Reklama

Rozpoczynamy Tydzień Biblijny

2012-11-19 12:00

Z ks. dr. Sławomirem Stasiakiem, moderatorem diecezjalnym Dzieła Biblijnego rozmawiała Monika Łukaszów
Edycja legnicka 17/2009

26 kwietnia br. rozpoczyna się I Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

Monika Łukaszów: - Skąd taki pomysł, żeby właśnie w Legnicy zorganizować I Ogólnopolski Tydzień Biblijny?

Ks. dr Sławomir Stasiak: - Inicjatywa właściwie pojawiła się już dwa lata temu, kiedy Ksiądz Biskup powołał do istnienia struktury Dzieła Biblijnego w diecezji legnickiej. Wtedy wystąpiliśmy z wnioskiem o ustanowienie III niedzieli wielkanocnej Niedzielą Biblijną. Rok później rozszerzyliśmy tę inicjatywę na cały tydzień. Następnie w kręgach moderatorów z różnych diecezji, pod przewodnictwem księdza moderatora generalnego ks. Witczyka, postanowiliśmy, że będziemy promowali III tydzień wielkanocny jako Tydzień Biblijny w Kościele w Polsce. I udało się. W tym roku rzeczywiście wspólnymi siłami udało się nam przygotować materiały na taki tydzień. Materiały właściwie są skierowane do każdego moderatora, który chciałby zainicjować Tydzień Biblijny w swojej diecezji. Chcemy, żeby inicjatywa ogólnopolska przeniosła się również na grunt naszej diecezji.

- Jaki jest cel Tygodnia Biblijnego?

- Myślę, że cel jest programowo założony już w statucie Dzieła Biblijnego, pod którego patronatem odbywa się Tydzień Biblijny. Mianowicie, propagowanie szeroko pojętej kultury biblijnej. Zatem zachęcenie do tego, aby wszyscy czytali Pismo Święte, żeby zainteresowali się Pismem Świętym. Stąd te najróżniejsze inicjatywy, które podejmujemy w skali ogólnokrajowej, jak również diecezjalnej.

- Często, żeby to Pismo Święte wyciągnąć z półki, odkurzyć i zajrzeć….

- Właśnie, to jest cel, żeby odnaleźć Pismo Święte. Myślę, że w domach ludzi wierzących Pismo Święte jest. Może nie zawsze wiemy gdzie, ale wiemy, że jest. I gdy się je odnajdzie może zaczniemy czytać.
Dzięki takim spotkaniom, dzięki tej inicjatywie, którą podejmujemy, rekolekcjom biblijnym, które w naszej diecezji już od kilku lat przeprowadzamy, chcemy zainteresować ludzi Pismem Świętym. Nie jest ono tylko jedną z ksiąg, które stoją na półce, ale jest księgą zawierającą żywe słowo Boga.

- Co przygotowali organizatorzy w ramach Tygodnia Biblijnego?

- Przede wszystkim przygotowali pierwszy zeszyt „Przeglądu Biblijnego”, który zawiera dość szeroki materiał o charakterze zarówno katechetycznym, homiletycznym jak i formacyjnym. „Przegląd Biblijny” jest właściwie biuletynem Dzieła Biblijnego.
Myślę, że rzeczą interesującą, którą możemy zaproponować uczestnikom, jest materiał do maratonu biblijnego oraz krąg biblijny, który można przeprowadzać w rodzinach.
Do zeszytu dołączyliśmy płytę CD, która zawiera pięć prezentacji dotyczących osoby św. Pawła.

- Będzie również wystawa grafik biblijnych?

- Wystawa grafik biblijnych jest to inicjatywa, która pojawiła się nie tylko w kręgach Dzieła Biblijnego. Zachęcała nas do tego Barbara Skoczylas-Stadnik, pracownik muzeum w Kamiennej Górze. I właśnie z tego muzeum jak i z muzeum w Jaworze zaczerpnęliśmy grafiki. Oczywiście, nie będą to oryginalne grafiki, bo nie możemy sobie pozwolić, aby uszkodzić tak cenne dokumenty, ale będą to ich wierne kopie.
Wystawy będą miały miejsce w Jeleniej Górze w parafii Matki Bożej Miłosierdzia oraz w Seminarium Duchownym w Legnicy.

- Kiedy rozpoczyna się Tydzień Biblijny i czy będzie uroczyste rozpoczęcie?

- Tydzień Biblijny rozpoczyna się w III niedzielę wielkanocną, a więc 26 kwietnia, uroczystym nabożeństwem Słowa Bożego w katedrze legnickiej o godz. 17.00. Zakończy maratonem biblijnym w sobotę przed IV niedzielą wielkanocną, który będzie miał miejsce w kościele św. Jacka w Legnicy. Będzie to - poprzedzone krótkim wstępem - czytanie Listów św. Pawła w godz. od 9.30 do 15.00

- Czy znaleźli się chętni do czytania Pisma Świętego?

- Chętni już są. Młodzież akademicka z naszych legnickich uczelni dopytuje się o ten maraton, członkowie Dzieła Biblijnego, jak również katecheci zgłaszają swój udział do czytania Listów św. Pawła w ramach maratonu. Ale zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się do udziału w tym biblijnym maratonie. Przygotowana jest lista i tam można wpisać się na określaną godzinę, o której komu będzie wygodnie.

- Każdy dostanie wybrany fragment Pisma Świętego do czytania?

- Nie, to będzie czytanie bez przygotowania. Więc tam gdzie poprzednik skończy, następny zaczyna. Zatem nie będzie to jakieś przygotowane artystycznie czytanie. Będzie to po prostu lektura Pisma Świętego.

Chętnych do wzięcia udziału w maratonie biblijnym prosimy o zgłoszenie osobiście u moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego, ks. dra Sławomira Stasiaka, bądź drogą elektroniczną na adres moderatora diecezjalnego: gimel@poczta.onet.pl.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Józef Rydzewski
Edycja podlaska 43/2001

Photographee.eu/Fotolia.com

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Kształtowanie się uroczystości

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin.

Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.

W XV w. wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św. przez jednego kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata - prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek.

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: ojcowie synodalni otrzymali projekt dokumentu końcowego

2018-10-23 14:56

st (KAI) / Watykan

Podczas dzisiejszej kongregacji generalnej ojcowie synodalni otrzymali projekt dokumentu końcowego - poinformował dziennikarzy podczas breifingu prefekt Dykasterii ds. Komunikacji, Paolo Ruffini.

Grzegorz Gałązka

Jak zaznaczył, dokument ten będzie różny od Instrumentum laboris, chociaż obydwa dokumenty w pewnym sensie się dopełniają. Będzie krótszy, choć także obszerny, podejmując różne kwestie zawarte w Instrumentum laboris. Będzie podzielony podobnie jak Instrumentum laboris na trzy części: rozpoznanie, interpretacja i, dokonywanie wyborów.

Część końcowa będzie zawierała wiele propozycji, choć niektóre z nich zawarte będą także we wcześniejszych częściach. Głównym obrazem będzie postać Jezusa prowadzącego dialog z uczniami zmierzającymi do Emaus.

Jutro rano i po południu ojcowie synodalni będą mogli zaproponować modyfikacje i dodatki. Zapewne również jutro zostanie ojcom synodalnym przedstawiony projekt Listu do młodych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Płyta - Wojna totalna 300x400

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem