listownie. Sytuacje mogą być różne, a urząd miał naprawdę mało dni na działania - powiedziała Pietrzak.

Pytana o to, kiedy poznamy wyniki mówiące o tym, gdzie wybory zostały rozstrzygnięte, a gdzie będzie druga tura, Pietrzak wyjaśniła, że na tę chwilę wyniki zostały ustalone w 1765 miejscach.

Dziennikarze pytali także o sprawę Hanny Zdanowskiej i jej prawomocny wyrok. Wojciech Hermeliński powiedział, że jest to decyzja wojewody łódzkiego.

PKW czy KBW nie są organami, które mogą decydować o rozwoju wypadków. Jeśli wynik się potwierdzi, to wówczas wchodzą w grę przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. To jest decyzja wojewody. Jaką on decyzję podejmie, tego nie wiemy. Snucie przypuszczeń mija się z celem - wyjaśnił Hermeliński.

Komisja była również pytana o błędy pojawiające się w protokołach. Magdalena Pietrzak wyjaśniła, że nie dotyczą one pomyłek w liczeniu głosów, a np. braku podpisu czy pieczęci na protokole.

Z kolei Wojciech Hermeliński odniósł się do sprawy skreślenia z karty wyborczej jednego z kandydatów w Działoszynie. Wyjaśnił, że kandydat podawał się za członka partii, co było nieprawdą.

Nie ma przeszkód, żeby ten kandydat złożył protest. Ma na to 14 dni. Sąd okręgowy będzie go rozpatrywał. Powód był taki, że kandydat złożył oświadczeni, że jest członkiem partii, a partia oznajmiła, że od dawna tym członkiem nie jest - wyjaśnił Hermeliński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jasna Góra: ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

2018-10-23 16:54

mir/R. / Jasna Góra (KAI)

O roli Matki Bożej i duchowości maryjnej w najnowszych dziejach Polski w perspektywie nie tylko historycznej, ale także patriotycznej, teologiczno-duchowej i duszpasterskiej rozmawiają na Jasnej Górze specjaliści z różnych ośrodków badawczo-naukowych. Trwa ogólnopolska konferencja w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości „Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu”.

Mazur/episkopat.pl
Jasna Góra

W 4 sesjach podjęto tematy o jasnogórskim doświadczeniu niepodległości, Maryjnym kształcie polskiego patriotyzmu, polskiej drodze maryjnej oraz „Z Maryją ku przyszłości”.

- Daru naszej wolności nie można zrozumieć bez wiary, bez odniesienia do tego, co duchowe - mówił o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. Paulin zwrócił uwagę na rolę Jasnej Góry jako ostoi wolności w różnych zawieruchach naszej historii. - To tutaj, u stóp Ołtarza Ojczyzny, u stóp Królowej Polski pielgrzymi, my Polacy, wypowiadaliśmy i wypowiadamy nasze zawierzenia, zarówno w wymiarze osobistym, w wymiarze rodzinnym, wspólnotowym, różnych grup duszpasterskich, społecznych, ale również w wymiarze narodowym. Tutaj również na różny sposób ujawniał się, i ujawnia się nasz patriotyzm, którego ważnym rysem jest warstwa religijna” – mówił jasnogórski przeor.

Celem konferencji naukowej jest próba syntetycznego ujęcia najnowszych dziejów Polski w perspektywie maryjnej poinformował ks. prof. Marek Chmielewski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. - Chcemy zobaczyć, jaką rolę odegrała Maryja i pobożność maryjna w Polsce nie tylko w odzyskaniu niepodległości, ale jej utrwalaniu i rozwijaniu, bowiem odzyskana niepodległość to nie jest coś dane nam na zawsze, ale to jest dar i zadanie, które wymaga ciągłego zabiegania, ciągłej pracy nad sobą – podkreślił ks. Chmielewski.

Na konsolidacyjną rolę wiary i kultury w życiu narodu wskazał m.in. ks. prof. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

W słowie na rozpoczęcie obrad abp Wacław Depo, przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, przypomniał, że od początku, kiedy na Jasną Górę przybył Obraz Matki Bożej, to „połączenie narodu i wiary jest tutaj czymś tak normalnym i koniecznym, jak sposób oddychania. Nie można zrozumieć życia bez czerpania z tych właśnie źródeł” –przekonywał metropolita częstochowski.

Polskie Towarzystwo Mariologiczne wydało specjalną publikację z tekstami referatów zgłoszonych na konferencję, jest to 22. tom Biblioteki Mariologicznej. Obrady zwieńczą modlitwa różańcowa oraz Apel Jasnogórski o 21.00, który poprowadzi metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Konferencję poprzedziły obrady Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, która zapowiedziała przygotowanie vademecum dla duszpasterzy, a zwłaszcza kustoszy sanktuariów na temat ożywienia kultu maryjnego. Prace nad takim dokumentem potrwają około roku. Abp Wacław Depo, przewodniczący Komisji, ma nadzieję, że dzięki vademecum kult Matki Bożej rozwijał się będzie nie tylko w liturgii, modlitwie, ale też miał przełożenie na codzienne życie wiernych. W vademecum znaleźć by się miały takie kwestie jak troska o kult maryjny w liturgii, formacja mariologiczna księży, ale także wskazówki duszpasterskie - poinformował o. prof. Grzegorz Bartosik, konsultor Komisji.

Jednym z punktów dwudniowej konferencji było także spotkanie kustoszów sanktuariów z całej Polski. Rozmawiano o tym, jak włączyć sanktuaria w dzieło Nowej Ewangelizacji, jak je uczynić dynamicznymi ośrodkami promieniującymi religijnie w diecezjach i regionach. Organizatorami Konferencji „Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu” są: Komisja Maryjna i Zespół ds. Sanktuariów Konferencji Episkopatu Polski, Polskie Towarzystwo Mariologiczne oraz Ojcowie Paulini z Jasnej Góry.

Wydarzenie uzyskało patronat narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat honorowy nad Konferencją objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Płyta - Wojna totalna 300x400

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem